Faktúry, zmluvy, objednávky 2020

Typ a číslo Dátum zverejnenia a suma (s DPH) Predmet Dodávateľ Príloha
Dodatok  č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-01878   Dotácia na projekt Knižnica je tá správna adresa – FPU – zmena termínu Fond na podporu umenia https://www.crz.gov.sk/data/att/2630168.pdf
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov š. 20-514-04022

30.12.2020

20 000,000 €

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia na projekt Kniha – knižnica – človek Fond na podporu umenia zmluva_20-514-04022
Zmluva o zverení majetku do správy správcovi 9.12.2020 Zverenie majetku do správy Žilinský samosprávny kraj Zmluva o zverení majetku
Zmluva o výpožičke 3.12.2020 Zmluva o výpožičke č. NAJVYP 3/2020 Liptovské múzeum v Ružomberku Zmluva o výpožičke č. NAJVYP 3 2020
Dohoda o pristúpení 8.10.2020 Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Žilinský samosprávny kraj Zmluva o pristúpení
Faktúra 0205

30.12.2020

1 558,80 €

Multifunkčné zariadenie Ineo+3350i TOPICO s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 44392010
 
Faktúra 0204

30.12.2020

1 558,80 €

Multifunkčné zariadenie Ineo+3350i TOPICO s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 44392010
 
Faktúra 0203

30.12.2020

915,92 €

PC HP ProDesk 400G6 MT i5-9500 Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
Faktúra 0200

30.12.2020

10,02 €

Mobilné telefóny – mesačný poplatok Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
Faktúra 0199

30.12.2020

26,90 €

Kalendáre, diáre Tibor Varga TSV Papier  
Faktúra 198

30.12.2020

565,20 €

Príručný vozík na knihy, Textilná mobilná tabuľa, Magnetická tabuľa B2B partners s.r.o.  
Faktúra 0196

30.12.2020

185,20 €

Kancelársky materiál Top-art 77 s.r.o.
Ul. 1 . mája 2044/178, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 47091657
 
Faktúra 0195

30.12.2020

444,16 €

AVD Canon EOS 2000D+18-55 DC+SB1 Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
Faktúra 0194

30.12.2020

913,43 €

PC HP ProBook 450 G7, i5-1021OU Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
Faktúra 0192

30.12.2020

1 112,45 €

Predplatné – periodiká – 2021 Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
 
Faktúra 0190

30.12.2020

1 133,90 €

Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
Objednávka 43/2020

28.12.2020

104,99 €

Kancelársky materiál Katarína Turajová  
Faktúra 0202

21.12.2020

61,60 €

Šarm – predplatné 2021 News and Media Holding a.s.
Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava
IČO: 47256281
 
Faktúra 0201

21.12.2020

22,80 €

Index – predplatné 2021 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 35790253
 
Faktúra 0193

21.12.2020

28,80 €

Historická revue – predplatné 2021 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 35790253
 
Faktúra 0191

21.12.2020

112,68 €

Telefónny účet, internet 11/2020 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
 
Faktúra 0189

21.12.2020

31,87 €

Služby technika PO RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
 
Faktúra 0188

21.12.2020

26,56 €

Služby technika BOZP Tibor Repček – technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
 
Faktúra 0187

21.12.2020

54,00 €

Pracovná zdravotná služba TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
 
Faktúra 0186

21.12.2020

58,80 €

Pripojenie na internet PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
 
Faktúra 0024/Z

21.12.2020

64,00 €

Vodné, stočné Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
Faktúra 0023/Z

21.12.2020

12,29 €

Mesačný poplatok PCO Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
 
Faktúra 0185

21.12.2020

240,00 €

Servis PC techniky 11/2020 Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
Objednávka 42/2020

18.12.2020

915,92 €

PC HP ProDesk 400 G6  r. Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
Objednávka 41/2020

18.12.2020

565,20 €

Príručný vozík + textilná a magnetická tabuľa B2B Partner s.r.o.  
Objednávka 40/2020

18.12.2020

444,16 €

Fotoaprát AVD Canon EOS 2000D Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
Objednávka 39/2020

18.12.2020

913,43 €

PC HP ProBook – OETČ Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
Objednávka 38/2020

18.12.2020

185,20 €

Kancelársky materiál Top-art 77 s.r.o.
Ul. 1 . mája 2044/178, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 47091657
 
Objednávka 37/2020

18.12.2020

3 117,60 €

Multifunkčné zariadenia TOPICO s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 44392010
 
Faktúra 0184

7.12.2020

83,51 €

Práca, mzdy a odmeňovanie – predplatné 2021 Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1
IČO: 31592503
 
Faktúra 0183

7.12.2020

40,00 €

MY – Liptovské noviny – predplatné 2021 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 35790253
 
Faktúra 0182

7.12.2020

89,80 €

Grafické práce Biela hlina, s.r.o.
Tajov 18, 976 34 Tajov
IČO: 48292176
 
Faktúra 0181

7.12.2020

64,00 €

Poradca 1-13 – predplatné 2021 Poradca s.r.o.  
Faktúra 0180

7.12.2020

119,50 €

Hospodárske noviny – predplatné 2021 MAFRA Slovakia a.s.
Nobelova 34, 836 05 Bratislava
IČO: 31333524
 
Faktúra 0179

7.12.2020

39,00 €

„1000 riešení“ – predplatné 2021 Poradca a.s.  
Faktúra 0178

7.12.2020

8,00 €

Časopis Tvorba – predplatné 2021 Spoločnosť pre Tvorbu  
Faktúra 0177

7.12.2020

20,60 €

Časopis Slovensko a Slovenské pohľady – predplatné 2021 Matica Slovenská
P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
IČO: 00179027
 
Faktúra 0176

7.12.2020

31,39 €

Prečistenie kanalizácie Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
Faktúra 0175

7.12.2020

3,90 €

Služby MVS Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Lazovná 9, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 35987006
 
Faktúra 0174

7.12.2020

369,56 €

Nákup kníh (ŽSK) Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
Faktúra 0173

7.12.2020

20,80 €

Časopis Bibiana a Knižná revue – predplatné 2021 ARES, s.r.o.
Elektrárenská 12091, 831 04 Bratislava
IČO: 31363822
 
Faktúra 0172

7.12.2020

20,00 €

Časopis Fraktál – predplatné 2021 Fraktál o.z.  
Faktúra 0171

7.12.2020

15,15 €

Služby MVS Slovenská národná knižnica
Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin
IČO: 36138517
 
Objednávka 23/2020/PR

4.12.2020

22,80 €

Predplatné: časopis Index Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 35790253
 
Objednávka 22/2020/PR

4.12.2020

61,60 €

Predplatné: časopis Šarm News and Media Holding a.s.
Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava
IČO: 47256281
 
Objednávka 32/2020/KF

4.12.2020

36,00 €

Nákup kníh – ŽSK FAMA art, o.z.  
Objednávka 36/2020

4.12.2020

1 172,60 €

Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
Objednávka 35/2020

4.12.2020

31,70 €

Kalendáre, diáre Tibor Varga TSV Papier  
Objednávka 21/2020/PR

20.11.2020

64,00 €

Predplatné: Poradca Poradca s.r.o.  
Objednávka 20/2020/PR

20.11.2020

1 112,45 €

Predplatné: denníky, týždenníky, časopisy, rôzne Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
 
Objednávka 19/2020/PR

20.11.2020

8,00 €

Predplatné: časopis Tvorba Spoločnosť pre Tvorbu  
Objednávka 18/220/PR

20.11.2020

20,60 €

Predplatné: Slovenské pohľady, Slovensko Matica Slovenská
P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
IČO: 00179027
 
Objednávka 17/2020/PR

20.11.2020

20,80 €

Predplatné: časopis Bibiana, Knižná revue ARES, s.r.o.
Elektrárenská 12091, 831 04 Bratislava
IČO: 31363822
 
Objednávka 16/2020/PR

20.11.2020

20,00 €

Predplatné: časopis Fraktál Fraktál o.z.  
Objednávka 15/2020/PR 20.11.2020 Predplatné: Historická revue Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 35790253
 
Objednávka 14/2020/PR

20.11.2020

40,00 €

Predplatné: MY Liptovské noviny Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 35790253
 
Objednávka 13/2020/PR

20.11.2020

83,51 €

Predplatné: Práca, mzdy a odmeňovanie Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1
IČO: 31592503
 
Objednávka 12/2020/PR

20.11.2020

39,00 €

Predplatné: 1000 riešení Poradca s.r.o.  
Faktúra 0170

20.11.2020

9,84 €

Mobilné telefóny – mesačný poplatok Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
Faktúra 0169

20.11.2020

1 014,96 €

Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
Faktúra 0168

20.11.2020

896,88 €

Refakturované poistné Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
Faktúra 0167

20.11.2020

112,82 €

Telefónny účet, pripojenie na internet Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
 
Faktúra 0166 20.11.2020 Služby technika PO RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
 
Faktúra 0165

20.11.2020

26,56 €

Služby technika BOZP Tibor Repček – technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
 
Faktúra 0164

20.11.2020

54,00 €

Pracovná zdravotná služba TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
 
Faktúra 0163

20.11.2020

58,80 €

Pripojenie na internet PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
 
Faktúra 0162

20.11.2020

240,00 €

Servis PC techniky Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
Faktúra 0022/Z

20.11.2020

64,00 €

Vodné, stočné Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
Faktúra 0021/Z

20.11.2020

12,29 €

Mesačný poplatok PCO Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
 
Faktúra 0161

20.11.2020

120,00 €

SAK  – členský príspevok Slovenská asociácia knižníc  
Objednávka 34/2020

20.11.2020

1 049,60 €

Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
Objednávka 33/2020

20.11.2020

31,39 €

Prečistenie kanalizácie Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
Objednávka 32/2020

30.10.2020

89,80 €

Výhonky – grafická úprava Biela hlina, s.r.o.
Tajov 18, 976 34 Tajov
IČO: 48292176
 
Objednávka 31/2020/KF

30.10.2020

369,56 €

Nákup kníh – ŽSK SECRET, s.r.o. Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
Objednávka 11/2020/PR

30.10.2020

119,50 €

Predplatné: Hospodárske noviny MAFRA Slovakia a.s.
Nobelova 34, 836 05 Bratislava
IČO: 31333524
 
Faktúra 0160

27.10.2020

2 264,00 €

Plyn, elektrina, vodné, stočné Liptovské múzeum v Ružomberku
Š.N.Hýroša 10, 03450 Ružomberok
IČO: 35993154
 
Faktúra 0159

27.10.2020

25,00 €

Časopis Ekonomická revue – predplatné Ekonómia, o.z.  
Faktúra 0158

27.10.2020

50,00 €

SSKK – členský poplatok Spolok slovenských knihovníkov a knižníc  
Faktúra 0157

27.10.2020

474,97 €

Nákup kníh (ŽSK) Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
Faktúra 0156

27.10.2020

9,19 €

Mobilné telefóny- mesačný poplatok Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
Faktúra 0155

27.10.2020

112,01 €

Telefónny účet, pripojenie na internet 9/2020 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
 
Faktúra 0154

27.10.2020

131,10 €

Ochranné rúška na tvár GASTRO GLASS TATRY s.r.o.  
Faktúra 0153

27.10.2020

1 201,30 €

Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
Faktúra 0152

27.10.2020

31,87 €

Služby technika PO RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
 
Faktúra 0151

27.10.2020

26,56 €

Služby technika BOZP Tibor Repček – technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
 
Faktúra 0150

27.10.2020

54,00 €

Pracovná zdravotná služba TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
 
Faktúra 0149

27.10.2020

58,80 €

Pripojenie na internet PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
 
Faktúra 0148

27.10.2020

240,00 €

Servis PC techniky 9/2020 Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
Faktúra 0147

27.10.2020

69,98 €

Hosting 2021 WebSupport s.r.o.  
Faktúra 0020/Z

27.10.2020

64,00 €

Vodné, stočné Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
Faktúra 0145

27.10.2020

167,34 €

Pravidelná kontrola EZS DELTECH, a.s.
Priemyselná 1, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 30225582
 
Faktúra 0019/Z

27.10.2020

12,29 €

Mesačný poplatok PCO Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
 
Objednávka 30/2020/KF

8.10.2020

474,97 €

Nákup kníh – ŽSK SECRET,  s.r.o. Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
Objednávka 10/2020/PR

8.10.2020

25,00 €

Predplatné: Ekonomická revue cestovného ruchu Ekonómia. o.z.  
Objednávka 31/2020

8.10.2020

131,10 €

Rúška na tvár Gastro Glass Tatry, s.r.o.  
Objednávka 30/2020

8.10.2020

1 242,30 €

Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
Objednávka 29/2020 8.10.2020 Hosting WebSupport  
Faktúra 0146

25.9.2020

165,00 €

Verejná správa SR – 2020 Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1
IČO: 31592503
 
Faktúra 0144

25.9.2020

1 466,40 €

Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky a pomôcky Považské múzeum v Žiline  
Faktúra 0143

25.9.2020

600,00 €

Divadelné predstavenie – Líza, mačka z Trojice (FPU) KBT o.z.  
Faktúra 0142

25.9.2020

18.30 €

Nákup kníh (ŽSK) Mgr. Magdaléna Lavrincová  
Faktúra 0141

25.9.2020

9.26 €

Mobilné telefóny – mesačný poplatok Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
Faktúra 0140

25.9.2020

546,57 €

Nákup kníh (ŽSK) Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
Faktúra 0139

25.9.2020

769,15 €

Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
Faktúra 0138

25.9.2020

426,27 €

Nákup kníh (ŽSK) Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
Faktúra 0137

25.9.2020

112,26 €

Telefónny účet, pripojenie na internet Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
 
Faktúra 0136

25.9.2020

31,87 €

Služby technika PO RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
 
Faktúra 0135

25.9.2020

26,56 €

Služby technika BOZP Tibor Repček – technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
 
Faktúra 0134

25.9.2020

54,00 €

Pracovná zdravotná služba TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
 
Faktúra 0133

25.9.2020

58,80 €

Pripojenie na internet PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
 
Faktúra 0132

25.9.2020

420,00 €

Servis PC techniky 8/2020 Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
Faktúra 0131

25.9.2020

130,68 €

UPC APC Back – záložný zdroj ÚNRL Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
Faktúra 0130

25.9.2020

384,42 €

Nákup kníh (ŽSK) Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
Faktúra 0129

25.9.2020

77,50 €

Nákup kníh (ŽSK) Peter Kováčik – Život a zdravie  
Faktúra 128

25.9.2020

87,12 €

Prihlášky – tlač NORAMI s.r.o
Garbiarska 2032, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36402796
 
Faktúra 0127

25.9.2020

21,95 €

UPS batérie Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
Faktúra 0126

25.9.2020

311,33 €

Nákup kníh (ŽSK) Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
Faktúra 0125

25.9.2020

403,20 €

Kniha Výročia 2020 – tlač Mária Sireková – GRAFIC COLOR  
Faktúra 0018/Z

25.9.2020

64,00 €

Vodné, stočné Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
Faktúra 0017/Z

25.9.2020

12,29 €

Mesačný poplatok PCO Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
 
Objednávka 28/2020

22.9.2020

1 466,40 €

Čistiace a dezinfekčné prostriedky Považské múzeum v Žiline  
Objednávka 9/2020/PR

18.9.2020

165,00 €

Predplatné: Verejná správa SR – ročný prístup Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1
IČO: 31592503
 
Objednávka 29/2020/KF

18.9.2020

18,30 €

Nákup kníh – ŽSK Mgr. Magdaléna Lavrincová  
Objednávka 28/2020/KF

10.9.2020

546,57 €

Nákup kníh – ŽSK SECRET, s.r.o. Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
         
Objednávka 27/2020

10.9.2020

600,00 €

Divadelné predstavenie KBT, o.z.  
Objednávka 26/2020

10.9.2020

795,40 €

Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
Faktúra 0124

31.8.2020

336,00 €

Kancelársky papier Tibor Varga TSV Papier  
Faktúra 0123

31.8.2020

100,80 €

Kancelársky papier Tibor Varga TSV Papier  
Faktúra 0122

31.8.2020

873,63 €

PC HP ProDesk 400 G6 MT, i3-9100 Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
Objednávka 27/2020/KF

27.8.2020

426,27 €

Nákup kníh – ŽSK SECRET, s.r.o. Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
Objednávka 26/2020/KF

27.8.2020

384,42 €

Nákup kníh – ŽSK SECRET, s,r,o. Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
Objednávka 25/2020/KF

27.8.2020

77,50 €

Nákup kníh – ŽSK Peter Kováčik, Život a zdravie  
Objednávka 24/2020/KF

27.8.2020

311,33 €

Nákup kníh – ŽSK SECRET, s.r.o. Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
Objednávka 25/2020

27.8.2020

308,11 €

UPS APC – záložný zdroj ÚNRL, OETČ Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
Objednávka 24/2020

27.8.2020

21,95 €

UPS batéria Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
Faktúra 0121

14.8.2020

111,70 €

Telefónny účet + internet 7/2020 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
 
Faktúra 0120

14.8.2020

892,06 €

Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
Faktúra 0119

14.8.2020

8 719,00 €

Dodávka elektrickej energie – zálohová platba Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 36403008
 
Faktúra 0118

14.8.2020

31,87 €

Služby technika PO RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
 
Faktúra 0117

14.8.2020

26,56 €

Služby technika BOZP Tibor Repček – technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
 
Faktúra 0116

14.8.2020

54,00 €

Pracovná zdravotná služba TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
 
Faktúra 0115

14.8.2020

58,80 €

Pripojenie na internet PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
 
Faktúra 0114

14.8.2020

240,00 €

Servis PC techniky 7/2020 Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
Faktúra 0113

14.8.2020

434,40 €

Nákup kníh (ŽSK) Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
Faktúra 0112

14.8.2020

102,01 €

Nákup kníh – dotácia mesta Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
Faktúra 0016/Z

14.8.2020

64,00 €

Vodné, stočné Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
Faktúra 0015/Z

14.8.2020

12,29 €

Mesačný poplatok PCO Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
 
Faktúra 0111

14.8.2020

295,07 €

Nákup kníh (ŽSK) Občianske združenie Diera do sveta
A. Bernoláka 42/11, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 42385776
 
Faktúra 0109

14.8.2020

970,15 €

Nákup kníh – dotácia mesta Občianske združenie Diera do sveta
A. Bernoláka 42/11, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 42385776
 
Objednávka 23/2020

11.8.2020

336,00 €

XE917200 – Papier biely – Premier Tibor Varga TSV Papier  
Objednávka 22/2020

11.8.2020

100,80 €

XE917200 – Papier biely – Premier Tibor Varga TSV Papier  
Objednávka 21/2020

11.8.2020

922,50 €

Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
Objednávka 20/2020

29.7.2020

873,63 €

Počítač HP ProdDesk, router,… Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
Objednávka 19/2020

29.7.2020

403,20 €

Tlač + grafika (Výročia 2020) Mária Sireková – Grafic Color  
Objednávka 23/2020/KF

17.7.2020

434,40 €

Nákup kníh – ŽSK SECRET, s.r.o. Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
Objednávka 22/2020/KF

17.7.2020

102,01 €

Nákup kníh – mesto SECRET, s.r.o. Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
Objednávka 21/2020/KF

17.7.2020

295,07 €

Nákup kníh – ŽSK Občianske združenie Diera do sveta A. Bernoláka 42/11, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 42385776
 
Faktúra 0110

17.7.2020

6,60 €

Poplatok za vystavenie potvrdenia Slovenská komora exekútorov
Ul. Šustekova č. 49, 851 04 Bratislava
IČO: 35659718
 
Faktúra 0108

17.7.2020

927,84 €

Nákup kníh – dotácia mesta Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
Faktúra 0107

17.7.2020

14,15 €

Mesačný poplatok – mobilné telefóny Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
Faktúra 0106

17.7.2020

112,50 €

Telefónny účet, internet 6/2020 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
 
Faktúra 0105

17.7.2020

1 308,35 €

Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
Faktúra 0104

17.7.2020

– 38,17 €

Vodné, stočné – vyúčtovanie Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
Faktúra 0103

17.7.2020

542,45 €

Nákup kníh (ŽSK) Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
Faktúra 0102

17.7.2020

67,72

Poplatok za online školenie Asseco Solutions, a.s. Slovensko
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2
IČO: 00602311
 
Faktúra 0101

17.7.2020

31,87 €

Služby technika PO RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
 
Faktúra 0100

17.7.2020

26,56 €

Služby technika BOZP Tibor Repček – technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
 
Faktúra 0099

17.7.2020

54,00 €

Pracovná zdravotná služba TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
 
Faktúra 0098

17.7.2020

58,80 €

Pripojene na internet PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
 
Faktúra 0097

17.7.2020

240,00 €

Servis PC techniky 6/2020 Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
Faktúra 001/Z

17.7.2020

64,00 €

Vodné, stočné Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
Faktúra 0013/Z

17.7.2020

12,29 €

Mesačný poplatok PCO Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
 
objednávka
18/2020
13.07.2020
6,50 €
Poplatok – portál cre.sk
Vystavenie potvrdenia
Slovenská komora exekútorov
Ul. Šustekova č. 49, 851 04 Bratislava
IČO: 35659718
 
faktúra
17/2020
13.07.2020
1 353,00 €
Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
zmluva
07/2020/ZoD/FPU
03.07.2020
120,00 €
Zmluva o dielo – 07/2020/ZoD/FPU
Autorská beseda a prezentácia vlastného diela
Stanislav Kaľavský ZoD – Kaľavský
Objednávka 8/2020/PR

30.6.2020

784,96 €

Predplatné: denníky, časopisy, rôzne Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
 
objednávka – knihy
20/2020/KF
30.06.2020
970,15 €
Nákup kníh Občianske združenie Diera do sveta
A. Bernoláka 42/11, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 42385776
 
objednávka – knihy
19/2020/KF
30.06.2020
927,84 €
Nákup kníh Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka – knihy
18/2020/KF
30.06.2020
542,45 €
Nákup kníh Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0095/2020
30.06.2020
784,96 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 – Predplatné novín a časopisov rôznych
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
 
faktúra
0092/2020
30.06.2020
-296,10 €
Náklady na pobočku Čierny orol
Vyúčtovanie zmluvy o výpožičke
Liptovské múzeum v Ružomberku
Š.N.Hýroša 10, 03450 Ružomberok
IČO: 35993154
 
faktúra
0091/2020
30.06.2020
2 264,00 €
Náklady na pobočku Čierny orol
Služby spojené so zmluvou o výpožičke
Liptovské múzeum v Ružomberku
Š.N.Hýroša 10, 03450 Ružomberok
IČO: 35993154
 
objednávka
8/2020/PR
30.06.2020
784,96 €

Predplatné novín a časopisov

 

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
 
objednávka
16/2020
30.06.2020
87,00 €
Prihlášky pre čitateľov NORAMI s.r.o
Garbiarska 2032, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36402796
 
zmluva
06/2020/ZoD/FPU
30.06.2020
90,00 €
Zmluva o dielo – 06/2020/ZoD/FPU
Hodnotenie príspevkov, zasadnutie poroty, slávnostné vyhodnotenie súťaže
Anna Uramová ZoD – Uramová
zmluva
05/2020/ZoD/FPU
30.06.2020
90,00 €
Zmluva o dielo – 05/2020/ZoD/FPU
Hodnotenie príspevkov, zasadnutie poroty, slávnostné vyhodnotenie súťaže
Anna Ondrejková  
zmluva
04/2020/ZoD/FPU
30.06.2020
90,00 €
Zmluva o dielo – 04/2020/ZoD/FPU
Hodnotenie príspevkov, zasadnutie poroty, slávnostné vyhodnotenie súťaže
PhDr. Peter Laučík ZoD – Laučík
zmluva
03/2020/ZoD/FPU
30.06.2020
90,00 €
Zmluva o dielo – 03/2020/ZoD/FPU
Hodnotenie príspevkov, zasadnutie poroty, slávnostné vyhodnotenie súťaže
Ján Cíger ZoD – Cíger
zmluva
3/2020/Z
23.06.2020
0,00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie MK-2952/2020/3.2
Zmluva – kultúrne poukazy
Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP 33,813 31 Bratislava 1
IČO: 00165182
faktúra
ZDF007/2020
23.06.2020
109,50 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 – Hospodárske noviny
MAFRA Slovakia a.s.
Nobelova 34, 836 05 Bratislava
IČO: 31333524
 
objednávka
7/2020/PR
23.06.2020
109,50 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 – Hospodárske noviny
MAFRA Slovakia a.s.
Nobelova 34, 836 05 Bratislava
IČO: 31333524
 
faktúra
0094/2020
23.06.2020
173,30 €
Odborná prehliadka výťahu Výťahy LM plus s.r.o.
Demänovská cesta 848/65A, 031 01 Lipovský Mikuláš
IČO: 51401193
 
faktúra
0093/2020
23.06.2020
194,41 €
Vykonanie pravidelnej kontroly EZS
Pravidelná kontrola
DELTECH, a.s.
Priemyselná 1, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 30225582
 
faktúra
0090/2020
23.06.2020
205,97
Nákup materiálu
Čistiace a hygienické potreby
Banchem s.r.o.
Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 36227901
 
faktúra
0012/Z/2020
23.06.2020
64,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
faktúra
0089/2020
23.06.2020
67,72 €
Online školenie
Online školenie ISPIN
Asseco Solutions, a.s. Slovensko
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2
IČO: 00602311
 
faktúra
0088/2020
23.06.2020
14,87 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
faktúra
0087/2020
23.06.2020
3,20 €
Služby MVS Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Lazovná 9, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 35987006
 
faktúra
0086/2020
23.06.2020
111,71 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
 
faktúra
0085/2020
23.06.2020
1 122,01 €
Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
faktúra
0084/2020
23.06.2020
31,87 €
Služby technika PO RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
 
faktúra
0083/2020
23.06.2020
26,56 €
Služby technika BOZP Tibor Repček – technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
 
faktúra
0082/2020
23.06.2020
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
 
faktúra
0081/2020
23.06.2020
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
 
faktúra
0080/2020
23.06.2020
240,00 €
Servis PC techniky Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
zmluva
4/2020/Z
23.06.2020
2 000,00 €
Zmluva č. 387/2020/MŠaK
Dotácia mesta Liptovský Mikuláš – nákup kníh
Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
IČO: 00315524
Objednávka 7/2020/PR

23.6.2020

109,50 €

Predplatné: Hospodárske noviny MAFRA Slovakia a.s.
Nobelova 34, 836 05 Bratislava
IČO: 31333524
 
faktúra
0011/Z/2020
12.06.2020
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
 
faktúra
0010/Z/2020
12.06.2020
64,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
faktúra
0009/Z/2020
12.06.2020
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
 
zmluva
02/2020/ZoD/FPU
12.06.2020
90,00 €
Zmluva o dielo – 02/2020/ZoD/FPU
Prednáška spojená s premietaním filmu a autorskou besedou
Michal Mačička ZoD – Mačička
faktúra
0079/2020
08.06.2020
71,00 €
Nákup kníh Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0078/2020
08.06.2020
120,60 €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Top-art 77 s.r.o.
Ul. 1 . mája 2044/178, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 47091657
 
objednávka
15/2020
08.06.2020
1160,30 €
Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
zmluva
3/2020/Z
08.06.2020
0,00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie MK-2952/2020/3.2
Zmluva – kultúrne poukazy
Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP 33,813 31 Bratislava 1
IČO: 00165182
faktúra
0003/OZ/2020
01.06.2020
744,60 €
Dane a poplatky mestu
Daň z nehnuteľnosti
Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
IČO: 00315524
 
faktúra
0002/OZ/2020
01.06.2020
429,75
Dane a poplatky mestu
Miestny poplatok za komunálne odpady
Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
IČO: 00315524
 
objednávka
14/2020
01.06.2020
206,47 €
Nákup materiálu
Čistiace a hygienické potreby
Banchem s.r.o.
Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 36227901
 
objednávka
13/2020
01.06.2020
135,44 €
Online školenie
Online školenie ISPIN
Asseco Solutions, a.s. Slovensko
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2
IČO: 00602311
 
objednávka
12/2020
01.06.2020
120,60 €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Top-art 77 s.r.o.
Ul. 1 . mája 2044/178, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 47091657
 
faktúra
0077/2020
01.06.2020
1.503,36 €
Servis knižničného systému Clavius
Ročný poplatok – Clavius
MS-SOFT s.r.o.
Komenského 53, 010 01 Žilina
IČO: 44832621
 
faktúra
0076/2020
01.06.2020
394,48 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
zmluva
2/2020/Z
01.06.2020 Kolektívna zmluva
Kolektívna zmluva – r. 2020
Liptovská knižnica G.F.B v LM a Základná odborová organizácia
Štúrova 56, 031 80 Liptovský Mikuláš
IČO: 36145220
faktúra
0075/2020
15.05.2020
14,56 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
faktúra
0074/2020
15.05.2020
99,77 €
Nákup kníh Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0073/2020
15.05.2020
670,03 €
Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
faktúra
0072/2020
15.05.2020
112,46 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
 
faktúra
0071/2020
15.05.2020
31,87 €
Služby technika PO RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
 
faktúra
0070/2020
15.05.2020
26,56 €
Služby technika BOZP Tibor Repček – technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
 
faktúra
0069/2020
15.05.2020
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
 
faktúra
0068/2020
15.05.2020
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
 
faktúra
0067/2020
15.05.2020
240,00 €
Servis PC techniky Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
faktúra
0066/2020
15.05.2020
83,28 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
faktúra
0065/2020
15.05.2020
514,85 €
Nákup kníh Občianske združenie Diera do sveta
A. Bernoláka 42/11, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 42385776
 
objednávka – knihy
17/2020/KF
15.05.2020
71,00 €
Nákup kníh Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka
11/2020
15.05.2020
394,48 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
objednávka
10/2020
15.05.2020
692,90 €
Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
objednávka
9/2020
30.04.2020
83,28 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
objednávka – knihy
16/2020/KF
30.04.2020
99,77 €
Nákup kníh Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0064/2020
30.04.2020
501,49 €
Nákup kníh Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0063/2020
30.04.2020
801,57 €
Nákup kníh Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0062/2020
30.04.2020
962,07 €
Nákup kníh Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0061/2020
30.04.2020
5,40 €
MVS Slovenská národná knižnica
Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin
IČO: 36138517
 
zmluva
1/2020/Z
17.04.2020
3 000,00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-01878
20-513-01878 – Knižnica je tá správna adresa
Fond na podporu umenia
Cukrová 14, 811 08 Bratislava
IČO: 42418933
faktúra
0008/Z/2020
17.04.2020
64,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
faktúra
0007/Z/2020
17.04.2020
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
 
faktúra
0060/2020
17.04.2020
16,67 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
faktúra
0059/2020
17.04.2020
105,48 €
Revízia kamerového systému Alarma, s.r.o.
Nová 4462/5, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45895457
 
faktúra
0058/2020
17.04.2020
368,72 €
Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
faktúra
0057/2020
17.04.2020
80,78 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
 
faktúra
0056/2020
17.04.2020
175,10 €
Nákup kníh Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0055/2020
17.04.2020
31,87 €
Služby technika PO RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
 
faktúra
0054/2020
17.04.2020
26,56 €
Služby technika BOZP Tibor Repček – technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
 
faktúra
0053/2020
17.04.2020
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
 
faktúra
0052/2020
17.04.2020
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
 
faktúra
0051/2020
17.04.2020
240,00 €
Servis PC techniky Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
objednávka
8/2020
17.04.2020
381,30 €
Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
faktúra
0050/2020
06.04.2020
106,10 €
Nákup kníh Slovenská národná knižnica
Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin
IČO: 36138517
 
faktúra
0049/2020
06.04.2020
167,34 €
Vykonanie pravidelnej kontroly EZS
Pravidelná kontrola
DELTECH, a.s.
Priemyselná 1, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 30225582
 
faktúra
0048/2020
06.04.2020
228,49 €
Nákup kníh Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka – knihy
15/2020/KF
06.04.2020
514,85 €
Nákup kníh Občianske združenie Diera do sveta
A. Bernoláka 42/11, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 42385776
 
objednávka – knihy
14/2020/KF
06.04.2020
501,49 €
Nákup kníh Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka – knihy
13/2020/KF
06.04.2020
801,57 €
Nákup kníh Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka – knihy
12/2020/KF
06.04.2020
962,07 €
Nákup kníh Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
zmluva
1/2020/Z
19.03.2020
3 000,00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 120-513-01878
20-513-01878 – Knižnica je tá správna adresa
Fond na podporu umenia
Cukrová 14, 811 08 Bratislava
IČO: 42418933
faktúra
0047/2020
16.03.2020
1433,28 €
Nákup kníh Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0046/2020
16.03.2020
361,29 €
Nákup kníh Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
faktúra
0045/2020
16.03.2020
409,89 €
Nákup kníh Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
faktúra
0043/2020
16.03.2020
147,02 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
 
faktúra
0039/2020
16.03.2020
1 090,29 €
Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
faktúra
0006/Z/2020
16.03.2020
64,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
objednávka – knihy
11/2020/KF
13.03.2020
175,10 €
Nákup kníh Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka – knihy
10/2020/KF
13.03.2020
228,49 €
Nákup kníh Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka – knihy
9/2020/KF
13.03.2020
106,10 €
Nákup kníh Slovenská národná knižnica
Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin
IČO: 36138517
 
faktúra
0005/Z/2020
13.03.2020
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
 
faktúra
0044/2020
13.03.2020
14,21 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
faktúra
0042/2020
13.03.2020
218,10 €
Nákup kníh Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0038/2020
13.03.2020
31,87 €
Služby technika PO RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
 
faktúra
0037/2020
13.03.2020
26,56 €
Služby technika BOZP Tibor Repček – technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
 
faktúra
0036/2020
13.03.2020
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
 
faktúra
0035/2020
13.03.2020
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
 
faktúra
0034/2020
13.03.2020
240,00 €
Servis PC techniky Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
objednávka – knihy
11/2020/KF
13.03.2020
175,10 €
Nákup kníh Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0041/2020
06.03.2020
22,80 €
Predplatné novín a časopisov
Časopis PROFIT – predplatné r. 2020
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 35790253
 
faktúra
0040/2020
06.03.2020
21,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 – časopis História
Mediaprint – Kapa Pressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava
IČO: 35792281
 
objednávka
7/2020
06.03.2020
1127,50 €
Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
objednávka – knihy
8/2020/KF
06.03.2020
1433,28 €
Nákup kníh Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka – knihy
7/2020/KF
06.03.2020
771,18 €
Nákup kníh Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0033/2020
06.03.2020
6,60 €
Poplatok – portál cre.sk
Vystavenie potvrdenia
Slovenská komora exekútorov
Ul. Šustekova č. 49, 851 04 Bratislava
IČO: 35659718
 
faktúra
0032/2020
06.03.2020
49,00 €
Nákup časopisov
Časopis TREND
News and Media Holding a.s.
Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava
IČO: 47256281
 
faktúra
0031/2020
06.03.2020
80,20 €
Grafické práce Biela hlina, s.r.o.
Tajov 18, 976 34 Tajov
IČO: 48292176
 
faktúra
0025/2020
27.02.2020
1 146,37 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
faktúra
0030/2020
27.02.2020
1.335,55 €
Knižničný systém Clavius
Udržiavací poplatok – Clavius
MS-SOFT s.r.o.
Komenského 53, 010 01 Žilina
IČO: 44832621
 
faktúra
0029/2020
27.02.2020
270,27 €
Nákup kníh Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0028/2020
27.02.2020
353,40
Nákup materiálu
Nákup tlačiarne
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
faktúra
ZDF006/2020
27.02.2020
6,60 €
Poplatok – portál cre.sk
Vystavenie potvrdenia
Slovenská komora exekútorov
Ul. Šustekova č. 49, 851 04 Bratislava
IČO: 35659718
 
faktúra
ZDF005/2020
27.02.2020
21,00 €
Predplatné novín a časopisov
Časopis HISTÓRIA – predplatné r. 2020
Mediaprint – Kapa Pressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava
IČO: 35792281
 
faktúra
ZDF004/2020
27.02.2020
22,80 €
Predplatné novín a časopisov
Časopis PROFIT – predplatné r. 2020
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 35790253
 
faktúra
ZDF003/2020
27.02.2020
49,00 €
Predplatné novín a časopisov
Časopis TREND – predplatné r. 2020
News and Media Holding a.s.
Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava
IČO: 47256281
 
faktúra
0004/Z/2020
27.02.2020
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
 
objednávka – knihy
6/2020/KF
24.02.2020
218,10 €
Nákup kníh Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka
6/2020
24.02.2020
6,60 €
Poplatok – portál cre.sk
Vystavenie potvrdenia
Slovenská komora exekútorov
Ul. Šustekova č. 49, 851 04 Bratislava
IČO: 35659718
 
         
objednávka
6/2020/PR
17.02.2020
21,00 €
Predplatné novín a časopisov
Časopis HISTÓRIA – predplatné r. 2020
Vyhotovil:
Mediaprint – Kapa Pressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava
IČO: 35792281
 
objednávka
5/2020/PR
17.02.2020
22,80 €
Predplatné novín a časopisov
Časopis PROFIT – predplatné r. 2020
Vyhotovil:
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 35790253
 
objednávka
4/2020/PR
17.02.2020
49,00 €
Predplatné novín a časopisov
Časopis TREND – predplatné r. 2020
Vyhotovil:
News and Media Holding a.s.
Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava
IČO: 47256281
 
objednávka
5/2020
17.02.2020
67,23 €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Vyhotovil:
Top-art 77 s.r.o.
Ul. 1 . mája 2044/178, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 47091657
 
faktúra
0003/Z/2020
17.02.2020
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
 
faktúra
0001/OZ/2020
17.02.2020
224,46 €
Služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
Koncesionársky poplatok
Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
IČO: 47232480
 
faktúra
0027/2020
17.02.2020
15,20 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
faktúra
0026/2020
17.02.2020
67,23 €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Top-art 77 s.r.o.
Ul. 1 . mája 2044/178, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 47091657
 
Objednávka 5/2020

17.2.2020

67,23 €

Kancelársky materiál Top-art 77 s.r.o.
Ul. 1 . mája 2044/178, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 47091657
 
faktúra
0024/2020
17.02.2020
264,70 €
Nákup kníh Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
IČO: 46106596
 
faktúra
0023/2020
17.02.2020
119,30 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
 
faktúra
0022/2020
17.02.2020
967,39 €
Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
faktúra
0021/2020
17.02.2020
31,87 €
Služby technika PO RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
 
faktúra
0020/2020
17.02.2020
26,56 €
Služby technika BOZP Tibor Repček – technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
 
faktúra
0019/2020
17.02.2020
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
 
faktúra
0018/2020
17.02.2020
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
 
faktúra
0017/2020
17.02.2020
240,00 €
Servis PC techniky Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
faktúra
0016/2020
17.02.2020
58,80 €
Predplatné
Predplatné na rok 2020 – Čo má vedieť mzdová účtovníčka
PSDOMOV, s.r.o.
Klemensova 34, 010 01 Žilina
IČO: 51108178
 
faktúra
0015/2020
17.02.2020
8 719,00 €
Elektrická energia
Elektrická energia 1. polrok 2020
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 36403008
 
faktúra
0007/2020
17.02.2020
492,95 €
Náklady na pobočku Čierny orol
Vyúčtovanie nákladov za rok 2019
Liptovské múzeum v Ružomberku
Š.N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok
IČO: 35993154
 
Objednávka 6/2020/PR

17.2.2020

21,00 €

Predplatné: časopis História Mediaprint – Kapa Pressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava
IČO: 35792281
 
Objednávka 5/2020/PR

17.2.2020

22,80 €

Predplatné: časopis Profit Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 35790253
 
Objednávka 4/2020/PR

17.2.2020

49,00 €

Predplatné: časopis Trend News and Media Holding a.s.
Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava
IČO: 47256281
 
objednávka
4/2020
07.02.2020
967,39 €
Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
objednávka
3/2020
07.02.2020
747,89 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov + tlačiarne
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
objednávka – knihy
5/2020/KF
07.02.2020
270,27 €
Nákup kníh Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka – knihy
4/2020/KF
07.02.2020
240,24 €
Nákup kníh Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
IČO: 46106596
 
faktúra
0258/2019
07.02.2020
0,41 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
faktúra
0014/2020
07.02.2020
8,80
Autorské poplatky na základe hlásenia LITA autorská spoločnosť
Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1
IČO: 0000420166
 
faktúra
0013/2020
07.02.2020
261,00 €
Predplatné
Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov
Verlag Dashofer, s.r.o.
Železničiarska 13, 814 99 Bratislava
IČO: 35730129
 
objednávka
2/2020
03.02.2020
1 146,37 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
objednávka
3/2020/PR
03.02.2020
261,00 €
Predplatné
Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov
Verlag Dashofer, s.r.o.
Železničiarska 13, 814 99 Bratislava
IČO: 35730129
 
faktúra
0012/2020
03.02.2020
75,92 €
Predplatné
Predplatné na rok 2020 – Práca, mzdy a odmeňovanie
Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1
IČO: 31592503
 
faktúra
0011/2020
03.02.2020
365,52 €
Nákup kníh Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0010/2020
03.02.2020
64,08 €
Kontrola PHP a hydrantov GAJOS, s.r.o.
M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376981
 
faktúra
0009/2020
03.02.2020
348,00 €
Servis multifunkčného zariadenia
Multifunkčné zariadenie Ineo+3350i – servis
TOPICO s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 44392010
 
faktúra
0008/2020
03.02.2020
13,38 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
faktúra
0006/2020
03.02.2020
275,02 €
Nákup kníh Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
faktúra
0004/2020
03.02.2020
1 110,12 €
Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
zmluva
1/2020/Zod/FPI
24.02.2020
90,00 €
Zmluva o dielo – 01/2020/ZoD/FPU Jarmila Zacher Pajpachová ZoD – Zacher Pajpachová
zmluva
1/2020/ZoD
03.02.2020
30,00 €
Zmluva o dielo – 1/2020/ZoD
Beseda spojená s prednáškou – Židia a holokaust
PhDr. Peter Vítek ZoD – Vítek
faktúra
ZDF002/2020
15.01.2020
75,92 €
Predplatné
Predplatné na rok 2020 – Práca, mzdy a odmeňovanie
Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1
IČO: 31592503
 
faktúra
ZDF001/2020
15.01.2020
58,80 €
Predplatné
Predplatné na rok 2020 – Čo má vedieť mzdová účtovníčka
PSDOMOV, s.r.o.
Klemensova 34, 010 01 Žilina
IČO: 51108178
 
faktúra
0005/2020
15.01.2020
763,58 €
Nákup kníh Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0003/2020
15.01.2020
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
 
faktúra
0002/2020
15.01.2020
17,80 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 – Bibiana, Knižná revue
ARES, s.r.o.
Elektrárenská 12091, 831 04 Bratislava
IČO: 31363822
 
faktúra
0001/2020
15.01.2020
26,60 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 – Slovenské pohľady, Slovensko
Matica Slovenská
P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
IČO: 00179027
 
faktúra
0002/Z/2020
15.01.2020
64,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
faktúra
0001/Z/2020
15.01.2020
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
 
faktúra
0234/2019
15.01.2020
1 110,12 €
Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
faktúra
0257/2019
15.01.2020
117,32 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
 
faktúra
0256/2019
15.01.2020
45,73 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
faktúra
0255/2019
15.01.2020
1 059,91 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 – Predplatné novín a časopisov rôznych
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
 
faktúra
0254/2019
15.01.2020
31,87 €
Služby technika PO RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
 
faktúra
0253/2019
15.01.2020
26,56 €
Služby technika BOZP Tibor Repček – technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
 
faktúra
0252/2019
15.01.2020
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
 
faktúra
0251/2019
15.01.2020
240,00 €
Servis PC techniky Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
faktúra
0250/2019
15.01.2020
56,00 €
Predplatné novín a časopisov
Časopis TREND – predplatné r. 2020
News and Media Holding a.s.
Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava
IČO: 47256281
 
faktúra
0249/2019
15.01.2020
40,00 €
Predplatné novín a časopisov
MY Liptovské noviny – predplatné r. 2020
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 35790253
 
faktúra
0248/2019
15.01.2020
86,40 €
Grafické práce Biela hlina, s.r.o.
Tajov 18, 976 34 Tajov
IČO: 48292176
 
objednávka
1/2020
10.01.2020
1 110,12 €

Elektronické stravovacie poukážky

 

GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
objednávka
2/2020/PR
10.01.2020
75,92 €
Predplatné
Predplatné na rok 2020 – Práca, mzdy a odmeňovanie
Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1
IČO: 31592503
 
objednávka
1/2020/PR
10.01.2020
58,80 €
Predplatné
Predplatné na rok 2020 – Čo má vedieť mzdová účtovníčka
PSDOMOV, s.r.o.
Klemensova 34, 010 01 Žilina
IČO: 51108178
 
objednávka – knihy
3/2020/KF
10.01.2020
365,52 €
Nákup kníh Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka – knihy
2/2020/KF
10.01.2020
284,85 €
Nákup kníh Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
objednávka – knihy
1/2020/KF
10.01.2020
763,58 €
Nákup kníh Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka
5/2020/MVS
02.01.2020
50,00 €
MVS Mestská knižnica v Bratislave
Klariská 16, 814 79 Bratislava
IČO: 00179736
 
objednávka
4/2020/MVS
02.01.2020
50,00 €
MVS Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Lazovná 9, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 35987006
 
objednávka
3/2020/MVS
02.01.2020
50,00 €
MVS Slovenská lekárska knižnica
Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1
IČO: 31815651
 
objednávka
2/2020/MVS
02.01.2020
50,00 €
MVS Slovenská národná knižnica
Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin
IČO: 36138517
 
objednávka
1/2020/MVS
02.01.2020
50,00 €
MVS Univerzitná knižnica v Bratislave
Michalská 1, 814 17 Bratislava
IČO: 00164631
 
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this