Liptovská Knižnica Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom MikulášiZmluvy, faktúry, objednávky v roku 2018

Zobraziť: všetko | len faktúry | len zmluvy | len objednávky kníh | len ostatné objednávky

Typ a čísloDátum a sumaPredmetDodávateľ
zmluva
1/2018
09.03.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR
Kultúrne poukazy
Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP 33, 81331 Bratislava
IČO: 00165182
príloha 1
zmluva
2/2018/ZoD
07.03.2018
80,- €
Zmluva o dielo 2/2018
Autorská beseda a prezentácia vlastného diela
Miroslav Kasprzyk
1. mája 1913/113A, 031 01 Liptovský Mikuláš
príloha 1
zmluva
1/2018/ZoD
11.01.2018
80.- €
Zmluva o dielo 1/2018
Autorská beseda a prezentácia diela
PhDr. Peter Vítek
Jamník 85
príloha 1