Faktúry, zmluvy, objednávky 2023

Typ a číslo Dátum vyhotovenia Dátum zverejnenia  Suma (s DPH) Predmet Dodávateľ Príloha
             
ZMLUVY            
0001/LKGFB/2023 (Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a udelení licencie KUBO CLUB) 31.1.2023 1.2.2023 300,00 € Udelenie licencie za službu – digitálne knihy pre deti KUBO MEDIA, s.r.o. KUBO – licencia – dodatok č. 1
0002/LKGFB/2023 (Zmluva č. 112/2023/MŠaK) 7.2.2023 8.2.2023 2 000,00 € Dotácia z rozpočtových prostriedkov mesta Liptovský Mikuláš na obnovu knižničného fondu Mesto Liptovský Mikuláš Zmluva – dotácia Mesto LM
0003/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo č. 01/2023/ZoD/FPU) 14.2.2023 23.2.2023 150,00 € Autorská beseda a prezentácia vlastného diela Jonathan Gresty Zmluva o dielo – Gresty – FPU 2023
 0004/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo č. 02/2023/ZoD/FPU) 1.3.2023 3.3.2023 150,00 € Poeticko-hudobné soiré – prezentácia vlastnej tvorby Mgr. Silvia Kaščáková, PhD. ZoD – Kaščáková – soiré
0005/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo č. 03/2023/ZoD/FPU) 6.3.2023 9.3.2023 50,00 € Jarná tvorivá dielňa „Nevyhadzuj, recykluj, tvor“ Mgr. Anna Iľanovská ZoD – Iľanovská
0006/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo 04/2023/ZoD/FPU) 6.3.2023 9.3.2023 100,00 € Prednáška pre študentov SO slovenských brancoch s exbrancom Michal Gabriš ZoD – Gabriš
0007/LKGFB/2023 (Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-513-01305) 8.3.2023 13.4.2023 5 000,00 € Realizácia komunitných aktivít, realizácia vzdelávacích aktivít pre verejnosť Fond na podporu umenia Zmluva – FPU – 23-513-01305
0008/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo č. 06/2023/ZoD/FPU) 2.5.2023 10.5.2023 100,00 € Literárna dielňa pre deti: Poď do rozprávky Mgr. Dávid Dziak, PhD. ZoD – Dziak
0009/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo č. 07/2023/ZoD/FPU 15.5.2023 23.5.2023 150,00 € Prednášky: Neduhy sociálnych sietí Vladimír Šnídl ZoD – Šnídl 2023
0010/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo č. 08/2023/ZoD/FPU 16.5.2023 23.5.2023 100,00 € Rázusovie Vrbica – porotca v prehliadke literárnej tvorby detí Liptova Ing. Silvia Vančová ZoD – Vančová
0011/LKGFB/2023 13.3.2023 29.5.2023   Kolektívna zmluva 2023 Základná odborová organizácia pri LK GFB KZ 2023
0012/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo č. 12/2023/ZoD/FPU) 12.6.2023 12.6.2023 100,00 € Krídla Ivana Laučíka – porota literárnej súťaže začínajúcich autorov Mathej Thomka ZoD – FPU – Thomka – KIL 2023
0013/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo č. 13/2023/ZoD/FPU) 12.6.2023 12.6.2023 100,00 € Krídla Ivana Laučíka – porota literárnej súťaže začínajúcich autorov PhDr. Peter Laučík ZoD – FPU – Laučík – KIL 2023
0014/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo č. 11/2023/ZoD/FPU) 12.6.2023 12.6.2023 100,00 € Krídla Ivana Laučíka – porota literárnej súťaže začínajúcich autorov doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD. ZoD – FPU – Juhásová – KIL 2023
0015/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo č. 09/2023/ZoD/FPU) 12.6.2023 12.6.2023 100,00 € Krídla Ivana Laučíka – porota literárnej súťaže začínajúcich autorov Anna Ondrejková ZoD – FPU – Ondrejková – KIL 2023
0016/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo č. 10/2023/ZoD/FPU) 12.6.2023 12.6.2023 100,00 € Krídla Ivana Laučíka – porota literárnej súťaže začínajúcich autorov Mgr. Silvia Kaščáková, PhD. ZoD – FPU – Kaščáková – KIl 2023
0017/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo č. 01/2023/ZoD) 12.6.2023 12.6.2023 100,00 € Účinkovanie  (hudobný sprievod) na vyhodnotení súťaže Krídla Ivana Laučíka Dušan Havrilla ZoD – Havrila – KIL 2023
0018/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo č. 14/2023/ZoD/FPU) 7.7.2023 12.7.2023 200,00 € Autorská beseda a prezentácia vlastného diela Ing. Andrej Bán ZoD – Bán 2023
0019/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo č. 15/2023/ZoD/FPU) 7.7.2023 12.7.2023 200,00 € Moderovanie autorskej besedy – Andrej Bán Mgr. Jozef Nagy ZoD – Nagy – 2023
0020/LKGFB/2023 (Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-03155) 28.6.2023 24.7.2023 10 000,00 € Knihy menia svet – dotácia FPU – akvizícia KF Fond na podporu umenia Zmluva – FPU č. 23-514-03155
0021/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo č. 16/2023/ZoD/FPU) 22.9.2023 22.9.2023 150,00 € Vedenie literárnej dielne Lenka Šafranová ZoD – Šafranová
Dodatok č. 1 k čiastkovej zmluve o dodávke elektriny 28.9.2023 28.9.2023 161,87 € / MWh bez DPH Dodávka elektriny, zabezpečenie distribúcie elektriny a prevzatie zodpovednosti za odchýlku Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Doplnok č. 1 ku zmluve – SSE – 2024
0022/LKGFB/2023 (17/2023/ZoD/FPU) 2.10.2023 2.10.2023 50,00 € Vedenie jesennej tvorivej dielne Nevyhadzuj, recykluj, tvor Mgr. Anna Iľanovská ZoD – Iľanovská 2
0023/LKGFB/2023 (18/2023/ZoD/FPU) 3.10.2023 5.10.2023 75,00 € Prednáška Tajomstvo metafory (teória literatúry a slovenská poézia 20. a 21., stor., tvorivé písanie) 2x doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD. ZoD – Juhásová 2
0024/LKGFB/2023 (19/2023/ZoD/FPU) 3.10.2023 5.10.2023 75,00 € Prednáška Tajomstvo metafory (teória literatúry a slovenská poézia 20. a 21., stor., tvorivé písanie) 2x Mgr. Silvia Kaščáková, PhD. ZoD – Kaščáková 2
0025/LKGFB/2023 (20/2023/ZoD/FPU) 27.10.2023 27.10.2023 100,00 € Prednáška Vrbica a jej pripojenie k Liptovskému Mikulášu PhDr. Peter Vítek ZoD – Vítek
0026/LKGFB/2023 (21/2023/ZoD/FPU) 2.11.2023 2.11.2023 50,00 € Literárna prednáška pre SŠ: Shakespeare a jeho diela Anna Ondrejková ZoD – Ondrejková – 21
0027/LKGFB/2023 (22/2023/ZoD/FPU 2.11.2023 2.11.2023 50,00 € Literárna prednáška pre 2. st. ZŠ: Sci-fi a fantasy literatúra Anna Ondrejková ZoD – Ondrejková – scifi
0028/LKGFB/2023 (Zmluva o dobrovoľníckej činnosti) 25.10.2023 25.10.2023 0 € Dobrovoľnícka činnosť Tereza Šuchaňová Zmluva o dobrovoľníckej činnosti – Šuchaňová
0029/LKGFB/2023 (23/2023/ZoD/FPU) 16.11.2023 16.11.2023 50,00 € Prednášky tajomstvá jaskýň Juraj Littva ZoD – Littva
0030/LKGFB/2023 (Zmluva o dobrovoľníckej činnosti) 23.11.2023 23.11.2023 0,00 € Dobrovoľnícka činnosť Alžbeta Červeňová Zmluva o dobrovoľníckej činnosti – Červeňová
0031/LKGFB/2023 (Zmluva o výpožičke) 29.11.2023 1.12.2023 6 400,00 € Výpožička priestorov – NKP Čierny orol Liptovské múzeum Ružomberok Zmluva o výpožičke – Liotovské múzeum – 2024
0032/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo č. 24/2023/ZoD/FPU) 27.11.2023 1.12.2023 100,00 € Prednáška Tureckým Kurdistanom cez bájny Ararat Mgr. Jiří Kolínský ZoD – Kolínský
             
FAKTÚRY            
Číslo faktúry Dátum vyhotovenia Dátum doručenia Suma s DPH Predmet Dodávateľ Príloha
0001 2.1.2023 12.1.2023 1 295,59 Elektronické stravovacie poukážky GGFS  
0002 1.1.2023 23.1.2023 58,80 Pripojenie na internet PROFI-NET ..
0003 2.1.2023 12.1.2023 1 328,71 Časopisy – predplatné 2023 Slovenská pošta  
0004 9.1.2023 12.1.2023 15,00 Vetigo – predplatné FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania  
0005 9.1.2023 12.1.2023 12,00 Časopis Sociálna prevencia – predplatné Národné osvetové centrum  
0001/Z 10.1.2023 10.1.2023 12,29 Služby PCO PZ SR  
0002/Z 12.1.2023 12.1.2023 85,00 Vodné a stočné Liptovská vodárenská spoločnosť ..
0006 13.1.2023 13.1.2023 36,00 Časopis Dymák – predplatné VINGUSTE s.r.o.  
ZDF001/23 13.1.2023 23.1.2023 84,00 Denník N – predplatné N Press s.r.o.  
0007 26.1.2023 3.2.2023 255,21 Nákup nových kníh Secret, s.r.o.  
0008 27.1.2023 3.2.2023 596,87 Nákup nových kníh Secret, s.r.o.  
0009 27.1.2023 10.2.2023 6,60 Poplatok za MVS Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica  
0011 27.1.2023 10.2.2023 455,04 ESET licencia Ing. Milan Jančuška – JANSOL  
0012 27.1.2023 10.2.2023 5 272,00 Odber elektrickej energie Stredoslovenská energetika  
0013 27.1.2023 10.2.2023 177,84 Kontrola PHP a hydrantov GAJOS  
0014 31.1.2023 10.2.2023 1 671,36 Elektronické stravovacie poukážky GGFS  
0015 27.1.2023 10.2.2023 303,60 Nákup nových kníh IKAR  
0016 27.1.2023 10.2.2023 82,28 Nákup nových kníh IKAR  
0001/OZ 30.1.2023 1.2.2023 111,48 Služby verejnosti poskytované RTVS Rozhlas a televízia Slovenska  
0017 31.1.2023 10.2.2023 320,00 Zmluvný servis IT Ing. Milan Jančuška – JANSOL  
0018 1.2.2023 10.2.2023 58,80 Pripojenie na internet PROFI-NET  
0003/Z 1.2.2023 1.2.2023 12,29 Služby PCO PZ SR  
0004/Z 1.2.2023 14.2.2023 85,00 Vodné a stočné Liptovská vodárenská spoločnosť  
0019 2.2.2023 10.2.2023 54,00 Pracovná zdravotná služba TeamPrevent Santé  
0020 31.1.2023 10.2.2023 26,56 Služby technika BOZP Tibor Repček  
0021 31.1.2023 10.2.2023 31,87 Služby technika PO RR safety  
0022 3.2.2023 10.2.2023 36,60 Digitálne čitateľské preukazy PAYSY  
0023 3.2.2023 10.2.2023 4,60 Digitálne kópie Slovenská národná knižnica  
0024 1.2.2023 22.2.2023 109,30 Telekomunikačné služby Slovak Telekom  
0025 4.2.2023 22.2.2023 23,60 PZS – základné vyšetrenie TeamPrevent Santé  
0026 7.2.2023 10.2.2023 9,79 Mobilné telefóny Žilinský samosprávny kraj  
0027 14.2.2023 22.2.2023 117,48 Ročná kontrola a údržba kamerového systému ALARMA, s.r.o.  
0028 14.2.2023 22.2.2023 1 600,00 Služby spojené s výpožičkou priestorov – Čierny orol Liptovské múzeum Ružomberok  
0029 22.2.2023 7.3.2023 573,72 Nákup nových kníh Secret, s.r.o.  
0030 28.2.2023 7.3.2023 1 783,53 Elektronické stravovacie poukážky GGFS, s.r.o.  
0031 28.2.2023 7.3.2023 320,00 Zmluvný servis IT Ing. Milan Jančuška – JANSOL  
0032 1.3.2023 7.3.2023 58,80 Pripojenie na internet PROFI-NET  
0005/Z 7.3.2023 7.3.2023 12,29 Služby PCO PZ SR  
0006/Z 7.3.2023 7.3.2023 85,00 Vodné, stočné Liptovská vodárenská spoločnosť  
0033 28.2.2023 7.3.2023 26,56 Služby technika BOZP Tibor Repček  
0034 28.2.2023 7.3.2023 31,87 Služby technika PO RR safety  
0035 27.1.2023 7.3.2023 5 272,00 Odber elektrickej energie Stredoslovenská energetika  
0036 2.3.2023 7.3.2023 54,00 Pracovná zdravotná služba TeamPrevent Santé  
0037 2.3.2023 7.3.2023 724,48 Nákup nových kníh Secret, s.r.o.  
0038 1.3.2023 7.3.2023 109,68 Telekomunikačné služby Slovak Telekom  
0039 13.3.2023 25.3.2023 844,83 Nákup nových kníh Secret, s.r.o.  
0040 13.3.2023 21.3.2023 9,14 Mobilné telefóny  Žilinský samosprávny kraj  
0041 16.3.2023 25.3.2023 1 335,55 Knižničný systém Clavius – držiavací poplatok – rok 2023 MS-SOFT, s.r.o.  
0042 14.3.2023 25.3.2023 300,00 Licencia Cubo Club Kubo Media, s.r.o.  
0043 14.3.2023 25.3.2022 452,71 Tonery Synergon a.s.  
0044 28.3.2023 13.4.2023 136,08 Banchem s.r.o. Čistiace prostriedky  
0045 29.3.2023 13.4.2023 113,99 Oprava zobrazovacej jednotky – MFZ TOPICO s.r.o.  
0046 31.3.2023 13.4.2023 1 323,63 Elektronické stravovacie poukážky GGFS  
0047 3.4.2023 13.4.2023 5 272,00 Odber elektrickej energie Stredoslovenská energetika  
0048 31.3.2023 13.4.2023 320,00 Zmluvný servis IT Ing. Milan Jančuška – JANSOL  
0049 1.4.2023 13.4.2023 58,80 Pripojenie na internet PROFI-NET  
0050 31.3.2023 13.4.2023 42,00 Pracovná zdravotná služba GAJOS  
0051 31.3.2023 13.4.2023 26,56 Služby technika BOZP Tibor Repček  
0052 31.3.2023 13.4.2023 31,87 Služby technika PO RR safety  
0053 1.4.2023 13.4.2023 109,80 Telekomunikačné služby Slovak Telekom  
0007/Z 5.4.2023 5.4.2023 12,29 Služby PCO PZ SR  
0008/Z 5.4.2023 13.4.2023 85,00 Vodné, stočné Liptovská vodárenská spoločnosť  
0054 9.3.2023 13.4.2023 150,00 Poeticko-hudobné soirée Dušan Havrilla  
0055 1.4.2023 25.4.2023 120,00 SAK – členský príspevok 2023 Slovenská asociácia knižníc  
0056 11.4.2023 13.4.2023 69,60 Digitálny čitateľský preukaz PAYSY  
0057 3.4.2023 13.4.2023 222,30 Pravidelná kontrola EZS, výmena batérie DELTECH  
0058 11.4.2023 13.4.2023 66,00 Odpadová nádoba na toner – MFZ TOPICO  
0059 11.4.2023 14.4.2023 9,69 Mobilné telefóny Žilinský samosprávny kraj  
0060 13.4.2023 14.4.2023 400,00 Workshop Minulosť je pred nami OZ Living Memory  
0002/OZ 17.4.2023 16.5.2023 332,53 Poplatok za komunálne odpady Mesto Liptovský Mikuláš  
0003/OZ 17.4.2023 16.5.2023 744,60 Daň z nehnuteľnosti Mesto Liptovský Mikuláš  
0061 21.4.2023 28.4.2023 500,27 Nákup nových kníh Secret  
0062 21.4.2023 28.4.2023 345,64 Nákup nových kníh Diera do sveta  
0063 25.4.2023 28.4.2023 258,90 Nákup nových kníh Secret  
0064 28.4.2023 9.5.2023 1 688,19 Elektronické stravovacie poukážky GGFS  
0065 30.4.2023 9.5.2023 320,00 Zmluvný servis IT Ing. Milan Jančuška – JANSOL  
0066 1.5.2023 9.5.2023 58,80 Pripojenie na internet PROFI-NET  
0067 2.5.2023 9.5.2023 42,00 Pracovná zdravotná služba GAJOS  
0068 3.5.2023 9.5.2023 4 003,00 Odber elektrickej energie Stredoslovenská energetika  
0069 30.4.2023 9.5.2023 26,56 Služby technika BOZP Tibor Repček  
0070 30.4.2023 9.5.2023 31,87 Služby technika PO RR safety  
0071 1.5.2023 9.5.2023 108,92 Telekomunikačné služby Slovak Telekom  
0072 4.5.2023 9.5.2023 34,80 Digitálny čitateľský preukaz PAYSY  
0009/Z 9.5.2023 9.5.2023 12,29 Služby PCO PZ SR  
0010/Z 9.5.2023 9.5.2023 85,00 Vodné, stočné Liptovská vodárenská spoločnosť  
0073 10.5.2023 12.5.2023 9,27 Mobilné telefóny Žilinský samosprávny kraj  
0074 12.5.2023 16.5.2023 325,56 Nákup nových kníh IKAR  
0075 11.5.2023 16.5.2023 80,96 Tonery Synergon  
0076 1.5.2023 25.5.2023 150,00 Vedenie psychomotorických tréningov pre seniorov Agua Club s.r.o.  
0077 18.5.2023 25.5.2023 65,00 SSD Samsung 870 EVO Ing. Milan Jančuška – JANSOL  
0078 19.5.2023 25.5.2023 398,99 Nákup nových kníh Secret  
0079 26.5.2023 8.6.2023 542,20 Tonery Synergon  
0080 31.5.2023 13.6.2023 1 626,49 Elektronické stravovacie poukážky GGFS  
0081 3.5.2023 13.6.2023 4 003,00 Odber elektrickej energie Stredoslovenská energetika  
0082 31.5.2023 13.6.2023 320,00 Zmluvný servis IT Ing. Milan Jančuška – JANSOL  
0083 1.6.2023 13.6.2023 58,80 Pripojenie na internet PROFI-NET  
0084 31.5.2023 13.6.2023 42,00 Pracovná zdravotná služba GAJOS  
0085 31.5.2023 13.6.2023 26,56 Služby technika BOZP Tibor Repček  
0086 31.5.2023 13.6.2023 31,87 Služby technika PO RR safety  
ZDF002/23 1.6.2023 13.6.2023 149,50 Hospodárske noviny – predplatné Mafra Slovakia  
0087 2.6.2023 13.6.2023 34,80 Digitálny čitateľský preukaz PAYSY  
0088 1.6.2023 13.6.2023 109,19 Telekomunikačné služby Slovak Telekom  
0089 2.6.2023 13.6.2023 259,21 Nákup nových kníh Ikar  
0090 5.6.2023 13.6.2023 423,26 Nákup nových kníh Secret  
0091 6.6.2023 13.6.2023 105,00 Tlačivo – preukaz používateľa knižnice Ing. Zsolt Marczibal – CONNECT  
0092 7.6.2023 8.6.2023 68,25 Kancelárske potreby Top-art77 s.r.o.  
0093 6.6.2023 13.6.2023 166,24 Tonery Synergon  
0011/Z 8.6.2023 13.6.2023 12,29 Služby PCO PZ SR  
0094 9.6.2023 13.6.2023 436,60 Nákup nových kníh Secret  
0095 12.6.2023 13.6.2023 10,17 Mobilné telefóny Žilinský samosprávny kraj  
0012/Z 13.6.2023 13.6.2023 85,00 Vodné, stočné Liptovská vodárenská spoločnosť  
0096 14.6.2023 22.6.2023 946,52 Časopisy – predplatné Slovenská pošta  
0097 14.6.2023 22.6.2023 100,00 Archeologická čítanka Liptova Spolok SEPTENTRIO  
0098 16.6.2023 22.6.2023 149,50 Hospodárske noviny – predplatné Mafra Slovakia  
0099 26.6.2023 4.7.2023 156,38 Nákup nových kníh Secret  
0100 25.6.2023 4.7.2023 173,30 Odborná prehliadka a oprava výťahu VÝŤAHY LM plus  
0101 27.6.2023 4.7.2023 1 503,00  Servisné služby – systém Clavius Valér Romok  
0102 28.6.2023 4.7.2023 222,30 Pravidelná kontrola EZS DELTECH  
0013/Z 4.7.2023 4.7.2023 12,29 Služby PCO PZ SR  
0014/Z 13.7.2023 13.7.2023 85,00 Vodné, stočné Liptovská vodárenská spoločnosť  
             
             
             
             
             
             
             
OBJEDNÁVKY            
Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dátum zverejnenia Suma s DPH Predmet Dodávateľ Objednávku podpísal
1/2023 20.1.2023 27.1.2023 177,84 € Kontrola HP a hydrantov GAJOS, s.r.o.  
             
2/2023 31.1.2023 3.2.2023 1 671,36 € Elektronické stravovacie poukážky GGFS, s.r.o.  
3/2023 28.2.2023 3.3.2023 1 783,53 € Elektronické stravovacie poukážky GGFS, s.r.o.  
4/2023 9.3.2023 10.3.2023 452,71 € Tonery – ponuky č. 20230309 – ÚNRL Synergon, a.s.  
5/2023 9.3.2023 10.3.2023 150,00 € Poeticko-hudobné soiré Dušan Havrilla  
6/2023 9.3.2023 10.3.2023 150,00 € Vedenie kurzu psychomotorického tréningu pamäti Aqua Club, s.r.o.  
7/2023 27.3.2023 31.3.2023 400,00 € Workshop: Minulosť je pred nami 2x OZ Living Memory  
8/2023 27.3.2023 31.3.2023 136,08€ Nákup čistiacich a hygienických potrieb Banchem, s.r.o.  
9/2023 29.3.2023 31.3.2023 114,00 € Oprava MFZ Ineo Topico, s.r.o.  
             
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this