Liptovská Knižnica Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom MikulášiNové počítačové vybavenie pre používateľov

Oznamujeme čitateľskej verejnosti, že v multimediálnom úseku a študovni úseku náučnej a regionálnej literatúry môžu všetci, ktorí to potrebujú, pracovať rýchlo a efektívne na novom technickom vybavení kinižnice:

3 nové počítačové pracovné stanice v multimediálnomk úseku (centrálna budova knižnice)

4 nové počítačové stanice, tlačiareň a scanner v úseku náučnej a regionálnej literatúre (NKP Čierny orol).

Nákup výpočtovej techniky v rámci projektu Modernizácia služieb - technické vybavenie pre používateľov knižnice (16-611-03557) v programe 6.1.1 Knižničná činnosť z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

fpu_logo2_cierne