Edičná činnosť

Edičná činnosť knižnice

Odborná edičná činnosť v roku 2020

 

 

 1. Bibliografia dokumentov v jazyku esperanto alebo o esperante vo fonde Liptovskej knižnice G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši / zost. Tatiana Moravčíková. – Liptovský Mikuláš : Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, 2020. – 6 s. – 32. zázn.

 

 1. Edita Ambušová : biografický leták pri príležitosti 100. narodenia / zost. Ivona Salajová. –  Liptovský Mikuláš : Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, 2020.  – 14 zázn.

 

 1. Jana Bodnárová : biografický leták pri príležitosti 80. výročia narodenia / zost. Ivona Salajová. – Liptovský Mikuláš : Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, 2020. – 176 zázn.

 

 1. Ján Volko-Starohorský : biografický leták pri príležitosti 100. výročia narodenia / zost. Ivona Salajová. – Liptovský Mikuláš : Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, 2020. – 50 zázn.

 

 1. Krjela 56 : Časopis Literárneho klubu pri Liptovskej knižnici Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši / zost. Naďa Kubányová. Grafické spracovanie a zlom vnútra Peter Valach. – B.v. – Liptovský Mikuláš : Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, 2020.

 

 1. Liptov v tlači 2020 [elektronický zdroj]: bibliografická ročenka / B. v. – Liptovský Mikuláš : Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, – 3 242 zázn.

 

 1. Medailóny regionálnych osobností : Mária Bellová (1885 – 1973), Anna Pivková (1835 – 1921), Ester Martinčeková-Šimerová (1909 – 2005), Iboja Wandal-Holm (1922) / Zost. Ivona Salajová. – Liptovský Mikuláš : Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, 2020.

 

 1. Nové knihy č. 1, 4, 6, 7, 11, 14 : prírastky nových kníh do fondu úseku literatúry pre deti / zost. Tatiana Moravčíková. – B. v. – Liptovský Mikuláš : Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, 2020. – 179 s. – 691 zázn.

 

 1. Nové knihy č. 2, 5, 9, 10, 13 : prírastky nových kníh do fondu úseku beletrie / zost.

Tatiana Moravčíková.  – B.v. – Liptovský Mikuláš : Liptovská  knižnica G. F.

Belopotockého, 2020. – 228 s. – 625 zázn.

 

 1. Nové knihy č. 3, 8, 12, 15 : prírastky nových kníh do fondu úseku náučnej a regionálnej literatúry / zost. Tatiana Moravčíková. – B.v. – Liptovský Mikuláš : Liptovská

knižnica G. F. Belopotockého, 2020. – 218 s. – 373 zázn.

 

 1. Plán činnosti Liptovskej knižnice Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom

Mikuláši na rok 2020/ Zost. Marcela Feriančeková. – B.v. – Liptovský Mikuláš :

Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, 2020. –  s.

 

 1. Správa o činnosti a hospodárení Liptovskej knižnice Gašpara Fejérpataky-

Belopotockého v Liptovskom Mikuláši v roku 20219/ Zost. Marcela Feriančeková.

– B.v. – Liptovský : Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, 2020. –  s.

 

 1. Šálke do ucha : Zborník z literárnej dielne / zost. Naďa Kubányová. – Liptovský Mikuláš : Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, 2020.

 

 1. Verejné knižnice okresu Liptovský Mikuláš a Ružomberok v roku 2019 / Zost. Kvetoslava Droppová. – B. v. – Liptovský Mikuláš : Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, 2020. –

 

 1. Výhonky 36 [zborník neperiodický] : zborník najlepších príspevkov 38. ročníka literárnej súťaže začínajúcich autorov / Zost. Nadežda Kubányová. Grafická úprava, zalomenie, obálka Peter Valach. – Liptovský Mikuláš : Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, 2020. – 81 s.

 

 1. Výročia 2020 : kalendárium výročí regionálnych autorov a osobností okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok / Zost. Ivona Salajová. – Liptovský Mikuláš : Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, 2020. – 291 zázn.

 

 

 
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this