Aktuality

Čítajme si 2023

V týždni od 22. mája do 26. mája 2023 sa bude konať už 14. ročník celoslovenského detského čitateľského maratónu s názvom ČÍTAJME SI. Organizátorom akcie je Linka detskej istoty a naša knižnica sa po roku absencie opäť do tohto podujatia na podporu čítania zapojí. V Liptovskej knižnici G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši (inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) budeme čítať v pondelok 22. mája 2023 v úseku literatúry pre deti a mládež. Maratón začneme s knihou Čuvi v pralese od Romana Brata.
Od 9.00 hod. privítame v knižnici deti zo Základnej školy M. R. Martákovej, po nich sa vystriedajú žiaci z Evanjelickej základnej školy biskupa J. Janošku, Základnej školy Apoštola Pavla a Súkromnej základnej školy FELIX. Do čitateľského maratónu zapojíme aj individuálnych detských čitateľov, ktorí v tento deň navštívia knižnicu.
Projekt „Čítajme si“ vznikol v roku 2008 s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Čítanie patrí medzi aktivity, ktoré podporuje rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka, pomáha poznať hodnoty, rozlišovať dobro a zlo, akceleruje rozvoj reči a slovnej zásoby. Vytvára priestor pre tvorivosť, dáva možnosť stotožniť sa s postavami, ponúka chvíle intimity. Nezanedbateľným prínosom čítania je tiež získavanie množstva informácií, vedomostí a porozumenie pojmom.
Detský čitateľský maratón si počas svojho trvania získaval čoraz väčšiu popularitu, do prvého ročníka sa zapojilo 2912 detí, v minulom roku 2022 to bolo rekordných 62 062 čitateľských maratóncov. V tomto projekte však nejde len o lámanie rekordov. Hlavným cieľom je predovšetkým zatraktívniť knihu v detských očiach a pritiahnuť deti a mládež ku čítaniu.
Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.
Výsledok detského čitateľského maratónu bude vyhlásený po sčítaní počtu čítajúcich detí z celého Slovenska v pondelok 29. mája 2023.
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this