Liptovská Knižnica Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom MikulášiZmluvy, faktúry, objednávky v roku 2016

Zobraziť: všetko | len faktúry | len zmluvy | len objednávky kníh| len ostatné objednávky

Typ a čísloDátum a sumaPredmetDodávateľ
zmluva
23/2016
19.12.2016
120.- €
Zmluva o dielo 13/2016
Grafická úprava Slovníka spis. Liptova
Ivan Repček
Bjornsonova 1045/15 03101 Liptovský Mikuláš
príloha 1
zmluva
22/2016
14.12.2016
100.- €
Zmluva o dielo 12/2016
Autorská beseda a prezentácia diela
Anna Oľšovská
03221Bobrovec
príloha 1
zmluva
21/2016
06.12.2016
50.- €
Zmluva o dielo č.11/2016
Lektorka na tvorivej dielni
Jana Krčulová
Demänová 67 03101 Liptovský Mikuláš
príloha 1
zmluva
20/2016
01.12.2016
80.- €
Zmluva o dielo č.5/2016
Autorské čítanie a prezentácia diela
Veronika Dianišková
Riazanská 87 83102 Bratislava
príloha 1
zmluva
19/2016
01.12.2016
80.- €
Zmluva o dielo č.10/2016
Autorské čítanie a prezentácia diela
Alena Čermáková
Urámova 11 82102 Bratislava
príloha 1
zmluva
18/2016
28.11.2016
1114,06
Zmluva o výpožičke
Prenájom priestorov pre knižnicu v ČO -štvrťročne
Liptovské múzeum v Ružomberku
Námestie Š:N.Hýroša 10 03450 Ružomberok
IČO: 35993154
príloha 1
zmluva
17/2016
28.11.2016
220.- €
Zmluva o dielo č.9/2016
Odborné prednášky
PhDr. Kata Piačková
Šoltésovej 915/1 03101 Lipt. Mikuláš
príloha 1
zmluva
16/2016
23.11.2016
80.- €
Zmluva o dielo č.8/2016
Autorské čítanie a prezentácia diela
Svetozár Krno
Holubyho 1 81103 Bratislava
príloha 1
zmluva
15/2016
24.11.2016
100.- €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Zmluva o poskytnutí grantu
Komunitná nadácia Liptov
SNP 172 03301 Lipt. Hrádok
IČO: 37902245
príloha 1
zmluva
14/2016
06.10.2016
70.- €
Zmluva o dielo č.3/2016
Autorské čítanie a prezentácia diela
Stanislav Kaľavský
Kemi 627/4 03104 Liptovský Mikuláš
príloha 1
zmluva
13/2016
26.08.2016
2410,80 €
Zmluva o nájme časti nehnuteľnosti
Prenájom steny na reklamu
FREE TECH s.r.o.
Belopotockého 7220 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 45299951
príloha 1
zmluva
12/2016
18.08.2016
7200.- €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Nákup knižničného fondu
Fond na Podporu umenia
Cukrová 14 81108 Bratislava
IČO: 42418933
príloha 1
zmluva
11/2016
18.08.2016
1600.- €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Realizácia komunitných, vzdelávacích aktivít
Fond na Podporu umenia
Cukrová 14 81108 Bratislava
IČO: 42418933
príloha 1
zmluva
10/2016
18.08.2016
5000.- €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Finančné prostriedky na nákup výpočtovej techniky
Fond na Podporu umenia
Cukrová 14 81108 Bratislava
IČO: 42418933
príloha 1
zmluva
9/2016
15.06.2016
258,72 €
Zmluva o nájme
Prenájom steny na reklamu
Verejnoprospešné služby
Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 00183636
príloha 1
zmluva
8/2016
21.04.2016
50.- €
Zmluva o vytvorené diela
Autorské čítanie a prezentácia diela
Mgr.Katarína Kopcsányiová
J.Jwesenského 22 93401 Levice
príloha 1
zmluva
7/2016
21.04.2016
50.- €
Zmluva o vytvorené diela
Autorské čítanie a prezentácia diela
Denisa Cabadaj Ogono
Konská 334 01313 Rajecké Teplice
príloha 1
zmluva
6/2016
26.04.2016
Kolektívna zmluva
Kolektívna zmluva na rok 2016
Liptovská knižnica G.F.Belopotockého
Štúrova 56 03180 Lipt. Mikuláš
IČO: 36145220
príloha 1
zmluva
5/2016
25.04.2016
Dodatok k kúpnej zmluve
Zvýšenie rabatu na knihy
Albatros Media Slovakia
Hattalova 12 83103 Bratislava
IČO: 46106596
príloha 1
zmluva
4/2016
18.04.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR
Kultúrne poukazy
Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP 33 81331 Bratislava
IČO: 00165182
príloha 1
zmluva
3/2016
06.04.2016
Zmluva
Poskytovanie elektron.online prameňov
Univerzitná knižnica
Michalská l 81417 Bratislava
IČO: 164631
príloha 1
zmluva
2/2016
09.03.2016
1500.- €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Nákup kníh
Mesto Lipt. Mikuláš
Štúrova 1989/41 03142 Lipt. Mikuláš
IČO: 00315524
príloha 1
zmluva
1/2016
08.03.2016
578,97 €
Zmluva o zverení majetku do správy
Počítačová zostava
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
príloha 1