Cenník

Cenník poplatkov za knižničné služby a sankcie platný od 01.09.2018

Druh poplatku Cena v €
Výška ročného členského poplatku je dobrovoľná, ale povinná minimálna sadzba je pre
– deti a mládež do dovŕšenia 15. roku 2 €
– študenti denného štúdia do 25. roku 3 €
– ostatní používatelia do 65 rokov 5 €
– používatelia od 66 do 75 rokov 2 €
– deti do dovŕšenia 6. roku bezplatne
– používatelia nad 75 rokov a ZŤP bezplatne
– používatelia – majstri ÚĽUV – s registračnou kartou bezplatne
– používatelia s preukazom vojenského veterána 2 €
– neregistrovaní používatelia s právom jednodňového prezenčného vypožičiavania dokumentov 0,50 €
Rodinný preukaz
– 1. člen rodiny 5 €
– 2. člen rodiny 1 €
– dieťa od 6 do 15 rokov 1 €
Vystavenie členského preukazu
– pri 1. registrácii 0,20 €
– náhrada za stratený preukaz 2 €
– deti do 15 rokov 1 €
Rezervácia dokumentu
– v prípade akéhokoľvek druhu oznámenia (poštou, e-mailom, telefonicky) 0,50 €
– odloženie knihy (za 1 knihu) 0,30 €
Sankčné poplatky za nedodržanie výpožičnej lehoty
– bez písomnej upomienky 0,50 €
– 1. upomienka 1 €
– 2. upomienka 3 €
– 3. upomienka 5 e
– riaditeľská upomienka 10 €
– za porušenie zákazu vniesť do budovy bicykel alebo za vstup na kolieskových korčuliach 2 €
– za poškodenie čiarového kódu v dokumente 3,50 €
– za porušenie zákazu zasahovať do programového vybavenia PC, za svojvoľné vypínanie,
reštartovanie, zmenu nastavení
20 €
– za poškodenie majetku a technického vybavenia knižnice (+ náklady na opravu poškodenej veci) 20 e
Medziknižničná výpožičná služba
– zadávací poplatok za MVS 2 €
– zálohová platba 1,50 €
– MVS články – 1 strana xerokópie 0,20 €
Rešeršná služba
– zadávací poplatok za rešerš 2 €
– každá strana 0,20 €
Kopírovacie služby
– 1 strana A4 0,15 €
– 1 strana A4 obojstranne 0,20 €
– 1 strana textu s obrázkom na 1/2 strany A4 0,20 €
– 1 strana textu s obrázkom na 1/2 strany A4 obojstranne 0,30 €
– 1 strana obrázku na A4 0,30 €
– 1 strana A4 obojstranne s obrázkom 0,50 €
Internet a práca s PC
Verejný internet a práca na termináloch
Registrovaní používatelia
– 30 minút denne bezplatne
– každých ďalších začatých 30 minút 0,50 €
Neregistrovaní používatelia
– každých začatých 30 minút 0,50 €
Prístup do on-line katalógu Carmen bezplatne

Posledná aktualizácia: 01.09.2018

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this