História

Ako sa naša knižnica menila v čase
História

Narodil sa v Paludzi 01.01.1794 a zomrel v Liptovskom Mikuláši 18.05.1874. Bol zeman, knihár, kníhkupec, vydavateľ, podporovateľ štúrovcov, zakladateľ prvej verejnej knižnice, spolku Tatrín, spolku striezlivosti, organizátor prvého slovenského divadla, signatár Žiadostí slovenského národa.

Gašpar Fejérpataky-Belopotocký

V Liptovskom sv. Mikuláši otvoril Gašpar Fejérpataky-Belopotocký Slovenskú požičiavaciu bibliotéku – prvú verejnú knižnicu na území dnešného Slovenska

01.11.1829

Násilné zatvorenie Belopotockého mikulášskej verejnej knižnice

December 1843

Oživotvorenie verejnej knižnice v Liptovskom Mikuláši na základe prijatého Knižničného zákona z r. 1919

Október 1925

Prvou kvalifikovanou pracovníčkou a profesionálnou knihovníčkou sa stala pani Emília Palkovská

1950

Mikulášska knižnica získala okresné kompetencie

1953

Knižnica dostáva názov Okresná ľudová knižnica

1959

Do názvu knižnice pribudlo meno jej zakladateľa: Okresná knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého

1969

Knižnica sa presťahovala do vlastnej budovy na Štúrovej ul. č. 56 v Liptovskom Mikuláši

1993

Začiatok automatizácie v knižnici (systém PC-LIB)

1995

Knižnica bola súčasťou Hornoliptovského kultúrneho centra v Liptovskom Mikuláši, bez právnej subjektivity

1996 - 1998

Knižnica opäť získala samostatnosť a právnu subjektivitu pod názvom Knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého

01.01.1999

Knižnica má súčasný názov Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši

2008

Knižnica je online prepojená s verejnými regionálnymi knižnicami ŽSK prostredníctvom systému Clavius (projekt Informácie bez hraníc)

2012

Knižnica získala najvyššie vyznamenanie udeľované ŽSK – Litteras Memoriales pri príležitosti 190. výročia založenia prvej verejnej knižnice a za dosiahnuté výsledky pri práci s knihou a čitateľom

2019

Zriaďovateľom knižnice sa stal
Žilinský samosprávny kraj

1.4.2002

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this