Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj
www.regionzilina.sk

Liptovská Knižnica Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom Mikuláši