Aktuality

Kniha Liptova 2020

Kniha Liptova 2020 propozície -upravené

Žilinský samosprávny kraj

Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši

 

v spolupráci s mediálnymi partnermi  

hlavní mediálni partneri: Spoločník, MY – Liptovské noviny

 

mediálni partneri: Mikuláš

                                  TV Liptov

                                  Rádio Liptov

                                  KR Magazín                       

 

vyhlasujú 14. ročník čitateľskej súťaže

 

Kniha Liptova 2020

 

Heslo súťaže „nominuj – hlasuj – vyhraj“

 

 Podmienky súťaže:

 

Aké knihy môžu byť nominované do súťaže?

 

 • Knihy, ktoré boli vydané v roku 2020 a sú späté s regiónom Liptova tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti.
 • Tlačené knihy, graficky a knihársky spracované do formy zväzku viazanej alebo brožovanej publikácie, tvoriace myšlienkový a výtvarný celok a bolo im pridelené ISBN.
 • Môžu obsahovať výlučne text, môže ísť o obrazovú publikáciu alebo text
  kombinovaný s obrazovou časťou.
 • Sú z oblasti krásnej alebo odbornej literatúry.

 

Kto môže nominovať knihu?

 

 • čitateľská verejnosť,
 • autori,
 • zostavovatelia, redaktori,
 • vydavatelia, kníhkupci, distribútori kníh.

 

Ako nominovať?

 Čitateľská verejnosť nominuje knihu nominačným listom, ktorý je možné si stiahnuť z internetovej stránky knižnice alebo vyzdvihnúť priamo v knižnici. Nominačný list je potrebné doručiť osobne, poštou alebo mailom na adresu knižnice.

 • Autori nominovanej publikácie, zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci a distribútori kníh jeden výtlačok nominovanej publikácie spolu s nominačným listom doručia osobne alebo poštou na adresu knižnice.
 • K nominácii môžu byť priložené recenzie, kritiky uverejnené v periodikách, názory iných literátov na knihu a pod.

 

Dôležité termíny súťaže:

 Termín odovzdania nominácií je od 20. januára do 27. februára 2021

 • Hlasovanie bude prebiehať od 2. marca do 11. apríla 2021
 • Vyhlásenie výsledkov súťaže bude 23. apríla 2021 o 16.00 hod.

 

Súťažné kategórie:

 • Nominované knihy budú rozdelené do dvoch súťažných kategórií:
 1. kategória: beletria
 2. kategória: odborná literatúra

 

Kde nájdete nominované knihy?

 Nominované knihy budú postupne predstavované mediálnymi partnermi, na internetovej stránke knižnice a Žilinského samosprávneho kraja a v čase od februára do 11. apríla 2021 a budú vystavené v knižnici.

 

Kto rozhodne o výsledkoch súťaže?

 O víťaznej knihe rozhodne čitateľská verejnosť prostredníctvom hlasovacích lístkov. Hlasovanie bude možné realizovať po uzávierke nominácií v čase od 2. marca do 11. apríla 2021.

 • Hlasovacie lístky budú uverejnené na webovej stránke knižnice a vyplniť ich môžete aj priamo v knižnici.
 • Na jednom hlasovacom lístku môže hlasujúci udeliť jeden hlas knihe v 1. kategórii (beletria) a jeden hlas knihe v druhej kategórii (odborná literatúra).
 • Hlasujúci môže udeliť jednej knihe len jeden hlas.

    Počas trvania súťaže môže hlasujúci hlasovať len jedenkrát.

 • Platný je len originálny hlasovací lístok, ktorý bude k dispozícii v knižnici alebo na webovej stránke knižnice.
 • Hlasovací lístok je potrebné doručiť do knižnice osobne alebo poštou.

 

Kniha, ktorá získa najviac čitateľských hlasov, získa ocenenie Kniha Liptova 2020.

 

Na slávnostnom vyhodnotení súťaže bude z hlasujúcich vyžrebovaný výherca, ktorý získa ročné predplatné dvojtýždenníka Spoločník, predplatné týždenníka MY – Liptovské noviny a zápisné v Liptovskej knižnici G. F. Belopotockého na 365 dní.

 

Nominované knihy po skončení súťaže ostávajú majetkom knižnice, aby boli natrvalo prístupné jej čitateľom.

 

Hlasovacie lístky budú po skončení súťaže skartované za účasti trojčlennej komisie.

 

Autorom víťazných kníh knižnica bezplatne ponúkne spoluprácu a priestor pre prezentáciu publikácií širokej verejnosti.

 

Z kníh, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach súťaže v každom regióne Žilinského kraja bude zostavená putovná výstava, ktorá bude postupne prezentovaná v každej regionálnej knižnici Žilinského samosprávneho kraja.

 

Termíny putovnej výstavy:

 1. Krajská knižnica v Žiline 14.05.2021 – 17.06.2021
 1. Liptovská knižnica G.F.Belopotockého 01.07.2021 – 23.07.2021

 v Liptovskom Mikuláši

 1. Oravská knižnica A. Habovštiaka 02.08.2021 – 24.08.2021

  v Dolnom Kubíne

 1. Turčianska knižnica v Martine 02.09.2021 – 22.09.2021
 1. Kysucká knižnica v Čadci 01.10.2021 – 22.10.2021

 

 

Kontakt:                     Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši

Poštová adresa:          Štúrova 56, 031 80  Liptovský Mikuláš

Telefón:                      044/5526216

Fax:                            044/5523084

e-mail:                        kniznicagfb@kniznicagfb.sk,  riaditel@kniznicagfb.sk

www:                          www.kniznicagfb.sk

 

 

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this