Liptovská Knižnica Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom MikulášiBibliobox

Vážení čitatelia,

s radosťou Vám oznamujeme, že dlhoočakávaný bibliobox už funguje. Je namontovaný vo vstupných dverách centrálnej budovy Liptovskej knižnice G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši na Štúrovej ul. č. 56.

Zásady využívania biblioboxu:

1. Bibliobox slúži k vráteniu kníh mimo otváracích hodín knižnice, počas dní pracovného pokoja a sviatkov, prípadne v čase mimoriadneho prerušenia prevádzky knižnice.

2. Čitateľ môže touto cestou vrátiť výhradne požičané z Liptovskej knižnice GFB v Liptovskom Mikuláši, teda aj z úseku náučnej a regionálnej literatúry (Čierny orol) a pobočky Podbreziny.

3. Čitateľ nedostane potvrdenie o vrátení knihy, vrátenie je založené na dôvere medzi knižnicou a čitateľom.

4. Knižnica sa zaväzuje čitateľovi odpísať knihy z jeho čitateľského konta počas najbližšieho pracovného dňa.

5. Čitateľ je povinný skontrolovať si stav na konte do 48 hodín osobne, telefonicky alebo elektronicky a podať v prípade nezrovnalostí reklamáciu.

6. Pokiaľ má čitateľ vygenerované sankčné poplatky (upomienky), je povinný ich uhradiť pri najbližšej návšteve knižnice. Vrátením kníh do biblioboxu sa sankčné poplatky nevymazávajú.

7. Nevrátené výpožičky sa čitateľovi automaticky nepredlžujú.

8. Prostredníctvom biblioboxu nie je možné vrátiť:

- knihy požičané prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby

- knihy z iných knižníc

- iné typy dokumentov ako knihy (napr. periodiká)

- knihy vymáhané súdnou cestou

- nadrozmerné knihy.

9. Knihy treba vkladať do biblioboxu tak, aby sa nepoškodili.

10. Knižnica nezodpovedá za nezrovnalosti pri knihách vrátených prostredníctvom biblioboxu.

 

003a