Služby

Služby poskytované Liptovskou knižnicou Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši:
1. Výpožičné služby:
 • absenčné výpožičky kníh a časopisov,
 • absenčné výpožičky špeciálnych dokumentov pre nevidiacich a slabozrakých,
 • prezenčné výpožičky kníh a časopisov,
 • prezenčné výpožičky gramoplatní, CD, MG, CD-Romov, DVD a videokaziet,
 • rezervovanie žiadaného dokumentu,
 • prolongácia – predĺženie výpožičnej doby už požičaného dokumentu,
 • MVS – medziknižničná výpožičná službavypožičanie knihy alebo objednanie xerokópie článku z periodika z inej knižnice,
 • elektronická žiadanka MVS.
2. Bibliograficko-informačné služby:
 • prístup na on-line katalóg knižničného fondu,
 • poskytovanie faktografických informácií z vlastných primárnych a sekundárnych prameňov a databáz,
 • spracovanie rešerší podľa požiadaviek používateľov.
3. Metodické služby:
 • metodická, poradenská a konzultačná činnosť pre obecné a mestské knižnice a knižnice iných typov v okresoch Liptovský Mikuláš a Ružomberok.
4. Kultúrno-výchovné a vzdelávacie služby:
 • organizácia podujatí pre verejnosť v súvislosti s poslaním knižnice,
 • Klub mladých autorov,
 • Krídla Ivana Laučíka – literárna súťaž začínajúcich autorov,
 • Kniha Liptova,
 • Rázusovie Vrbica – prehliadka literárnej tvorby a recitačného umenia detí Liptova,
 • Maturita v knižnici,
 • Noc s Andersenom,
 • autorské besedy a čítania, tvorivé dielne, literárne kvízy, besedy o knihách, vyučovacie hodiny, hlasné a zážitkové čítanie, výstavy,
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this