Aktuality

K básnickému videniu skutočnosti – aká bola literárna dielňa?

Literárna vedkyňa a skúsená lektorka Lenka Šafranová si pre účastníčky a účastníkov tvorivej dielne – začínajúcich aj skúsených básnikov a poetky – pripravila jednak teoretické základy, jednak praktické úlohy na pochopenie tvorby básnického textu. Vysvetlila rozdiely medzi denotatívnym, konotatívnym a asociatívnym významom slov a ich použitie pri tvorbe básne. Na príkladoch textov od Nezvala, Novomeského či rumunského básnika Soresca ukázala prácu s týmito významami. Vyskúšali sme si vytvárať synestézie, pričom sme pracovali s kategóriami ustálené – originálne, zrozumiteľné – nezrozumiteľné, používanie frazém a ich aktualizácia. Prakticky sme si odskúšali vytvoriť metonymie, ktoré boli od čias 5. ročníka ZŠ pre väčšinu účastníkov strašiakom. Na záver sme sa dozvedeli, že je len málo – asi 5 percent intuitívnych básnikov – teda poetov natus, pre väčšinu je však dobré ovládať postup básnickej tvorby – ktorý na svojej dielni priblížila Lenka. Tešíme sa na jej ďalšie dielne.

Podujatie sa uskutočnilo s podporou Fondu na podporu umenia.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this