Faktúry, zmluvy, objednávky 2024

ZMLUVY
Typ a číslo Dátum vyhotovenia Dátum zverejnenia  Suma (s DPH) Predmet   Dodávateľ Príloha
0005/LKGFB/2024 (01/2024/ZoD/FPU 3.1.2024 4.4.2024 200,00 € Vedenie English reading club – 12x ročne   Katarína Paalová ZoD – Paalová
0001/LKGFB/2024 (01/2024/ZoD/ 8.1.2024 17.1.2024 200,00 € Prednáška Od elixírov po lieky 3x   MUDr. Lívia Hlavačková ZoD – Hlavačková
0002/LKGFB/2024 8.11.2023 17.1.2024 0,00 € Dohoda o spolupráci   Centrum vedecko-technických informácií, Bratislava, IČO: 00151882 Dohoda o spolupráci – CVTI – 2024
0003/LKGFB/2024 (02/2024/ZoD) 22.2.2024 26.2.2024 100,00 € Prednášky Spovede abstinujúcich 2x   Nina Zibolenová Zmluva o dielo 02-2024 Zibolenová
0004/LKGFB/2024 (Zmluva č. 155/2024/MŠaK 11.3.2024 12.3.2024 2000,00 € Nákup nových kníh – dotácia z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš   Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 00315524 Zmluva č. 1552024MŠaK
0006/LKGFB/2024 (02/2024/ZoD/FPU/ 3.4.2024 4.4.2024 100,00 € Literárne prednášky: Vedecko-fantastická literatúry, Ivan Laučík – pre ZŠ a SŠ   Anna Ondrejková ZoD – Ondrejková – LP
0007/LKGFB/2024 8.4.2024 8.4.2024   Kolektívna zmluva 2024   Základná odborová organizácia pri LK GFB, Štúrova 56, 031 80 Liptovský Mikuláš, SLOVES-20-0008-0505 KZ 2024
0008/LKGFB/2024 (24-513-01319) 4.4.2024 30.4.2024 4 500,00 € Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-513-01319   Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava, IČO: 42418933 Zmluva – FPU – 24-513-01319
0009/LKGFB/2024 (03/2024/ZoD/FPU) 15.5.2024 23.5.2024 75,00 € Rázusovie Vrbica – literárna súťaž pre deti do 15 rokov – porota   Ing. Silvia Vančová ZoD – Vančová
0010/LKGFB/2024 (04/2024/ZoD/FPU) 15.5.2024 23.5.2024 75,00 € Rázusovie Vrbica – literárna súťaž pre deti do 15 rokov – porota   Jozef Daník ZoD – Daník
0011/LKGFB/2024 (05/2024/ZoD/FPU) 5.6.2024 5.6.2024 50,00 € Belopotocký a štúrovci – prednáška   Mgr. Daniela Fiačanová ZoD – Fiačanová
0012/LKGFB/2024 (06/2024/ZoD/FPU 17.6.2024 19.6.2024 150,00 € Literárna súťaž začínajúcich autorov Krídla Ivana Laučíka – porota súťaže   Anna Ondrejková ZoD – KIl – Ondrejková
0013/LKGFB/2024 (07/2024/ZoD/FPU) 17.6.2024 19.6.2024 150,00 € Literárna súťaž začínajúcich autorov Krídla Ivana Laučíka – porota súťaže   Mgr. Silvia Kaščáková, PhD. ZoD – KIL – Kaščáková
0014/LKGFB/2024 (08/2024/ZoD/FPU) 17.6.2024 19.6.2024 150,00 € Literárna súťaž začínajúcich autorov Krídla Ivana Laučíka – porota súťaže   doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD. ZoD – KIL – Juhásová
0015/LKGFB/2024 (09/2024/ZoD/FPU) 17.6.2024 19.6.2024 150,00 € Literárna súťaž začínajúcich autorov Krídla Ivana Laučíka – porota súťaže   Mathej Thomka ZoD – KIL – Thomka
0016/LKGFB/2024 (10/2024/ZoD/FPU) 17.6.2024 19.6.2024 150,00 € Literárna súťaž začínajúcich autorov Krídla Ivana Laučíka – porota súťaže   PhDr. Peter Laučík ZoD – KIL – Laučík
               
               
FAKTÚRY
Číslo faktúry Dátum vyhotovenia Dátum doručenia Suma s DPH Predmet   Dodávateľ Príloha
0001 2.1.2024 2.1.2024 58,80 € Pripojenie na internet 1/2024   PROFI-NET, a.s, ul. 1. mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44111924  
0002   5.1.2024 1659,59 € Elektronické stravovacie poukážky   Up Dejéuner, s.r.o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, IČO: 53528654  
0003   11.1.2024 30,00 € Nákup kníh – ŹSK   Mgr. Janetta Kaľavská, Kemi 627/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 44736983  
0004   18.1.2024 84,88 € Prenosný externý disk   Synergon, a.s., Partizánska cesta 5565/77, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46928073  
0005   19.1.2024 982,95 € Licencia ESSET Protect   Ing. Milan Jančuška – JANSOL, Nábrežie A. Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 50741357  
0006   19.1.2024 100,92 € Kontrola hydrantov   GAJOS, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36376981  
0007   21.1.2024 80,00 € Online školenie – VO   ASVO, Werferova 3782/6, 040 11 Košice, IČO: 55566804  
0008   24.1.2024 370,54 € Nákup kníh – FPU   IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856  
0009   1.2.2024 1 829,17 € Elektronické stravovacie poukážky   Up Dejéuner, s.r.o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, IČO: 53528654  
0010   1.2.2024 2 258,00 € Elektrická energia 2/2024   Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 859/4, 010 47 Žilina, IČO: 51865 467  
0011   1.2.2024 320,00 € Servis PC techniky 1/2024   Ing.  Milan Jančuška – JANSOL, Nábrežie A. Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 50741357  
0012   1.2.2024 58,80 € Pripojenie na internet   PROFI-NET, a.s., ul. 1. mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44111924  
0013   1.2.2024 42,00 € Činnosť PZS 1/2024   GAJOS, a.s., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36376981  
0014   1.2.2024 26,56 € Služby technika BOZP   Tibor Repček, Zgúta-Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36993867  
0015   1.2.2024 31,87 € Služby technika PO   RR safety, s.r.o., Zgúta-Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 50650963  
0016   2.2.2024 34,80 € IT- služby – digitálna čitateľská karta 1/2024   PAYSY, s.r.o., Vajanského 1955/58, 921 01 Piešťany, IČO: 50835271  
0017   2.2.2024 433,80 € Nákup kníh – FPU   Secret, s.r.o., Štúrova 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45402868  
0018   2.2.2024 397,62 € Nákup kníh – FPU   Secret, s.r.o., Štúrova 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45402868  
0019   5.2.2024 109,49 € Telefóny, internet   Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469  
0020   12.2.2024 41,00 € Školenie -účtovná uzávierka   Združenie obcí RVC Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 06 01 Martin, IČO: 31938434  
0021   12.2.2024 9,33 € Mobilné telefóny- mesačný poplatok   Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427  
0022   14.2.2024 695,41 € Nákup kníh – FPU   Secret s.r.o. , Štúrova 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45402868  
0023   16.2.2024 322,84 € Nákup kníh – FPU   IKAR, Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856  
0024   21.2.2024 300,00 € Nákup kníh – FPU   Diera do sveta, A. Bernoláka 42, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 42385776  
0025   21.2.2024 117,60 € Revízia stoličkového výťahu   Velcon, s.r.o., Továrenská 40, 976 31 Vlkanová, IČO: 36056677  
0026   29.2.2024 400,00 € Licencia Kubo Club 2024   KUBO MEDIA, s.r.o., Nová Cvernovka, Račianska 80, 831 02 Bratislava, IČO: 52291898  
0027   29.2.2024 108,00 € Vypracovanie Registratúrneho poriadku   Archív Tatry. s.r.o., R. Dúbravca 1518, 031 01 Ružomberok, IČO: 36371815  
0028   1.3.2024 2 258,00 € Elektrická energia 3/2024   Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 859/4, 010 47 Žilina, IČO: 51865 467  
0029   1.3.2024 320,00 € Servis PC techniky 2/2024   Ing. Milan Jančuška – JANSOL, Nábrežie A. Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 50741357  
0030   1.3.2024 58,80 € Pripojenie na internet   PROFI-NET, a.s., ul. 1. mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44111924  
0031   1.3.2024 42,00 € Činnosť PZS – 2/2024   GAJOS, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36376981  
0032   1.3.2024 26,56 € Služby technika BOZP   Tibor Repček, Zgúta-Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36993867  
0033   1.3.2024 31,87 € Služby technika PO   RR safety, s.r.o., Zgúta-Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 50650963  
0034   1.3.2024 34,80 € IT – služby – digitálna čitateľská karta – 2/2024   PAYSY, s.r.o., Vajanského 1955/58, 921 01 Piešťany, IČO: 50835271  
0035   2.3.2024 1 605,07 € Elektronické stravovacie poukážky   Up Dejéuner, s.r.o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, IČO: 53528654  
0036   5.3.2024 109,44 € Telefóny, internet   Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469  
0037   5.3.2024 171,36 € Ročná údržba a kontrola kamerového systému   ALARMA, a.s., Nová 4462/5, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45895457  
0038   7.3.2024 571,52 € Nákup kníh – FPU   Secret, s.r.o., Štúrova 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45402868  
0039   7.3.2024 85,52 € Toner – metodika   Synergon, a.s., Partizánska cesta 5565/77, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46928073  
0040   11.3.2024 9,67 € Mobilné telefóny- mesačný poplatok   Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427  
0041   12.3.2024 1 669,44 € Knižničný systém Clavius – udržiavací poplatok   MS-SOFT, s.r.o., Komenského 53, 010 01 Žilina, IČO: 44832621  
0042   18.3.2024 232,68 € Pravidelná kontrola EZS   DELTECH, a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 30225582  
0043   22.3.2024 218,52 € Čistiace a hygienické potreby   Banchem, s.r.o., Zvolenská cesta 11, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36227901  
0044   25.3.2024 308,55 € Nákup kníh – FPU   Secret, s.r.o., Štúrova 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45402868  
0045   25.3.2024 40,00 € Nákup kníh – FPU   Jarmila Zacher Pajpachová, Ul. mládeže 2352/20, 058 01 Poprad, DIČ: 1124445399  
0046   25.3.2024 344,50 € Nákup kníh – FPU   IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856  
0045 28.3.2024 2.4.2024 120,00 € SAK – členský príspevok 2024   Slovenská asociácia knižníc, Klemensova 2522/19, 814 67 Bratislava, IČO: 30845181  
0048   2.4.2024 2 258,00 € Elektrická energia 4/2024   Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 859/4, 010 47 Žilina, IČO: 51865 467  
0049 31.3.2024 2.4.2024 320,00 € Zmluvný servis IT 3/2024   Ing. Milan Jančuška – JANSOL, Nábrežie A. Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 50741357  
0050 1.4.2024 2.4.2024 58,80 € Pripojenie na internet 4/2024   PROFI-NET, a.s., ul. 1. mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44111924  
0051 2.4.2024 2.4.2024 42,00 € PZS 3/2024   GAJOS, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36376981  
0052 31.3.2024 2.4.2024 26,56 € Služby technika BOZP   Tibor Repček, Zgúta-Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36993867  
0053 31.3.2024 2.4.2024 31,87 € Služby technika PO   RR safety, s.r.o., Zgúta-Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 50650963  
0055 3.4.2024 3.4.2024 1 865,52 € Elektronické stravovacie poukážky   Up Dejéuner, s.r.o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, IČO: 53528654  
0056 1.4.2024 4.4.2024 109,12 € Telefóny, internet   Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469  
  4.4.2024 12.4.2024 766,18 € Daň z nehnuteľnosti   Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00315524  
               
0057 9.4.2024 10.4.2024 9,40 € Mobilné telefóny – mesačný poplatok   Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427  
0058 8.4.2024 10.4.2024 48,00 € PZS – vstupná zdravotná prehliadka   GAJOS, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36376981  
0059 12.4.2024 16.4.2024 155,69 € Nákupná taška Economy   National Pen, P.O.Box 1615, 800 90 Bratislava, IČO: 9726444  
0060 12.4.2024 16.4.2024 351,90 € Darčeková sada zápisníka Nifty Note Caddy a pera   National Pen, P.O.Box 1615, 800 90 Bratislava, IČO: 9726444  
0061 12.4.2024 16.4.2024 313,00 € Účastnícky poplatok – Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov…   ZORVC Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin, IČO: 31938434  
0062 15.4.2024 15.4.2024 732,95 € Nákup kníh – FPU   Secret, s.r.o., Štúrova 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45402868  
0063 15.4.2024 15.4.2024 522,64 € Nákup kníh – FPU   Secret, s.r.o., Štúrova 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45402868  
  17.4.2024 17.4.2024 869,25 € Miestny poplatok za komunálne odpady   Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00315524  
0064 9.4.2024 19.4.2024 236,76 € Zápisníky Priestly s perom   National Pen, P.O.Box 1615, 800 90 Bratislava, IČO: 9726444  
  11.4.2024 11.4.2024 69,60 € Multiužívateľská verzia pre 2 užívateľov Úvod do ChatGPT – zálohová faktúra   Verlag Dashofer, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, IČO: 35730129  
0065 15.4.2024 15.4.2024 0,00 € Vyúčtovacia  faktúra k zálohovej faktúre – Úvod do ChatGTP   Verlag Dashofer, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, IČO: 35730129  
               
               
               
OBJEDNÁVKY
Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dátum zverejnenia Suma s DPH Predmet   Dodávateľ Objednávku podpísal
1/2024 5.1.2024 15.1.2024 1 659,59 € Elektronické stravovacie poukážky   Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, IČO: 53528654 Sokolová
2/2024 5.1.2024 15.1.2024 84,88 € Externý hardisc – ÚB   Synergon, a.s., Partizánska cesta 5565/77, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46928073 Feriančeková
3/2024 7.1.2024 15.1.2024 982,95 € ESET – predĺženie licencie   Ing. Milan Jančuška – JANSOL, Nábrežie A. Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 50741357 Feriančeková
1/2024/KF 11.1.2024 15.1.2024 30,00 € Nákup kníh – ŽSK   Janette Kaľavská, Kemi 627/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 44736983 Jendrušáková
4/2024 12.1.2024 15.1.2024 100,92 € Kontrola hydrantov podľa DL   GAJOS, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36376981 Feriančeková
5/2024 20.1.2024 30.1.2024 80,00 € Nahrávka školenia – Verejné obstarávanie   ASVO, s.r.o., Werferova 3782/6, 040 11 Košice, IČO: 55566804 Feriančeková
2/2024/KF 23.1.2024 30.1.2024 370,54 € Nákup kníh – FPU   IKAR, a.s, Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856 Jendrušáková
3/2024/KF 23.1.2024 30.1.2024 433,80 € Nákup kníh – FPU   Secret, s.r.o., Štúrova 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45402868 Jendrušáková
4/2024/KF 29.1.2024 30.1.2024 397,62 € Nákup kníh FPU   Secret, s.r.o., Štúrova 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45402868 Jendrušáková
6/2024 31.1.2024 5.2.2024 1 659,59 € Elektronické stravovacie poukážky   Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, IČO: 53528654 Sokolová
5/2024/KF 2.2.2024 5.2.2024 695,41 € Nákup kníh FPU   Secret, s.r.o., Štúrova 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45402868 Jendrušáková
7/2024 5.2.2024 9.2.2024 41,00 € Online školenie – Účtovná uzávierka   ZORVC Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin, IČO: 31938434 Sokolová
8/2024 7.2.2024 9.2.2024 117,60 € Servis stoličkového výťahu   Velcon, s.r.o., Továrenská 40, 976 31 Vlkanová, IČO: 36056677 Sokolová
6/2024/KF 14.2.2024 23.2.2024 338,21 € Nákup kníh – FPU   IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856 Jendrušáková
7/2024/KF 14.2.2024 23.2.2024 300,00 € Nákup kníh – FPU   Diera do sveta, o.z.,A. Bernoláka 42, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 42385776 Jendrušáková
8/2024/KF 26.2.2024 1.3.2024 571,52 € Nákup kníh – FPU   Secret, s.r.o., Štúrova 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45402868 Jendrušáková
9/2024 29.2.2024 1.3.2024 1 605,07 € Elektronické stravovacie poukážky   Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, IČO: 53528654 Sokolová
10/2024 1.3.2024 1.3.2024 48,00 € Vstupná zdravotná prehliadka – A. Balážová   GAJOS, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36376981 Feriančeková
11/2024 4.3.2024 14.3.2024 85,52 € Nákup toneru – metodika   Synergon, a.s., Partizánska cesta 5565/77, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46928073 Salajová
12/2024 7.3.2024 14.3.2024 1 669,44 € Knižničný systém Clavius – udržiavací poplatok na rok 2024   MS-SOFT, s.r.o., Komenského 53, 010 01 Žilina, IČO: 44832621 Feriančeková
13/2024 14.3.2024 14.3.2024 218,52 € Čistiace a hygienické potreby   Banchem, s.r.o., Zvolenská cesta 11, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36227901 Sokolová
9/2024/KF 21.3.2024 25.3.2024 344,50 € Nákup kníh – FPU   IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856 Jendrušáková
10/2024/KF 22.3.2024 25.3.2024 308,55 € Nákup kníh – FPU   Secret, s.r.o., Štúrova 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45402868 Jendrušáková
11/2024/KF 25.3.2024 25.3.2024 40,00 € Nákup kníh – FPU   Jarmila Zacher Pajpachová, Ul. mládeže 2352/20, 058 01 Poprad, DIČ: 1124445399 Jendrušáková
12/2024/KF 27.3.2024 5.4.2024 732,95 € Nákup kníh – FPU   Secret, s.r.o., Štúrova 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45402868 Jendrušáková
14/2024 28.3.2024 5.4.2024 1 865,52 € Elektronické stravovacie poukážky   Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, IČO: 53528654 Sokolová
13/2024/KF 28.3.2024 5.4.2024 522,64 € Nákup kníh – FPU   Secret, s.r.o., Štúrova 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45402868 Jendrušáková
15/2024 4.4.2024 5.4.2024 744,35 € Nákup propagačných materiálov – Zápisníky   National PEN, P.O.Box 1615, 800 90 Bratislava, IČO: 9726444 Feriančeková
16/2024 11.4.2024 19.4.2024 69,60 € Školenie – Umelá inteligencia   Verlag Dashofer, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, IČO: 35730129 Feriančeková
17/2024 12.4.2024 19.4.2024 313,00 € Polročné pracovné stretnutie ekonómov   ZORVC Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin, IČO: 31938434 Sokolová
               
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this