Aktuality

Krídla Ivana Laučíka – výsledky

Tlačová správa

Krídla Ivana Laučíka 2024

  1. ročník

Slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže začínajúcich autorov

  1. júl 2024 o 13,00 hod.

 

 

Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši (inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) vyhlásila v roku 2024 už 42. ročník literárnej súťaže Krídla Ivana Laučíka. Určená je začínajúcim autorom starším ako 15 rokov, zaslané texty musia byť pôvodné a nepublikované. Záujemcovia mohli do súťaže posielať príspevky v kategóriách poézia aj próza do konca apríla. Urobilo tak v tomto ročníku 78 tvorcov, evidovali sme od nich spolu 85 príspevkov. Aj tento rok mala prevahu poézia (54) nad prózou (31). Prevažnú väčšinu textov poslali autori z mladšej vekovej kategórie do 29 rokov. Začínajúcich autoriek bolo 56 a autorov 22, príspevky prišli zo všetkých končín Slovenska.

Porota 42. ročníka zostala v rovnakom zložení, poetka Anna Ondrejková, poetka Silvia Kaščáková, literárna vedkyňa Jana Juhásová, prozaik Matej Thomka a novinár Peter Laučík. Tentokrát však  prvýkrát bola súťaž anonymná a mená ocenených autorov sa dozvedeli porotcovia až po rozhodnutí o výsledkoch. Podobne ako minulý rok, aj teraz porotcovia skonštatovali, že kategória poézie bola nielen početnejšie zastúpená, ale aj kvalitnejšia. Preto sa rozhodli v poézii udeliť tri ceny  a sedem uznaní, kým za prózu cena udelená nebola a uznanie dostali piati účastníci.

Slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže bolo tento rok naplánované na 4. júla, deň 80. výročia narodenia Ivana Laučíka, rodáka z mikulášskej Vrbice. Návštevníci si pri tejto príležitosti mohli vypočuť pútavú prednášku Anny Ondrejkovej mapujúcu nielen život tohto básnika, publicistu, prekladateľa, pedagóga, dlhoročného porotcu literárnych a recitátorských súťaží, člena básnickej skupiny Osamelí bežci, ale zdôrazňujúcu aj jeho nevšednú osobnosť. Liptovskej knižnici ako spomienku na Ivana Laučíka darovali poslanec Tomáš Martaus a maliar Pavel Petráš jeho portrét, pričom viacerí, ktorí si na Ivana Laučíka pamätajú, v ňom pobadali jeho príznačný pohľad usmievajúci sa spoza hranatého rámu okuliarov.

Počas druhej časti vyhodnotenia sa porotcovia stretli s ocenenými autormi Jelou Abasovou, Miroslavom Lukačovičom, Teréziou Kočiškovou, Alfrédom Tóthom, Samuelom Vahovským, Marekom Jarošom, Václavom Papežom a Annou Zábojníkovou, ktorí im prečítali úryvky zo svojich príspevkov. Ako je už v súťaži zvykom, v rámci rozborov prác dostali autori užitočné rady, odporúčania, tipy, usmernenia. Skúsení porotcovia hovorili napríklad o tom, že sa netreba báť hľadať nové témy, ani sa vyhýbať tým tradičným, ak sú podané súčasne. Tiež o dôležitosti originálnej pointy a jej precízneho dotiahnutia, čistoty textu. V próze vyzdvihli vnášanie nielen psychologických ale aj sociologických pohľadov, zobrazenie reálnych, uveriteľných postáv, ale aj použitie prvkov humoru a originálneho jazyka. V poézii si všímali silu, čistotu a kompaktnosť výpovede, dobré frázovanie, estetiku a používanie symbolov a tiež vyzdvihli radenie básní do cyklov. Upozornili na potrebu druhého plánu, hĺbky, správne pracovanie so subjektívnosťou a objektívnosťou, vyhýbanie sa neurčitkom a prechodníkom. No a opäť všetci porotcovia zdôraznili potrebu širokého čitateľského rozhľadu, ktorý by však jednako mal viesť k vlastnému zapamätateľnému autorskému rukopisu. Na samý záver naopak, dostala porota spätnú väzbu od autorov, ktorí si vážia osobný a bezprostredný prístup porotcov mikulášskych krídel.

Literárnu súťaž Krídla Ivana Laučíka podporil v rámci projektu Stretneme sa v knižnici Fond na podporu umenia, ako jej hlavný partner a finančne tiež Mesto Liptovský Mikuláš.

 

Anna Balážová

Liptovská knižnica G. F. Belopotockého Liptovský Mikuláš

 

 

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this