Faktúry, zmluvy, objednávky 2020

Typ a číslo Dátum a suma Predmet Dodávateľ Príloha
Dohoda o pristúpení 8.10.2020 Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Žilinský samosprávny kraj Zmluva o pristúpení
objednávka
18/2020
13.07.2020
6,50 €
Poplatok – portál cre.sk
Vystavenie potvrdenia
Vyhotovil:
Slovenská komora exekútorov
Ul. Šustekova č. 49, 851 04 Bratislava
IČO: 35659718
 
faktúra
17/2020
13.07.2020
1 353,00 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
zmluva
07/2020/ZoD/FPU
03.07.2020
120,00 €
Zmluva o dielo – 07/2020/ZoD/FPU
Autorská beseda a prezentácia vlastného diela
Stanislav Kaľavský
objednávka – knihy
20/2020/KF
30.06.2020
970,15 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Občianske združenie Diera do sveta
A. Bernoláka 42/11, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 42385776
 
objednávka – knihy
19/2020/KF
30.06.2020
927,84 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka – knihy
18/2020/KF
30.06.2020
542,45 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0095/2020
30.06.2020
784,96 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 – Predplatné novín a časopisov rôznych
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
 
faktúra
0092/2020
30.06.2020
-296,10 €
Náklady na pobočku Čierny orol
Vyúčtovanie zmluvy o výpožičke
Liptovské múzeum v Ružomberku
Š.N.Hýroša 10, 03450 Ružomberok
IČO: 35993154
 
faktúra
0091/2020
30.06.2020
2 264,00 €
Náklady na pobočku Čierny orol
Služby spojené so zmluvou o výpožičke
Liptovské múzeum v Ružomberku
Š.N.Hýroša 10, 03450 Ružomberok
IČO: 35993154
 
objednávka
8/2020/PR
30.06.2020
784,96 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné novín a časopisov
Vyhotovil:
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
 
objednávka
16/2020
30.06.2020
87,00 €
Prihlášky pre čitateľov
Prihlášky pre čitateľov
Vyhotovil:
NORAMI s.r.o
Garbiarska 2032, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36402796
 
zmluva
06/2020/ZoD/FPU
30.06.2020
90,00 €
Zmluva o dielo – 06/2020/ZoD/FPU
Hodnotenie príspevkov, zasadnutie poroty, slávnostné vyhodnotenie súťaže
Anna Uramová
zmluva
05/2020/ZoD/FPU
30.06.2020
90,00 €
Zmluva o dielo – 05/2020/ZoD/FPU
Hodnotenie príspevkov, zasadnutie poroty, slávnostné vyhodnotenie súťaže
Anna Ondrejková
zmluva
04/2020/ZoD/FPU
30.06.2020
90,00 €
Zmluva o dielo – 04/2020/ZoD/FPU
Hodnotenie príspevkov, zasadnutie poroty, slávnostné vyhodnotenie súťaže
PhDr. Peter Laučík
zmluva
03/2020/ZoD/FPU
30.06.2020
90,00 €
Zmluva o dielo – 03/2020/ZoD/FPU
Hodnotenie príspevkov, zasadnutie poroty, slávnostné vyhodnotenie súťaže
Ján Cíger
zmluva
3/2020/Z
23.06.2020
0,00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie MK-2952/2020/3.2
Zmluva – kultúrne poukazy
Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP 33,813 31 Bratislava 1
IČO: 00165182
faktúra
ZDF007/2020
23.06.2020
109,50 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 – Hospodárske noviny
MAFRA Slovakia a.s.
Nobelova 34, 836 05 Bratislava
IČO: 31333524
 
objednávka
7/2020/PR
23.06.2020
109,50 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 – Hospodárske noviny
Vyhotovil:
MAFRA Slovakia a.s.
Nobelova 34, 836 05 Bratislava
IČO: 31333524
 
faktúra
0094/2020
23.06.2020
173,30 €
Odborná prehliadka výťahu
Odborná prehliadka výťahu
Výťahy LM plus s.r.o.
Demänovská cesta 848/65A, 031 01 Lipovský Mikuláš
IČO: 51401193
 
faktúra
0093/2020
23.06.2020
194,41 €
Vykonanie pravidelnej kontroly EZS
Pravidelná kontrola
DELTECH, a.s.
Priemyselná 1, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 30225582
 
faktúra
0090/2020
23.06.2020
205,97
Nákup materiálu
Čistiace a hygienické potreby
Banchem s.r.o.
Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 36227901
 
faktúra
0012/Z/2020
23.06.2020
64,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
faktúra
0089/2020
23.06.2020
67,72 €
Online školenie
Online školenie ISPIN
Asseco Solutions, a.s. Slovensko
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2
IČO: 00602311
 
faktúra
0088/2020
23.06.2020
14,87 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
faktúra
0087/2020
23.06.2020
3,20 €
Služby MVS
Služby MVS
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Lazovná 9, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 35987006
 
faktúra
0086/2020
23.06.2020
111,71 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
 
faktúra
0085/2020
23.06.2020
1 122,01 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
faktúra
0084/2020
23.06.2020
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
 
faktúra
0083/2020
23.06.2020
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček – technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
 
faktúra
0082/2020
23.06.2020
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
 
faktúra
0081/2020
23.06.2020
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
 
faktúra
0080/2020
23.06.2020
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
zmluva
4/2020/Z
23.06.2020
2 000,00 €
Zmluva č. 387/2020/MŠaK
Dotácia mesta Liptovský Mikuláš – nákup kníh
Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
IČO: 00315524
faktúra
0011/Z/2020
12.06.2020
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
 
faktúra
0010/Z/2020
12.06.2020
64,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
faktúra
0009/Z/2020
12.06.2020
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
 
zmluva
02/2020/ZoD/FPU
12.06.2020
90,00 €
Zmluva o dielo – 02/2020/ZoD/FPU
Prednáška spojená s premietaním filmu a autorskou besedou
Michal Mačička
faktúra
0079/2020
08.06.2020
71,00 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0078/2020
08.06.2020
120,60 €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Top-art 77 s.r.o.
Ul. 1 . mája 2044/178, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 47091657
 
objednávka
15/2020
08.06.2020
1160,30 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
zmluva
3/2020/Z
08.06.2020
0,00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie MK-2952/2020/3.2
Zmluva – kultúrne poukazy
Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP 33,813 31 Bratislava 1
IČO: 00165182
faktúra
0003/OZ/2020
01.06.2020
744,60 €
Dane a poplatky mestu
Daň z nehnuteľnosti
Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
IČO: 00315524
 
faktúra
0002/OZ/2020
01.06.2020
429,75
Dane a poplatky mestu
Miestny poplatok za komunálne odpady
Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
IČO: 00315524
 
objednávka
14/2020
01.06.2020
206,47 €
Nákup materiálu
Čistiace a hygienické potreby
Vyhotovil:
Banchem s.r.o.
Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 36227901
 
objednávka
13/2020
01.06.2020
135,44 €
Online školenie
Online školenie ISPIN
Vyhotovil:
Asseco Solutions, a.s. Slovensko
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2
IČO: 00602311
 
objednávka
12/2020
01.06.2020
120,60 €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Vyhotovil:
Top-art 77 s.r.o.
Ul. 1 . mája 2044/178, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 47091657
 
faktúra
0077/2020
01.06.2020
1.503,36 €
Servis knižničného systému Clavius
Ročný poplatok – Clavius
MS-SOFT s.r.o.
Komenského 53, 010 01 Žilina
IČO: 44832621
 
faktúra
0076/2020
01.06.2020
394,48 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
zmluva
2/2020/Z
01.06.2020 Kolektívna zmluva
Kolektívna zmluva – r. 2020
Liptovská knižnica G.F.B v LM a Základná odborová organizácia
Štúrova 56, 031 80 Liptovský Mikuláš
IČO: 36145220
faktúra
0075/2020
15.05.2020
14,56 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
faktúra
0074/2020
15.05.2020
99,77 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0073/2020
15.05.2020
670,03 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
faktúra
0072/2020
15.05.2020
112,46 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
 
faktúra
0071/2020
15.05.2020
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
 
faktúra
0070/2020
15.05.2020
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček – technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
 
faktúra
0069/2020
15.05.2020
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
 
faktúra
0068/2020
15.05.2020
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
 
faktúra
0067/2020
15.05.2020
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
faktúra
0066/2020
15.05.2020
83,28 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
faktúra
0065/2020
15.05.2020
514,85 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Občianske združenie Diera do sveta
A. Bernoláka 42/11, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 42385776
 
objednávka – knihy
17/2020/KF
15.05.2020
71,00 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka
11/2020
15.05.2020
394,48 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Vyhotovil:
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
objednávka
10/2020
15.05.2020
692,90 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
objednávka
9/2020
30.04.2020
83,28 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Vyhotovil:
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
objednávka – knihy
16/2020/KF
30.04.2020
99,77 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0064/2020
30.04.2020
501,49 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0063/2020
30.04.2020
801,57 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0062/2020
30.04.2020
962,07 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0061/2020
30.04.2020
5,40 €
MVS
MVS
Slovenská národná knižnica
Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin
IČO: 36138517
 
zmluva
1/2020/Z
17.04.2020
3 000,00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-01878
20-513-01878 – Knižnica je tá správna adresa
Fond na podporu umenia
Cukrová 14, 811 08 Bratislava
IČO: 42418933
faktúra
0008/Z/2020
17.04.2020
64,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
faktúra
0007/Z/2020
17.04.2020
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
 
faktúra
0060/2020
17.04.2020
16,67 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
faktúra
0059/2020
17.04.2020
105,48 €
Revízia kamerového systému
Revízia kamerového systému
Alarma, s.r.o.
Nová 4462/5, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45895457
 
faktúra
0058/2020
17.04.2020
368,72 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
faktúra
0057/2020
17.04.2020
80,78 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
 
faktúra
0056/2020
17.04.2020
175,10 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0055/2020
17.04.2020
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
 
faktúra
0054/2020
17.04.2020
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček – technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
 
faktúra
0053/2020
17.04.2020
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
 
faktúra
0052/2020
17.04.2020
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
 
faktúra
0051/2020
17.04.2020
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
objednávka
8/2020
17.04.2020
381,30 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
faktúra
0050/2020
06.04.2020
106,10 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Slovenská národná knižnica
Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin
IČO: 36138517
 
faktúra
0049/2020
06.04.2020
167,34 €
Vykonanie pravidelnej kontroly EZS
Pravidelná kontrola
DELTECH, a.s.
Priemyselná 1, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 30225582
 
faktúra
0048/2020
06.04.2020
228,49 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka – knihy
15/2020/KF
06.04.2020
514,85 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Občianske združenie Diera do sveta
A. Bernoláka 42/11, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 42385776
 
objednávka – knihy
14/2020/KF
06.04.2020
501,49 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka – knihy
13/2020/KF
06.04.2020
801,57 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka – knihy
12/2020/KF
06.04.2020
962,07 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
zmluva
1/2020/Z
19.03.2020
3 000,00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 120-513-01878
20-513-01878 – Knižnica je tá správna adresa
Fond na podporu umenia
Cukrová 14, 811 08 Bratislava
IČO: 42418933
faktúra
0047/2020
16.03.2020
1433,28 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0046/2020
16.03.2020
361,29 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
faktúra
0045/2020
16.03.2020
409,89 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
faktúra
0043/2020
16.03.2020
147,02 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
 
faktúra
0039/2020
16.03.2020
1 090,29 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
faktúra
0006/Z/2020
16.03.2020
64,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
objednávka – knihy
11/2020/KF
13.03.2020
175,10 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka – knihy
10/2020/KF
13.03.2020
228,49 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka – knihy
9/2020/KF
13.03.2020
106,10 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Slovenská národná knižnica
Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin
IČO: 36138517
 
faktúra
0005/Z/2020
13.03.2020
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
 
faktúra
0044/2020
13.03.2020
14,21 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
faktúra
0042/2020
13.03.2020
218,10 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0038/2020
13.03.2020
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
 
faktúra
0037/2020
13.03.2020
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček – technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
 
faktúra
0036/2020
13.03.2020
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
 
faktúra
0035/2020
13.03.2020
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
 
faktúra
0034/2020
13.03.2020
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
objednávka – knihy
11/2020/KF
13.03.2020
175,10 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0041/2020
06.03.2020
22,80 €
Predplatné novín a časopisov
Časopis PROFIT – predplatné r. 2020
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 35790253
 
faktúra
0040/2020
06.03.2020
21,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 – časopis História
Mediaprint – Kapa Pressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava
IČO: 35792281
 
objednávka
7/2020
06.03.2020
1127,50 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
objednávka – knihy
8/2020/KF
06.03.2020
1433,28 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka – knihy
7/2020/KF
06.03.2020
771,18 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0033/2020
06.03.2020
6,60 €
Poplatok – portál cre.sk
Vystavenie potvrdenia
Slovenská komora exekútorov
Ul. Šustekova č. 49, 851 04 Bratislava
IČO: 35659718
 
faktúra
0032/2020
06.03.2020
49,00 €
Nákup časopisov
Časopis TREND
News and Media Holding a.s.
Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava
IČO: 47256281
 
faktúra
0031/2020
06.03.2020
80,20 €
Grafické práce
Grafické práce
Biela hlina, s.r.o.
Tajov 18, 976 34 Tajov
IČO: 48292176
 
faktúra
0025/2020
27.02.2020
1 146,37 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
faktúra
0030/2020
27.02.2020
1.335,55 €
Knižničný systém Clavius
Udržiavací poplatok – Clavius
MS-SOFT s.r.o.
Komenského 53, 010 01 Žilina
IČO: 44832621
 
faktúra
0029/2020
27.02.2020
270,27 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0028/2020
27.02.2020
353,40
Nákup materiálu
Nákup tlačiarne
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
faktúra
ZDF006/2020
27.02.2020
6,60 €
Poplatok – portál cre.sk
Vystavenie potvrdenia
Slovenská komora exekútorov
Ul. Šustekova č. 49, 851 04 Bratislava
IČO: 35659718
 
faktúra
ZDF005/2020
27.02.2020
21,00 €
Predplatné novín a časopisov
Časopis HISTÓRIA – predplatné r. 2020
Mediaprint – Kapa Pressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava
IČO: 35792281
 
faktúra
ZDF004/2020
27.02.2020
22,80 €
Predplatné novín a časopisov
Časopis PROFIT – predplatné r. 2020
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 35790253
 
faktúra
ZDF003/2020
27.02.2020
49,00 €
Predplatné novín a časopisov
Časopis TREND – predplatné r. 2020
News and Media Holding a.s.
Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava
IČO: 47256281
 
faktúra
0004/Z/2020
27.02.2020
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
 
objednávka – knihy
6/2020/KF
24.02.2020
218,10 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka
6/2020
24.02.2020
6,60 €
Poplatok – portál cre.sk
Vystavenie potvrdenia
Vyhotovil:
Slovenská komora exekútorov
Ul. Šustekova č. 49, 851 04 Bratislava
IČO: 35659718
 
zmluva
1/2020/ZoD/FPU
24.02.2020
90,00 €
Zmluva o dielo – 01/2020/ZoD/FPU
Autorská beseda
Jarmila Zacher Pajpachová
objednávka
6/2020/PR
17.02.2020
21,00 €
Predplatné novín a časopisov
Časopis HISTÓRIA – predplatné r. 2020
Vyhotovil:
Mediaprint – Kapa Pressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava
IČO: 35792281
 
objednávka
5/2020/PR
17.02.2020
22,80 €
Predplatné novín a časopisov
Časopis PROFIT – predplatné r. 2020
Vyhotovil:
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 35790253
 
objednávka
4/2020/PR
17.02.2020
49,00 €
Predplatné novín a časopisov
Časopis TREND – predplatné r. 2020
Vyhotovil:
News and Media Holding a.s.
Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava
IČO: 47256281
 
objednávka
5/2020
17.02.2020
67,23 €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Vyhotovil:
Top-art 77 s.r.o.
Ul. 1 . mája 2044/178, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 47091657
 
faktúra
0003/Z/2020
17.02.2020
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
 
faktúra
0001/OZ/2020
17.02.2020
224,46 €
Služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
Koncesionársky poplatok
Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
IČO: 47232480
 
faktúra
0027/2020
17.02.2020
15,20 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
faktúra
0026/2020
17.02.2020
67,23 €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Top-art 77 s.r.o.
Ul. 1 . mája 2044/178, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 47091657
 
faktúra
0024/2020
17.02.2020
264,70 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
IČO: 46106596
 
faktúra
0023/2020
17.02.2020
119,30 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
 
faktúra
0022/2020
17.02.2020
967,39 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
faktúra
0021/2020
17.02.2020
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
 
faktúra
0020/2020
17.02.2020
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček – technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
 
faktúra
0019/2020
17.02.2020
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
 
faktúra
0018/2020
17.02.2020
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
 
faktúra
0017/2020
17.02.2020
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
faktúra
0016/2020
17.02.2020
58,80 €
Predplatné
Predplatné na rok 2020 – Čo má vedieť mzdová účtovníčka
PSDOMOV, s.r.o.
Klemensova 34, 010 01 Žilina
IČO: 51108178
 
faktúra
0015/2020
17.02.2020
8 719,00 €
Elektrická energia
Elektrická energia 1. polrok 2020
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 36403008
 
faktúra
0007/2020
17.02.2020
492,95 €
Náklady na pobočku Čierny orol
Vyúčtovanie nákladov za rok 2019
Liptovské múzeum v Ružomberku
Š.N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok
IČO: 35993154
 
objednávka
4/2020
07.02.2020
967,39 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
objednávka
3/2020
07.02.2020
747,89 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov + tlačiarne
Vyhotovil:
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
objednávka – knihy
5/2020/KF
07.02.2020
270,27 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka – knihy
4/2020/KF
07.02.2020
240,24 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
IČO: 46106596
 
faktúra
0258/2019
07.02.2020
0,41 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
faktúra
0014/2020
07.02.2020
8,80
Autorské poplatky na základe hlásenia
Autorské poplatky na základe hlásenia
LITA autorská spoločnosť
Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1
IČO: 0000420166
 
faktúra
0013/2020
07.02.2020
261,00 €
Predplatné
Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov
Verlag Dashofer, s.r.o.
Železničiarska 13, 814 99 Bratislava
IČO: 35730129
 
objednávka
2/2020
03.02.2020
1 146,37 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Vyhotovil:
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
objednávka
3/2020/PR
03.02.2020
261,00 €
Predplatné
Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov
Vyhotovil:
Verlag Dashofer, s.r.o.
Železničiarska 13, 814 99 Bratislava
IČO: 35730129
 
faktúra
0012/2020
03.02.2020
75,92 €
Predplatné
Predplatné na rok 2020 – Práca, mzdy a odmeňovanie
Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1
IČO: 31592503
 
faktúra
0011/2020
03.02.2020
365,52 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0010/2020
03.02.2020
64,08 €
Kontrola PHP a hydrantov
Kontrola PHP a hydrantov
GAJOS, s.r.o.
M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376981
 
faktúra
0009/2020
03.02.2020
348,00 €
Servis multifunkčného zariadenia
Multifunkčné zariadenie Ineo+3350i – servis
TOPICO s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 44392010
 
faktúra
0008/2020
03.02.2020
13,38 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
faktúra
0006/2020
03.02.2020
275,02 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
faktúra
0004/2020
03.02.2020
1 110,12 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
zmluva
1/2020/Zod/FPI
24.02.2020
90,00 €
Zmluva o dielo – 01/2020/ZoD/FPU Jarmila Zacher Pajpachová
zmluva
1/2020/ZoD
03.02.2020
30,00 €
Zmluva o dielo – 1/2020/ZoD
Beseda spojená s prednáškou – Židia a holokaust
PhDr. Peter Vítek
objednávka
3/2020/PR
24.01.2020
261,00 €
Predplatné
Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov
Vyhotovil:
Verlag Dashofer, s.r.o.
Železničiarska 13, 814 99 Bratislava
IČO: 35730129
 
faktúra
ZDF002/2020
15.01.2020
75,92 €
Predplatné
Predplatné na rok 2020 – Práca, mzdy a odmeňovanie
Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1
IČO: 31592503
 
faktúra
ZDF001/2020
15.01.2020
58,80 €
Predplatné
Predplatné na rok 2020 – Čo má vedieť mzdová účtovníčka
PSDOMOV, s.r.o.
Klemensova 34, 010 01 Žilina
IČO: 51108178
 
faktúra
0005/2020
15.01.2020
763,58 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0003/2020
15.01.2020
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
 
faktúra
0002/2020
15.01.2020
17,80 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 – Bibiana, Knižná revue
ARES, s.r.o.
Elektrárenská 12091, 831 04 Bratislava
IČO: 31363822
 
faktúra
0001/2020
15.01.2020
26,60 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 – Slovenské pohľady, Slovensko
Matica Slovenská
P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
IČO: 00179027
 
faktúra
0002/Z/2020
15.01.2020
64,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
faktúra
0001/Z/2020
15.01.2020
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
 
faktúra
0234/2019
15.01.2020
1 110,12 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
faktúra
0257/2019
15.01.2020
117,32 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
 
faktúra
0256/2019
15.01.2020
45,73 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
faktúra
0255/2019
15.01.2020
1 059,91 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 – Predplatné novín a časopisov rôznych
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
 
faktúra
0254/2019
15.01.2020
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
 
faktúra
0253/2019
15.01.2020
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček – technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
 
faktúra
0252/2019
15.01.2020
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
 
faktúra
0251/2019
15.01.2020
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
faktúra
0250/2019
15.01.2020
56,00 €
Predplatné novín a časopisov
Časopis TREND – predplatné r. 2020
News and Media Holding a.s.
Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava
IČO: 47256281
 
faktúra
0249/2019
15.01.2020
40,00 €
Predplatné novín a časopisov
MY Liptovské noviny – predplatné r. 2020
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 35790253
 
faktúra
0248/2019
15.01.2020
86,40 €
Grafické práce
Grafické práce
Biela hlina, s.r.o.
Tajov 18, 976 34 Tajov
IČO: 48292176
 
objednávka
1/2020
10.01.2020
1 110,12 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
objednávka
2/2020/PR
10.01.2020
75,92 €
Predplatné
Predplatné na rok 2020 – Práca, mzdy a odmeňovanie
Vyhotovil:
Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1
IČO: 31592503
 
objednávka
1/2020/PR
10.01.2020
58,80 €
Predplatné
Predplatné na rok 2020 – Čo má vedieť mzdová účtovníčka
Vyhotovil:
PSDOMOV, s.r.o.
Klemensova 34, 010 01 Žilina
IČO: 51108178
 
objednávka – knihy
3/2020/KF
10.01.2020
365,52 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka – knihy
2/2020/KF
10.01.2020
284,85 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
objednávka – knihy
1/2020/KF
10.01.2020
763,58 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka
5/2020/MVS
02.01.2020
50,00 €
MVS
MVS
Vyhotovil:
Mestská knižnica v Bratislave
Klariská 16, 814 79 Bratislava
IČO: 00179736
 
objednávka
4/2020/MVS
02.01.2020
50,00 €
MVS
MVS
Vyhotovil:
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Lazovná 9, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 35987006
 
objednávka
3/2020/MVS
02.01.2020
50,00 €
MVS
MVS
Vyhotovil:
Slovenská lekárska knižnica
Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1
IČO: 31815651
 
objednávka
2/2020/MVS
02.01.2020
50,00 €
MVS
MVS
Vyhotovil:
Slovenská národná knižnica
Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin
IČO: 36138517
 
objednávka
1/2020/MVS
02.01.2020
50,00 €
MVS
MVS
Vyhotovil:
Univerzitná knižnica v Bratislave
Michalská 1, 814 17 Bratislava
IČO: 00164631
 
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this