Liptovská Knižnica Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom MikulášiInfotrac - databáza prístupná

Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši informuje, že na miestach verejného prístupu k internetu je pre záujemcov zriadený prsítup do multiodborovej databázy Infotrac od vydateľstva GALE Cengage:

- AcademicOneFile - databáza obsahuje viac ako 18 000 titulov

- GenerlOneFile - databáza obsahuje viac ako 14 000 titulov

- Infotrac Custom Journal - databáza obsahuje viac ako 25 000 titulov