Aktuality

Zmaturuj v knižnici

Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši (inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) pripravuje na štvrtok 15. februára 2024 od 9.00 hod. pre maturantov z prihlásených stredných škôl v Liptovskom Mikuláši vedomostný kvíz ZMATURUJ V KNIŽNICI. Študenti zo Strednej zdravotníckej školy, Hotelovej akadémie, Strednej odbornej školy stavebnej, Strednej odbornej školy polytechnickej, Obchodnej akadémie, Evanjelického gymnázia J. Tranovského a Gymnázia M. M. Hodžu si v siedmich kolách preveria svoje vedomosti zo slovenskej a svetovej literatúry, gramatiky a teórie literatúry, histórie, geografie, výtvarného a hudobného umenia, zdravovedy, ekonomiky, politiky, kritického myslenia a ľudských práv. Posledné kolo otázok bude venované našim rodákom Ivanovi Laučíkovi, básnikovi, publicistovi a pedagógovi, pri príležitosti 80. výročia narodenia a 20. výročia úmrtia, a tiež Gašparovi Fejérpataky-Belopotockému, zakladateľovi prvej verejnej knižnice a prvého ochotníckeho divadla na Slovensku, pri príležitosti 230. výročia narodenia a 150. výročia úmrtia. Naše maturitné otázky nekopírujú oficiálne maturity. Od študentov očakávame širšie vedomosti z jednotlivých odborov a kultúrno-spoločenský prehľad.
V roku 2024 sa bude konať už osemnásty ročník a prihlásilo sa doň jedenásť súťažných družstiev zo siedmich stredných škôl. Každá dvojica chce dosiahnuť čo najlepšie umiestnenie, ale počet získaných bodov a konečné umiestnenie nie je hlavným cieľom kvízu. Jeho zmyslom je dať študentom priestor na zopakovanie svojich vedomostí a niečo nové sa naučiť. Pedagógovia ocenia najmä to, že študenti získajú cenné skúsenosti pri vlastnej verejnej prezentácii, odbúrajú prvotný strach, vyskúšajú si maturitnú „generálku“ a môžu sa konfrontovať s rovesníkmi z iných stredných škôl.
Podujatie sa koná v rámci projektu Stretneme sa v knižnici.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this