Liptovská Knižnica Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom MikulášiHistória

 

  • 1829 – Gašpar Fejérpataky-Belopotocký založil 1. verejnú knižnicu na Slovensku v Liptovskom Sv. Mikuláši
  • 1842 – násilné uzatvorenie Belopotockého knižnice
  • 1925 – obnovenie činnosti verejnej knižnice v Liptovskom Mikuláši
  • 1950 – prvou kvalifikovanou knihovníčkou bola pani Emília Palkovská
  • 1959 – knižnica v Liptovskom Mikuláši sa stáva Okresnou ľudovou knižnicou
  • 1969 – knižnica získava čestný názov Okresná knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého
  • 1996 – knižnica je začlenená do Hornoliptovského kultúrneho centra ako špecializovaný odborný útvar
  • 1999 – knižnica opäť získala právnu subjektivitu a v súčasnosti je regionálnou, kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou. Jej hlavným poslaním je budovať a uchovávať univerzálny knižničný fond, poskytovať používateľom knižnično-informačné služby a zabezpečovať všeobecný a neobmedzený prístup k informáciám. Plnú funkciu regionálnej verejnej knižnice pre okresy Liptovský Mikuláš a Ružomberok mestskej verejnej knižnice pre mesto Liptovský Mikuláš. Je metodickým a koordinačným centrom pre 77 obecných a 2 mestské knižnice regiónu Liptov.
  • 2002 – zriaďovateľom knižnice sa stal Žilinský samosprávny kraj
  • 2008 - mení sa názov knižnice: Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši