Cenník

Cenník poplatkov za knižničné služby a sankcie platný od 01.09.2020

Druh poplatku Cena v €
Výška ročného členského poplatku je dobrovoľná, ale povinná minimálna sadzba je pre  
– deti a mládež do dovŕšenia 15. roku 2 €
– študenti denného štúdia do 25. roku 3 €
– ostatní používatelia do 65 rokov 5 €
– používatelia od 66 do 75 rokov a ZŤP 2 €
– deti do dovŕšenia 6. roku bezplatne
– používatelia nad 75 rokov a ZŤP-S bezplatne
– používatelia – majstri ÚĽUV – s registračnou kartou bezplatne
– používatelia s preukazom vojenského veterána 2 €
– darcovia krvi – Zlatá Jánskeho plaketa bezplatne
– neregistrovaní používatelia s právom jednodňového prezenčného vypožičiavania dokumentov 0,50 €
Rodinný preukaz  
– 1. člen rodiny 5 €
– 2. člen rodiny 1 €
– dieťa od 6 do 15 rokov 1 €
Vystavenie členského preukazu  
– pri 1. registrácii 0,20 €
– náhrada za stratený preukaz 2 €
– deti do 15 rokov 1 €
Rezervácia dokumentu  
– v prípade akéhokoľvek druhu oznámenia (poštou, e-mailom, telefonicky) 0,50 €
– odloženie knihy (za 1 knihu) 0,50 €
Sankčné poplatky za nedodržanie výpožičnej lehoty  
– bez písomnej upomienky 0,50 €
– 1. upomienka 2 €
– 2. upomienka 4 €
– 3. upomienka 6 €
– riaditeľská upomienka 10 €
– poškodenie dokumentu / knihy 5 €
– strata alebo zničenie dokumentu / knihy 4-násobok nadobúdacej ceny knihy, alebo nový rovnaký titul
– za porušenie zákazu vniesť do budovy bicykel alebo za vstup na kolieskových korčuliach 10 €
– za poškodenie čiarového kódu v dokumente 3,50 €
– za porušenie zákazu zasahovať do programového vybavenia PC, za svojvoľné vypínanie,
reštartovanie, zmenu nastavení
20 €
– za poškodenie majetku a technického vybavenia knižnice (+ náklady na opravu poškodenej veci) 20 e
Medziknižničná výpožičná služba 3 €
– zadávací poplatok za MVS – za každý dokument 1 €
– zálohová platba 2 €
– MVS články – 1 strana xerokópie 0,20 €
Rešeršná služba  
– zadávací poplatok za rešerš 3 €
– každá strana 0,20 €
Kopírovacie služby  
– 1 strana A4 0,15 €
– 1 strana A4 obojstranne 0,20 €
– 1 strana textu s obrázkom na 1/2 strany A4 0,20 €
– 1 strana textu s obrázkom na 1/2 strany A4 obojstranne 0,30 €
– 1 strana obrázku na A4 0,30 €
– 1 strana A4 obojstranne s obrázkom 0,50 €
Internet a práca s PC  
Verejný internet a práca na termináloch  
Registrovaní používatelia  
– 30 minút denne bezplatne
– každých ďalších začatých 30 minút 0,50 €
Neregistrovaní používatelia  
– každých začatých 30 minút 0,50 €
Prístup do on-line katalógu Carmen bezplatne

Posledná aktualizácia: 01.09.2018

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this