Aktuality

Kniha Liptova 2023 – poznáme víťazov

Kniha Liptova 2023

Slávnostné vyhlásenie výsledkov čitateľskej ankety

  1. ročník
  2. apríl 2024 o 16.00

 

            Každoročne sa Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého ako inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského kraja pripája k ďalším regionálnym knižniciam a spolu s nimi vyhlasuje čitateľskú anketu Kniha roka. Do konca februára mohli v rámci 17. ročníka nominovať svoju knihu samotní autori, vydavatelia, knižnica ale aj čitateľská verejnosť. Po hlasovaní, ktoré prebiehalo v marci a prvej polovici apríla, sa konalo 23. apríla 2024 jej slávnostné vyhodnotenie.

            Čitatelia si mohli počas hlasovania všetkých 34 nominovaných kníh, spätých s Liptovom tematicky alebo osobou autora, prezrieť v hlavnej budove knižnice v úseku beletrie. Tak ako po minulé roky, aj tento rok bola kategória beletrie takmer dvojnásobne početnejšia ako kategória odbornej literatúry, zaradených do nej bolo 22 titulov, odborných publikácií bolo nominovaných 12. Krásnej literatúre dominovali romány a knihy pre deti, zastúpená bola však aj poézia. Pestré nominácie odborných publikácií tvorili prevažne monografie  dokumentujúce históriu liptovského regiónu, výtvarné umenie i poéziu, zastúpený bol aj šport. Tentokrát však chýbali monografie obcí, ktoré sa po minulé roky zvykli umiestniť medzi ocenenými.

Prevažná väčšina hlasujúcich uprednostnila vyplnenie online verzie hlasovacieho lístku. Zapojilo sa ich týmto spôsobom 1026 a odovzdali 648 hlasov v kategórii beletria pre dospelých a pre deti a 875 hlasov v kategórii odborná literatúra pre dospelých a pre deti. Priamo v knižnici  hlasovalo 91 návštevníkov, hlasy prišli aj poštou. Celkovo sa tento rok rozhodlo zapojiť do ankety 1288 ľudí, ktorí spolu odovzdali knihám, ktoré sa rozhodli podporiť, 1830 hlasov, 870 v kategórii beletria a 960 v kategórii odborná literatúra.

V kategórii beletrie získala najvyššie ocenenie básnicko-výtvarná kniha Mily Haugovej a výtvarníka Jána Kudličku Isola Sacra. Druhé miesto obsadila rozprávková kniha Milana Igora Chovana Zorka a permoníci. Kniha Martina Daňa Odkaz na skle, určená pacientom s Tourettovým syndrómom, sa umiestnila na treťom mieste. Ďalšie tri miesta obsadil výber prebásnených rozprávok a riekaniek Deťom Milana Rúfusa, druhé vydanie prvotiny Márie Blšákovej Kaleidoskop : … nič nie je náhoda a dobrodružný príbeh pre deti Petra Bombaru Čarovné kreslo.

V kategórii odbornej literatúry pre dospelých a deti výraznou väčšinou hlasov zvíťazil bedeker sveta poézie spoluautoriek Jany Juhásovej a Silvie Kaščákovej Slovníček z básničiek. Druhé miesto získala publikácia viacnásobnej laureátky Knihy Liptova Ivety Zuskinovej Liptov : kuchyňa starých materí. Na tretie miesto posunuli svojimi hlasmi účastníci ankety publikáciu Tesla Liptovský Hrádok v retrospektíve. Na ďalších miestach sa umiestnila monografia Ingrid Halászovej Peter Michal Bohúň : maliar vľúdneho štetca 1822-1879, monografia Belasé Ó : Básnická cesta Rudolfa Juroleka Jany Juhásovej a publikácia z dejín Vrbice a Vrbického Huštáku Petra Víteka.

Na slávnostnom podujatí, ktoré moderovala riaditeľka knižnice Marcela Feriančeková, sa zúčastnili zástupcovia samosprávy, kultúrnych inštitúcií aj mediálnych partnerov. Spomedzi nominovaných autorov prišli Iveta Zuskinová, Viktor Húščava, Anna Šmelková, Milan Igor Chovan, Stanislav Brtoš, Jozef Daník, Jana Juhásová a Silvia Kaščáková. Po tom, čo moderátorka pripomenula propozície Knihy Liptova a ocenených autorov posledného ročníka, boli v krátkosti predstavené všetky tohtoročné nominované knižné tituly. Prítomní ocenení autori si prevzali diplomy a vecné dary a spisovateľky Jana Juhásová a Silvia Kaščáková, ktorých kniha Slovníček z básničiek získala titul Kniha Liptova 2023, spomedzi hlasujúcich vyžrebovali dvoch výhercov, ktorí získali predplatné regionálnych periodík.

Na záver riaditeľka knižnice informovala o ďalšom osude ocenených kníh, ktoré budú spolu s víťaznými titulmi ostatných regionálnych knižníc Žilinského kraja súčasťou putovnej výstavy. V Liptovskej knižnici Gašpara Fejérpataky-Belopotockého si ich budú môcť záujemci prezrieť v úseku beletrie od 24. júna do 13. júla. Predtým ale ešte prebehne hlasovanie a následné udelenie titulu Kniha Žilinského kraja 2023 v 1. ročníku súťaže, v ktorom bude čitateľská verejnosť rozhodovať prostredníctvom online hlasovania.

 

Anna Balážová

Liptovská knižnica G. F. Belopotockého

 

 

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this