Aktuality

Spovede abstinujúcich

Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši (inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) v spolupráci s Ligou za duševné zdravie a Klubom martinských abstinentov pripravila besedu o abstinovaní od rôznych typov návykových látok. Študentstvu priblížia svoje príbehy abstinenti od látkových aj nelátkových závislostí a o svoju skúsenosť s poruchou príjmu potravy a sebapoškodzovaním sa s nimi podelí aj peer konzultantka Ligy za duševné zdravie Nina Zibolenová. Na besede budú môcť študenti a študentky diskutovať o téme závislostí, no najmä o možnosti vymanenia sa z nich.

            Garantom besied je Liga za duševné zdravie a Nina Zibolenová, ktorá pôsobí ako peer konzultantka na psychiatrickej klinike Univerzitnej nemocnice v Martine.

Besedy sa uskutočnia v hlavnej budove knižnice v rámci projektu Stretneme sa v knižnici, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

 

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this