Aktuality

Belopotocký a štúrovci

Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši (inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) pozýva na prednášku Daniely Fiačanovej – Belopotocký a štúrovci, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 13. júna 2024 o 16.00 hodine.

Gašpar Fejérpataky-Belopotocký je praktik kultúry a kultúrny praktik, medzigeneračný predstaviteľ obrodeneckého obdobia, človek hlboko zasahujúci do kultúrneho a spoločenského života Slovákov doma a v zahraničí. Muž pôsobiaci v národe i cirkvi. Pôvodom zeman, Lipták, študent, knihár, vydavateľ, distribútor, publicista, básnik, hospodár, národovec, zakladateľ knižnice, divadla, režisér… Všetko v jednej osobe,“ hovorí Daniela Fiačanová. V prednáške bude rozprávať o Belopotockom ako o mužovi srdca a činu, a o jeho snahe porozumieť a vidieť novú nádej v štúrovskej generácii.

Daniela Fiačanová (1951) je odborná pracovníčka v oblasti kultúry a osvety. Pracovala ako metodička pre folklórny i nefolklórny tanec (1975 – 1985), vedúca oddelenia Záujmovej umeleckej činnosti a spoločenského života v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši (1986 – 1991) a múzejníčka, literárna historička – pričom jej ťažiskovým zameraním bola literárna história Liptova (postavy významných liptovských žien), kronikárka a lektorka v expozícii Tatrín a Žiadosti slovenského národa Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši (1991 – 2011). Zaoberá sa regionálnou históriou a je cirkevnou archivárkou v cirkevných zboroch Svätý Kríž – Lazisko a Liptovský Mikuláš. Je autorkou početných scenárov k výstavám osobností a  histórie regiónu, scenárov pre koncerty a prezentáciu záujmových umeleckých krúžkov, autorkou a zostavovateľkou množstva príležitostných tlačí a spoluautorkou mnohých publikácií. Žije v Galovanoch.

Podujatie sa uskutoční v centrálnej budove knižnice (multimediálny úsek) na počesť 230. výročia narodenia a 150. výročia úmrtia G. F. Belopotockého, v rámci projektu „Stretneme sa v knižnici“, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

 

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this