Faktúry, zmluvy, objednávky 2022

Typ a číslo Dátum vyhotovenia Dátum zverejnenia Suma (s DPH) Predmet Dodávateľ Príloha
             
             
ZMLUVY:            
Zmluva č. 99225 24.1.2022 28.1.2022 1 503,00 € Pozáručná a mimozáručná zmluva Valér Romok Zmluva – Romok
Kolektívna zmluva na rok 2022 14.2.2022 14.2.2022   Kolektívna zmluva na rok 2022 pre zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme Liptovská knižnica GFB a Základná odborová organizácia pri LK GFB Kolektívna zmluva 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o servise č. S-17-001 21.3.2022 22.3.2022 320,00€ Dodatok č. 1 k zmluve na servis PC techniky Ing. Milan Jančuška – JANSOL Dodatok č. 1 k zmluve o servise č. S-17-001
Zmluva o dielo 01/2022/ZoD/FPU 13.4.2022 13.4.2022 200,00 € Autorská beseda a prezentácia diela Danuša Dragulová-Faktorová ZoD – Faktorová
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-513-01555 23.2.2022 14.4.2022 4 000,00 € Dotácia FPU na projekt Knižnica na dosah Fond na podporu umenia zmluva_22-513-01555
Zmluva o spolupráci a udelení licencie KUBO CLUB 1.4.2022 21.4.2022 500,00 € Služba digitálnej čitárne KUBO CLUB s poskytnutím licencie KUBO MEDIA, s.r.o. Komárno Zmluva – Kubo media
02/2022/ZoD/FPU 17.5.2022 17.5.2022 120,00  € Prednáška Online závislosti a nadmerné používanie internetu deťmi Mgr. Muraj Holdoš, PhD. ZoD – Holdoš
03/2022/ZoD/FPU 13.6.2022 30.6.2022 80,00 € Porota literárnej súťaže Krídla Ivana Laučíka Ing. Ján Cíger ZoD – Cíger
04/2022/ZoD/FPU 13.6.2022 30.6.2022 80, 00 € Porota literárnej súťaže Krídla Ivana Laučíka PhDr. Peter Laučík ZoD – Laučík
05/2022/ZoD/FPU 13.6.2022 30.6.2022 80,00 € Porota literárnej súťaže Krídla Ivana Laučíka Anna Ondrejková ZoD – Ondrejková
06/2022/ZoD/FPU 13.6.2022 30.6.2022 80,00 € Porota literárnej súťaže Krídla Ivana Laučíka doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD. ZoD – Juhásová
07/2022/ZoD/FPU 13.6.2022 30.6.2022 80,00 € Porota literárnej súťaže Krídla Ivana Laučíka Mgr. Silvia Kaščáková, PhD. ZoD – Kaščáková
Zmluva o použití diela č. 01/2022/FPU 7.7.2022 12.7.2022 200,00 € Prednáška ku knihám Mengeleho dievča a Mama milovala Gabčíka Veronika Homolová Tóthová ZoD – Homolová Tóthová
Zmluva o dielo č. 08/2022/ZoD/FPU 7.7.2022 12.7.2022 200,00 € Autorská beseda Mgr. Jozef Nagy ZoD – Nagy
Zmluva o dielo č. 09/2022/ZoD/FPU 25.7.2022 28.7.2022 120,00 € Vedenie literárnej tvorivej dielne Chyby v  texte Mathej Thomka ZoD – Thomka
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-514-04849 27.7.2022 15.8.2022 13 000,00 € Dotácia FPU na projekt Knihy sú bránou k múdrosti Fond na podporu umenia Zmluva FPU č. 22-514-04849
Zmluva o dielo č. 10/2022/ZoD/FPU 28.10.2022 3.11.2022 220,00 € Bábkové predstavenie Eduard a jeho zázračná cesta Mgr. art. Viktória Sedláková ZoD – Sedláková
Zmluva o dielo č. 01/2022/ZoD 4.11.2022 9.11.2022 110,00 € Prednášky: Hoaxy a sociálne siete, Zaujímavosti z histórie súčasných médií Vladimír Šnídl ZoD – Šnídl
Zmluva o dielo č. 02/2022/ZoD 29.11.2022 29.11.2022 100,00 € Autorská beseda a prezentácia diela Stanislav Kaľavský ZoD – Kaľavský
Zmluva o výkone činností pracovnej zdravotnej služby 8.12.2022 29.12.2022 35,00 € bez DPH Pracovná zdravotná služba GAJOS, s.r.o., Lipt. Mikuláš Zmluva o PZS – Gajos
Zmluva o výpožičke 14.12.2022 29.12.2022 1 600,00 € Výpožička nebytových priestorov Liptovské múzeum v Ružomberku Zmluva o výpožičke – Liptovské múzeum – 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 28.12.2022 29.12.2022 390,00 € / 1 MWh Dodávka elektrickej energie Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina ZMLUVA SSE – LK GFB LM
             
FAKTÚRY:            
0001/Z 4.1.2022 31.1.2022 12,29 € Mesačný poplatok PCO Ministerstvo vnútra SR  
0002/Z 4.1.2022 31.1.2022 67,00 € Vodné, stočné Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.  
0001 4.1.2022 31.1.2022 58,80 € Pripojenie na internet Profi-net, a.s.  
0002 4.1.2022 31.1.2022 975,32 € Elektronické stravovacie poukážky GGFS, s.r.o.  
ZDF001/22 10.1.2022 31.1.2022 66,00 € Čo má vedieť mzdová účtovníčka – predplatné PSDomov s.r.o.  
0003 17.1.2022 31.1.2022 123,78 € Čítačka INE Honeywell Synergon, a.s.  
0004 17.1.2022 31.1.2022 371,34 € Čítačka INE Honeywell Synergon, a.s.  
0005 17.1.2022 31.1.2022 453,66 € Nákup kníh – FPU Ikar, a.s. .
0006 17.1.2022 31.1.2022 131,63 € Nákup kníh – FPU IKAR, a.s.  
0007 17.1.2022 31.1.2022 367,85 € Nákup kníh – FPU Secret. s.r.o.  
0008 17.1.2022 31.1.2022 235,00 € Nákup kníh – FPU Secret. s.r.o.  
0009 18.1.2022 31.1.2022 330,97 € Nákup kníh – FPU Secret, s.r.o.  
0010 18.1.2022 31.1.2022 233,40 € Online kniha Nový ZP 2023 Verlag Dashofer, s.r.o.  
0011 26.1.2022 31.1.2022 300,00 € Implementačné fee Paysy, s.r.o.  
0012 26.1.2022 31.1.2022 671,88 € Tlač knihy – Peter Vítek ReproServis Kováč, s.r.o.  
0013 26.1.2022 31.1.2022 74,16 € Kontrola hydrantov Gajos, s.r.o.  
ZDF002/22 26.1.2022 24.2.2022 36,75 € Nový čas – Sobota – predplatné Slovenská pošta, a.s.  
0003/Z 1.2.2022 24.2.2022 12,29 € Mesačný poplatok PCO Ministerstvo vnútra SR  
0004/22 1.2.2022 24.2.2022 67,00 € Vodné, stočné Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.  
0015 1.2.2022 24.2.2022 7,50 € Programátorské práce FreeTech digital, s.r.o.  
0016 1.2.2022 24.2.2022 8 597,00 € Elektrická energia – 1. polrok Stredoslovenská energetika, a.s.  
0017 1.2.2022 24.2.2022 240,00 € Servis PC techniky Ing. Milan Jančuška – JANSOL  
0018 1.2.2022 24.2.2022 58,80 € Pripojenie na internet Profi-net, a.s.  
0019 1.2.2022 24.2.2022 54,00 € Pracovná zdravotná služba TeamPrevent Santé, s.r.o.  
0020 1.2.2022 24.2.2022 26,56 € Služby technika BOZP Tibor Repček  
0021 1.2.2022 24.2.2022 31,87 € Služby technika PO RR safety, s.r.o.  
0022 1.2.2022 24.2.2022 1 193,37 € Elektronické stravovacie poukážky GGFS, s.r.o.  
0023 3.2.2022 24.2.2022 109,57 € Telefónny účet, pripojenie na internet Slovak Telekom, a.s.  
0024 10.2.2022 24.2.2022 291,17 € Nákup kníh – FPU Secret. s.r.o.  
0025 11.2.2022 24.2.2022 9,37 € Mobilné telefóny – mesačný poplatok ŽSK  
0027 15.2.2022 24.2.2022 338,70 € Nákup kníh – FPU Secret. s.r.o.  
0028 16.2.2022 24.2.2022 115,29 € Nákup kníh – FPU Secret, s.r.o.  
0029 24.2.2022 31.3.2022 6,30 € Služby MVS ŠVK Banská Bystrica  
0030 24.2.2022 31.3.2022 686,10 € Nákup kníh – FPU Secret, s.r.o.  
0031 28.2.2022 31.3.2022 436,96 € Nákup kníh – FPU Secret, sr.o.  
0032 28.2.2022 31.3.2022 1 118,05 € Elektronické stravovacie poukážky GGFS, s.r.o.  
0005/Z 1.3.2022 31.3.2022 12,29 € Mesačný poplatok PCO Ministerstvo vnútra SR  
0006/Z 1.3.2022 31.3.2022 67,00 € Vodné, stočné Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.  
0033 1.3.2022 31.3.2022 240,00 € Servis PC techniky Ing. Milan Jančuška – JANSOL  
0034 1.3.2022 31.3.2022 58,80 € Pripojenie na internet Profi-net, a.s.  
0035 1.3.2022 31.3.2022 54,00 € Pracovná zdravotná služba TeamPreevent Santé, s.r.o.  
0036 1.3.2022 31.3.2022 26,56 € Služby technika BOZP Tibor Repček  
0037 1.3.2022 31.3.2022 31,87 € Služby technika PO RR Safety, s.r.o.  
0038 3.3.2022 31.3.2022 109,38 € Telefónny účet, pripojenie na internet Slovak Telekom, a.s.  
0039 4.3.2022 31.3.2022 298,07 € Batéria UPS Synergon, a.s.  
0040 10.3.2022 31.3.2022 731,20 € Počítač HP 250 G8 Synergon, a.s.  
0041 10.3.2022 31.3.2022 113,88 € Revízia kamerového systému Alarma, s.r.o.  
0042 10.3.2022 31.3.2022 9,40 € Mobilné telefóny – mesačný poplatok ŽSK  
0043 18.3.2022 31.3.2022 531,02 € AVD Epson projektor Synergon, a.s.  
0044 18.3.2022 31.3.2022 48,00 € KUBO – implementácia Paysy, s.r.o.  
0045 21.3.2022 31.3.2022 149,76 € Výmena a nastavenie kamery Alarma, a.s.  
0046 21.3.2022 31.3.2022 311,59 € Nákup kníh – FPU Diera do sveta  
0047 23.3.2022 31.3.2022 167,34 € Pravidelná kontrola EZS Deltech, a.s.  
0048 29.3.2022 31.3.2022 158,00 € Cookies implementácia FreeTech digital, s.r.o.  
0049 29.3.2022 31.1.2022 473,06 € Nákup kníh – FPU Secret, s.r.o.  
0050 29.3.2022 31.3.2022 394,67 € Nákup kníh – FPU Secret, s.r.o.  
0051 29.3.2022 31.3.2022 1 335,55 € Update AKIS Clavius MS-Soft, s.r.o.  
0052 30.3.2022 31.3.2022 241,19 € Čistiace a hygienické potreby Banchem, s.r.o.  
0007/Z 1.4.2022 29.4.2022 12,29 PCO mesačný poplatok Ministerstvo vnútra SR  
0008/Z 1.4.2022 29.4.2022 68,00 Vodné, stočné Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.  
 0053 1.4.2022 29.4.2022 1 449,82 Elektronické stravovacie poukážky GGFS, s.r.o.  
0054 1.4.2022 29.4.2022 330,00 Servis PC techniky 3/2022 Ing. Milan Jančuška – JANSOL  
0055 1.4.2022 29.4.2022 58,80 Pripojenie na internet PROFI-NET a.s.  
0056 1.4.2022 29.4.2022 54,00 Pracovná zdravotná služba TeamPrevent Santé s.r.o.  
0057 1.4.2022 29.4.2022 26,56 Služby technika BOZP Tibor Repček  
0058 1.4.2022 29.4.2022 31,87 Služby technika PO RR safety s.r.o.  
0059 5.4.2022 29.4.2022 110,26 Telefóny, internet 3/2022 Slovak Telekom a.s.  
0060 5.4.2022 29.4.2022 52,00 Seminár „Komplexná správa dokumentov“ Asociácia správcov registratúry  
0061 12.4.2022 29.4.2022 10,70 Mobilné telefóny – mesačný poplatok Žilinský samosprávny kraj  
0063 12.4.2022 29.4.2022 278,78 Nákup kníh – FPU Secret, s.r.o.  
0064 14.4.2022 29.4.2022 400,00 Workshopy – Nauč sa kriticky myslieť o totalite OZ Living Memory  
0002/OZ 20.4.2022 31.5.2022 744,60 Daň z nehnuteľnosti Mesto Liptovský Mikuláš  
0003/OZ 25.4.2022 31.5.2022 513,19 Komunálne odpady Mesto Liptovský Mikuláš  
0065 28.4.2022 29.4.2022 1 352,00 Čierny orol – plyn, voda, elektrina Liptovské múzeum v Ružomberku  
0066 28.4.2022 29.4.2022 236,86 Tonery Synergon a.s.  
0067 28.4.2022 29.4.2022 73,45 Toner Synergon a.s.  
0068 28.4.2022 31.5.2022 55,00 Nákup kníh – VZ Modrý Peter  
0069 29.4.2022 31.5.2022 1 619,72 Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o  
009/Z 2.5.2022 31.5.2022 12,29 PCO – mesačný poplatok Ministerstvo vnútra SR  
0010/Z 2.5.2022 31.5.2022 68,00 Vodné, stočné Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.  
0070 2.5.2022 31.5.2022 320,00 Servis PC techniky 4/2022 Ing. Milan Jančuška – JANSOL  
0071 2.5.2022 31.5.2022 58,80 Pripojenie na internet PROFI-NET a.s.  
0072 2.5.2022 31.5.2022 54,00 Pracovná zdravotná služby TeamPrevent Santé s.r.o.  
0073 2.5.2022 31.5.2022 26,56 Služby technika BOZP Tibor Repček  
0074 2.5.2022 31.5.2022 31,87 Služby technika PO RR safety s.r.o.  
0075 4.5.2022 31.5.2022 110,87 telefón, internet 4/2022 Slovak Telekom a.s.  
0076 4.5.2022 30.6.2022 36,06 IT služby – marec 2022 PAYSY s.r.o.  
0077 9.5.2022 31.5.2022 10,44 Mobilné telefóny – mesačný poplatok Žilinský samosprávny kraj  
0078 9.5.2022 31.5.2022 34,80 IT služby – apríl 2022 PAYSY s.r.o.  
0079 16.5.2022 31.5.2022 80,98 Toner Synergon a.s.  
003/22 23.5.2022 31.5.2022 129,50 Hospodárske noviny – predplatné 2022 MAFRA Slovakia a.s. Zálohová faktúra
0080 27.5.2022 30.6.2022 600,00 Workshopy – Krotitelia tornád, Ako byť profíkom… ViaSua Centrum systematickej prevencie  
0081 30.5.2022 31.5.2022 1 503,00 Servisné služby Clavius 2022 Valér Romok  
0082 31.5.2022 30.6.2022 1 648,73 Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o.  
0011/Z 1.6.2022 30.6.2022 12,29 PCO – mesačný poplatok Ministerstvo vnútra SR  
0012/Z 1.6.2022 30.6.2022 68,00 Vodné, stočné Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.  
0083 1.6.2022 30.6.2022 530,00 Servis techniky 5/2022 Ing. Milan Jančuška – JANSOL  
0084 1.6.2022 30.6.2022 58,80 Pripojenie na internet PROFI-NET a.s  
0085 1.6.2022 30.6.2022 54,00 Pracovná zdravotná služby TeamPrevent Santé s.r.o.  
0086 1.6.2022 30.6.2022 26,56 Služby technika BOZP Tibor Repček  
0087 1.6.2022 30.6.2022 31,87 Služby technika PO RR safety s.r.o.  
0088 1.6.2022 30.6.2022 59,46 IT služby – máj 2022 PAYSY s.r.o.  
0089 6.6.2022 30.6.2022 110,58 Telefóny, internet 5/2022 Slovak Telekom a.s.  
004/22 13.6.2022 30.6.2022 836,24 Časopisy – predplatné 2022 Slovenská pošta a.s. Zálohová faktúra
0090 13.6.2022 30.6.2022 10,55 Mobilné telefóny- mesačný poplatok Žilinský samosprávny kraj  
0091 13.6.2022 30.6.2022 250,09 Tonery Synergon, a.s.  
0092 13.6.2022 30.6.2022 129,50 Hospodárske noviny – predplatné 2022 MAFRA Slovakia a.s.  
0093 21.6.2022 30.6.2022 173,30 Výťah Ac1 – odborná prehliadka Výťahy LM plus s.r.o.  
0094 30.6.2022 29.7.2022 192,52 Pravidelná kontrola EZS – batéria , akumulátor DELTECH, a.s.  
0095 30.6.2022 29.7.2022 1 416,65 Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o.  
0013/Z 1.7.2022 29.7.2022 12,29 PCO – mesačný poplatok Ministerstvo vnútra SR  
0014/Z 1.7.2022 29.7.2022 68,00 Vodné, stočné Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.  
0096 1.7.2022 29.7.2022 37,86 IT služby – jún 2022 PAYSY s.r.o.  
0097 1.7.2022 29.7.2022 320,00 Servis PC techniky 6/2022 Ing. Milan Jančuška – JANSOL  
0098 1.7.2022 29.7.2022 58,80 Pripojenie na internet PROFI-NET a.s  
0099 1.7.2022 29.7.2022 54,00 Pracovná zdravotná služba TeamPrevent Santé s.r.o.  
0100 1.7.2022 29.7.2022 26,56 Služby technika BOZP Tibor Repček  
0101 1.7.2022 29.7.2022 31,87 Služby technika PO RR safety s.r.o.  
0102 4.7.2022 29.7.2022 109,30 Telefóny, internet 6/2022 Slovak Telekom a.s  
0103 4.7.2022 29.7.2022 836,24 Časopisy – predplatné Slovenská pošta a.s.  
0104 7.7.2022 29.7.2022 38,30 Vodné stočné – vyúčtovanie nedoplatku Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.  
0105 13.7.2022 29.7.2022 9,11 Mobilné telefóny – mesačný poplatok Žilinský samosprávny kraj  
0106 13.7.2022 29.7.2022 117,60 Servisná prehliadka A180 – stoličkový výťah VELCON s.r.o.  
005/22 19.7.2022 29.7.2022 315,01 Smernice a vzory zmlúv – predplatní 2022, 2023 Verlag Dashofer s.r.o. Zálohová faktúra
006/22 20.7.2022 26.8.2022 204,00 Verejná správa SR 2022, 2023 Poradca podnikateľa s.r.o. Zálohová faktúra
0107 27.7.2022 29.7.2022 315,01 Smernice a vzory zmlúv – predplatné 2022 a 2023 Verlag Dashofer s.r.o.  
0108 29.7.2022 26.8.2022 1 261,93 Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o.  
0109 29.7.2022 26.8.2022 320,00 Servis PC techniky 7/2022 Ing. Milan Jančuška – JANSOL  
0015/Z 1.8.2022 26.8.2022 12,29 PCO – mesačný poplatok Ministerstvo vnútra SR  
0016/Z 1.8.2022 26.8.2022 68,00 Vodné, stočné Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.  
0110 1.8.2022 26.8.2022 58,80 Pripojenie na internet PROFI-NET a.s  
0111 1.8.2022 26.8.2022 54,00 Pracovná zdravotná služba TeamPrevent Santé s.r.o.  
0112 1.8..2022 26.8.2022 26,56 Služby technika BOZP Tibor Repček  
0113 1.8.2022 26.8.2022 31,87 Služby technika PO RR safety s.r.o.  
0114 1.8.2022 26.8.2022 8 594,00 Elektrická energia – 2. polrok 2022 Stredoslovenská energetika a.s.  
0115 3.8.2022 26.8.2022 92,00 Nádoba kovová VPS Liptovský Mikuláš  
0116 3.8.2022 26.8.2022 39,12 IT služby – júl 2022 PAYSY s.r.o.  
0117 4.8.2022 26.8.2022 50,00 Príprava a realizácia hudobnej časti – Krídla Ivana Laučíka Dušan Havrilla  
0118 5.8.2022 26.8.2022 109,55 Telefóny, internet 7/2022 Slovak Telekom a.s.  
0119 5.8.2022 26.8.2022 9,45 Mobilné telefóny Žilinský samosprávny kraj  
0120 25.8.2022 26.8.2022 204,00 Verejná správa SR – 2022, 2023 Poradca podnikateľa s.r.o.  
0121 25.8.2022 26.8.2022 2 704,00 Čierny orol – plyn, elektrina, voda Liptovské múzeum Ružomberok  
0122 26.8.2022 30.9.2022 87,23 Toner Synergon a.s.  
0123 30.8.2022 30.9.2022 – 277,00 Čierny orol – plyn, elektrina, voda Liptovské múzeum Ružomberok  
0124 31.8.2022 30.9.2022 957,33 Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o.  
0017/Z 2.9.2022 30.9.2022 12,29 PCO – mesačný poplatok Ministerstvo vnútra SR  
0018/Z 2.9.2022 30.9.2022 68,00 Vodné, stočné Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.  
0125 2.9.2022 30.9.2022 320,00 Servis PC techniky 8/2022 Ing. Milan Jančuška – JANSOL  
0126 2.9.2022 30.9.2022 58,80 Pripojenie na internet PROFI-NET a.s.  
0127 2.9.2022 30.9.2022 54,00 Pracovná zdravotná služba TeamPrevent santé  
0128 2.9.2022 30.9.2022 26,56 Služby technika BOZP Tibor Repček  
0129 2.9.2022 30.9.2022 31,87 Služby technika PO RR safety s.r.o.  
0130 5.9.2022 30.9.2022 109,08 Telefóny, internet 8/2022 Slovak Telekom a.s.  
0131 5.9.2022 30.9.2022 77,69 2,5 Disk Samsung 870 Synergon a.s.  
0132 6.9.2022 30.9.2022 37,14 IT služby – august 2022 PAYSY s.r.o.  
007/22 12.9.2022 30.9.2022 80,84 Hosting 2023 WebSupport s.r.o. Zálohová faktúra
0133 12.9.2022 30.9.2022 9,04 Mobilné telefóny – mesačný poplatok Žilinský samosprávny kraj  
0134 12.9.2022 30.9.2022 19,01 Epson sof carry case Synergon a.s.  
0135 19.9.2022 30.9.2022 80,48 Hosting 2023 WebSupport s.r.o.  
0136 20.9.2022 30.9.2022 412,95 Nákup kníh – FPU Ikar a.s  
0137 20.9.2022 30.9.2022 175,21 Nákup kníh – FPU Ikar a.s  
0138 20.9.2022 30.9.2022 989,28 Nákup kníh – FPU Diera do sveta  
0139 23.9.2022 30.9.2022 1 191,51 Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
0140 23.9.2022 30.9.2022 878,13 Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
0141 23.9.2022 30.9.2022 250,00 Divadeln predstavenie „Guľko Bombuľko – FPU KBT o.z.  
0142 27.9.2022 30.9.2022 246,90 Zápisníky malé s perom National Pen  
0143 28.9.2022 30.9.2022 60,00 Revízia elektrických spotrebičov Elektroslužby VJ  
0144 28.9.2022 30.9.2022 1 260,86 Nákup kníh – FPU Artforum Prešov s.r.o.  
008/22 30.9.2022 28.10.2022 132,60 Online mzdy a personalistika 2022, 2023 Verlag Dashofer s.r.o. Zálohová faktúra
0145 30.9.2022 28.10.2022 168,00 Školenie Magma AUTOCONT s.r.o.  
0146 30.9.2022 28.10.2022 50,00 SSKK – členský poplatok Spolok slovenských knihovníkov a knižníc  
0147 30.9.2022 28.10.2022 1 568,96 Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o.  
0019/Z 3.10.2022 28.10.2022 12,29 PCO – mesačný poplatok Ministerstvo vnútra SR  
0020/Z 3.10.2022 28.10.2022 68,00 Vodné, stočné Liptovská vodárenská spoločnosť a.s  
0148 3.10.2022 28.10.2022 177,30 Zápisníky veľké s perom National Pen  
0149 3.10.2022 28.10.2022 332,00 Servis PC techniky 9/2022 + UTP kábel Ing. Milan Jančuška – JANSOL  
0150 3.10.2022 28.10.2022 58,80 Pripojenie na internet PROFI-NET a.s.  
0151 3.10.2022 28.10.2022 37,68 IT služby – september 2022 PAYSY s.r.o.  
0152 3.10.2022 28.10.2022 26,56 Služby technika BOZP Tibor Repček  
0153 3.10.2022 28.10.2022 31,87 Služby technika PO RR safety s.r.o.  
0154 4.10.2022 28.10.2022 54,00 Pracovná zdravotná služba TeamPrevent Santé  
0155 4.10.2022 28.10.2022 109,63 Telefóny, internet 9/2022 Slovak Telekom a.s.  
0156 5.10.2022 28.10.2022 167,34 Pravidelná kontrola EZS DELTECH a.s.  
0157 10.10.2022 28.10.2022 136,80 Tašky National Pen  
0158 12.10.2022 28.10.2022 120,00 Členský príspevok SAK Slovenská asociácia knižníc  
0159 14.10.2022 28.10.2022 9,23 Mobilné telefóny – mesačný poplatok Žilinský samosprávny kraj  
0160 14.10.2022 28.10.2022 456,94 Čistiace a hygienické prostriedky BANCHEM s.r.o.  
0161 14.10.2022 28.10.2022 1 340,23 Nákup knih – spolufinancovanie Secret s.r.o.  
0162 17.10.2022 28.10.2022 335,94 Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
0163 17.10.2022 28.10.2022 443,98 Tonery Synergon a.s.  
0164 18.10.2022 28.10.2022 132,60 Online mzdy a personalistika 2022, 2023 Verlag Dashofer s.r.o.  
0165 19.10.2022 28.10.2022 522,00 Kancelársky papier Tibor Varga TSV Papier  
0166 26.10.2022 28.10.2022 43,80 Nákup kníh . FPU Daniel Fischer  
0167 27.10.2022 28.10.2022 141,53 Kontrola auta, výmena pneumatík Vladimír Majzlík  
0168 28.10.2022 28.10.2022 896,88 Poistné Žilinský samosprávny kraj  
0169 28.10.2022 11.11.2022 240,00 Workshop – Živá knižnica Centrum komunitného organizovania  
0170 31.10.2022 10.11.2022 393,70 Nákup kníh – FPU IKAR, a.s  
0171 31.10.2022 11.11.2022 1 521,09 Elektronické stravovacie poukážky GGFS, s.r.o.  
0172 31.10.2022 11.11.2022 320,00 Zmluvný servis IT Ing. Milan Jančuška – Jansol  
0173 2.11.2022 11.11.2022 58,80 Pripojenie na internet PROFI-NET  
0174 2.11.2022 11.11.2022 54,00 Pracovná zdravotná služba  TeamPrevent Santé  
0175 2.11.2022 11.11.2022 26,56 Služby BOZP Tibor Repček  
0176 2.11.2022 11.11.2022 31,87 Služby PO RR safety  
0177 2.11.2022 11.11.2022 25,00 Doména kniznica.sk PROFI-NET  
0178 2.11.2022 11.11.2022 39,30 IT služby PAYSY  
0179 2.11.2022 11.11.2022 481,50 Tonery – MFZ Topico, s.r.o.  
0180 4.11.2022 11.11.2022 109,42 Telekomunikačné služby Slovak Telekom  
0181 7.11.2022 11.11.2022 30,00 Odpadová nádoba – MFZ Topico, s.r.o.  
0182 9.11.2022 11.11.2022 9,65 Mobilné telefóny Žilinský samosprávny kraj  
0183 9.11.2022 11.11.2022 250,00 Beseda s B. Jobusom Jobus, s.r.o.  
0184 10.11.2022 11.11.2022 20,00 Ekonomická revue cestovného ruchu – predplatné 2023 Ekonómia, o.z.  
0185 11.11.2022 11.11.2022 79,98 Toner – ponuka č. 20221103 Synergon, a.s.  
0186 11.11.2022 11.11.2022 110,00 Nákup kníh – SF Secret, s.r.o.  
0187 11.11.2022 11.11.2022 543,46 Nákup kníh – FPU Secret, s.r.o.  
0188 11.11.2022 11.11.2022 144,50 Hospodárske noviny – predplatné 1. polrok 2023 Mafra Slovakia, a.s.  
0189 14.11.2022 12.1.2023 1 352,00 Záloha – Liptovské múzeum – Čierny orol Liptovské múzeum Ružomberok  
0190 21.11.2022 25.11.2022 18,00 Digitálne kópie Slovenská národná knižnica  
0191 24.11.2022 25.11.2022 250,00 Náučné prednášky pre deti Mgr. Dušan Valent  
0192 25.11.2022 25.11.2022 69,60 Historická revue – predplatné Petit Press  
0193 29.11.2022 8.12.2022 479,27 Nákup kníh – FPU Secret. s.r.o.  
0194 29.11.2022 8.12.2022 100,00 Repre – seminár pre knihovníkov  a učiteľov LM Square, s.r.o.  
0195 29.11.2022 8.12.2022 300,00 Workshop a seminár Mgr. Tibor Hujdič  
0196 30.11.2022 12.1.2023 1 680,65 Elektronické stravné poukážky GGFS  
0197 1.12.2022 13.12.2022 37,86 IT služby PAYSY  
0198 1.12.2022 12.1.2023 320,00 Zmluvný servis IT Ing. Milan Jančuška – JANSOL  
0199 1.12.2022 13.12.2022 58,80 Pripojenie na internet PROFI-NET  
0200 2.12.2022 13.12.2022 54,00 Pracovná zdravotná služba TeamPrevent Santé  
0201 2.12.2022 13.12.2022 26,56 Služby technika BOZP Tibor Repček  
0202 2.12.2022 13.12.2022 31,87 Služby technika PO RR safety  
0203 5.12.2022 13.12.2022 109,30 Telekomunikačné služby Slovak Telekom  
0204 5.12.2022 8.12.2022 8 508,80 Zabezpečenie nového EZS Deltech, a.s.  
0205 5.12.2022 13.12.2022 39,30 Slovenské pohľady, Slovensko – predplatné 2023 Matica slovenská  
0206 5.12.2022 13.12.2022 37,80 Bibiana, Knižná revue – predplatné 2023 Ares, s,r,o,  
0207 5.12.2022 5.12.2022 50,00 MY Liptovské noviny – predplatné 2023 Petit press, a.s.  
0208 8.12.2022 29.12.2022 350,00 Vedenie psychomotorických kurzov Aqua Club  
0209 8.12.2022 13.12.2022 660,09 Nákup kníh – FPU Secret, s.r.o.  
0210 12.12.2022 13.12.2022 9,59 Mobilné telefóny Žilinský samosprávny kraj  
0211 19.12.2022 19.12.2022 45,60 Časopisy – predplatné 2023 Petit Press, a.s.  
0212 19.12.2022 19.12.2022 131,80 Časopisy  – predplatné 2023 News and Media Holding, a.s.  
0213 29.12.2022 29.12.2022 1 150,00 Nákup kníh – FPU Secret, s.r.o.  
0214 29.12.2022 29.12.2022 40,00 Fraktal – predplatné Mediaprint – Kapa  
0215 30.12.2022 12.1.2023 320,00 Zmluvný servis IT Ing. Milan Jančuška – JANSOL  
0216 31.12.2022 12.1.2023 54,00 Pracovná zdravotná služba TeamPrevent Santé  
0217 31.12.2022 12.1.2023 26,56 Služby technika BOZP Tibor Repček  
0218 31.12.2022 12.1.2023 31,87 Služby technika PO RR safety  
0219 31.12.2022 12.1.2023 109,93 Telekomunikačné služby Slovak Telekom  
0220 31.12.2022 12.1.2023 188,86 Spotreba vody Liptovská vodárenská spoločnosť  
0221 31.12.2022 12.1.2023 34,80 Služby IT PAYSY  
0222 31.12.2022 23.1.2023 3,48 Poplatky LITA LITA autorská spoločnosť  
0223 31.12.2022 13.1.2023 9,22 Mobilné telefóny Žilinský samosprávny kraj  
OBJEDNÁVKY:            
1/2022/PR 10.1.2022 18.1.2022 66,00 € Čo má vedieť mzdová účtovníčka – predplatné 2022 PSDOMOV, s.r.o.  
1/2022 11.1.2022 18.1.2022 123,78 € Čítačka čiarových kódov Synergon, a.s.  
1/2022/KF 11.1.2022 18.1.2022 585,96 € Nákup kníh – FPU Ikar, a.s.  
2/2022 14.1.2022 18.1.2022 371,35 € Čítačka čiarových kódov Synergon, a.s.  
3/2022 14.1.2022 18.1.2022 74,16 € Kontrola hydrantov Gajos, s.r.o.  
2/2022/KF 14.1.2022 18.1.2022 367,85 € Nákup kníh – FPU Secret, s.r.o.  
3/2022/KF 14.1.2022 18.1.2022 235,00 € Nákup kníh – FPU Secret, s.r.o.  
4/2022/KF 14.1.2022 18.1.2022 330,97 € Nákup kníh – FPU Secret, s.r.o.  
4/2022 17.1.2022 18.1.2022 7,50 € Programátorské práce FreeTech digital.s.r.o.  
2/2022/PR 18.1.2022 18.1.2022 233,40 € Zákonník práce v praxi – predplatné Verlag Dashofer, s.r.o.  
3/2022/PR 26.1.2022 31.1.2022 36,75 € Nový čas – sobota – predplatné 2022 Slovenská pošta, a.s.  
5/2022 31.1.2022 31.1.2022 1 193,37 € Elektronické stravovacie poukážky GGFS, s.r.o.  
5/2022/KF 1.2.2022 10.2.2022 291,17 € Nákup kníh – FPU Secret, s.r.o.  
6/2022/KF 10.2.2022 10.2.2022 338,70 € Nákup kníh – FPU Secret, s.r.o.  
7/2022/KF 10.2.2022 10.2.2022 115,29 € Nákup kníh – FPU Secret, s.r.o.  
8/2022/KF 17.2.2022 24.2.2022 686,10 € Nákup kníh – FPU Secret, s.r.o.  
9/2022/KF 22.2.2022 24.2.2022 436,96 € Nákup kníh – FPU Secret, s.r.o.  
6/2022 28.2.2022 4.3.2022 1 118,05 € Elektronické stravovacie poukážky GGFS, s.r.o.  
7/2022 3.3.2022 4.3.2022 298,07 € Batéria APC-UPS Synergon, a.s.  
8/2022 4.3.2022 4.3.2022 731,20 € Počítač Synergon, a.s.  
10/2022/KF 11.3.2022 18.3.2022 311,59 € Nákup kníh – FPU Diera do sveta  
11/2022/KF 14.3.2022 18.3.2022 473,06 € Nákup kníh – FPU Secret, s.r.o.  
12/2022/KF 14.3.2022 18.3.2022 394,67 € Nákup kníh – FPU Secret, s.r.o.  
9/2022 14.3.2022 23.3.2022 531,02 € Epson projektor Synergon, a.s.  
10/2022 14.3.2022 23.3.2022 48,00 € Prepojenie na KUBO Pasy, s.r.o.  
11/2022 17.3.2022 23.3.2022 158,00 € Cookies implementácia Freetech digital, s.r.o.  
12/2022 18.3.2022 23.3.2022 241,19 € Nákup čistiacich a hygienických potrieb Banchem, s.r.o.  
13/2022 23.3.2022 23.3.2022 400,00 € Workshop: Nauč sa kriticky myslieť o totalite (4x) O. Z. Living Memory  
14/2022 31.3.2022 31.3.2022 1 449,82 € Elektronické stravovacie poukážky GGFS, s.r.o.  
15/2022 31.3.2022 31.3.2022 52,00 € Seminár: Komplexná správa dokumentov Asociácia správcov registratúry  
13/2022/KF 4.4.2022 8.4.2022 278,78 € Nákup kníh – FPU Secret, s.r.o.  
14/2022/KF 22.4.2022 29.4.2022 55,00 € Nákup kníh Modrý Peter, o.z.  
16/2022 22.4.2022 29.4.2022 236,86 € Tonery – ponuky č. 20220422 Synergon a.s.  
17/2022 26.4.2022 29.4.2022 73,45 € Tonery – ponuky č. 20220426 Synergon a.s.  
18/2022 29.4.2022 29.4.2022 1 619,72 € Elektronické stravné poukážky GGFS, s.r.o.  
19/2022 10.5.2022 20.5.2022 80,98 € Tonery – ponuka č. 20220510 Synergon, a.s.  
20/2022 20.5.2022 20.5.2022 600,00 € Workshopy pre mládež – 26.5.202 a 27.5.2022 ViaSua, o.z.  
4/2022/PR 23.5.2022 31.5.2022 129,50 € Hospodárske noviny – predplatné 2. polrok 2022 MAFRA Slovakia. a.s.  
21/2022 31.5.2022 31.5.2022 1648,76 € Elektronické stravovacie poukážky GGFS, s.r.o.  
22/2022 31.5.2022 31.5.2022 25,10 € Tonery – ponuky č. 20220531 Synergon, a.s.  
5/2022/PR 13.6.2022 17.6.2022 836,24 € Časopisy rôzne – predplatné 2022 Slovenská pošta, a.s.  
23/2022 29.6.2022 30.6.2022 50,00 € Príprava a realizácia hudobonej časti slávnostného vyhodnotenia literárnej súťaže  – Krídla Ivan Laučíka Dušan Havrilla  
24/2022 30.6.2022 30.6.2022 1 416,65 € Elektronické stravovacie poukážky GGFS, a.r.o.  
25/2022 7.7.2022 8.7.2022 114,60 € Revízia stoličkového výťahu Velcon  
6/2022/PR 19.7.2022 22.7.2022 315,01 € Smernice a vzory zmlúv – predplatné Verlag Dashofer, s.r.o.  
7/2022/PR 20.7.2022 22.7.2022 204,00 € Verjná správa SR – predplatné r. 2022/2023 Poradca podnikateľa s.r.o.  
26/2022 29.7.2022 29.7.2022 1 261,93 € Elektronické stravovacie poukážky GGFS. s.r.o.  
27/2022 3.8.2022 5.8.2022 92,02 € Kovová nádoba na odpad 110 l – 2 ks Verejnoprospešné služby  
28/2022 22.8.2022 31.8.2022 87,23 € Toner – ponuka č. 20220822 Synergon, a.s.  
29/2022 25.8.2022 31.8.2022 168,00 € Školenie – MAGMA 20.9.2022 a 22.9.2022 AUTOCONT, s.r.o.  
30/2022 25.8.2022 31.8.2022 77,69 € Disk do PC – ponuka č. 20220824 Synergon, a.s.  
31/2022 31.8.2022 31.8.2022 957,33 € Elektronické stravovacie poukážky GGFS, s.r.o.  
32/2022 31.8.2022 31.8.2022 561,00 € Zápisníky – reklamné predmety National Pen  
33/2022 7.9.2022 9.9.2022 19,01 € Taška Epson – ponuka č. 20220902 Synergon, a.s.  
34/2022 7.9.2022 9.9.2022 60,00 € Revízia elektrospotrebičov Elektroslužby VJ, s.r.o.  
35/2022 12.9.2022 20.9.2022 80,48 € Hosting Websupport, s.r.o.  
15/2022/KF 12.9.2022 19.9.2022 588,16 € Nákup kníh – FPU IKAR, a.s.  
16/2022/KF 12.9.2022 19.9.2022 1 297,11 € Nákup kníh – FPU Artforum Prešov, s.r.o-  
17/2022/KF 14.9.2022 19.9.2022 989,28 € Nákup kníh – FPU Diera do sveta, o.z.  
18/2022/KF 16.9.2022 19.9.2022 1 191,51 € Nákup kníh – FPU Secret, s.r.o.  
19/2022/KF 19.9.2022 19.9.2022 878,13 € Nákup kníh – FPU Secret, s.r.o.  
36/2022 19.9.2022 20.9.2022 250,00 € Divadelné predstavenie Guľko Bombuľko KBT, o.z.  
37/2022 19.9.2022 20.9.2022 350,00 € Vedenie kurzu psychomotorických tréningov Aqua Club, s.r.o.  
8/2022/PR 30.9.2022 30.9.2022 132,60 € Mzdy a personalistika Verlag Dashofer, s.r.o.  
38/2022 30.9.2022 30.9.2022 1 568,96 € Elektronické stravovacie poukážky GGFS, s.r.o.  
20/2022/KF 6.10.2022 7.10.2022 1 340,23 € Nákup kníh -SF Secret, s.r.o.  
21/2022/KF 7.10.2022 7.10.2022 335,94 € Nákup kníh – FPU Secret, s.r.o.  
39/2022 10.10.2022 13.10.2022 456,94 € Čistiace a hygienické prostriedky Banchem, s.r.o.  
40/2022 12.10.2022 13.10.2022 443,98 € Toner – ponuka č. 20221012 Synergon, a.s.  
41/2022 13.10.2022 13.10.2022 522,00 € Kancelársky papier TVS papier  
42/2022 13.10.2022 13.10.2022 481,50 € Tonery (MFZ Ineo) Topico, s.r.o.  
43/2022 13.10.2022 13.10.2022 240,00 € Workshop Živá knižnica Centrum komunitného vzdelávania  
22/2022/KF 26.10.2022 28.10.2022 43,80 € Nákup kníh – FPU Daniel Fischer  
23/2022/KF 28.10.2022 28.10.2022 393,70 € Nákup kníh – FPU IKAR, a.s.  
44/2022 27.10.2022 28.10.2022 150,00 € Kontrola auta, výmena pneumatík Vladimír Majzlík  
45/2022 31.10.2022 4.11.2022 1 521,09 € Elektronické stravovacie poukážky GGFS, s.r.o.  
9/2022/PR 2.11.2022 4.11.2022 144,50 € Hospodárske noviny – predplatné 1. polrok 2023 MAFRA Slovakia, a,s,  
46/2022 2.11.2022 4.11.2022 250,00 € Beseda s Branislavom Jobusom JOBUS, s.r.o.  
47/2022 4.11.2022 4.11.2022 30,00 € Odpadová nádoba – MFZ Topico, s.r.o.  
48/2022 4.11.2022 4.11.2022 79,98 € Toner – ponuka č. 20221103 – Metodika Synergon, a.s.  
49/2022 4.11.2022 4.11.2022 8 508,80 € Zabezpečenie nového EZS v LK GFB Deltech, a.s.  
24/2022/KF 4.11.2022 14.11.2022 110,00 € Nákup kníh SF Secret. s.r.o.  
25/2022/KF 4.11.2022 14.11.2022 543,46 € Nákup kníh – FPU Secret, s.r.o.  
10/2022/PR 10.11.2022 14.11.2022 34,80 € Historická revue – predplatné r. 2023 Petit Press, a.s.  
11/2022/PR 10.11.2022 14.11.2022 20,00 € Ekonomická revue cestovného ruchu – predplatné r. 2023 Ekonómia, o.z.  
26/2022/KF 14.11.2022 14.11.2022 479,27 € Nákup kníh – FPU Secret, s.r.o.  
12/2022/PR 21.11.2022 30.11.2022 20,00 € Fraktál – predplatné 2023 Mediaprint – Kappa Pressegrosso, a.s.  
50/2022 21.11.2022 30.11.2022 250,00 € Náučné prednášky 3x Mgr. Dušan Valent  
51/2022 24.11.2022 30.11.2022 300,00 € Workshop pre deti 2x, seminár pre učiteľov a knihovníkov 1x – 29.11.2022 Mgr. Tibor Hujdič  
52/2022 24.11.2022 30.11.2022 100,00 € Repre – seminár pre učiteľov a knihovníkov LM Square, s.r.o.  
13/2022/PR 25.11.2022 30.11.2022 50,00 € MY Liptovské noviny – predplatné 2023 Petit Press, a.s.  
14/2022/PR 29.11.2022 30.11.2022 65,90 € Časopis Šarm – predplatné 2023 News and Media Holding, a.s.  
53/2022 30.11.2022 30.11.2022 1 680,65 € Elektronické stravovacie poukážky GGFS , s.r.o.  
27/2022/KF 30.11.2022 30.11.2022 660,09 € Nákup kníh – FPU Secret, s.r.o.  
15/2022/PR 2.12.2022 2.12.2022 22,80 € Index – predplatné 2023 Petit Press, a,s,  
16/2022/PR 2.12.2022 2.12.2022 39,30 € Slovenské pohľady, Slovensko – predplatné 2023 Matica slovenská  
17/2022/PR 2.12.2022 2.12.2022 37,80 € Časopisy Bibiana, Knižná revue ARES, s.r.o.  
28/2022/KF 23.12.2022 23.12.2022 1 150,00 € Nákup kníh – FPU Secret, s.r.o.  
54/2022 30.12.2022 30.12.2022 1 295,59 € Elektronické stravovacie poukážky GGFS, s.r.o.  
55/2022 30.12.2022 30.12.2022 460,00 € Licencia ESET Eset, s.r.o.  
             

 

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this