Aktuality

Monitoring v knižnici

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl, tzv. MONITOR 9 majú už všetci tohtoroční deviataci za sebou. Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši (inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) preto pripravila na štvrtok 25. mája 2023 o 9.30 hodine vedomostno-súťažný kvíz MONITORING V KNIŽNICI.
Prihlásení žiaci deviatych ročníkov základných škôl mesta Liptovský Mikuláš a jeho blízkeho okolia si v ňom otestujú svoje vedomosti a všeobecný prehľad (v rozmedzí učiva 6.-9. ročníka základných škôl) nielen zo slovenskej a svetovej literatúry, ale i z teórie literatúry a gramatiky, ľudovej slovesnosti, geografie a histórie. Jedno kolo otázok bude venované nášmu významnému kultúrnemu dejateľovi Ivanovi Stodolovi, pri príležitosti jeho 135. výročia narodenia.
Hlavným cieľom pracovníčok knižnice, ktoré kvíz organizujú už po desiaty raz, je dať žiakom zvlášť priestor na porovnanie sa so svojimi rovesníkmi z iných škôl, zopakovať si učivo, nadobudnúť skúsenosť z vlastnej verejnej prezentácie a tiež niečo nové sa naučiť. Dosiahnutie najlepšieho umiestnenia nie je až také podstatné. Vedomosti sa dajú natrénovať, ale dôležitejšie je, aby ich vedeli žiaci ďalej zušľachťovať v následnom štúdiu na strednej škole a uplatňovať v reálnom živote.
Monitoring v knižnici sa uskutoční v centrálnej budove knižnice (úsek literatúry pre deti a mládež) v rámci projektu „365 dní v knižnici“, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

Z ôsmich súťažných družstiev sa vo vedomostnom kvíze MONITORING V KNIŽNICI 2023 najviac darilo Patrícii Hollej a Natálii Kráľovej zo ZŠ Okoličianskej. O druhé miesto bojovali dve družstvá, ktoré získali v hlavnej súťaži rovnaký počet bodov. V rozstrelovej otázke, v ktorej mali súťažiaci pomenovať podobizne deviatich regionálnych autorov sa lepšie a hlavne rýchlejšie zorientovali dievčatá zo ZŠ Apoštola Pavla Beáta Kultanová a Sabína Sofia Szuperáková. Tretie miesto obsadili Ellen Diana Bednáriková a Oliver Čerstvík z EZŠ biskupa Jura Janošku. 

 

Súťažno-vedomostný kvíz MONITORING V KNIŽNICI sa uskutočnil v úseku literatúry pre deti a mládež v rámci projektu 365 DNÍ V KNIŽNICI, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu. 

 

 

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this