Aktuality

Ponukový plán podujatí pre základné školy na školský rok 2022/23

   

 

PONUKOVÝ LIST PODUJATÍ Z ÚSEKU DETSKEJ LITERATÚRY

Pre základné školy na školský rok 2022/2023

 

Programy realizujeme v Liptovskej knižnici na úseku detskej literatúry a mládeže. Sú bezplatné ale podmienkou pre absolvovanie druhého a ďalšieho podujatia je platný čitateľský preukaz detí.

Prostredníctvom podujatí a nimi spojeného zážitkového čítania sa snažíme podporovať čitateľskú gramotnosť detí školského veku. Hravou formou rozvíjame u detí kladný vzťah k čítaniu a ku knihám. Objednávky podujatí rezervujte osobne alebo telefonicky minimálne 20 pracovných dní vopred na telefónne číslo 0949198662, email: detske@kniznicagfb.sk

Vlhová Adriana, Batizová Jana

 

PODUJATIA PRE MATERSKÉ ŠKOLY

 

Anna LLenas

Farebné strašidielko Tematické podujatie ako vyjadríme pocity farbami radosť, smútok, hnev, strach a pokoj…

– zážitkové čítanie s pracovnými listami a kreslenie pocitov

Julie Donaldsonová, Axel Scheffer 

Grufalo Zoznámte sa s Grufalom, s najstrašnejším zvieraťom v lese.

Gruffalinka Úspešné pokračovanie príbehov z  lesa ale aj o tom, že niekedy nepočúvať sa neoplatí.

– zážitkové čítanie s pracovnými listami a kreslenie hlavného hrdinu

David Mckee

Elmer a dúha  Príbeh o tom, aké dôležité je vedieť sa podeliť so šťastím a radosťou …

– zážitkové čítanie s pracovnými listami a kreslenie hlavného hrdinu

Nicola Kinnearová

Odvážny Zajko Kto to kedy videl, aby sa z bojazlivého domaseda stal odvážny zajko!

– zážitkové čítanie s pracovnými listami a kreslenie hlavného hrdinu

Cinders McLeod

Ako sa Zajkovci učili nakupovať Deti nie sú nikdy príliš malé na to, aby ste im vysvetlili základné fakty o fungovaní peňazí! 

– zážitkové čítanie s pracovnými listami

Vladimír Grigorievič Sutejev

Rozprávky o zvieratkách (Kto povedal mňau, Kohút a farby, Nevďačná mačka)

– zážitkové čítanie spojené s individuálnymi úlohami

 

Pinocchiov dlhý nos hlasné čítanie s dramatizáciou

 

PODUJATIA PRE ŽIAKOV 1. STUPŇA ZŠ

  

Krista Bendová ….. málokto pripravil deťom také pobavenie ako Krista Bendová v Osmijankovi,

–  vtip a humor v tvorbe autorky

– beseda o živote, tvorivé dielne (stvárnenie rozprávkového hrdinu z farebného papiera)

– prezentácia a čítanie ukážok z detských kníh (Bola raz jedna trieda, O prváckom mačiatku, Osmijanko, Brumličkove rozprávky ….)

Opice z našej police – literárno-súťažný kvíz

Pre žiakov 2.-3. ročníkov

 

Jozef Čapek 

Rozprávky o psíčkovi a mačičke – literárno-súťažný kvíz

Pre žiakov 2.-3. ročníkov

 

Mária Ďuríčková – autorka rozprávok a povestí, prekladateľka a scenáristka

O Guľkovi Bombuľkovi – literárno-súťažný kvíz

Danka a Janka– literárno-súťažný kvíz

 – beseda o živote a tvorbe autorky

– prezentácia, čítanie a ukážka kníh (Nie je škola ako škola, Jasietka, Majka Tárajka, Slncové dievčatko, Zlatá priadka, Vtáčik žltý zobáčik)

Pre žiakov 2.-3. ročníkov

 

Gabriela Futováspisovateľka pre deti a žurnalistka

Dokonalá Klára literárno-súťažný kvíz pre žiakov 2. ročníkov

Lepší otec v hrsti ako kamoš na streche literárno-súťažný kvíz pre žiakov 3.-4. ročníkov

Psia škola kocúra Červenochvosta literárno-súťažný kvíz pre žiakov 2.-3. ročníkov

Rozruch v škole na Kavuličovej ulici literárno-súťažný kvíz pre žiakov 2.-3. ročníkov

Naša mama je bosorka literárno-súťažný kvíz pre žiakov 3.-4. ročníkov

Nejdem a basta! literárno-súťažný kvíz pre žiakov 2.-3. ročníkov

– beseda o živote a tvorbe spisovateľky

– prezentácia a čítanie ukážok z kníh

Pre žiakov 2.-4. ročníkov

  

Pavol Dobšinský ….. a jeho zakliata rozprávková krajina .

Najznámejší slovenský zberateľ a upravovateľ ľudových rozprávok

–  literárno–súťažný kvíz pre žiakov 3.-4. ročníkov o knihe Trojruža

– beseda o živote a diele autora

– prezentácia a ukážky z tvorby

Pre žiakov 3.-4. ročníkov

 

Jozef Cíger Hronský

Tri múdre kozliatka ….. myslíte si, že kozy sú hlúpe a nešikovné stvorenia? Naše tri múdre kozliatka Vás presvedčia o opaku. Na ceste hľadania svojho gazdu zažijú množstvo dobrodružstiev a humorných situácií

– literárno-súťažný kvíz, deti súťažia v družstvách medzi sebou získavajú bodové ohodnotenia a milé ceny

– prezentácia z tvorby autora (Smelý zajko v Afrike, Budkáčik a Dubkáčik, Zlatý dážď)

Pre žiakov 3.-4. ročníkov

 

 Dušan Taragel, Jozef Gertli Danglár

Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov

Zážitkové čítanie na tému ľudské zlozvyky a ako sa stať obľúbený.

Pre žiakov 3.-4. ročníkov

 

Ezop, La Fontaine, Ivan Andrejevič Krylov

Bájky – príbehy, ktoré pomocou humorného deja, prostredníctvom zvierat, rastlín, vecí a ľudí sa vysmievajú zlým ľudským vlastnostiam a zároveň podávajú mravné ponaučenie.

– stretnutie s bájkami a rozprávanie o ich autoroch

Pre žiakov 4. ročník

 

Roman Brat

Môj anjel sa vie biť

Náznak šikanovania v školských laviciach. Napriek závažnosti témy je príbeh popretkávaný vtipnými situáciami a vyznieva optimisticky.

– zážitkové čítanie, v ktorom sú deti zapájané do rôznych individuálnych aktivít

– beseda o knihe

– literárno-súťažný kvíz

Pre žiakov 4. ročníkov

 

Mária Rázusová-Martáková

Junácka pasovačka, Rozprávky o Jánošíkovi

Téma zbojníctva na Slovensku. Juraj Jánošík

– obraz zbojníka v národnej kultúre

– beseda o knihách

Pre žiakov 4. ročníkov

 

Ján Uličiansky

Analfabeta Negramotná– literárno-súťažný kvíz

 – beseda o živote a tvorbe autora

– prezentácia, čítanie a ukážka kníh (Čarovný chlapec, Kocúr na kolieskových korčuliach…)

Pre žiakov 4. ročníkov

 

Kristína Mišovičová

Decká z mesta sa nevedia biť– literárno-súťažný kvíz

 – beseda o živote a tvorbe autora

Pre žiakov 4. ročníkov

 

Guľko Bombuľko – Divadelné predstavenie spracované podľa knihy od Márie Ďuričkovej 

s bábkoherečkou – Barborou Zamiškovou

Pre žiakov 2. ročníkov

23.09.2022 o 09.30 hod.

  

Branislav Jobus

Muflón Ancijáš, Ako Muflón Ancijáš cestoval na západ, Láskavé rozprávky…

Stretnutie v knižnici so spisovateľom

Pre žiakov 4.-5. ročníkov

09.11.2022 o 9.30 hod.

 

PODUJATIA NÁUČNÉHO CHARAKTERU PRE 1. STUPEŇ ZŠ

 

Informatická príprava

Čo je knižnica a informácia, cesty k jej získavaniu – vyhľadávanie a práca s poznatkami sú nevyhnutnou súčasťou samostatného štúdia, či získania informácii pre chvíle oddychu.

Žiaci sa oboznámia s jednotlivými oddeleniami. Hlavnou časťou je oboznámenie so všetkými službami, ktoré knižnica poskytuje.

 

Rozprávková cesta do knižnice

Úvodná informačná hodina v knižnici

Pre žiakov 1. ročníkov

 

Zázračné slovíčka

Dobrý deň, ďakujem, prosím…   slovíčka, ktoré pozná každý , no nie všetci ich používajú.

Beseda o slušnom správaní, nielen doma a v škole, ale všade v spoločnosti.

Pre žiakov 1.-2. ročníkov

 

Slávnostný zápis

Slávnostné pasovanie druháčikov za čitateľov knižnice spojené s bibliograficko-informatickou  príprava a exkurziou po knižnici.

Pre žiakov 2. ročníkov

 

Rekordy z ríše zvierat

Tematické podujatie  o zaujímavostiach zo zvieracej ríše spojené s riešením pracovných listov a doplňovačiek

Pre žiakov 3.-4.ročníkov

 

Severské zvieratá a polárne oblasti = vidieť-poznať-vedieť

Práca s encyklopédiou a individuálne úlohy na danú tému

Pre žiakov 3.-4.ročníkov

 

Knižný Vševedko

Vedomostný kvíz pre deti do 12 rokov zameraný na slovenskú a svetovú literatúru.

Okresné  kolo (prví dvaja postúpia do krajského kola)

Pre žiakov  4. ročníkov

 

MDD – farebný svet detí

Zábavné popoludnie pre deti plné súťaží, doplňovačiek a skúšky fyzických zručností

 

Vianoce prichádzajú

Literárne pásmo o vianočných zvykoch, poverách a tradíciách.

Hudobné a filmové ukážky + tvorivé dielne

Pre žiakov 1.stupňa

 

Tvorivé dielne na rôzne témy

Vianoce, Veľká noc, Deň matiek, letná a jesenná tematika

Výroba masiek a strašidielok z netradičných materiálov  podľa vlastnej fantázie na Halloween.

 

PODUJATIA PRE ŽIAKOV 2. STUPŇA ZŠ

  

Hans Christian Andersen ….. bolo raz dvadsaťpäť cínových vojačikov.

– beseda o živote a tvorbe

– prezentácia kníh, ukážky z rozprávok

Pre žiakov 5. ročníkov

 

Pavol Dobšinský ….. a jeho zakliata rozprávková krajina .

Najznámejší slovenský zberateľ a upravovateľ ľudových rozprávok

–  literárno–súťažný kvíz pre žiakov o knihe Trojruža

– beseda o živote a diele autora

– prezentácia a ukážky z tvorby

Pre žiakov 5. ročníkov

 

Čítam, čítam, čítame …..

Náučný kvíz ku knižnično-informačnej výchove

Pre žiakov 5. ročníkov

 

Ján Uličiansky

Analfabeta Negramotná– literárno-súťažný kvíz

 – beseda o živote a tvorbe autora

– prezentácia, čítanie a ukážka kníh (Čarovný chlapec, Kocúr na kolieskových korčuliach…)

Pre žiakov 5. ročníkov

                                 

Svet okolo nás

Učíme sa orientovať vo fonde náučnej literatúry, vyhľadávanie informácií zábavnou formou

Pre žiakov 5.-6. ročníkov

 

Ezop, La Fontaine, Ivan Andrejevič Krylov

Bájky – príbehy, ktoré pomocou humorného deja, prostredníctvom zvierat, rastlín, vecí a ľudí sa vysmievajú zlým ľudským vlastnostiam a zároveň podávajú mravné ponaučenie

– stretnutie s bájkami a rozprávanie o ich autoroch

Pre žiakov 5.-6. ročníkov

 

Mária Rázusová-Martáková

Junácka pasovačka, Rozprávky o Jánošíkovi

Téma zbojníctva na Slovensku. Juraj Jánošík

– obraz zbojníka v národnej kultúre

– beseda o knihách

Pre žiakov 5.-6. ročníkov

 

Monitoring v knižnici

Všeobecný súťažný kvíz zameraný na slovenskú a svetovú literatúru, gramatiku, ľudovú slovesnosť, slovenskú a svetovú históriu a geografiu

Pre žiakov 9. ročníkov

 

 Prírodné vedy v knižnici

s prednášajúcim Mgr. Dušanom Valentom

To najdôležitejšie a najzaujímavejšie o Zemi, vesmíre, histórii života, zvieratách a záhadách. Podané vizuálne príťažlivou formou, okorenené o málo známe zaujímavosti.

Vzdelávacie aktivity

Pre žiakov 5.-8. ročníkov

24.11.2022 o 8.00, 9.10 a 10.30 hodine

 

 Eduard a jeho zázračná cesta – Divadelné predstavenie spracované podľa knihy od spisovateľky   s bábkoherečkou – Viktóriou Sedlákovou

Pre žiakov 4. – 5. ročníkov

 

Tibor Hujdič (pán Mrkvička)

Knižné hádanky – Tvorivá literárna dielňa so spisovateľom

Pre žiakov 5.-8. ročníkov

 

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this