Aktuality

Monitoring v knižnici

            Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši (inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) pripravila na stredu 29. mája 2024 o 9.30 hodine vedomostno-súťažný kvíz MONITORING V KNIŽNICI.

Prihlásení žiaci deviatych ročníkov základných škôl mesta Liptovský Mikuláš a jeho blízkeho okolia si v ňom otestujú svoje vedomosti a všeobecný prehľad (v rozmedzí učiva 6.-9. ročníka základných škôl) nielen zo slovenskej a svetovej literatúry, ale i z teórie literatúry a gramatiky, ľudovej slovesnosti, geografie a histórie. Jedno kolo otázok bude venované nášmu významnému kultúrnemu dejateľovi Gašparovi Fejérpataky-Belopotockému, pri príležitosti jeho 230. výročia narodenia a 150. výročia úmrtia.

 Primárnym cieľom pracovníčok knižnice, ktoré kvíz organizujú už po 11-krát, je dať žiakom priestor na porovnanie sa so svojimi rovesníkmi z iných škôl, zopakovať si učivo, nadobudnúť skúsenosť z vlastnej verejnej prezentácie a tiež niečo nové sa naučiť. Dosiahnutie najlepšieho umiestnenia nie je až také podstatné. Vedomosti sa dajú natrénovať, ale dôležitejšie je, aby ich vedeli žiaci ďalej zušľachťovať v následnom štúdiu na strednej škole a uplatňovať v reálnom živote. 

Monitoring v knižnici 2024 sa uskutoční v centrálnej budove knižnice (úsek literatúry pre deti a mládež) v rámci projektu „Stretneme sa v knižnici“, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this