Aktuality

Ponukový plán podujatí pre materské a základné školy na školský rok 2023/24

Plán na šk. rok 2023-24 ÚDL

 

   

 

 

PONUKOVÝ LIST PODUJATÍ Z ÚSEKU LITERATÚRY PRE DETI A MLÁDEŽ

školský rok 2023/2024

 

Programy realizujeme v Liptovskej knižnici GFB na úseku literatúry pre deti a mládež. Sú bezplatné, ale podmienkou je platný čitateľský preukaz detí alebo jednorazový poplatok 0,50 €.

Prostredníctvom podujatí (literárne a náučné kvízy, zážitkové čítania…) sa snažíme podporovať čitateľskú gramotnosť detí školského veku. Hravou formou rozvíjame u detí kladný vzťah k čítaniu a ku knihám. Objednávky podujatí rezervujte osobne alebo telefonicky minimálne 20 pracovných dní vopred na telefónne číslo 0949198662, email: detske@kniznicagfb.sk

Vlhová Adriana, Batizová Jana

 

 

PODUJATIA PRE MATERSKÉ ŠKOLY

 

Anna LLenas

Farebné strašidielko Tematické podujatie ako vyjadríme pocity farbami radosť, smútok, hnev, strach a pokoj…

– zážitkové čítanie s pracovnými listami a kreslenie pocitov

Julie Donaldsonová, Axel Scheffer 

Grufalo Zoznámte sa s Grufalom, s najstrašnejším zvieraťom v lese.

Gruffalinka Úspešné pokračovanie príbehov z  lesa ale aj o tom, že niekedy nepočúvať sa neoplatí.

– zážitkové čítanie s pracovnými listami a kreslenie hlavného hrdinu

David Mckee

Elmer a dúha  Príbeh o tom, aké dôležité je vedieť sa podeliť so šťastím a radosťou …

– zážitkové čítanie s pracovnými listami a kreslenie hlavného hrdinu

Nicola Kinnearová

Odvážny Zajko Kto to kedy videl, aby sa z bojazlivého domaseda stal odvážny zajko!

– zážitkové čítanie s pracovnými listami a kreslenie hlavného hrdinu

Cinders McLeod

Ako sa Zajkovci učili nakupovať Deti nie sú nikdy príliš malé na to, aby ste im vysvetlili základné fakty o fungovaní peňazí! 

– zážitkové čítanie s pracovnými listami

Vladimír Grigorievič Sutejev

Rozprávky o zvieratkách (Kto povedal mňau, Kohút a farby, Nevďačná mačka)

– zážitkové čítanie spojené s individuálnymi úlohami

Satoshi Kitamura

Čarodejný klobúk Magické predstavenie kúzelníka zajačika

– zážitkové čítanie spojené s individuálnymi úlohami

 

 PODUJATIA PRE ŽIAKOV 1.STUPŇA ZŠ

  

Krista Bendová ….. málokto pripravil deťom také pobavenie ako Krista Bendová v Osmijankovi,

–  vtip a humor v tvorbe autorky

– beseda o živote, tvorivé dielne (stvárnenie rozprávkového hrdinu z farebného papiera)

– prezentácia a čítanie ukážok z detských kníh (Bola raz jedna trieda, O prváckom mačiatku, Osmijanko, Brumličkove rozprávky ….)

Opice z našej police – literárno-súťažný kvíz pre žiakov 4. ročníkov

Žuvačkový ježko – zážitkové čítanie a práca s encyklopédiou na tému lesné zvieratká, pracovné listy s individuálnymi úlohami pre žiakov 2.-3. ročníkov

O pažravej ťave – zážitkové čítanie a individuálne úlohy, kde sa žiaci musia orientovať v atlasoch a učia sa vyhľadávať v mapách a glóbusoch pre žiakov 3.-4. ročníkov

Pre žiakov 2.-4. ročníkov

 

Jozef Čapek 

Rozprávky o psíčkovi a mačičke – literárno-súťažný kvíz

Pre žiakov 2.-3. ročníkov

 

Mária Ďuríčková – autorka rozprávok a povestí, prekladateľka a scenáristka

O Guľkovi Bombuľkovi – literárno-súťažný kvíz

Danka a Janka– literárno-súťažný kvíz

 – beseda o živote a tvorbe autorky

– prezentácia, čítanie a ukážka kníh (Nie je škola ako škola, Jasietka, Majka Tárajka, Slncové dievčatko, Zlatá priadka, Vtáčik žltý zobáčik)

Pre žiakov 2.-3. ročníkov

 

Gabriela Futováspisovateľka pre deti a žurnalistka

Dokonalá Klára literárno-súťažný kvíz pre žiakov 2. ročníkov

Lepší otec v hrsti ako kamoš na streche literárno-súťažný kvíz pre žiakov 3.-4. ročníkov

Psia škola kocúra Červenochvosta literárno-súťažný kvíz pre žiakov 2.-3. ročníkov

Rozruch v škole na Kavuličovej ulici literárno-súťažný kvíz pre žiakov 2.-3. ročníkov

Naša mama je bosorka literárno-súťažný kvíz pre žiakov 3.-4. ročníkov

Nejdem a basta! literárno-súťažný kvíz pre žiakov 2.-3. ročníkov

– beseda o živote a tvorbe spisovateľky

– prezentácia a čítanie ukážok z kníh

Pre žiakov 2.-4. ročníkov

 

Ivana Urgelová

Kam zmizol Viktor? – rozprávka z lesa

literárno-súťažný kvíz pre žiakov

Pre žiakov 2.ročníkov

 

Jozef Cíger Hronský

Tri múdre kozliatka ….. myslíte si, že kozy sú hlúpe a nešikovné stvorenia? Naše tri múdre kozliatka Vás presvedčia o opaku. Na ceste hľadania svojho gazdu zažijú množstvo dobrodružstiev a humorných situácií

– literárno-súťažný kvíz, deti súťažia v družstvách medzi sebou získavajú bodové ohodnotenia a milé ceny

– prezentácia z tvorby autora (Smelý zajko v Afrike, Budkáčik a Dubkáčik, Zlatý dážď)

Pre žiakov 3.-4. ročníkov

 

Dušan Taragel, Jozef Gertli Danglár

Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov

Zážitkové čítanie na tému ľudské zlozvyky a ako sa stať obľúbený.

Pre žiakov 3.-4. ročníkov

 

 Roman Brat

Môj anjel sa vie biť

Náznak šikanovania v školských laviciach. Napriek závažnosti témy je príbeh popretkávaný vtipnými situáciami a vyznieva optimisticky.

– zážitkové čítanie, v ktorom sú deti zapájané do rôznych individuálnych aktivít

– beseda o knihe

– literárno-súťažný kvíz

Pre žiakov 4. ročníkov

 

 Kristína Mišovičová

Decká z mesta sa nevedia biť– literárno-súťažný kvíz

 – beseda o živote a tvorbe autora

Pre žiakov 4. ročníkov

 

Opice z našej police – Divadelné predstavenie spracované podľa knihy od Kristy Bendovej 

s bábkoherečkou – Barborou Zamiškovou (divadlo TUŠ)

Pre žiakov 3.-4.ročníkov

25.09.2023 o 09.00 hod. a 10.30 hod.

 

 

PODUJATIA NÁUČNÉHO CHARAKTERU PRE 1.STUPEŇ ZŠ

 

Informatická príprava

Čo je knižnica a informácia, cesty k jej získavaniu – vyhľadávanie a práca s poznatkami sú nevyhnutnou súčasťou samostatného štúdia, či získania informácii pre chvíle oddychu.

Žiaci sa oboznámia s jednotlivými oddeleniami. Hlavnou časťou je oboznámenie so všetkými službami, ktoré knižnica poskytuje.

 

Rozprávková cesta do knižnice

Úvodná informačná hodina v knižnici

Pre žiakov 1. ročníkov

 

Zázračné slovíčka

Dobrý deň, ďakujem, prosím…   slovíčka, ktoré pozná každý , no nie všetci ich používajú.

Beseda o slušnom správaní, nielen doma a v škole, ale všade v spoločnosti.

Pre žiakov 1.-2. ročníkov

 

Slávnostný zápis

Slávnostné pasovanie druháčikov za čitateľov knižnice spojené s bibliograficko-informatickou  príprava a exkurziou po knižnici.

Pre žiakov 2. ročníkov

 

Rekordy z ríše zvierat

Tematické podujatie  o zaujímavostiach zo zvieracej ríše spojené s riešením pracovných listov a doplňovačiek

Pre žiakov 3.-4.ročníkov

  

Severské zvieratá a polárne oblasti = vidieť-poznať-vedieť

Práca s encyklopédiou a individuálne úlohy na danú tému

Pre žiakov 3.-4.ročníkov

 

Knižný Vševedko

Vedomostný kvíz pre deti do 12 rokov zameraný na slovenskú a svetovú literatúru.

Okresné  kolo (prví dvaja postúpia do krajského kola)

Pre žiakov  4. ročníkov

 

MDD – farebný svet detí

Zábavné popoludnie pre deti plné súťaží, doplňovačiek a skúšky fyzických zručností

 

Vianoce prichádzajú

Literárne pásmo o vianočných zvykoch, poverách a tradíciách.

Hudobné a filmové ukážky + tvorivé dielne

Pre žiakov 1.stupňa

 

Tvorivé dielne na rôzne témy

Vianoce, Veľká noc, Deň matiek, letná a jesenná tematika

Výroba masiek a strašidielok z netradičných materiálov  podľa vlastnej fantázie na Halloween.

 

 

PODUJATIA PRE ŽIAKOV 2.STUPŇA ZŠ

  

Pavol Dobšinský ….. a jeho zakliata rozprávková krajina .

Najznámejší slovenský zberateľ a upravovateľ ľudových rozprávok

–  literárno–súťažný kvíz pre žiakov o knihe Trojruža

– beseda o živote a diele autora

– prezentácia a ukážky z tvorby

Pre žiakov 5. ročníkov

 

Čítam, čítam, čítame …..

Náučný kvíz ku knižnično-informačnej výchove

Pre žiakov 5. ročníkov

 

Ján Uličiansky

Analfabeta Negramotná– literárno-súťažný kvíz

 – beseda o živote a tvorbe autora

– prezentácia, čítanie a ukážka kníh (Čarovný chlapec, Kocúr na kolieskových korčuliach…)

Pre žiakov 5. ročníkov

                                 

Svet okolo nás

Učíme sa orientovať vo fonde náučnej literatúry, vyhľadávanie informácií zábavnou formou

Pre žiakov 5.-6. ročníkov

 

Mária Rázusová-Martáková

Junácka pasovačka, Rozprávky o Jánošíkovi

Téma zbojníctva na Slovensku. Juraj Jánošík

– obraz zbojníka v národnej kultúre

– beseda o knihách

Pre žiakov 5.-6. ročníkov

 

Monitoring v knižnici

Všeobecný súťažný kvíz zameraný na slovenskú a svetovú literatúru, gramatiku, ľudovú slovesnosť, slovenskú a svetovú históriu a geografiu

Pre žiakov 9. ročníkov

Máj 2024

 

Prírodné vedy v knižnici

s prednášajúcim Mgr. Dušanom Valentom

To najdôležitejšie a najzaujímavejšie o Zemi, vesmíre, histórii života, zvieratách a záhadách. Podané vizuálne príťažlivou formou, okorenené o málo známe zaujímavosti.

Vzdelávacie aktivity

Pre žiakov 4.-9. ročníkov

24.10.2023 o 8.30, 9.30 a 10.30 hodine

 

Prednášky – Tajomstvá jaskýň

s prednášajúcim Jurajom Littvom

Prečo je Slovensko také bohaté na jaskyne.

Pre žiakov 3.-6.ročníkov

28.11.2023 o 9.00 a 10.30 hodine

 

 

 

 

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this