Faktúry, zmluvy, objednávky 2018

Typ a číslo Dátum a suma Predmet Dodávateľ Príloha
faktúra
269/2018
28.12.2018
56,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 – Šarm
News and Media Holding a.s.
Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava
IČO: 47256281
 
faktúra
268/2018
28.12.2018
35,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 – MY Liptovské noviny
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 35790253
 
faktúra
263/2018
28.12.2018
39.026,77 €
Stavebné úpravy na základe ZoD 14/2018
Úpravy vstupných priestorov a WC
Miloš Choma
Liptovská Kokava 127, 032 44 Liptovská Kokava
IČO: 10861238
 
faktúra
249/2018
28.12.2018
954,00 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
faktúra
238/2018
28.12.2018
669,40
Nákup materiálu
Materiál – ÚDL
INSGRAF s.r.o.
Murgašova 27, 927 01 Šaľa
IČO: 47078839
 
faktúra
267/2018
28.12.2018
5,99 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Knihy Sova, s.r.o.
Štefánikova 52, 94901 Nitra
IČO: 50934627
 
faktúra
266/2018
21.12.2018
101,85 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Elist s.r.o.
Gaštanová 511/5, 031 04 Liptovský Mikuláš,
IČO: 50301021
 
faktúra
265/2018
21.12.2018
74,16 €
Vykonanie operatívneho servisu
Operatívny servis
DELTECH, a.s.
Priemyselná 1, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 30225582
 
faktúra
264/2018
21.12.2018
34,80 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 – Historická revue
L.K.Permanent s.r.o.
Hattalova 12, 831 03 Bratislava
IČO: 31352782
 
faktúra
262/2018
21.12.2018
271,50
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
261/2018
21.12.2018
16,50 €
MVS
MVS
Univerzitná knižnica v Bratislave
Michalská 1, 814 17 Bratislava
IČO: 00164631
 
faktúra
260/2018
21.12.2018
758,10 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
faktúra
259/2018
21.12.2018
2.255,00 €
Nákup nábytku
Nábytok – ÚDL
BLACK RED WHITE SLOVAKIA, a.s.
Nižné Kapustníky 2, 040 12 Košice
IČO: 36573175
 
faktúra
258/2018
21.12.2018
16,51 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
faktúra
257/2018
21.12.2018
5,00 €
MVS
MVS
Mestská knižnica v Bratislave
Klariská 16, 814 79 Bratislava
IČO: 00179736
 
faktúra
256/2018
21.12.2018
515,07
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
 
faktúra
255/2018
21.12.2018
202,50
Nákup materiálu
Materiál – ÚDL
MAQUITA s.r.o.
Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 36316881
 
faktúra
254/2018
21.12.2018
23,85 €
MVS
MVS
Slovenská národná knižnica
Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin
IČO: 36138517
 
faktúra
253/2018
21.12.2018
995,98 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 – Predplatné novín a časopisov rôznych
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
 
faktúra
252/2018
21.12.2018
17,80 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 – Bibiana, Knižná revue
ARES, s.r.o.
Elektrárenská 12091, 831 04 Bratislava
IČO: 31363822
 
faktúra
251/2018
21.12.2018
18,72 €
Preukaz pre čitateľov
Preukaz pre čitateľov
NORAMI s.r.o
Garbiarska 2032, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36402796
 
faktúra
250/2018
21.12.2018
117,31 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
 
faktúra
248/2018
21.12.2018
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
 
faktúra
247/2018
21.12.2018
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček – technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
 
faktúra
246/2018
21.12.2018
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
 
faktúra
245/2018
21.12.2018
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
 
faktúra
244/2018
21.12.2018
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
faktúra
243/2018
21.12.2018
57,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
faktúra
242/2018
21.12.2018
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2 81272 Bratislava
IČO: 00151866
 
faktúra
241/2018
21.12.2018
14,99 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
VISION Tech, s.r.o.
Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 46411321
 
faktúra
240/2018
21.12.2018
321,93 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
239/2018
21.12.2018
220,00 €
Zabezpečenie verejného obstarávania
Zabezpečenie verejného obstarávania
Dana Kičinová
Moyzesova 177, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO: 44102011
 
faktúra
238/2018
21.12.2018
669,40 €
Nákup materiálu
Materiál – ÚDL
INSGRAF s.r.o.
Murgašova 27, 927 01 Šaľa
IČO: 47078839
 
faktúra
237/2018
21.12.2018
230,40 €
Kreslo sivé DERRY TEX
Nábytok – ÚDL
B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
IČO: 44413467
 
objednávka – knihy
235/2018
21.12.2018
73,20 €
Vykonanie operatívneho servisu
Operatívny servis
DELTECH, a.s.
Priemyselná 1, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 30225582
 
objednávka – knihy
47/2018/KF
17.12.2018
101,85 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Elist s.r.o.
Gaštanová 511/5, 031 04 Liptovský Mikuláš,
IČO: 50301021
 
objednávka – knihy
46/2018/KF
17.12.2018
319,40 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
zmluva
18/2018/ZoD
17.12.2018
80,00 €
Zmluva o dielo 18/2018
Autorská beseda spojená s prednáškou
PhDr. Peter Vítek ZoD – Vítek – dec.
zmluva
6/2018
11.12.2018
4.456,24 €
Zmluva o výpožičke
Prenájom priestorov ČO – štvrťročne 1.114,06 €
Liptovské múzeum v Ružomberku
Š.N.Hýroša 10, 03450 Ružomberok
IČO: 35993154
zmluva
5/2018
07.12.2018
358,10 €
Zmluva o zverení majetku do správy
Zverenie majetku do správy
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
objednávka – knihy
45/2018/KF
07.12.2018
185,99 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Knihy Sova, s.r.o.
Štefánikova 52, 94901 Nitra
IČO: 50934627
 
objednávka
77/2018
07.12.2018
954,00 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
objednávka
76/2018
07.12.2018
56,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 – Šarm
Vyhotovil:
News and Media Holding a.s.
Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava
IČO: 47256281
 
objednávka
75/2018
07.12.2018
16,50 €
MVS
MVS
Vyhotovil:
Univerzitná knižnica v Bratislave
Michalská 1, 814 17 Bratislava
IČO: 00164631
 
objednávka
74/2018
07.12.2018
5,00 €
MVS
MVS
Vyhotovil:
Mestská knižnica v Bratislave
Klariská 16, 814 79 Bratislava
IČO: 00179736
 
objednávka
73/2018
07.12.2018
758,10
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Vyhotovil:
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
objednávka
72/2018
30.11.2018
14,99 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Vyhotovil:
VISION Tech, s.r.o.
Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 46411321
 
objednávka
71/2018
30.11.2018
23,85 €
MVS
MVS
Vyhotovil:
Slovenská národná knižnica
Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin
IČO: 36138517
 
objednávka
70/2018
30.11.2018
35,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 – MY Liptovské noviny
Vyhotovil:
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 35790253
 
objednávka
69/2018
30.11.2018
849,20 €
Nákup materiálu
Materiál – ÚDL
Vyhotovil:
INSGRAF s.r.o.
Murgašova 27, 927 01 Šaľa
IČO: 47078839
 
objednávka
68/2018
30.11.2018
202,50 €
Nákup materiálu
Materiál – ÚDL
Vyhotovil:
MAQUITA s.r.o.
Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 36316881
 
objednávka
67/2018
30.11.2018
24 740,01 €
Dodávka a montáž interiérového vybavenia knižnice
Interiérové vybavenie – ÚDL
Vyhotovil:
Stolwood, s.r.o.
Eduarda – Balla 907/8, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 47467801
 
objednávka – knihy
44/2018/KF
30.11.2018
378,74 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
zmluva
4/2018
30.11.2018
18.431,54 €
Kúpna zmluva
Zmluva o dodávke elektrickej energie – Z201852206_Z
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 36403008
faktúra
236/2018
30.11.2018
109,50 €
Predplatné novín
Predplatné – Hospodárske noviny
MAFRA Slovakia a.s.
Nobelova 34, 836 05 Bratislava
IČO: 31333524
 
faktúra
234/2018
23.11.2018
5,14 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
 
faktúra
233/2018
23.11.2018
154,19 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
faktúra
232/2018
23.11.2018
463,97 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
faktúra
231/2018
23.11.2018
828,34 €
Refakturované poistné
Poistenie majetku …
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
faktúra
230/2018
23.11.2018
16,98 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
faktúra
229/2018
23.11.2018
320,00 €
Prepravné služby
Preprava osôb – Bibliotéka Bratislava
Ján Frian F-trans
Veterná Poruba 7, 031 04 Liptovský Mikuláš
IČO: 40451542
 
objednávka
66/2018
23.11.2018
230,40 €
Kreslo sivé DERRY TEX
Nábytok – ÚDL
Vyhotovil:
B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
IČO: 44413467
 
objednávka
65/2018
23.11.2018
2255,00 €
Nákup nábytku
Nábytok – ÚDL
Vyhotovil:
BLACK RED WHITE SLOVAKIA, a.s.
Nižné Kapustníky 2, 040 12 Košice
IČO: 36573175
 
faktúra
228/2018
14.11.2018
550,05 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
 
faktúra
227/2018
14.11.2018
1013,00 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
 
faktúra
226/2018
14.11.2018
39,50 €
Internetové služby
Doména knižnice
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
 
faktúra
225/2018
14.11.2018
74,80 €
Preukaz pre čitateľov
Preukazpre čitateľov
NORAMI s.r.o
Garbiarska 2032, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36402796
 
faktúra
224/2018
14.11.2018
117,55 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
 
faktúra
223/2018
14.11.2018
972,00 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
faktúra
222/2018
14.11.2018
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
 
faktúra
221/2018
14.11.2018
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček – technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
 
faktúra
220/2018
14.11.2018
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
 
faktúra
219/2018
14.11.2018
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
 
faktúra
218/2018
14.11.2018
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
faktúra
217/2018
14.11.2018
57,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
faktúra
216/2018
14.11.2018
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2 81272 Bratislava
IČO: 00151866
 
faktúra
215/2018
14.11.2018
322,35 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
IČO: 46106596
 
faktúra
214/2018
14.11.2018
8,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 – Tvorba
Spoločnosť pre Tvorbu
Partizánska 2, 811 03 Bratislava
IČO: 36064904
 
faktúra
213/2018
14.11.2018
26,60 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 – Slovenské pohľady, Slovensko
Matica Slovenská
P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
IČO: 00179027
 
faktúra
212/2018
14.11.2018
15,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 – Ekonomická revue cestovného ruchu
Ekonómia, občianske združenie
Tajovského 10, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 35981555
 
faktúra
211/2018
14.11.2018
129,72 €
Nákup kníh
Nákup kníh
TRIO Publishing s.r.o.
Trajánova 3A, 851 10 Bratislava
IČO: 31401392
 
zmluva
16/2018/ZoD/FPU
14.11.2018
70,00 €
Zmluva o dielo 17/2018
Autorská beseda a prezentácia vlastného diela
PhDr. Iveta Zuskinová ZoD – Zuskinová
objednávka
64/2018
14.11.2018
972,00 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
objednávka – knihy
42/2018/KF
31.10.2018
378,42 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
IČO: 46106596
 
objednávka – knihy
41/2018/KF
31.10.2018
545,63 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
 
faktúra
210/2018
31.10.2018
456,15 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
 
faktúra
209/2018
31.10.2018
300,00 €
Zabezpečenie verejného obstarávania
Zabezpečenie verejného obstarávania
Dana Kičinová
Moyzesova 177, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO: 44102011
 
objednávka – knihy
40/2018/KF
23.10.2018
550,05 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
 
faktúra
208/2018
19.10.2018
600,00 €
Výroba a montáž knižných búdok
Výroba a montáž knižných búdok
Peter Trnovský ALINO HOLZ  
faktúra
207/2018
15.10.2018
20,34 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
faktúra
206/2018
15.10.2018
117,28 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
 
faktúra
205/2018
15.10.2018
1155,60 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
faktúra
204/2018
15.10.2018
337,62 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
IČO: 46106596
 
faktúra
203/2018
15.10.2018
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
 
faktúra
202/2018
15.10.2018
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček – technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
 
faktúra
201/2018
15.10.2018
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
 
faktúra
200/2018
15.10.2018
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
 
faktúra
199/2018
15.10.2018
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
faktúra
198/2018
15.10.2018
57,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
objednávka – knihy
39/2018/KF
11.10.2018
456,15 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
 
objednávka – knihy
38/2018/KF
11.10.2018
1018,14 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
 
objednávka
63/2018
11.10.2018
320,00 €
Prepravné služby
Preprava osôb – Bibliotéka Bratislava
Vyhotovil:
Ján Frian F-trans
Veterná Poruba 7, 031 04 Liptovský Mikuláš
IČO: 40451542
 
objednávka
62/2018
11.10.2018
8,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 – Tvorba
Vyhotovil:
Spoločnosť pre Tvorbu
Partizánska 2, 811 03 Bratislava
IČO: 36064904
 
objednávka
61/2018
11.10.2018
26,60 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 – Slovenské pohľady, Slovensko
Vyhotovil:
Matica Slovenská
P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
IČO: 00179027
 
objednávka
60/2018
11.10.2018
10,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 – Pedagogická revue
Vyhotovil:
Štátny pedagogický ústav
Pluhová 8, 830 00 Bratislava
 
objednávka
59/2018
11.10.2018
9,45 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 – časopis PÁN UČITEĽ
Vyhotovil:
MUSICA LITURGICA, s.r.o.
Šafránová 5/A, 811 02 Bratislava
IČO: 35856084
 
objednávka
58/2018
11.10.2018
109,50 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 – Hospodárske noviny
Vyhotovil:
MAFRA Slovakia a.s.
Nobelova 34, 836 05 Bratislava
IČO: 31333524
 
objednávka
57/2018
11.10.2018
34,80 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 – Historická revue
Vyhotovil:
L.K.Permanent s.r.o.
Hattalova 12, 831 03 Bratislava
IČO: 31352782
 
objednávka
56/2018
11.10.2018
17,80 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 – Bibiana, Knižná revue
Vyhotovil:
ARES, s.r.o.
Elektrárenská 12091, 831 04 Bratislava
IČO: 31363822
 
objednávka
55/2018
11.10.2018
995,98 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 – Predplatné novín a časopisov rôznych
Vyhotovil:
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
 
objednávka
54/2018
11.10.2018
15,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 – Ekonomická revue cestovného ruchu
Vyhotovil:
Ekonómia, občianske združenie
Tajovského 10, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 35981555
 
objednávka
53/2018
11.10.2018
1155,60 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
faktúra
197/2018
11.10.2018
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Krajské riaditeľstvo PZ
Kuzmányho 26 01223 Žilina
IČO: 00151866
 
faktúra
196/2018
11.10.2018
145,13
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
faktúra
195/2018
11.10.2018
159,28
Nákup kníh
Nákup kníh
Vydavateľstvo Slovart, s.r.o.
Bojnická 10, 830 00 Bratislava
IČO: 17311462
 
zmluva
15/2018/ZoD/FPU
11.10.2018
90,00 €
Zmluva o dielo 16/2018
Autorská beseda pre deti
Mgr. Tibor Hujdič ZoD – Hujdič
zmluva
14/2018/ZoD/FPU
11.10.2018
250,00 €
Zmluva o dielo 15/2018
Workshopy na zlepšenie pamäte
Markéta Kořínková ZoD – Kořínková
zmluva
2/2018/ZoD
11.10.2018
39 026,77 €
Zmluva o dielo 14/2018
Stavebné práce
Miloš Choma
Liptovská Kokava 127, 032 44 Liptovská Kokava
IČO: 108 61 238
ZoD – Choma
objednávka
52/2018
28.09.2018
93,60
Detský preukaz
Detský preukaz
Vyhotovil:
NORAMI s.r.o
Garbiarska 2032, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36402796
 
objednávka
51/2018
28.09.2018
520,00 €
Zabezpečenie verejného obstarávania
Zabezpečenie verejného obstarávania
Vyhotovil:
Dana Kičinová
Moyzesova 177, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO: 44102011
 
objednávka
50/2018
28.09.2018
600,00 €
Výroba a montáž knižných búdok
Výroba a montáž knižných búdok
Vyhotovil:
Peter Trnovský ALINO HOLZ
Prosiek 67, 032 23 Liptovská Sielnica
IČO: 44231997
 
objednávka – knihy
37/2018/KF
28.09.2018
337,62 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
IČO: 46106596
 
objednávka – knihy
36/2018/KF
28.09.2018
163,56 €
Nákup kníh
Nákup kníh
TRIO Publishing s.r.o.
Trajánova 3A, 851 10 Bratislava
IČO: 31401392
 
zmluva
13/2018/ZoD/FPU
27.09.2018
90,00 €
Zmluva o dielo 13/2018
Autorská beseda pre deti
Barbora Krajč Zamišková ZoD – Zamišková
faktúra
194/2018
21.09.2018
90,00 €
Seminár
Polročné pracovné stretnutie účtovníkov a ekonómov
ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN
Námestie S. H. Vajanského 1 , 036 01 Martin
IČO: 31938434
 
faktúra
193/2018
21.09.2018
17,35 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
faktúra
192/2018
21.09.2018
199,11 €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Top-art 77 s.r.o.
Ul. 1 . mája 2044/178, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 47091657
 
faktúra
191/2018
21.09.2018
56,46 €
Nákup materiálu
D-LINK
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
faktúra
190/2018
21.09.2018
58,80 €
Profi hosting
Hosting knižnica
FreeTech services, spol s r.o.
Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45299951
 
zmluva
12/2018/ZoD/FPU
20.09.2018
80,00 €
Zmluva o dielo 12/2018
Divadelné vystúpenie a scénické čítanie z knihy
Patrícia Sopkovičová ZoD – Sopkovičová
objednávka – knihy
35/2018/KF
19.09.2018
159,33 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Vydavateľstvo Slovart, s.r.o.
Bojnická 10, 830 00 Bratislava
IČO: 17311462
 
objednávka – knihy
34/2018/KF
19.09.2018
154,96 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
objednávka
49/2018
19.09.2018
90,00 €
Seminár
Polročné pracovné stretnutie účtovníkov a ekonómov
Vyhotovil:
ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN
Námestie S. H. Vajanského 1 , 036 01 Martin
IČO: 31938434
 
zmluva
11/2018/ZoD/FPU
19.09.2018
130,00 €
Zmluva o dielo 11/2018
Autorská beseda a prezentácia vlastného diela
Mgr. Ivana Havranová ZoD – Havranová
faktúra
189/2018
14.09.2018
511,21 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Vydavateľstvo Slovart, s.r.o.
Bojnická 10, 830 00 Bratislava
IČO: 17311462
 
faktúra
188/2018
14.09.2018
2 228,12 €
Náklady na pobočku Čierny orol
Štvrťročná zálohová platba (2x)
Liptovské múzeum v Ružomberku
Š.N.Hýroša 10, 03450 Ružomberok
IČO: 35993154
 
faktúra
187/2018
14.09.2018
117,34 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
 
faktúra
186/2018
14.09.2018
45,00 €
Nákup časopisu
Časopis TREND
News and Media Holding a.s.
Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava
IČO: 47256281
 
faktúra
185/2018
14.09.2018
69,84 €
Predplatné
Predplatné na rok 2019 – Práca, mzdy a odmeňovanie
Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1
IČO: 31592503
 
faktúra
184/2018
14.09.2018
48,00 €
Grafické práce
Grafické práce
Biela hlina, s.r.o.
Tajov 18, 976 34 Tajov
IČO: 48292176
 
faktúra
183/2018
14.09.2018
510,32 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
faktúra
182/2018
14.09.2018
146,09 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
faktúra
181/2018
14.09.2018
9,18 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
faktúra
180/2018
14.09.2018
130,28 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
faktúra
179/2018
14.09.2018
1 622,88 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
faktúra
178/2018
14.09.2018
626,40 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
faktúra
177/2018
14.09.2018
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
 
faktúra
176/2018
14.09.2018
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček – technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
 
faktúra
175/2018
14.09.2018
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
 
faktúra
174/2018
14.09.2018
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
 
faktúra
173/2018
14.09.2018
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
faktúra
172/2018
14.09.2018
57,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
faktúra
171/2018
14.09.2018
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Krajské riaditeľstvo PZ
Kuzmányho 26 01223 Žilina
IČO: 00151866
 
faktúra
170/2018
14.09.2018
79,80 €
Servis knižničného systému Clavius
Servisný zásah – Clavius
MS-SOFT s.r.o.
Komenského 53, 010 01 Žilina
IČO: 44832621
 
objednávka
48/2018
14.09.2018
199,11 €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Vyhotovil:
Top-art 77 s.r.o.
Ul. 1 . mája 2044/178, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 47091657
 
objednávka
47/2018
14.09.2018
56,46 €
Nákup materiálu
Nákup D-link GO-SW-16G
Vyhotovil:
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
objednávka
46/2018
07.09.2018
626,40 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
objednávka – knihy
33/2018/KF
07.09.2018
511,42 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Vydavateľstvo Slovart, s.r.o.
Bojnická 10, 830 00 Bratislava
IČO: 17311462
 
faktúra
169/2018
31.08.2018
707,26 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
 
faktúra
168/2018
31.08.2018
36,54 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
IČO: 46106596
 
faktúra
167/2018
31.08.2018
392,82 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
objednávka
45/2018
24.08.2018
69,84 €
Predplatné
Predplatné na rok 2019 – Práca, mzdy a odmeňovanie
Vyhotovil:
Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1
IČO: 31592503
 
objednávka
44/2018
24.08.2018
1 753,14
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Vyhotovil:
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
objednávka
43/2018
24.08.2018
45,00 €
Nákup časopisu
Časopis TREND
Vyhotovil:
News and Media Holding a.s.
Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava
IČO: 47256281
 
objednávka – knihy
32/2018/KF
24.08.2018
510,34 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
objednávka – knihy
31/2018/KF
24.08.2018
146,09 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
faktúra
166/2018
17.08.2018
17,30 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
faktúra
165/2018
17.08.2018
167,34 €
Vykonanie pravidelnej kontroly EZS
Pravidelná kontrola
DELTECH, a.s.
Priemyselná 1, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 30225582
 
faktúra
164/2018
17.08.2018
253,44 €
Prihlášky pre čitateľov
Prihlášky pre čitateľov
NORAMI s.r.o
Garbiarska 2032, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36402796
 
faktúra
163/2018
17.08.2018
117,82 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
 
faktúra
162/2018
17.08.2018
907,20 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
faktúra
161/2018
17.08.2018
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
 
faktúra
160/2018
17.08.2018
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček – technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
 
faktúra
159/2018
17.08.2018
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
 
faktúra
158/2018
17.08.2018
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
 
faktúra
157/2018
17.08.2018
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
faktúra
156/2018
17.08.2018
8483,00 €
Elektrická energia
Elektrická energia 2. polrok 2018
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 36403008
 
faktúra
155/2018
17.08.2018
57,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
objednávka – knihy
30/2018/KF
17.08.2018
707,26 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
 
objednávka – knihy
29/2018/KF
17.08.2018
402,00 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
zmluva
10/2018/ZoD/FPU
09.08.2018
80,00 €
Zmluva o dielo 10/2018
Vedenie literárnej dielne
Anna Ondrejková ZoD – Ondrejková
objednávka
42/2018
03.08.2018
48,00 €
Grafické práce
Grafické práce
Vyhotovil:
Biela hlina, s.r.o.
Tajov 18, 976 34 Tajov
IČO: 48292176
 
objednávka
41/2018
03.08.2018
907,20 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
faktúra
154/2018
03.08.2018
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Krajské riaditeľstvo PZ
Kuzmányho 26 01223 Žilina
IČO: 00151866
 
faktúra
153/2018
03.08.2018
79,20 €
Parkovacia zábrana
Parkovacia zábrana
B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
IČO: 44413467
 
faktúra
152/2018
03.08.2018
380,00 €
Vypracovanie bezpečnostného projektu
Projekt – ochrana osobných údajov
LUCRAS, s.r.o.
Priemyselná 1, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 51289059
 
faktúra
151/2018
03.08.2018
860,00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie
Vypracovanie projektovej dokumentácie
KS atelier s.r.o.
Hurbanova 1496/24, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 47546573
 
faktúra
150/2018
03.08.2018
100,80 €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Tibor Varga TSV Papier
Vajanského 80, 984 01 Lušenec
IČO: 32627211
 
faktúra
149/2018
20.07.2018
10,05 €
Služby MVS
Služby MVS
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Lazovná 9, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 35987006
 
faktúra
148/2018
20.07.2018
119,00 €
Odborná konferencia
Odborná konferencia
EDUCATION ACADEMY
Hroznová 3/A, 831 01 Bratislava 37
IČO: 42180538
 
faktúra
147/2018
20.07.2018
173,30 €
Odborná prehliadka výťahu
Odborná prehliadka výťahu
Výťahy LM s.r.o.
Demänovská cesta 848/65A, 031 01 Lipovský Mikuláš
IČO: 51401193
 
faktúra
146/2018
20.07.2018
16,00 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
faktúra
145/2018
20.07.2018
24,42 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné – vyúčtovanie
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
faktúra
144/2018
20.07.2018
6,00 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ing. Andrej Hnát
M. R. Štefánika 1515/47, 075 01 Trebišov
 
faktúra
143/2018
20.07.2018
117,64 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
 
faktúra
142/2018
20.07.2018
1 112,40 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
faktúra
141/2018
20.07.2018
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
 
faktúra
140/2018
20.07.2018
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček – technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
 
faktúra
139/2018
20.07.2018
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
 
faktúra
138/2018
20.07.2018
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
 
faktúra
137/2018
20.07.2018
246,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
faktúra
136/2018
20.07.2018
57,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
faktúra
134/2018
20.07.2018
224,16 €
Propagačné letáky
Propagačné letáky
Grafon s.r.o.
Vajanského 1238/13, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50076094
 
objednávka
40/2018
20.07.2018
860,00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie
Vypracovanie projektovej dokumentácie
Vyhotovil:
KS atelier s.r.o.
Hurbanova 1496/24, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 47546573
 
objednávka
39/2018
20.07.2018
100,80 €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Vyhotovil:
Tibor Varga TSV Papier
Vajanského 80, 984 01 Lušenec
IČO: 32627211
 
objednávka
38/2018
20.07.2018
79,20 €
Parkovacia zábrana
Parkovacia zábrana
Vyhotovil:
B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
IČO: 44413467
 
zmluva
3/2018/FPU
12.07.2018
7 000,00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-513-04495
18-513-04495
Fond na podporu umenia
Cukrová 14, 811 08 Bratislava
IČO: 42418933
faktúra
135/2018
06.07.2018
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Krajské riaditeľstvo PZ
Kuzmányho 26 01223 Žilina
IČO: 00151866
 
objednávka
37/2018
06.07.2018
255,20 €
Prihlášky pre čitateľov
Prihlášky pre čitateľov
Vyhotovil:
NORAMI s.r.o
Garbiarska 2032, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36402796
 
objednávka
36/2018
06.07.2018
1 112,40 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
zmluva
2/2018/FPU
02.07.2018
37 970,00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-511-04710
18-511-04710
Fond na podporu umenia
Cukrová 14, 811 08 Bratislava
IČO: 42418933
objednávka
35/2018
02.07.2018
119,00 €
Odborná konferencia
Odborná konferencia
Vyhotovil:
EDUCATION ACADEMY
Hroznová 3/A, 831 01 Bratislava 37
IČO: 42180538
 
faktúra
133/2018
29.06.2018
33,00 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Elist s.r.o.
Gaštanová 511/5, 031 04 Liptovský Mikuláš,
IČO: 50301021
 
faktúra
132/2018
29.06.2018
508,99 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 036 01 Martin
IČO: 45503249
 
faktúra
130/2018
29.06.2018
379,65 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
faktúra
129/2018
29.06.2018
137,61 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
128/2018
29.06.2018
241,53 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
IČO: 46106596
 
faktúra
126/2018
29.06.2018
267,34 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
faktúra
125/2018
29.06.2018
207,78 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
faktúra
124/2018
29.06.2018
120,00 €
Inzercia
Inzercia – Liptovské Echo 1/2 strany, šírka
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 35790253
 
objednávka – knihy
28/2018/KF
29.06.2018
6,00 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ing. Andrej Hnát
M. R. Štefánika 1515/47, 075 01 Trebišov
 
objednávka – knihy
27/2018/KF
29.06.2018
33,00 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Elist s.r.o.
Gaštanová 511/5, 031 04 Liptovský Mikuláš,
IČO: 50301021
 
faktúra
131/2018
22.06.2018
696,04 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné novín a časopisov
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
 
faktúra
127/2018
22.06.2018
109,50 €
Predplatné novín
Predplatné – Hospodárske noviny
MAFRA Slovakia a.s.
Nobelova 34, 836 05 Bratislava
IČO: 31333524
 
faktúra
123/2018
22.06.2018
16,66 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
faktúra
122/2018
22.06.2018
1.503,36
Servis knižničného systému Clavius
Ročný poplatok – Clavius
MS-SOFT s.r.o.
Komenského 53, 010 01 Žilina
IČO: 44832621
 
faktúra
120/2018
22.06.2018
1098,00 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
faktúra
119/2018
22.06.2018
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
 
faktúra
118/2018
22.06.2018
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček – technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
 
faktúra
117/2018
22.06.2018
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovneh zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
 
faktúra
116/2018
22.06.2018
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
 
faktúra
115/2018
22.06.2018
57,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
faktúra
113/2018
22.06.2018
118,79
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
 
faktúra
111/2018
22.06.2018
27,00 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Anna Vlčeková  
faktúra
110/2018
22.06.2018
104,22 €
Nákup spoločenských hier
Spoločenské hry – FPU
Bilbo, s.r.o.
Sládkovičova 1306/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36402290
 
faktúra
114/2018
13.06.2018
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Krajské riaditeľstvo PZ
Kuzmányho 26, 012 23 Žilina
IČO: 00151866
 
objednávka
34/2018
13.06.2018
224,16 €
Propagačné letáky
Propagačné letáky
Vyhotovil:
Grafon s.r.o.
Vajanského 1238/13, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50076094
 
objednávka – knihy
26/2018/KF
13.06.2018
161,89 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka – knihy
25/2018/KF
13.06.2018
278,50 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
IČO: 46106596
 
objednávka – knihy
24/2018/KF
13.06.2018
398,92 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
objednávka – knihy
23/2018/KF
13.06.2018
207,79 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
objednávka – knihy
22/2018/KF
13.06.2018
267,34 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
zmluva
9/2018/ZoD/FPU
13.06.2018
70,00 €
Zmluva o dielo 8/2018
Autorské čítanie a prezentácia vlastného diela
Stanislav Kaľavský ZoD – Kaľavský
zmluva
3/2018
08.06.2018 Zmluva o bezodplatnom užívaní
Zmluva o bezodplatnom užívaní č. 2683/2018
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 00183636
faktúra
121/2018
05.06.2018
4,20 €
Výpis z registra exekúcií
Výpis z registra exekúcií
Slovenská komora exekútorov
Ul. Šustekova č. 49, 851 04 Bratislava
IČO: 35659718
 
faktúra
112/2018
05.06.2018
450,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
faktúra
109/2018
05.06.2018
18,00 €
Programátorské práce
Programátorské práce
FreeTech services, spol s r.o.
Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45299951
 
faktúra
108/2018
05.06.2018
215,83 €
Nákup materiálu
Čistiace a hygienické potreby
Banchem s.r.o.
Rybný trh 332/9 92901 Dunajská Streda
IČO: 36227901
 
objednávka
33/2018
05.06.2018
1098,00 €
Stravné lístky
Stravné lístky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
 
objednávka – knihy
21/2018/KF
01.06.2018
508,99 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus s.r.o
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
 
zmluva
8/2018/ZoD/FPU
01.06.2018
105,00 €
Zmluva o dielo 9/2018
Zhotovenie grafického návrhu na propagačné materiály
Ing. Peter Valach ZoD – Valach
objednávka
32/2018
30.05.2018
104,22 €
Nákup spoločenských hier
Spoločenské hry – FPU
Vyhotovil:
Bilbo, s.r.o.
Sládkovičova 1306/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36402290
 
objednávka
31/2018
30.05.2018
4,20 €
Výpis z registra exekúcií
Výpis z registra exekúcií
Vyhotovil:
Slovenská komora exekútorov
Ul. Šustekova č. 49, 851 04 Bratislava
IČO: 35659718
 
objednávka
30/2018
30.05.2018
120,00 €
Inzercia
Inzercia – Liptovské Echo 1/2 strany, šírka
Vyhotovil:
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 35790253
 
objednávka
29/2018
30.05.2018
18,00 €
Programátorské práce
Programátorské práce
Vyhotovil:
FreeTech services, spol s r.o.
Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45299951
 
objednávka – knihy
20/2018/KF
30.05.2018
27,00 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Anna Vlčeková  
zmluva
2/2018
25.05.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Úprava práv a povinností pri zabezpečovaní ochrany osobných údajov
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
zmluva
7/2018/ZoD/FPU
24.05.2018
80,00 €
Zmluva o dielo 7/2018
Vedenie literárnej dielne
Peter Vrlík ZoD – Vrlík
zmluva
6/2018/ZoD/FPU
24.05.2018
80,00 €
Zmluva o dielo 6/2018
Vedenie literárnej dielne
Jozef Daník ZoD – Daník
faktúra
107/2018
23.05.2018
149,72 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
faktúra
106/2018
23.05.2018
120,20 €
Nákup techniky
Tlačiareň, laminovačka
Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
faktúra
105/2018
22.05.2018
23,67 €
Stravné lístky
Stravné lístky
Školská jedáleň pri ZŠ J.Kráľa
Žiarska ulica 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810421
 
faktúra
89/2018
22.05.2018
956,83 €
Náklady na pobočku Čierny orol
Vyúčtovanie nákladov za rok 2017
Liptovské múzeum v Ružomberku
Š.N.Hýroša 10, 034 50 Ružomberok
IČO: 35993154
 
objednávka
28/2018
16.05.2018
120,20 €
Nákup techniky
Tlačiareň, laminovačka
Vyhotovil:
Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
objednávka – knihy
19/2018/KF
16.05.2018
149,72 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
objednávka
27/2018
14.05.2018
215,82 €
Nákup materiálu
Čistiace a hygienické potreby
Vyhotovil:
Banchem s.r.o.
Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 36227901
 
faktúra
104/2018
14.05.2018
16,27 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
faktúra
103/2018
14.05.2018
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
 
faktúra
102/2018
14.05.2018
429,56 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
101/2018
14.05.2018
118,34 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
 
faktúra
100/2018
14.05.2018
1.023,40 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
IČO: 47079690
 
faktúra
99/2018
14.05.2018
31,87 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
 
faktúra
98/2018
14.05.2018
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček – technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
 
faktúra
97/2018
14.05.2018
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
 
faktúra
96/2018
14.05.2018
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
 
faktúra
95/2018
14.05.2018
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
faktúra
94/2018
14.05.2018
57,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
faktúra
93/2018
14.05.2018
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Krajské riaditeľstvo PZ
Kuzmányho 26, 012 23 Žilina
IČO: 00151866
 
faktúra
92/2018
14.05.2018
29,96 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Elist s.r.o.
Gaštanová 511/5, 031 04 Liptovský Mikuláš,
IČO: 50301021
 
faktúra
91/2018
14.05.2018
33,46 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
faktúra
90/2018
14.05.2018
50,00 €
Členský príspevok na rok 2018
Poplatok kolektívneho člena
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
Michalská 1, 814 17 Bratislava
IČO: 00178594
 
faktúra
88/2018
14.05.2018
32,00 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Peter Kováčik, Život a zdravie  
zmluva
5/2018/ZoD/FPU
09.05.2018
130,00 €
Zmluva o dielo 5/2018
Autorská beseda a prezentácia vlastného diela
Mgr. Katarína Nádaská, PhD. ZoD – Nádaská
objednávka
26/2018
03.05.2018
1.023,40 €
Stravné lístky
Stravné lístky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
IČO: 47079690
 
objednávka – knihy
18/2018/KF
03.05.2018
505,37 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
87/2018
30.04.2018
26,30 €
Stravné lístky
Stravné lístky
Školská jedáleň pri ZŠ J.Kráľa
Žiarska ulica 679/13, 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810421
 
faktúra
86/2018
30.04.2018
445,00 €
Maliarske a natieračské práce
Maľovanie priestorov knižnice
Mrnčo Jaroslav ml.
Liptovská Anna 1, 032 23 Liptovský Mikuláš
IČO: 44816243
 
faktúra
85/2018
30.04.2018
339,96 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
faktúra
82/2018
30.04.2018
120,00 €
Členský príspevok na rok 2018
Členský príspevok na rok 2018 – SAK
Slovenská asociácia knižníc
Michalská 1, 814 17 Bratislava
IČO: 30845181
 
objednávka
25/2018
25.04.2018
380,00 €
Vypracovanie bezpečnostného projektu
Projekt – ochrana osobných údajov
Vyhotovil:
LUCRAS, s.r.o.
Priemyselná 1, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 43965849
 
Zmluva o dielo č. 4/2018

20.4.2018

80,00 €

Beseda o ochrane prírody a naj rekordoch zo sveta živočíchov a rastlín Jaroslav Slašťan ZoD – Slašťan
zmluva
1/2018/FPU
17.04.2018
2.000,00
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-512-01859
18-512-01859
Fond na podporu umenia
Cukrová 14, 811 08 Bratislava
IČO: 42418933
objednávka – knihy
17/2018/KF
16.04.2018
29,96 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Elist s.r.o.
Gaštanová 511/5 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 50301021
 
objednávka – knihy
16/2018/KF
16.04.2018
32,00 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Peter Kováčik, Život a zdravie  
faktúra
84/2018
13.04.2018
220,20 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
83/2018
13.04.2018
16,98 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
faktúra
81/2018
13.04.2018
2.228,12 €
Náklady na pobočku Čierny orol
Štvrťročná zálohová platba (2x)
Liptovské múzeum v Ružomberku
Š.N.Hýroša 10, 03450 Ružomberok
IČO: 35993154
 
faktúra
80/2018
13.04.2018
1.680,47 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77 97401 B.Bystrica
IČO: 46928073
 
faktúra
79/2018
13.04.2018
118,24 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
 
faktúra
78/2018
13.04.2018
1.023,40 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
 
faktúra
77/2018
13.04.2018
31,87 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
 
faktúra
76/2018
13.04.2018
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček – technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
 
faktúra
75/2018
13.04.2018
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovneh zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
 
faktúra
74/2018
13.04.2018
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1 Mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
 
faktúra
73/2018
13.04.2018
57,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
faktúra
72/2018
13.04.2018
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2 81272 Bratislava
IČO: 00151866
 
faktúra
71/2018
13.04.2018
270,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
zmluva
3/2018/ZoD/FPU
12.04.2018
80,00 €
Zmluva o dielo 3/2018
Autorská beseda a prezentácia vlastného diela
Mária Blšáková ZoD – Blšáková
objednávka – knihy
15/2018/KF
11.04.2018
373,41 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
objednávka – knihy
14/2018/KF
11.04.2018
259,06 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka
24/2018
11.04.2018
445,00 €
Maliarske a natieračské práce
Maľovanie priestorov knižnice
Vyhotovil:
Mrnčo Jaroslav ml.
Liptovská Anna 1, 032 23 Liptovský Mikuláš
IČO: 44816243
 
objednávka
23/2018
05.04.2018
1.023,40 €
Stravné lístky
Stravné lístky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
IČO: 47079690
 
faktúra
70/2018
29.03.2018
36,82 €
Stravné lístky
Stravné lístky
Školská jedáleň pri ZŠ J.Kráľa
Žiarska ulica 679/13 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810421
 
faktúra
69/2018
29.03.2018
580,00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie
Vypracovanie projektovej dokumentácie a odborné poradenstvo
KS atelier s.r.o.
Hurbanova 1496/24, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 47546573
 
faktúra
68/2018
29.03.2018
85,00 €
Kábeláž k PC
Potiahnutie kábeláže
Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
faktúra
67/2017
29.03.2018
102,90 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
66/2018
29.03.2018
744,60 €
Spoločné rozhodnutie k daniam
Daň s nehnuteľnosti
Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
IČO: 00315524
 
faktúra
65/2018
29.03.2018
428,58 €
Rozhodnutie za komunálny odpad
Poplatok za komunálny odpad
Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
IČO: 00315524
 
objednávka – ostatné
22/2018
27.03.2018
1.680,50 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 97401 B.Bystrica
IČO: 46928073
 
objednávka – ostatné
21/2018
22.03.2018
85,00 €
Kábeláž k PC
Potiahnutie kábeláže
Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
objednávka – knihy
13/2018/KF
19.03.2018
121,05 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
64/2018
15.03.2018
31,60 €
1000 Riešení 2018 – 12 čísel mesačníka
1000 Riešení 2018 – 12 čísel mesačníka
Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40 01001 Žilina
IČO: 36371271
 
faktúra
63/2018
15.03.2018
4,20 €
Výpis z registra exekúcií
Výpis z registra exekúcií
Slovenská komora exekútorov
Ul. Šustekova č. 49, 851 04 Bratislava
IČO: 35659718
 
faktúra
62/2018
15.03.2018
12,90 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
61/2018
15.03.2018
184,60 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
objednávka
20/2018
14.03.2018
31,60
1000 Riešení 2018 – 12 čísel mesačníka
1000 Riešení 2018 – 12 čísel mesačníka
Vyhotovil:
Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40 01001 Žilina
IČO: 36371271
 
objednávka
19/2018
13.03.2018
4,20 €
Výpis z registra exekúcií
Výpis z registra exekúcií
Vyhotovil:
Slovenská komora exekútorov
Ul. Šustekova č. 49, 851 04 Bratislava
IČO: 35659718
 
objednávka – knihy
12/2018/KF
13.03.2018
12,90 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
60/2018
09.03.2018
16,31 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
zmluva
1/2018
09.03.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR
Kultúrne poukazy
Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP 33, 81331 Bratislava
IČO: 00165182
zmluva
2/2018/ZoD/FPU
07.03.2018
80,00 €
Zmluva o dielo 2/2018
Autorská beseda a prezentácia vlastného diela
Miroslav Kasprzyk ZoD – Kasprzyk
objednávka – knihy
11/2018/KF
06.03.2018
184,61 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
faktúra
59/2018
05.03.2018
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Z. Vrbického 1357/16 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
 
faktúra
58/2018
05.03.2018
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček – technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36145220
 
faktúra
57/2018
05.03.2018
1335,55 €
Aktualizácia knižničného systému
Aktualizačný poplatok
MS-SOFT s.r.o.
Komenského 53 01001 Žiina
IČO: 44832621
 
faktúra
56/2018
05.03.2018
117,62 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
 
faktúra
55/2018
01.03.2018
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
 
faktúra
54/2018
01.03.2018
1040,40 €
Stravovacie poukážky
Stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
IČO: 47079690
 
objednávka
18/2018
01.03.2018
1335,55 €
Aktualizácia knižničného systému
Aktualizačný poplatok
Vyhotovil:
MS-SOFT s.r.o.
Komenského 53 01001 Žiina
IČO: 44832621
 
objednávka
17/2018
01.03.2018
1040,40 €
Stravovacie poukážky
Stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
IČO: 47079690
 
faktúra
53/2018
01.03.2018
57,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
faktúra
52/2018
01.03.2018
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2 81272 Bratislava
IČO: 00151866
 
faktúra
51/2018
01.03.2018
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovneh zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 82007 Bratislava
IČO: 35945249
 
faktúra
50/2018
01.03.2018
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
faktúra
49/2018
01.03.2018
142,30 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
faktúra
48/2018
28.02.2018
630,13 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
 
faktúra
47/2018
28.02.2018
138,83 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
objednávka
16/2018
23.02.2018
142,30 €
Nákup materiálu
Tonery
Vyhotovil:
Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
objednávka – knihy
10/2018/KF
20.02.2018
138,84 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
faktúra
46/2018
20.02.2018
184,81 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
IČO: 46106596
 
faktúra
45/2018
20.02.2018
209,60 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Slovenská národná knižnica
Nám. J.C.Hronského 1, 03601 Martin
IČO: 36138517
 
faktúra
44/2018
16.02.2018
19,80 €
Nákup časopisu
Časopis História
Mediaprint- Kapa Pressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9, 83104 Bratislava,
IČO: 35792281
 
faktúra
43/2018
16.02.2018
40,00 €
Nákup časopisu
Časopis TREND
News and Media Holding a.s.
Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava
IČO: 47256281
 
objednávka
15/2018
09.02.2018
580,00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie
Vypracovanie projektovej dokumentácie
Vyhotovil:
KS atelier s.r.o.
Hurbanova 1496/24, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 47546573
 
faktúra
42/2018
09.02.2018
8483,00 €
Elektrická energia
Elektrická energia 1 polrok2018
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina
IČO: 36403008
 
faktúra
41/2018
15.02.2018
44,04 €
Rohožka
Rohožka
Koberce MAX s.r.o.
Plavisko 7 03401 Ružomberok
IČO: 31636632
 
faktúra
40/2018
09.02.2018
17,02 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
faktúra
39/2018
07.02.2018
894,20 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
 
faktúra
38/2018
07.02.2018
118,37 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom
Karadžičova 10 82513 Bratislava
IČO: 35763469
 
faktúra
37/2018
07.02.2018
40,10 €
Pracovné pomôcky
Pracovné pomôcky
KZLM-Tilia
Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36369209
 
faktúra
36/2018
22.02.2018
16,60 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovneh zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
 
faktúra
35/2018
06.02.2018
54.- €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovneh zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
 
faktúra
34/2018
06.02.2018
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1 Mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
 
faktúra
33/2018
05.02.2018
31,87 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
RR Safety s.r.o.
Z. Vrbického 1357/16 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
 
faktúra
32/2018
05.02.2018
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček – technik BOZP a PO
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
 
faktúra
31/2018
01.02.2018
240.- €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. M. Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
faktúra
30/2018
01.02.2018
57,. €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
faktúra
29/2018
01.02.2018
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2 81272 Bratislava
IČO: 00151866
 
faktúra
28/2018
01.02.2018
16,83 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
 
faktúra
27/2018
31.01.2018
318,12 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia
Hattalova 12 83103 Bratislava
IČO: 46106596
 
faktúra
26/2018
31.01.2018
133,31 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Verbárium s.r.o.
Žatevná 10 84101 Bratislava
IČO: 44118953
 
objednávka – knihy
9/2018/KF
15.02.2018
201.- €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia
Hattalova 12 83103 Bratislava
IČO: 46106596
 
objednávka
14/2018
08.02.2018
44,04 €
Nákup materiálu
Rohožka
Vyhotovil:
Koberce MAX s.r.o.
Plavisko 7 03401 Ružomberok
IČO: 31636632
 
objednávka – knihy
8/2018/KF
05.02.2018
209,60 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Slovenská národná knižnica
Nám. J.C.Hronského 1 03601 Martin
IČO: 36138517
 
objednávka – ostatné
13/2018
05.02.2018
40,10 €
Pracovné pomôcky
Pracovné pomôcky
KZLM-Tilia
Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36369209
 
objednávka – ostatné
12/2018
05.02.2018
894,20 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
 
objednávka – knihy
7/2018/KF
01.02.2018
630,13
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus.sk s.r.o.
M.R.Štefánika 58 03601 Martin
IČO: 36440531
 
objednávka – knihy
6/2018/KF
31.01.2018
16,83
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
zmluva
1/2018/ZoD/FPU
11.01.2018
80.- €
Zmluva o dielo 1/2018
Autorská beseda a prezentácia diela
PhDr. Peter Vítek ZoD – Vítek
faktúra
25/2018
29.01.2018
418,80 €
Tlač kalendária
Tlač kalendária výročí regionálnych osobností
Grafic Color Sireková
Družstevná 5 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 43184413
 
faktúra
24/2018
25.01.2018
1227,56 €
Prenosný ozvučovací systém
Prenosný ozvučovací systém
Michal Slaný
Vavrišovo 331
IČO: 45321400
 
faktúra
23/2018
25.01.2018
964,90 €
Nákup nábytku
Nábytok do multimediálneho úseku
Nábytok Black Red Wite
1. mája 41 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36573175
 
faktúra
22/2018
25.01.2018
163,90 €
Nákup nábytku
Nábytok do multimediálneho úseku
Nábytok Black Red Wite
1. mája 41 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36573175
 
faktúra
21/2018
25.01.2018
351,62 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
 
faktúra
20/2018
22.01.2018
159,26 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Slovart s.r.o.
Bojnická 10 83000 Bratislava
IČO: 17311462
 
faktúra
19/2018
18.01.2018
36,50 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Elist s.r.o.
Gaštanova 511/5 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 50301021
 
faktúra
18/2018
18.01.2018
26,16 €
Servis EZS
Servis EZS
Deltech a.s.
Priemyselná 1 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 30225582
 
faktúra
17/2018
18.01.2018
71,06 €
Revízia hydrantov
Revízia hydrantov
Gajos s.r.o
M.Pišúta 4022 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376981
 
faktúra
16/2018
18.01.2018
13,20 €
MVS
MVS
Slovenská národná knižnica
Nám. J.C.Hronského 1 03601 Martin
IČO: 36138517
 
faktúra
15/2018
12.01.2018
87,20 €
Nákup materiálu
Vysávač
NAY elektrodom
Tuhovská 15 83006 Bratislava
IČO: 35739487
 
faktúra
14/2018
12.01.2018
1442.- €
Nákup nábytku
Nábytok do multimediálneho úseku
Merkury market Slovakia
Duklianska 11 08001 Prešov
IČO: 36501891
 
faktúra
13/2018
12.01.2018
80,52 €
Pracovný odev
Pracovný odev
Krupa Kajo s.r.o.
M.R.Štefánika 2267 02601 Dolný Kubín
IČO: 36362981
 
faktúra
12/2018
11.01.2018
22,80 €
Nákup časopisu
Časopis Profit
Petit Press
Lazaretská 12 81411 Bratislava
IČO: 35790253
 
faktúra
11/2018
11.01.2018
47.- €
Nákup časopisu
Časopis Šarm
News and Media Holding a.s.
Einsteinova 24 85101 Bratislava
IČO: 47256281
 
faktúra
10/2018
11.01.2018
15,18 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
faktúra
9/2018
10.01.2018
541,20 €
Nákup nábytku
Nábytok do multimediálneho úseku
B2B Partner s,r,o,
Šulekova 2 81106 Bratislava
IČO: 44413467
 
faktúra
8/2018
10.01.2018
252.- €
Nákup nábytku
Nábytok do multimediálneho úseku
AJ Produkty a.s.
Galvaniho 7/B 82104 Bratislava
IČO: 36268518
 
faktúra
7/2018
10.01.2018
1765,50 €
Nákup nábytku
Nábytok do multimediálneho úseku
Nábytok Black Red Wite
1. mája 41 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36573175
 
objednávka – knihy
5/2018/KF
24.01.2018
310,93€
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia
Hattalova 12 83103 Bratislava
IČO: 46106596
 
objednávka – knihy
4/2018/KF
24.01.2018
351,62 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
 
objednávka – knihy
3/2018/KF
24.01.2018
133,31 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Verbárium s.r.o.
Žatevná 10 84101 Bratislava
IČO: 44118953
 
objednávka – ostatné
11/2018
25.01.2018
1128,80 €
Nákup nábytku
Nábytok do multimediálneho úseku
Nábytok Black Red White
1. mája 41 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36573175
 
objednávka – ostatné
10/2018
16.01.2018
71,06 €
Revízia hydrantov
Revízia hydrantov
Gajos s.r.o.
M.Pišúta 4022 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376981
 
objednávka – ostatné
9/2018
16.01.2018
1227,56 €
Prenosný ozvučovací systém
Prenosný ozvučovací systém
Michal Slaný
Vavrišovo 331
IČO: 45321400
 
objednávka – ostatné
8/2018
16.01.2018
418,80 €
Tlač a viazanie brožúry
Tlač kalendária výročí regionálnych osobností
Grafic Color Sireková
Družstevná 5 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 43184413
 
objednávka – ostatné
6/2018
12.01.2018
87,20 €
Nákup materiálu
Vysávač
NAY elektrodom
Tuhovská 15 83006 Bratislava
IČO: 35739487
 
objednávka – knihy
2/2018/KF
12.01.2018
36,50 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Elist s.r.o.
Gaštanova 511/5 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 50301021
 
objednávka – ostatné
5/2018
10.01.2018
80,52 €
Pracovný odev
Pracovný odev
Krupa Kajo s.r.o.
M.R.Štefánika 2267 02601 Dolný Kubín
IČO: 36362981
 
objednávka – ostatné
4/2018
30.01.2018
252.- €
Nákup nábytku
Nábytok do multimediálneho úseku
AJ Produkty a.s.
Galvaniho 7/B 82104 Bratislava
IČO: 36268518
 
objednávka – ostatné
3/2018
09.01.2018
1765,50 €
Nákup nábytku
Nábytok do multimediálneho úseku
Nábytok Black Red Wite
1 Mája 41 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36573175
 
objednávka – ostatné
2/2018
09.01.2018
541,20 €
Nákup nábytku
Nábytok do multimediálneho úseku
B2B Partner s,r,o,
Šulekova 2 81106 Bratislava
IČO: 44413467
 
objednávka – knihy
1/2018/KF
08.01.2018
165,78 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Slovart s.r.o.
Bojnická 10 83000 Bratislava
IČO: 17311462
 
faktúra
6/2018
08.01.2018
57,. €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
faktúra
5/2018
03.01.2018
54,90 €
Nákup kníh
Nákup kníh
ajfa+avis s.r.o.
Klemensova 34 01001 Žilina
IČO: 31602436
 
faktúra
4/2018
02.01.2018
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1 Mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
 
faktúra
3/2018
02.01.2018
1067,60 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
 
faktúra
2/2018
02.01.2018
222,96 €
Koncesionárske poplatky
Koncesionársky poplatok
RTVS s.r.o.
Staré Grunty 20084104 Bratislava
IČO: 36857432
 
faktúra
1/2018
02.01.2018
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2 81272 Bratislava
IČO: 00151866
 
objednávka – ostatné
1/2018
02.01.2018
1067,60 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
 
zmluva
1/2018/ZoD
15.01.2018
1.000,00 €
Výkon účtovníckych prác v mesiacoch 1/2018 a 2/2018 Anna Sokolová  
faktúra
269/2017
08.01.2018
7,13 €
Autorské poplatky
Poplatky za xerox
LITA autorská spoločnosť
Mozartova 9 81102 Bratislava
IČO: 00420166
 
faktúra
268/2017
08.01.2018
101,99 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné vyúčtovanuie
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
faktúra
267/2017
05.01.2018
118,38 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom
Karadžičova 10 82513 Bratislava
IČO: 35763469
 
faktúra
266/2017
03.01.2018
26,56 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
Ing. Zdeno Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 44586124
 
faktúra
265/2017
03.01.2018
31,87 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
RR Safety s.r.o.
Z. Vrbického 1357/16 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
 
faktúra
264/2017
02.01.2018
240.- €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. M. Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
faktúra
263/2017
02.01.2018
54.- €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovneh zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
 
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this