Liptovská Knižnica Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom MikulášiKrídla Ivana Laučíka - vyhlásenie literárnej súťaže začínajúcich autorov

 

Žilinský samosprávny kraj

Liptovská knižnica G. F.-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši

a

Mesto Liptovský Mikuláš

 v y h l a s u j ú

  

37. ročník literárnej súťaže začínajúcich autorov

alebo

 

Krídla Ivana Laučíka

 

  

  • Súťaží sa v dvoch kategóriách: poézia, próza. Počet cien a čestných uznaní určí porota.

 

  • Súťažné príspevky musia byť pôvodné a doposiaľ nepublikované.

 

  • V jednotlivých kategóriách je potrebné odovzdať 3-10 básní a 1-3 kratšie prozaické útvary alebo úryvky z dlhších próz.

 

  • Súťažné príspevky v 5 exemplároch doručte (poštou a zároveň aj e-mailom) na adresu knižnice najneskôr do 30. apríla 2019. Nezabudnite uviesť svoje meno a priezvisko, vek,  presnú adresu, e-mail a číslo telefónu. Účastník súťaže musí dovŕšiť 15 rokov, horná veková hranica nie je obmedzená. Za začínajúceho považujeme autora, ktorý ešte nevydal samostatné literárne dielo.

 

  • Odbornú porotu menuje vyhlasovateľ súťaže. Zverejní výsledky súťaže a mená ocenených autorov.

 

  • Súťažné príspevky sa nevracajú. Ich zaslanie do súťaže sa považuje za súhlas so zverejnením. Knižnica bude publikovať ukážky najlepších prác v almanachu Výhonky, na facebookovej stránke Krídla Ivana Laučíka, prípadne v iných dokumentoch.

 

                                                                                                                                                              Marcela Feriančeková, v. r.  riaditeľka knižnice

_________________________________________________________________________________________

Liptovská knižnica G.F.-Belopotockého,  Štúrova č. 56, 031 80 Liptovský Mikuláš

 č.t. 044/5526216,e-mail: kridla.i.laucika@gmail.com