Liptovská Knižnica Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom Mikuláši
Zmluvy, faktúry, objednávky v roku 2015

Zobraziť: všetko | len faktúry | len zmluvy | len objednávky kníh| len ostatné objednávky

Typ a čísloDátum a sumaPredmetDodávateľ
zmluva
10/2019
30.12.2019
Zmluva (elektrická energia)
Čiastková zmluva o dodávke elektriny
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 36403008
príloha 1
zmluva
9/2019
27.12.2019
4 528,00 €
Zmluva o výpožičke
Služby na základe zmluvy (štvrťročne 1 132,00 €)
Liptovské múzeum v Ružomberku
Š.N.Hýroša 10, 03450 Ružomberok
IČO: 35993154
príloha 1
zmluva
8/2019
04.12.2019
0,00 €
Memorandum o spolupráci
Memorandum s spolupráci č. 7
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
IČO: 00397563
príloha 1
zmluva
13/2019/ZoD/FPU
04.11.2019
100,00 €
Zmluva o dielo - 13/2019/ZoD/FPU
Autorská beseda pre deti
Ing. Silvia Vančová

príloha 1
zmluva
2/2019/ZoD
16.10.2019
100,00 €
Zmluva o dielo - 2/2019/ZoD
Hudobná produkcia pri príležitosti osláv 190. výročia založenia knižnice
Ján Majerčík

príloha 1
zmluva
12/2019/ZoD/FPU
27.09.2019
163,00 €
Zmluva o dielo - 12/2019/ZoD/FPU
Autorská beseda a workshop o poruchách príjmu potravy
Valentína Sedileková

príloha 1
zmluva
11/2019/ZoD/FPU
11.09.2019
100,00 €
Zmluva o dielo - 11/2019/ZoD/FPU
Prednáška a prezentácia
Ing. Zdenko Zaťko

príloha 1
zmluva
10/2019/ZoD/FPU
11.09.2019
320,00 €
Zmluva o dielo - 10/2019/ZoD/FPU
Workshopy na zlepšenie pamäte a kognitívnych schopností seniorov
Markéta Kořínková

príloha 1
zmluva
09/2019/ZoD/FPU
09.08.2019
70,00 €
Zmluva o dielo - 09/2019/ZoD/FPU
Vedenie literárnej dielne
Anna Uramová

príloha 1
zmluva
1/2019/D/FPU
17.06.2019
0,00 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-511-04710
18-511-04710 - Dodatok č. 1
Fond na podporu umenia
Cukrová 14, 811 08 Bratislava
IČO: 42418933
príloha 1
zmluva
7/2019
14.06.2019
14.000,00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-514-03537
19-514-03537 (Knihy)
Fond na podporu umenia
Cukrová 14, 811 08 Bratislava
IČO: 42418933
príloha 1
zmluva
08/2019/ZoD/FPU
04.06.2019
120,00 €
Zmluva o dielo - 08/2019/ZoD/FPU
Autorská beseda
Jana Pronská

príloha 1
zmluva
6/2019
24.05.2019
0,00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie MK-4241/2019/3.2
Zmluva - kultúrne poukazy
Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP 33,813 31 Bratislava 1
IČO: 00165182
príloha 1
zmluva
07/2019/ZoD/FPU
14.05.2019
70,00 €
Zmluva o dielo - 07/2019/ZoD/FPU
Vedenie literárnej dielne
Jozef Daník

príloha 1
zmluva
06/2019/ZoD/FPU
14.05.2019
70,00 €
Zmluva o dielo - 06/2019/ZoD/FPU
Vedenie literárnej dielne
Peter Vrlík

príloha 1
zmluva
5/2019
14.05.2019
2.000,00 €
Zmluva č. 132/2019/MŠaK
Dotácia mesta Liptovský Mikuláš - nákup kníh
Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
IČO: 00315524
príloha 1
zmluva
4/2019
06.05.2019
1.500,00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-513-01787
19-513-01787 (Stretnutia s literatúrou 3)
Fond na podporu umenia
Cukrová 14, 811 08 Bratislava
IČO: 42418933
príloha 1
zmluva
05/2019/ZoD/FPU
06.05.2019
100,00 €
Zmluva o dielo - 05/2019/ZoD/FPU
Autorská beseda a prezentácia vlastného diela
Stanislav Kaľavský

príloha 1
zmluva
04/2019/ZoD/FPU
06.05.2019
200,00 €
Zmluva o dielo - 04/2019/ZoD/FPU
Workshopy na zlepšenie pamäte a kognitívnych schopností seniorov
Markéta Kořínková

príloha 1
zmluva
03/2019/ZoD/FPU
08.04.2019
120,00 €
Zmluva o dielo - 03/2019/ZoD/FPU
Autorská beseda
Arpád Soltész

príloha 1
zmluva
02/2019/ZoD/FPU
22.03.2019
100,00 €
Zmluva o dielo - 02/2019/ZoD/FPU
Autorská beseda spojená s prednáškou
Milan Zacha Kučera

príloha 1
zmluva
3/2019
20.03.2019
343,00 €
Zmluva o zverení majetku do správy
Zverenie majetku do správy správcovi
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
príloha 1
zmluva
01/2019/ZoD/FPU
18.03.2019
100,00 €
Zmluva o dielo - 01/2019/ZoD/FPU
Autorská beseda pre deti
Kristína Mišovičová

príloha 1
zmluva
1/2019/ZoD
15.03.2019
200,00 €
Zmluva o dielo - 1/2019/ZoD
Jazykový kurz anglického jazyka pre seniorov
Evelína Woodingová

príloha 1
zmluva
2/2019
11.03.2019
Kolektívna zmluva
Kolektívna zmluva
Liptovská knižnica G.F.B v LM
Štúrova 56
IČO: 36145220
príloha 1
zmluva
1/2019
26.02.2019
12,29 €/mesačne
Poskytovanie služby technickej ochrany objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
príloha 1
zmluva
18/2018/ZoD
17.12.2018
80,00 €
Zmluva o dielo 18/2018
Autorská beseda spojená s prednáškou
PhDr. Peter Vítek

príloha 1
zmluva
6/2018
11.12.2018
4.456,24 €
Zmluva o výpožičke
Prenájom priestorov ČO - štvrťročne 1.114,06 €
Liptovské múzeum v Ružomberku
Š.N.Hýroša 10, 03450 Ružomberok
IČO: 35993154
príloha 1
zmluva
5/2018
07.12.2018
358,10 €
Zmluva o zverení majetku do správy
Zverenie majetku do správy
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
príloha 1
zmluva
4/2018
30.11.2018
18.431,54 €
Kúpna zmluva
Zmluva o dodávke elektrickej energie - Z201852206_Z
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 36403008
príloha 1
zmluva
16/2018/ZoD/FPU
14.11.2018
70,00 €
Zmluva o dielo 17/2018
Autorská beseda a prezentácia vlastného diela
PhDr. Iveta Zuskinová

príloha 1
zmluva
15/2018/ZoD/FPU
11.10.2018
90,00 €
Zmluva o dielo 16/2018
Autorská beseda pre deti
Mgr. Tibor Hujdič

príloha 1
zmluva
14/2018/ZoD/FPU
11.10.2018
250,00 €
Zmluva o dielo 15/2018
Workshopy na zlepšenie pamäte
Markéta Kořínková

príloha 1
zmluva
2/2018/ZoD
11.10.2018
39 026,77 €
Zmluva o dielo 14/2018
Stavebné práce
Miloš Choma
Liptovská Kokava 127, 032 44 Liptovská Kokava
IČO: 108 61 238
príloha 1
zmluva
13/2018/ZoD/FPU
27.09.2018
90,00 €
Zmluva o dielo 13/2018
Autorská beseda pre deti
Barbora Krajč Zamišková

príloha 1
zmluva
12/2018/ZoD/FPU
20.09.2018
80,00 €
Zmluva o dielo 12/2018
Divadelné vystúpenie a scénické čítanie z knihy
Patrícia Sopkovičová

príloha 1
zmluva
11/2018/ZoD/FPU
19.09.2018
130,00 €
Zmluva o dielo 11/2018
Autorská beseda a prezentácia vlastného diela
Mgr. Ivana Havranová

príloha 1
zmluva
10/2018/ZoD/FPU
09.08.2018
80,00 €
Zmluva o dielo 10/2018
Vedenie literárnej dielne
Anna Ondrejková

príloha 1
zmluva
3/2018/FPU
12.07.2018
7 000,00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-513-04495
18-513-04495
Fond na podporu umenia
Cukrová 14, 811 08 Bratislava
IČO: 42418933
príloha 1
zmluva
2/2018/FPU
02.07.2018
37 970,00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-511-04710
18-511-04710
Fond na podporu umenia
Cukrová 14, 811 08 Bratislava
IČO: 42418933
príloha 1
zmluva
9/2018/ZoD/FPU
13.06.2018
70,00 €
Zmluva o dielo 8/2018
Autorské čítanie a prezentácia vlastného diela
Stanislav Kaľavský

príloha 1
zmluva
3/2018
08.06.2018
Zmluva o bezodplatnom užívaní
Zmluva o bezodplatnom užívaní č. 2683/2018
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 00183636
príloha 1
zmluva
8/2018/ZoD/FPU
01.06.2018
105,00 €
Zmluva o dielo 9/2018
Zhotovenie grafického návrhu na propagačné materiály
Ing. Peter Valach

príloha 1
zmluva
2/2018
25.05.2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Úprava práv a povinností pri zabezpečovaní ochrany osobných údajov
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
príloha 1
zmluva
7/2018/ZoD/FPU
24.05.2018
80,00 €
Zmluva o dielo 7/2018
Vedenie literárnej dielne
Peter Vrlík

príloha 1
zmluva
6/2018/ZoD/FPU
24.05.2018
80,00 €
Zmluva o dielo 6/2018
Vedenie literárnej dielne
Jozef Daník

príloha 1
zmluva
5/2018/ZoD/FPU
09.05.2018
130,00 €
Zmluva o dielo 5/2018
Autorská beseda a prezentácia vlastného diela
Mgr. Katarína Nádaská, PhD.

príloha 1
zmluva
4/2018/ZoD/FPU
20.04.2018
80,00 €
Zmluva o dielo 4/2018
Beseda o ochrane prírody a naj rekordoch zo sveta živočíchov a rastlín
Jaroslav Slašťan

príloha 1
zmluva
1/2018/FPU
17.04.2018
2.000,00
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-512-01859
18-512-01859
Fond na podporu umenia
Cukrová 14, 811 08 Bratislava
IČO: 42418933
príloha 1
zmluva
3/2018/ZoD/FPU
12.04.2018
80,00 €
Zmluva o dielo 3/2018
Autorská beseda a prezentácia vlastného diela
Mária Blšáková

príloha 1
zmluva
1/2018
09.03.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR
Kultúrne poukazy
Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP 33, 81331 Bratislava
IČO: 00165182
príloha 1
zmluva
2/2018/ZoD/FPU
07.03.2018
80,00 €
Zmluva o dielo 2/2018
Autorská beseda a prezentácia vlastného diela
Miroslav Kasprzyk

príloha 1
zmluva
1/2018/ZoD/FPU
11.01.2018
80.- €
Zmluva o dielo 1/2018
Autorská beseda a prezentácia diela
PhDr. Peter Vítek

príloha 1
zmluva
1/2018/ZoD
15.01.2018
1.000,00 €
Výkon účtovníckych prác v mesiacoch 1/2018 a 2/2018
Anna Sokolová

zmluva
23/2017
15.12.2017
1252,80 € bez DPH
Pozáručná a mimozáručná zmluva č.2017/CL/1130
Servisné činnosti v programe CLAVIUS
MS-SOFT s.r.o.
Komenského 53 01001 Žiina
IČO: 44832621
príloha 1
zmluva
22/2017
07.11.2017
80.- €
Zmluva o vytvorené diela
Autorská beseda a prezentácia diela
Ing. Peter Hoferek
Gaštanova 511/5 03104 Liptovský Mikuláš
príloha 1
zmluva
21/2017
26.10.2017
120.- €
Zmluva o dielo 12/2017
Autorská beseda a prezentácia diela
Katarína Nádaská
Súmračná 12 82102 Bratislava
príloha 1
zmluva
20/2017
24.10.2017
80.- €
Zmluva o dielo 11/2017
Autorská beseda a prezentácia diela
Ondrej Nagaj
Slobody 323/1 03901 Turčianske Teplice
príloha 1
zmluva
19/2017
06.10.2017
120.- €
Zmluva o vytvorené diela č. 10/2017
Autorská beseda a vedenie tvorivej dielne
Mgr. Art. Miroslav Regitko
Slnečná 1940/14 92705 Šaľa
IČO: 120.- €
príloha 1
zmluva
18/2017
05.10.2017
120.- €
Zmluva o vytvorené diela č. 9/2017
Autorská beseda a prezentácia diela
Tunde Lengyelová
Segnerova 3 84104 Bratislava
príloha 1
zmluva
17/2017
21.09.2017
80.- €
Zmluva o vytvorení diela 8/2017
Autorská beseda a prezentácia diela
Stanislav Kaľavský
Kemi 627/4 03104 Liptovský Mikuláš
príloha 1
zmluva
16/2017
25.08.2017
6000.- €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Knižničný fond
Fond na Podporu umenia
Cukrová 14 81108 Bratislava
IČO: 42418933
príloha 1
zmluva
15/2017
24.08.2017
5000.- €
Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov
Interiérové vybavenie knižnice
Fond na Podporu umenia
Cukrová 14 81108 Bratislava
IČO: 42418933
príloha 1
zmluva
14/2017
11.07.2017
1500.- €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Projekt s názvom Stretnutie s literatúrou
Fond na Podporu umenia
Cukrová 14 81108 Bratislava
IČO: 42418933
príloha 1
zmluva
13/2017
30.06.2017
31,87 €
Mandátna zmluva
Služby technika ŠPO
RR Safety s.r.o.
Z. Vrbického 1357/16 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
príloha 1
zmluva
12/2017
15.06.2017
80.- €
Zmluva o vytvorení diela
Autorská beseda
Daniela E. Hroncová
Puškinova 2 04001 Košice
príloha 1
zmluva
11/2017
02.06.2017
80.- €
Zmluva o vytvorení diela
Vedenie literárnej dielne
Jozef Daník
Borbisova 1958 03101 Liptovský Mikuláš
príloha 1
zmluva
10/2017
02.06.2017
80.- €
Zmluva o vytvorení diela
Vedenie literárnej dielne
Peter Vrlík
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1799/64 03101 Liptovský Mikuláš
príloha 1
zmluva
9/2017
25.05.2017
80.- €
Zmluva o vytvorené diela
Autorská beseda a prezentácia diela
Etela Farkašová
Silvánska 16 84104 Bratislava
príloha 1
zmluva
8/2017
22.05.2017
2000.- €
Zmluva č. 459/2017/MŠaK
Účelové finančné prostriedky z Mesta
Mesto Lipt. Mikuláš
Štúrova 1989/41 03142 Lipt. Mikuláš
IČO: 00315524
príloha 1
zmluva
7/2017
19.05.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR
Kultúrne poukazy
MK SR
Námestie SNP 33 81331 Bratislava
IČO: 00165182
príloha 1
zmluva
6/2017
06.04.2017
80.- €
Zmluva o dielo č.3/2017
Autorská beseda a prezentácia diela
Martin Furman
Hlinská 2587/32 01001 Žilina
príloha 1
zmluva
5/2017
13.03.2017
Kolektívna zmluva
Kolektívna zmluva na rok 2017
Liptovská knižnica G.F.Belopotockého
Štúrova 56 03180 Lipt. Mikuláš
IČO: 36145220
príloha 1
zmluva
4/2017
16.03.2017
80.- €
Zmluva o dielo č.2/2017
Autorské čítanie a prezentácia diela
Mgr. Anna Šmelková
Guothova 1278/9 03101 Lipt. Mikuláš
príloha 1
zmluva
3/2017
13.03.2017
80.- €
Zmluva o dielo č.1/2017
Autorská beseda a prezentácia diela
Ing. Ján Cíger
Matúša Dulu 4929/18 03608 Martin
príloha 1
zmluva
2/2017
07.03.2017
240.- €
Zmluva o servise č. S-17-001
Zmluva na servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
príloha 1
zmluva
1/2017
16.01.2017
200.- €
Zmluva o vytvorené diela
Tvorba Slovníka spisovateľov
Anna Ondrejková
032 21 Bobrovec211
príloha 1
zmluva
23/2016
19.12.2016
120.- €
Zmluva o dielo 13/2016
Grafická úprava Slovníka spis. Liptova
Ivan Repček
Bjornsonova 1045/15 03101 Liptovský Mikuláš
príloha 1
zmluva
22/2016
14.12.2016
100.- €
Zmluva o dielo 12/2016
Autorská beseda a prezentácia diela
Anna Oľšovská
03221Bobrovec
príloha 1
zmluva
21/2016
06.12.2016
50.- €
Zmluva o dielo č.11/2016
Lektorka na tvorivej dielni
Jana Krčulová
Demänová 67 03101 Liptovský Mikuláš
príloha 1
zmluva
20/2016
01.12.2016
80.- €
Zmluva o dielo č.5/2016
Autorské čítanie a prezentácia diela
Veronika Dianišková
Riazanská 87 83102 Bratislava
príloha 1
zmluva
19/2016
01.12.2016
80.- €
Zmluva o dielo č.10/2016
Autorské čítanie a prezentácia diela
Alena Čermáková
Urámova 11 82102 Bratislava
príloha 1
zmluva
18/2016
28.11.2016
1114,06
Zmluva o výpožičke
Prenájom priestorov pre knižnicu v ČO -štvrťročne
Liptovské múzeum v Ružomberku
Námestie Š:N.Hýroša 10 03450 Ružomberok
IČO: 35993154
príloha 1
zmluva
17/2016
28.11.2016
220.- €
Zmluva o dielo č.9/2016
Odborné prednášky
PhDr. Kata Piačková
Šoltésovej 915/1 03101 Lipt. Mikuláš
príloha 1
zmluva
16/2016
23.11.2016
80.- €
Zmluva o dielo č.8/2016
Autorské čítanie a prezentácia diela
Svetozár Krno
Holubyho 1 81103 Bratislava
príloha 1
zmluva
15/2016
24.11.2016
100.- €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Zmluva o poskytnutí grantu
Komunitná nadácia Liptov
SNP 172 03301 Lipt. Hrádok
IČO: 37902245
príloha 1
zmluva
14/2016
06.10.2016
70.- €
Zmluva o dielo č.3/2016
Autorské čítanie a prezentácia diela
Stanislav Kaľavský
Kemi 627/4 03104 Liptovský Mikuláš
príloha 1
zmluva
13/2016
26.08.2016
2410,80 €
Zmluva o nájme časti nehnuteľnosti
Prenájom steny na reklamu
FREE TECH s.r.o.
Belopotockého 7220 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 45299951
príloha 1
zmluva
12/2016
18.08.2016
7200.- €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Nákup knižničného fondu
Fond na Podporu umenia
Cukrová 14 81108 Bratislava
IČO: 42418933
príloha 1
zmluva
11/2016
18.08.2016
1600.- €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Realizácia komunitných, vzdelávacích aktivít
Fond na Podporu umenia
Cukrová 14 81108 Bratislava
IČO: 42418933
príloha 1
zmluva
10/2016
18.08.2016
5000.- €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Finančné prostriedky na nákup výpočtovej techniky
Fond na Podporu umenia
Cukrová 14 81108 Bratislava
IČO: 42418933
príloha 1
zmluva
9/2016
15.06.2016
258,72 €
Zmluva o nájme
Prenájom steny na reklamu
Verejnoprospešné služby
Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 00183636
príloha 1
zmluva
8/2016
21.04.2016
50.- €
Zmluva o vytvorené diela
Autorské čítanie a prezentácia diela
Mgr.Katarína Kopcsányiová
J.Jwesenského 22 93401 Levice
príloha 1
zmluva
7/2016
21.04.2016
50.- €
Zmluva o vytvorené diela
Autorské čítanie a prezentácia diela
Denisa Cabadaj Ogono
Konská 334 01313 Rajecké Teplice
príloha 1
zmluva
6/2016
26.04.2016
Kolektívna zmluva
Kolektívna zmluva na rok 2016
Liptovská knižnica G.F.Belopotockého
Štúrova 56 03180 Lipt. Mikuláš
IČO: 36145220
príloha 1
zmluva
5/2016
25.04.2016
Dodatok k kúpnej zmluve
Zvýšenie rabatu na knihy
Albatros Media Slovakia
Hattalova 12 83103 Bratislava
IČO: 46106596
príloha 1
zmluva
4/2016
18.04.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR
Kultúrne poukazy
Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP 33 81331 Bratislava
IČO: 00165182
príloha 1
zmluva
3/2016
06.04.2016
Zmluva
Poskytovanie elektron.online prameňov
Univerzitná knižnica
Michalská l 81417 Bratislava
IČO: 164631
príloha 1
zmluva
2/2016
09.03.2016
1500.- €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Nákup kníh
Mesto Lipt. Mikuláš
Štúrova 1989/41 03142 Lipt. Mikuláš
IČO: 00315524
príloha 1
zmluva
1/2016
08.03.2016
578,97 €
Zmluva o zverení majetku do správy
Počítačová zostava
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
príloha 1
zmluva
13/2015
08.10.2015
50.- €
Zmluva o vytvorení diela
Autorské čítanie
Z.Jesenská Kubicová
M.R.Štefánika 2556/26 02201 Čadca
príloha 1
zmluva
12/2015
24.09.2015
50.- €
Zmluva o vytvorení diela
Autorské čítanie
Elena Hidvéghyová-Yung
Benediktiho 4 81105 Bratislava
príloha 1
zmluva
11/2015
20.07.2015
6650.- €
Zmluva o poskytnutí dotácie
Dotácia na náku kníh
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
príloha 1
zmluva
10/2015
16.07.2015
750.- €
Zmluva o poskytnutí dotácie
Dotácia na projekt Dokorán otvárame bránu
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
príloha 1
zmluva
9/2015
23.06.2015
Zmluva o spracovaní osob.údajov
Zmluva KIS Clavius
LANius s.r.o.
Jiráskova 1775 39002 Tábor
IČO: 25150707
príloha 1
zmluva
8/2015
01.05.2015
45.- €
Zmluva PZS/217/2015
Zabezpečenie Pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
príloha 1
zmluva
7/2015
22.04.2015
15027,53 €
Zmluva o dielo č.213/2015/OI
Rekonštrukcia podláh
Interstav s.r.o.
Tolstého 5 01001 Žilina
IČO: 31595367
príloha 1
zmluva
6/2015
30.04.2015
258,72 €
Zmluva o nájme
Prenájom steny
Verejnoprospešné služby
Družstevná l 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 00183636
príloha 1
zmluva
5/2015
09.04.2015
1500.-€
Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov
Dotácia na nákup kníh
Mesto Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
IČO: 315524
príloha 1
zmluva
4/2015
08.04.2015
70.- €
Zmluva o dielo 2/2015
Autorské čítanie
Andrea Coddington
95605 Radošina 615
príloha 1
zmluva
3/2015
30.03.2015
Zmluva o poskytnutí dotácie
Kultúrne poukazy 2015
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
príloha 1
zmluva
2/2015
26.03.2015
70.- €
Zmluva o dielo 1/2015
Prednáška o ochrane prírody
Milan Ballo
03221 Bobrovec 477
príloha 1
zmluva
1/2015
24.02.2015
12,29 €
Ochrana objektu zmluva
Pult centrálnej ochrany
Krajské riaditeľstvo PZ
Kuzmányho 26 01223 Žilina
IČO: 00151866
príloha 1