Medziknižničná výpožičná služba

Medziknižničná výpožičná služba pre čitateľov Liptovskej knižnice G.F.Belopotockého:

Medziknižničnú výpožičnú službu (MVS) poskytujeme len zapísaným čitateľom LK GFB na základe písomnej žiadanky (na oddelení náučnej literatúry – Čierny orol). Žiadanku je možné stiahnuť v sekcii Dokumenty -> Tlačivá, prihlášky, žiadanky.

Služby MVS sú platené (podľa platného cenníka).

O predĺženie výpožičnej lehoty pri MVS je potrebné požiadať aspoň týždeň pred jej uplynutím. Liptovská knižnica požiada o predĺženie tú knižnicu, ktorá príslušný dokument zapožičala. Predĺženie nie je automatické a môže byť zamietnuté. (napríklad pokiaľ o knihu žiada ďalší záujemca)

Služba MVS nebude poskytnutá čitateľovi, ktorý nemá platnú čitateľskú registráciu, má na ktoromkoľvek z oddelení akýkoľvek neuhradený dlh, prípadne v minulosti nerešpektoval zásady poskytovania služieb MVS.

Medziknižničná výpožičná služba pre knižnice:

Pripomienky a otázky k MVS konzultujte elektronicky (naucne@kniznicagfb.sk) , prípadne telefonicky s odbornou pracovníčkou MVS na oddelení náučnej literatúry.

Žiadajúca knižnica môže požiadať Liptovskú knižnicu o výpožičku dokumentu iba v prípade, ak kniha, ktorú žiada jej používateľ sa v tejto knižnici nenachádza, prípadne nie je určená na absenčnú výpožičku. Ak dokument vlastní, ale v danej chvíli je požičaný, o výpožičku MVS žiadať nemôže.

Rovnako môže žiadať kópiu článku z periodík, zborníkov a pod.

LK GFB prijíma objednávky na výpožičku MVS v týchto formách:
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this