Liptovská Knižnica Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom MikulášiDatabáza GALE

Databáza GALE

Liptovská knižnica GFB v Lipt. Mikuláši ponúka bezplatný prístup do najväčšej všeobecnej databázy určenej predovšetkým verejným knižniciam. Obsahuje tisíce odborných periodík, z ktorých môžete čerpať študijné materiály (vrátane napr. New York Times, Financial Times, The Economist.)
Doteraz bol prístup možný len z našich zariadení na Oddelení náučnej literatúry. Články sú prevažne v anglickom jazyku, ale máte možnosť zvoliť si menu v češtine.

PRE BEZPLATNÝ VZDIALENÝ PRÍSTUP POUŽITE TIETO PRIHLASOVACIE ÚDAJE:

www.galepages.com/libgfbel

heslo: Slovakia