Edičná činnosť

Edičná činnosť knižnice v roku 2017

Dušan Makovický : biografický leták pri príležitosti 150. výročia narodenia / Zost. Ivona Salajová. – B. v. – Liptovský Mikuláš : Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, 2017. – 31 zázn.

Jozef Daník : výberová personálna bibliografia pri príležitosti 70. výročia narodenia / Zost. Ivona Salajová. – B.v. – Liptovský Mikuláš : Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, 2017. – 273 s. – 198 zázn.

Jur Janoška : biografický leták pri príležitosti 160. výročia narodenia / Zost. Ivona Salajová. – B. v. – Liptovský Mikuláš : Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, 2017. – 23 zázn.

Krjela 51 : časopis Literárneho klubu pri Liptovskej knižnici Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši / Zost. Naďa Kubányová. Výtvarný návrh obálky Martin Droppa. Grafické spracovanie Peter Valach. – B.v. – Liptovský Mikuláš : Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, 2017. – 47 s.

Krjela 52 : časopis Literárneho klubu pri Liptovskej knižnici Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši / Zost. Naďa Kubányová. Výtvarný návrh obálky Martin Droppa. Grafické spracovanie a zlom vnútra Peter Valach. – B. v. – Liptovský Mikuláš : Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, 2017. – 47 s.

Liptov v tlači 2017 [elektronický zdroj]: bibliografická ročenka / Zost. Martina Vrbenská. – B. v. – Liptovský Mikuláš : Liptovská knižnica G. F. Belopotockého,  2017. – 4 056 zázn.

Liptovská stolica : informačný leták pri príležitosti 340. výročia vyhlásenia Liptovského Mikuláša za sídlo Liptovskej stolice a realizácie projektu Rok Liptovskej stolice / Zost. Ivona Salajová. – B. v. – Liptovský Mikuláš : Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, 2017. – 198 zázn.

Nové knihy č. 1, 5, 9, 15 : prírastky nových kníh do fondu pobočky knižnice na Podbrezinách / Zost.  Tatiana Moravčíková. – B. v. – Liptovský Mikuláš : Liptovská knižnica G. F.  Belopotockého, 2017. – 78 s. – 289 zázn.

Nové knihy č. 2, 7, 12, 17, 20 : prírastky nových kníh do fondu úseku náučnej a regionálnej literatúry / Zost. Tatiana Moravčíková.  – B.v. – Liptovský Mikuláš : Liptovská  knižnica G. F. Belopotockého, 2017. –  332 s. – 573 zázn.

Nové knihy č. 3, 4, 8, 10, 11, 13, 16, 18 : prírastky nových kníh do fondu úseku beletrie / Zost. Tatiana Moravčíková. – B.v. – Liptovský Mikuláš : Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, 2017. – 287 s. – 771 zázn.

Nové knihy č. 6, 14, 19 : prírastky nových kníh do fondu úseku literatúry pre deti a mládež / Zost. Tatiana Moravčíková. – B.v. – Liptovský Mikuláš : Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, 2017. – 50 s. – 162 zázn.

Plán činnosti Liptovskej knižnice Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši na rok 2017/ Zost. Marcela Feriančeková. – B.v. – Liptovský Mikuláš : Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, 2017. – 30 s.

Pokračovanie v životnom diele vdp. Š. N. Hýroša (1) / Zost. Metod Král. – 1. vyd. – Liptovský Mikuláš : Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, 2017. – 35 s.

Správa o činnosti a hospodárení Liptovskej knižnice Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši v roku 2016 / Zost. Marcela Feriančeková. – B.v. – Liptovský Mikuláš : Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, 2017. – 44 s.

Verejné knižnice okresu Liptovský Mikuláš a Ružomberok v roku 2016 / Zost. Kvetoslava Droppová. – B. v. – Liptovský Mikuláš : Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, 2017. – 19 s.

Výhonky 33 [zborník neperiodický] : zborník najlepších príspevkov 35. ročníka literárnej súťaže začínajúcich autorov…sa od roku 2005 vola Krídla Ivana Laučíka / Zost. Nadežda Kubányová. Zodp. red. Marcela Feriančeková. Grafická úprava, zalomenie, obálka Peter Valach. – Liptovský Mikuláš : Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, 2017. 85 s.

Výročia 2017 : kalendárium výročí regionálnych autorov a osobností okresov Liptovský Mikuláš as Ružomberok / Zost. Ivona Salajová. – Liptovský Mikuláš : Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, 2017. – 161 s.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this