Edičná činnosť

Edičná činnosť knižnice

Edičná činnosť 2022

Liptov v tlači 2022 [elektronický zdroj] : bibliografická ročenka. Liptovský Mikuláš : Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, 2022

Drevený artikulárny kostol vo Svätom Kríži : výberová tematická bibliografia pri príležitosti 40. výročia vysviacky / zostavovateľka Ivona Salajová. – Liptovský Mikuláš : Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, 2022 (79 zázn.)

Výročia 2022 : kalendárium výročí regionálnych autorov a osobností okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok / zostavovateľka Ivona Salajová. – Liptovský Mikuláš : Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, 2023 (príprava na tlač, približne: 357 zázn.)

Nové knihy č.1: prírastky nových kníh do fondu úseku beletrie / Zost. Petronela Jančušková. B.v. – Liptovský Mikuláš, Liptovská knižnica G.F.Belopotockého, 2022. –  58 s. – 137 zázn.

Nové knihy č.2: prírastky nových kníh do fondu úseku náučnej a regionálnej literatúry / Zost. Petronela Jančušková. – B.v. – Liptovský Mikuláš, Liptovská knižnica G.F.Belopotockého, 2022. – 62 s. – 95 zázn.

Nové knihy č.3: prírastky nových kníh do fondu úseku literatúry pre deti a mládež / Zost. Petronela Jančušková. B.v. – Liptovský Mikuláš, Liptovská knižnica G.F.Belopotockého, 2022. – 44 s. – 147 zázn.

Nové knihy č.4: prírastky nových kníh do fondu úseku beletrie / Zost. Petronela Jančušková. B.v. – Liptovský Mikuláš, Liptovská knižnica G.F.Belopotockého, 2022. –  49 s. – 110 zázn.

Nové knihy č.5: prírastky nových kníh do fondu úseku literatúry pre deti a mládež / Zost. Petronela Jančušková. B.v. – Liptovský Mikuláš, Liptovská knižnica G.F.Belopotockého, 2022. – 18 s. – 61 zázn.

Nové knihy č.6: prírastky nových kníh do fondu úseku literatúry pre deti a mládež / Zost. Petronela Jančušková. B.v. – Liptovský Mikuláš, Liptovská knižnica G.F.Belopotockého, 2022. – 17 s. – 51 zázn.

Nové knihy č.7: prírastky nových kníh do fondu úseku beletrie / Zost. Petronela Jančušková. B.v. – Liptovský Mikuláš, Liptovská knižnica G.F.Belopotockého, 2022. –  38 s. – 89 zázn.

Nové knihy č.8 prírastky nových kníh do fondu úseku literatúry pre deti a mládež / Zost. Petronela Jančušková. B.v. – Liptovský Mikuláš, Liptovská knižnica G.F.Belopotockého, 2022. – 35 s. – 126 zázn

Nové knihy č.9: prírastky nových kníh do fondu úseku beletrie / Zost. Petronela Jančušková. B.v. – Liptovský Mikuláš, Liptovská knižnica G.F.Belopotockého, 2022. –  73 s. – 173 zázn.

Nové knihy č.10 prírastky nových kníh do fondu úseku literatúry pre deti a mládež / Zost. Petronela Jančušková. B.v. – Liptovský Mikuláš, Liptovská knižnica G.F.Belopotockého, 2022. – 31 s. – 117 zázn.

Nové knihy č.11: prírastky nových kníh do fondu úseku náučnej a regionálnej literatúry / Zost. Petronela Jančušková. – B.v. – Liptovský Mikuláš, Liptovská knižnica G.F.Belopotockého, 2022. – 61 s. – 97 zázn.

Nové knihy č.12: prírastky nových kníh do fondu úseku beletrie / Zost. Petronela Jančušková. B.v. – Liptovský Mikuláš, Liptovská knižnica G.F.Belopotockého, 2022. –  68 s. – 169 zázn.

 

Knihy

Výhonky 38 [zborník neperiodický] : zborník najlepších príspevkov 40. ročníka literárnej súťaže začínajúcich autorov … nesie od roku 2005 názov Krídla Ivana Laučíka / zostavila Nadežda Kubányová ; zodpovedná redaktorka Marcela Feriančeková; grafická úprava, zalomenie, obálka Peter Valach. – Liptovský Mikuláš : Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého, 2022 (Liptovský Mikuláš : REPROservis Kováč, s.r.o. Liptovský Mikuláš 2022). – 41 s. – ISBN 978-80-89373-47-5 (brož.)

 

Časopisy

Krjela 58 : Časopis Literárneho klubu pri Liptovskej knižnici Gašpara Fejérpataky-Belopo-tockého v Liptovskom Mikuláši / Zost. Naďa Kubányová.  Grafické spracovanie a zlom vnútra Peter Valach. Grafický návrh obálky Peter Valach. Foto na obálke Kristína Javorská. Zodp. redaktorka Marcela Feriančeková. –   B.v.  Liptovský Mikuláš : Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky Belopotockého, 2022 (Liptovský Mikuláš : REPROservis Kováč, s.r.o. Liptovský Mikuláš 2022). – 40s. – ISSN 2729-9600

 

 

 

 
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this