Liptovská Knižnica Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom Mikuláši



Spomienka na Ivana Laučíka

plagat_laucik_2019