Liptovská Knižnica Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom MikulášiNové knihy z dotácie Fondu na podporu umenia - odborná literatúra

Nové knihy zakúpené do fondu Liptovskej knižnice G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši s podporou Fondu na podporu umenia - úsek náučnej literatúry:

 

Zoznam najnovších kníh v úseku náučnej literatúry

január - február 2018

 

Nevyriešené záhady sveta. 2002. 2. vyd. Bratislava: Mladé letá.

ISBN 80-06-01211-3.

 

DVOŘÁK, Drahoslav a Martin MAREČEK, 2017. Projekt Portfolio Management: řízení projektů a programů, role projektového manažera, správa portfolia projektů. 1. vyd. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-4893-8.

 

JEDLIČKA, Richard, 2017. Psychický vývoj dítěte a výchova: jak porozumět socializačním obtížím. 1. vyd. Praha: Grada Publishing.

ISBN 978-80-271-0096-5.

 

KADLEC, Dušan, 2017. 100 spôsobov, ktorými si zbytočne komplikujeme život: ...a ako s tým prestať!. S.l.: s.n. ISBN 978-80-972776-8-0.

 

BECKER, Jan, 2017. Využijte sílu autohypnózy a autosugesce: dokážete, cokoliv budete chtít. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-271-0382-9.

 

OLÁH, Michal, 2016. Striedavá osobná starostlivosť o dieťa "Cochemská prax". Nădlac: Editura Ivan Krasko. ISBN 978-973-107-106-0.

 

TOMAN, Jozef, Marek ŠVEC a Simona SCHUSZTEKOVÁ, 2017. Konto pracovného času. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-8168-630-6.

 

ČEČOT, Vladimír, 2013. Obchodovanie s ľuďmi, alebo, Otroctvo 21. storočia. 1. vyd. Sládkovičovo: Vysoká škola v Sládkovičove. ISBN 978-80-89267-90-3.

 

MIKLOŠKO, Jozef, 2009. Náhradná starostlivosť. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. ISBN 978-80-89271-36-8.

 

STROUHAL, Martin a Stanislav ŠTECH, 2016. Vzdělání a dnešek: pedagogické, filozofické, historické a sociální perspektivy. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova. ISBN 978-80-246-3558-3.

 

COLOROSO, Barbara, 2017. Děti za to stojí!: darujte svým dětem sebekázeň. Praha: DharmaGaia. ISBN 978-80-7436-068-8.

 

MATĚJČEK, Zdeněk, 2017. Rodiče a děti. 3. uprav. vyd. Praha: Vyšehrad.

ISBN 978-80-7429-797-7.

 

RENNA, Mary Ellen, 2017. 10 kroků k skoro perfektnímu rodičovství: připravte své dítě na život jaký je. 1. vyd. Praha: Bizbooks. ISBN 978-80-7261-477-6.

 

SVOBODOVÁ, Eva a Miluše VÍTEČKOVÁ, 2017. Osobnost předškolského pedagoga: sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení. 1. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-1243-0.

 

ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ, 2017. Normální život v nenormální době: základní školy a jejich učitelé (nejen) v období normalizace. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-709-7.

 

NOVOTNÁ, Erika, 2017. Pedagogika voľného času: teória výchovy mimo vyučovania a vo voľnom čase. 1. vyd. Prešov: Rokus publishing.

ISBN 978-80-89510-58-0.

 

MAREKOVÁ, Mária, Anna BIRKOVÁ, Eva ĎUROVCOVÁ a Miroslava RABAJDOVÁ, 2017. Základy lekárskej, klinickej a laboratórnej biochémie. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. ISBN 978-80-8152-506-3.

 

MAŠTEROVÁ, Valéria, Marián ČURDA a Martin VAVRA, 2016. Úvod do laboratórnej diagnostiky v klinickej biochémii. ISBN 978-80-89510-46-7.

 

BERTÓK, Tomáš a Anikó BERTÓKOVÁ, 2017. Nanobiotechnológie, alebo, Od lepiacej pásky k medicínskym aplikáciám. 1. vyd. Bratislava: Veda.               ISBN 978-80-224-1580-4.

 

DIMON, Theodore, 2017. Anatomie těla v pohybu: základní kurz anatomie kostí, svalů a kloubů. 2., revid. vyd. Praha: Euromedia Group.

ISBN 978-80-7549-158-9.

 

BALKO, Jan, Zbyněk TONAR a Ivan VARGA, 2017. Memorix histologie. 2. dopl. vyd. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton. ISBN 978-80-7553-249-7.

 

BUKOVSKÝ, Igor, 2013. Návod na prežitie pre ženu. 1. vyd. Bratislava: AKV - Ambulancia klinickej výživy. ISBN 978-80-970230-9-6.

 

PAMPLONA-ROGER, GeorgeD., 2003. Zdravie a sila v potrave: kniha o správnom a nesprávnom výbere toho, čo jeme. 1. vyd. Vrútky: Advent-Orion. ISBN 80-88719-19-4.

 

MERMERSKI, Christo, 2017. Ako sa dožiť 100 rokov: mladosť, zdravie a vitalita do vysokého veku. 1. vyd. Bratislava: Ikar - Príroda.

ISBN 978-80-551-5244-8.

 

LUMNITZER, Ervin, Miriama PIŇOSOVÁ a Beata HRICOVÁ, 2016. Posudzovanie vplyvov na zdravie obyvateľstva. 1. vyd. Košice: Technická univerzita. ISBN 978-80-553-2641-2.

 

WEIL, Andrew, 2017. Liek náš každodenný: kedy sú potrebné lieky, kedy je lepšia alternatívna liečba a kedy nechať telo, aby sa vyliečilo samo. Bratislava: Eastone Books. ISBN 978-80-8109-324-1.

 

O'DONELL, Kate, 2016. Ajurvéda na každý deň: sprievodca dobrým jedlom a životom v jednotlivých ročných obdobiach. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Motýľ. ISBN 978-80-8164-081-0.

 

BURGATH, Ina, 2016. Dornova terapie u kojenců a dětí. Olomouc: Poznání. ISBN 978-80-87419-48-9.

 

VIRTUE, Doreen, 2017. Léčení čaker. 2. vyd. Praha: Euromedia.

ISBN 978-80-7549-478-8.

 

WEIDINGER, Georg, 2017. Tradiční čínská medicína: pro pacienty i lékaře. 1. vyd. Olomouc: FONTÁNA. ISBN 978-80-7336-873-9.

 

ČERVENÁ, Lenka, 2017. Bachovy květy: pomoc z přírody pro vaše děti. 1. vyd. Praha: Maitrea. ISBN 978-80-7500-229-7.

 

KUŽELA, Ladislav, Marián BÁTOVSKÝ, Jozef BEŇAČKA, Ivan BUNGANIČ, Ľubomír JURGOŠ a Branislav KUNČAK, 2017. Gastroenterológia: klinické odporúčania. 1. vyd. Bratislava: Herba.

ISBN 978-80-89631-65-0.

 

MAZÁNEK, Jiří, 2014. Zubní lékařství: propedeutika. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3534-4.

 

HRABOVCOVÁ, Valéria, Pavol RAFAJDUS a Pavol MAKYŠ, 2017. Analýza elektrických strojov. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline.

ISBN 978-80-554-1323-5.

 

JACKANIN, Milan, Darina MATISKOVÁ a Peter ŠEBEJ, 2013. Riziká kolízie laserového zariadenia s rezaným materiálom: teória - riešenia. 1. vyd. S.l.: s.n. ISBN 978-80-971529-3-2.

 

DÖRFLINGER, Michael, 2017. Traktory: veľká kniha. 1. vyd. Bratislava: Ikar. ISBN 978-80-551-5549-4.

 

MAGUIRE, Kay, 2016. Niekto to rád štipľavé: čili papričky od semienka až k receptom. 1. slov. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo SLOVART.

ISBN 978-80-556-1487-8.

 

JAMAŠITA, Hideko, 2017. Danšari: umenie upratovať. 1. vyd. Bratislava: Ikar. ISBN 978-80-551-5250-9.

 

VISAGIE, Rowena, Karlien DUVENAGE a Shelly MELTZER, 2017. Fitness jídelníček na míru: více než 80 jídel na tréninky, soutěže a regeneraci. Praha: Slovart. ISBN 978-80-7529-268-1.

 

MARTINEC, Miroslav a Ján BUGÁR, 2017. Učebnica pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia: základná učebnica s predpismi o cestnej premávke podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. 8. vyd. Nitra: B design. ISBN 978-80-972029-3-4.

 

KITA, Jaroslav, Viera ČIHOVSKÁ, Júlia LIPIANSKA, Mária DZUROVÁ, Pavol KITA, Miroslava LOYDLOVÁ, Zuzana FRANCOVÁ a Mária HASPROVÁ, 2017. Marketing. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer.

ISBN 978-80-8168-550-7.

 

Služby, z ktorých padnete na zadok. 2013. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Motýľ. ISBN 978-80-89482-95-5.

 

VODÁK, Josef, Jakub SOVIAR a Michal VARMUS, 2016. Marketing: vybrané kapitoly. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline. ISBN 978-80-554-1242-9.

 

MCMURDO, Max, 2017. Upcycling: ze starého nové: 20 kreativních projektů z použitých materiálů. 1. čes. vyd. Praha: Svojtka & Co. ISBN 978-80-256-2097-7.

 

ŠMELKOVÁ, Anna, Peter VÍTEK, Stanislav ŽIŠKA a Daniela FIAČANOVÁ, 2017. Sprievodca po niektorých cintorínoch stredného a horného Liptova: osobnosti (aj zabudnuté) na liptovských cintorínoch. 1. vyd. Liptovský Mikuláš: Múzeum Janka Kráľa. ISBN 978-80-898300-4-6.

 

VESELOVSKÁ, Eva, Rastislav ADAMKO a Janka BEDNÁRIKOVÁ, 2017. Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku. Bratislava: Slovenská muzikologická spoločnosť. ISBN 978-80-89135-38-7.

 

BALÁŠ, Jiří, 2016. Fyziologické aspekty výkonu ve sportovním lezení. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum. ISBN 978-80-246-3361-9.

 

ŠÍPOŠOVÁ, Martina a Edina BOROVSKÁ, 2017. Moderná učebnica angličtiny pre všetkých (ne)náročných. 1. vyd. Bratislava: Mikula.

ISBN 978-80-88814-96-2.

 

ŠPÁNIK, Karol, 2016. Demänovská dolina - perla Nízkych Tatier = Demanova Valley - the pearl of the low Tatras. Liptovský Mikuláš: K-FOREST.

ISBN 978-80-972503-0-0.

 

BRAMBLETT, Reid a Jeffrey KENNEDY, 2006. Řím: desetkrát víc zážitků. 2. vyd. Praha: Euromedia Group. ISBN 80-86938-70-0.

 

Barcelona: inspirace na cesty. 2017. 2. vyd. Brno: Lingea.

ISBN 978-80-7508-251-0.

 

Zakynthos a Kefalonie: inspirace na cesty. 2017. 2. vyd. Brno: Lingea.

ISBN 978-80-7508-287-9.

 

CHEN, Piera a Emily MATCHAR, 2017. Hongkong do kapsy: největší zajímavosti, místní život, vše po ruce. 1. čes. vyd. Praha: Svojtka & Co.

ISBN 978-80-256-1947-6.

 

Dubaj. 2017. 1. vyd. Brno: Lingea. ISBN 978-80-7508-267-1.

 

BARIČÁK, Pavel "Hirax", 2017. Nepál: cesta okolo Annapúrn, cesta do seba. 1. vyd. Martin: Hladohlas Group. ISBN 978-80-89711-67-3.

 

WENIGER, Sven, 2017. Tenerife. Ostfildern: MAIRDUMONT.

ISBN 978-3-8297-5659-4.

 

KERHART, Lukáš, 2016. Cestování - nejlepší životní investice: první opravdový kariérní rádce pro mladého člověka. 1. vyd. Praha: Grada Publishing.

ISBN 978-80-271-0060-6.

 

Ako znejú-. 2017. Žilina: Považské múzeum v Žiline. ISBN 978-80-88877-79-0.

 

Jozef Daník: výberová personálna bibliografia pri príležitosti 70. výročia narodenia. 2017. Liptovský Mikuláš: Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého. ISBN 978-80-89373-34-5.

 

Stratené civilizácie. 2003. 1. vyd. Bratislava: Reader's Digest Výber.

ISBN 80-88983-39-8.

 

TACITUS, Publius Cornelius, 1976. Z dějin císařského Říma. 1. vyd. Praha: Svoboda.

 

GIBBON, Edward, 1983. Úpadek a pád Římské říše: výbor. 1. vyd. Praha: Odeon.

 

POČTA, Jindro, 2017. Záhadný kupec Samo. 1. vyd. Liptovský Mikuláš: NORAMI. ISBN 978-80-89768-06-6.

 

LETZ, Róbert, 2017. Slovenské územie v historickom kontexte. Martin: Matica slovenská. ISBN 978-80-8128-191-4.

 fpu_logo2_cierne