Cenník

Cenník poplatkov za knižničné služby a sankcie platný od 01.05.2024
Druh poplatku Cena v €
Výška ročného členského poplatku je dobrovoľná, ale povinná minimálna sadzba je pre  
– deti do dovŕšenia 6. roku bezplatne
– deti od 6 rokov a mládež do dovŕšenia 15. roku 3 €
– používatelia do dovŕšenia 19. roku 5 €
– študenti denného štúdia do dovŕšenia 26. roku 5 €
– ostatní používatelia do dovŕšenia 66. roku 8 €
– používatelia od 66 do dovŕšenia 75. roku a ŤZP 3 €
– používatelia nad 75 rokov a ŤZP-S 1 €
– darcovia krvi – Zlatá Jánskeho plaketa bezplatne
– používatelia s preukazom vojnového veterána 3 €
– neregistrovaní používatelia s právom 1-dňového prezenčného vypožičiavania dokumentov 0,50 €
Rodinný preukaz  
– 1. člen rodiny 8 €
– 2. člen rodiny 1 €
– dieťa od 6 do 15 rokov 1 €
Vystavenie členského preukazu  
– pri 1. registrácii 0,50 €
– náhrada za stratený preukaz 3 €
– náhrada strateného preukazu detí do 15 rokov 1 €
Rezervácia dokumentu  
– v prípade akéhokoľvek druhu oznámenia (poštou, e-mailom, telefonicky) 0,50 €
– odloženie knihy (za 1 knihu) 0,50 €
Sankčné poplatky za nedodržanie výpožičnej lehoty  
– bez písomnej upomienky 1 €
– 1. upomienka 3 €
– 2. upomienka 5 €
– 3. upomienka 8 €
– riaditeľská upomienka 10 €
– strata alebo zničenie dokumentu / knihy 4-násobok nadobúdacej ceny knihy, alebo nový rovnaký titul
– poškodenie dokumentu / knihy 5 €
– za porušenie zákazu vniesť do budovy bicykel alebo za vstup na kolieskových korčuliach 10 €
– za poškodenie čiarového kódu v dokumente 3,50 €
– za porušenie zákazu zasahovať do programového vybavenia PC, za svojvoľné vypínanie,
reštartovanie, zmenu nastavení
20 €
– za poškodenie majetku a technického vybavenia knižnice (+ náklady na opravu poškodenej veci) 20 €
Medziknižničná výpožičná služba  
– zadávací poplatok za MVS – za každý dokument 1 €
– manipulačný poplatok (poštovné + balné do 1 kg) 3 €
– manipulačný poplatok (poštovné + balné nad 1 kg) 4 €
– MVS články – 1 strana  zaslaná elektronicky 0,30 €
– MVS články – 1 strana tlačený text A4 0,40 €
Rešeršná služba  
– zadávací poplatok za rešerš 3 €
– 1 strana zaslaná elektronicky 0,20 €
– 1 strana tlačený text A4 0,30 €
Kopírovacie služby  
– 1 strana A4 ČB 0,20 €
– 1 list A4 obojstranne ČB 0,30 €
– 1 strana A4 farebne 0,40 €
– 1 list A4 obojstranne farebne 0,60 €
– sken článku z úseku regionálnych dokumentov 0,20 €
Internet a práca s PC  
Verejný internet a práca na PC  
Registrovaní používatelia  
– 30 minút denne bezplatne
– každých ďalších začatých 30 minút 0,50 €
Neregistrovaní používatelia  
– každých začatých 30 minút 0,50 €
Prístup do on-line katalógu Carmen bezplatne

Posledná aktualizácia: 01.05.2024

Cenník na stiahnutie
Komplet cenník si môžete stiahnuť.
Stiahnuť
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this