Liptovská Knižnica Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom MikulášiZmluvy, faktúry, objednávky v roku 2018

Zobraziť: všetko | len faktúry | len zmluvy | len objednávky kníh | len ostatné objednávky

Typ a čísloDátum a sumaPredmetDodávateľ
faktúra
107/2018
23.05.2018
149,72 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
106/2018
23.05.2018
120,20 €
Nákup techniky
Tlačiareň, laminovačka
Ing. Milan Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
105/2018
22.05.2018
23,67 €
Stravné lístky
Stravné lístky
Školská jedáleň pri ZŠ J.Kráľa
Žiarska ulica 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810421
faktúra
89/2018
22.05.2018
956,83 €
Náklady na pobočku Čierny orol
Vyúčtovanie nákladov za rok 2017
Liptovské múzeum v Ružomberku
Š.N.Hýroša 10, 034 50 Ružomberok
IČO: 35993154
faktúra
104/2018
14.05.2018
16,27 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
103/2018
14.05.2018
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
102/2018
14.05.2018
429,56 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
101/2018
14.05.2018
118,34 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
100/2018
14.05.2018
1.023,40 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
99/2018
14.05.2018
31,87 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
faktúra
98/2018
14.05.2018
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček - technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
97/2018
14.05.2018
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
96/2018
14.05.2018
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
95/2018
14.05.2018
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
94/2018
14.05.2018
57,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
93/2018
14.05.2018
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Krajské riaditeľstvo PZ
Kuzmányho 26, 012 23 Žilina
IČO: 00151866
faktúra
92/2018
14.05.2018
29,96 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Elist s.r.o.
Gaštanová 511/5, 031 04 Liptovský Mikuláš,
IČO: 50301021
faktúra
91/2018
14.05.2018
33,46 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
90/2018
14.05.2018
50,00 €
Členský príspevok na rok 2018
Poplatok kolektívneho člena
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
Michalská 1, 814 17 Bratislava
IČO: 00178594
faktúra
88/2018
14.05.2018
32,00 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Peter Kováčik, Život a zdravie

faktúra
87/2018
30.04.2018
26,30 €
Stravné lístky
Stravné lístky
Školská jedáleň pri ZŠ J.Kráľa
Žiarska ulica 679/13, 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810421
faktúra
86/2018
30.04.2018
445,00 €
Maliarske a natieračské práce
Maľovanie priestorov knižnice
Mrnčo Jaroslav ml.
Liptovská Anna 1, 032 23 Liptovský Mikuláš
IČO: 44816243
faktúra
85/2018
30.04.2018
339,96 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
82/2018
30.04.2018
120,00 €
Členský príspevok na rok 2018
Členský príspevok na rok 2018 - SAK
Slovenská asociácia knižníc
Michalská 1, 814 17 Bratislava
IČO: 30845181
faktúra
84/2018
13.04.2018
220,20 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
83/2018
13.04.2018
16,98 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
81/2018
13.04.2018
2.228,12 €
Náklady na pobočku Čierny orol
Štvrťročná zálohová platba (2x)
Liptovské múzeum v Ružomberku
Š.N.Hýroša 10, 03450 Ružomberok
IČO: 35993154
faktúra
80/2018
13.04.2018
1.680,47 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77 97401 B.Bystrica
IČO: 46928073
faktúra
79/2018
13.04.2018
118,24 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
78/2018
13.04.2018
1.023,40 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
77/2018
13.04.2018
31,87 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
faktúra
76/2018
13.04.2018
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček - technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
75/2018
13.04.2018
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovneh zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
74/2018
13.04.2018
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1 Mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
73/2018
13.04.2018
57,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
72/2018
13.04.2018
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2 81272 Bratislava
IČO: 00151866
faktúra
71/2018
13.04.2018
270,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
70/2018
29.03.2018
36,82 €
Stravné lístky
Stravné lístky
Školská jedáleň pri ZŠ J.Kráľa
Žiarska ulica 679/13 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810421
faktúra
69/2018
29.03.2018
580,00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie
Vypracovanie projektovej dokumentácie a odborné poradenstvo
KS atelier s.r.o.
Hurbanova 1496/24, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 47546573
faktúra
68/2018
29.03.2018
85,00 €
Kábeláž k PC
Potiahnutie kábeláže
Ing. Milan Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
67/2017
29.03.2018
102,90 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
66/2018
29.03.2018
744,60 €
Spoločné rozhodnutie k daniam
Daň s nehnuteľnosti
Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
IČO: 00315524
faktúra
65/2018
29.03.2018
428,58 €
Rozhodnutie za komunálny odpad
Poplatok za komunálny odpad
Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
IČO: 00315524
faktúra
64/2018
15.03.2018
31,60 €
1000 Riešení 2018 - 12 čísel mesačníka
1000 Riešení 2018 - 12 čísel mesačníka
Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40 01001 Žilina
IČO: 36371271
faktúra
63/2018
15.03.2018
4,20 €
Výpis z registra exekúcií
Výpis z registra exekúcií
Slovenská komora exekútorov
Ul. Šustekova č. 49, 851 04 Bratislava
IČO: 35659718
faktúra
62/2018
15.03.2018
12,90 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
61/2018
15.03.2018
184,60 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
60/2018
09.03.2018
16,31 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
59/2018
05.03.2018
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Z. Vrbického 1357/16 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
faktúra
58/2018
05.03.2018
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček - technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36145220
faktúra
57/2018
05.03.2018
1335,55 €
Aktualizácia knižničného systému
Aktualizačný poplatok
MS-SOFT s.r.o.
Komenského 53 01001 Žiina
IČO: 44832621
faktúra
56/2018
05.03.2018
117,62 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
55/2018
01.03.2018
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
54/2018
01.03.2018
1040,40 €
Stravovacie poukážky
Stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
53/2018
01.03.2018
57,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
52/2018
01.03.2018
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2 81272 Bratislava
IČO: 00151866
faktúra
51/2018
01.03.2018
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovneh zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 82007 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
50/2018
01.03.2018
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
49/2018
01.03.2018
142,30 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Ing. Milan Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
48/2018
28.02.2018
630,13 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
faktúra
47/2018
28.02.2018
138,83 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
46/2018
20.02.2018
184,81 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
IČO: 46106596
faktúra
45/2018
20.02.2018
209,60 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Slovenská národná knižnica
Nám. J.C.Hronského 1, 03601 Martin
IČO: 36138517
faktúra
44/2018
16.02.2018
19,80 €
Nákup časopisu
Časopis História
Mediaprint- Kapa Pressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9, 83104 Bratislava,
IČO: 35792281
faktúra
43/2018
16.02.2018
40,00 €
Nákup časopisu
Časopis TREND
News and Media Holding a.s.
Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava
IČO: 47256281
faktúra
42/2018
09.02.2018
8483,00 €
Elektrická energia
Elektrická energia 1 polrok2018
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina
IČO: 36403008
faktúra
41/2018
15.02.2018
44,04 €
Rohožka
Rohožka
Koberce MAX s.r.o.
Plavisko 7 03401 Ružomberok
IČO: 31636632
faktúra
40/2018
09.02.2018
17,02 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
39/2018
07.02.2018
894,20 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
38/2018
07.02.2018
118,37 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom
Karadžičova 10 82513 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
37/2018
07.02.2018
40,10 €
Pracovné pomôcky
Pracovné pomôcky
KZLM-Tilia
Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36369209
faktúra
36/2018
22.02.2018
16,60 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovneh zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
35/2018
06.02.2018
54.- €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovneh zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
34/2018
06.02.2018
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1 Mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
33/2018
05.02.2018
31,87 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
RR Safety s.r.o.
Z. Vrbického 1357/16 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
faktúra
32/2018
05.02.2018
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček - technik BOZP a PO
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
31/2018
01.02.2018
240.- €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. M. Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
30/2018
01.02.2018
57,. €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
29/2018
01.02.2018
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2 81272 Bratislava
IČO: 00151866
faktúra
28/2018
01.02.2018
16,83 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
27/2018
31.01.2018
318,12 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia
Hattalova 12 83103 Bratislava
IČO: 46106596
faktúra
26/2018
31.01.2018
133,31 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Verbárium s.r.o.
Žatevná 10 84101 Bratislava
IČO: 44118953
faktúra
25/2018
29.01.2018
418,80 €
Tlač kalendária
Tlač kalendária výročí regionálnych osobností
Grafic Color Sireková
Družstevná 5 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 43184413
faktúra
24/2018
25.01.2018
1227,56 €
Prenosný ozvučovací systém
Prenosný ozvučovací systém
Michal Slaný
Vavrišovo 331
IČO: 45321400
faktúra
23/2018
25.01.2018
964,90 €
Nákup nábytku
Nábytok do multimediálneho úseku
Nábytok Black Red Wite
1. mája 41 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36573175
faktúra
22/2018
25.01.2018
163,90 €
Nákup nábytku
Nábytok do multimediálneho úseku
Nábytok Black Red Wite
1. mája 41 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36573175
faktúra
21/2018
25.01.2018
351,62 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
20/2018
22.01.2018
159,26 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Slovart s.r.o.
Bojnická 10 83000 Bratislava
IČO: 17311462
faktúra
19/2018
18.01.2018
36,50 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Elist s.r.o.
Gaštanova 511/5 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 50301021
faktúra
18/2018
18.01.2018
26,16 €
Servis EZS
Servis EZS
Deltech a.s.
Priemyselná 1 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 30225582
faktúra
17/2018
18.01.2018
71,06 €
Revízia hydrantov
Revízia hydrantov
Gajos s.r.o
M.Pišúta 4022 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376981
faktúra
16/2018
18.01.2018
13,20 €
MVS
MVS
Slovenská národná knižnica
Nám. J.C.Hronského 1 03601 Martin
IČO: 36138517
faktúra
15/2018
12.01.2018
87,20 €
Nákup materiálu
Vysávač
NAY elektrodom
Tuhovská 15 83006 Bratislava
IČO: 35739487
faktúra
14/2018
12.01.2018
1442.- €
Nákup nábytku
Nábytok do multimediálneho úseku
Merkury market Slovakia
Duklianska 11 08001 Prešov
IČO: 36501891
faktúra
13/2018
12.01.2018
80,52 €
Pracovný odev
Pracovný odev
Krupa Kajo s.r.o.
M.R.Štefánika 2267 02601 Dolný Kubín
IČO: 36362981
faktúra
12/2018
11.01.2018
22,80 €
Nákup časopisu
Časopis Profit
Petit Press
Lazaretská 12 81411 Bratislava
IČO: 35790253
faktúra
11/2018
11.01.2018
47.- €
Nákup časopisu
Časopis Šarm
News and Media Holding a.s.
Einsteinova 24 85101 Bratislava
IČO: 47256281
faktúra
10/2018
11.01.2018
15,18 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
9/2018
10.01.2018
541,20 €
Nákup nábytku
Nábytok do multimediálneho úseku
B2B Partner s,r,o,
Šulekova 2 81106 Bratislava
IČO: 44413467
faktúra
8/2018
10.01.2018
252.- €
Nákup nábytku
Nábytok do multimediálneho úseku
AJ Produkty a.s.
Galvaniho 7/B 82104 Bratislava
IČO: 36268518
faktúra
7/2018
10.01.2018
1765,50 €
Nákup nábytku
Nábytok do multimediálneho úseku
Nábytok Black Red Wite
1. mája 41 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36573175
faktúra
6/2018
08.01.2018
57,. €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
5/2018
03.01.2018
54,90 €
Nákup kníh
Nákup kníh
ajfa+avis s.r.o.
Klemensova 34 01001 Žilina
IČO: 31602436
faktúra
4/2018
02.01.2018
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1 Mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
3/2018
02.01.2018
1067,60 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
2/2018
02.01.2018
222,96 €
Koncesionárske poplatky
Koncesionársky poplatok
RTVS s.r.o.
Staré Grunty 20084104 Bratislava
IČO: 36857432
faktúra
1/2018
02.01.2018
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2 81272 Bratislava
IČO: 00151866
faktúra
269/2017
08.01.2018
7,13 €
Autorské poplatky
Poplatky za xerox
LITA autorská spoločnosť
Mozartova 9 81102 Bratislava
IČO: 00420166
faktúra
268/2017
08.01.2018
101,99 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné vyúčtovanuie
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
267/2017
05.01.2018
118,38 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom
Karadžičova 10 82513 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
266/2017
03.01.2018
26,56 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
Ing. Zdeno Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 44586124
faktúra
265/2017
03.01.2018
31,87 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
RR Safety s.r.o.
Z. Vrbického 1357/16 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
faktúra
264/2017
02.01.2018
240.- €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. M. Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
263/2017
02.01.2018
54.- €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovneh zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249