Faktúry, zmluvy, objednávky 2023

Typ a číslo Dátum vyhotovenia Dátum zverejnenia  Suma (s DPH) Predmet Dodávateľ Príloha
             
ZMLUVY            
0001/LKGFB/2023 (Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a udelení licencie KUBO CLUB) 31.1.2023 1.2.2023 300,00 € Udelenie licencie za službu – digitálne knihy pre deti KUBO MEDIA, s.r.o. KUBO – licencia – dodatok č. 1
0002/LKGFB/2023 (Zmluva č. 112/2023/MŠaK) 7.2.2023 8.2.2023 2 000,00 € Dotácia z rozpočtových prostriedkov mesta Liptovský Mikuláš na obnovu knižničného fondu Mesto Liptovský Mikuláš Zmluva – dotácia Mesto LM
0003/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo č. 01/2023/ZoD/FPU) 14.2.2023 23.2.2023 150,00 € Autorská beseda a prezentácia vlastného diela Jonathan Gresty Zmluva o dielo – Gresty – FPU 2023
 0004/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo č. 02/2023/ZoD/FPU) 1.3.2023 3.3.2023 150,00 € Poeticko-hudobné soiré – prezentácia vlastnej tvorby Mgr. Silvia Kaščáková, PhD. ZoD – Kaščáková – soiré
0005/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo č. 03/2023/ZoD/FPU) 6.3.2023 9.3.2023 50,00 € Jarná tvorivá dielňa „Nevyhadzuj, recykluj, tvor“ Mgr. Anna Iľanovská ZoD – Iľanovská
0006/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo 04/2023/ZoD/FPU) 6.3.2023 9.3.2023 100,00 € Prednáška pre študentov SO slovenských brancoch s exbrancom Michal Gabriš ZoD – Gabriš
0007/LKGFB/2023 (Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-513-01305) 8.3.2023 13.4.2023 5 000,00 € Realizácia komunitných aktivít, realizácia vzdelávacích aktivít pre verejnosť Fond na podporu umenia Zmluva – FPU – 23-513-01305
0008/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo č. 06/2023/ZoD/FPU) 2.5.2023 10.5.2023 100,00 € Literárna dielňa pre deti: Poď do rozprávky Mgr. Dávid Dziak, PhD. ZoD – Dziak
0009/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo č. 07/2023/ZoD/FPU 15.5.2023 23.5.2023 150,00 € Prednášky: Neduhy sociálnych sietí Vladimír Šnídl ZoD – Šnídl 2023
0010/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo č. 08/2023/ZoD/FPU 16.5.2023 23.5.2023 100,00 € Rázusovie Vrbica – porotca v prehliadke literárnej tvorby detí Liptova Ing. Silvia Vančová ZoD – Vančová
0011/LKGFB/2023 13.3.2023 29.5.2023   Kolektívna zmluva 2023 Základná odborová organizácia pri LK GFB KZ 2023
0012/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo č. 12/2023/ZoD/FPU) 12.6.2023 12.6.2023 100,00 € Krídla Ivana Laučíka – porota literárnej súťaže začínajúcich autorov Mathej Thomka ZoD – FPU – Thomka – KIL 2023
0013/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo č. 13/2023/ZoD/FPU) 12.6.2023 12.6.2023 100,00 € Krídla Ivana Laučíka – porota literárnej súťaže začínajúcich autorov PhDr. Peter Laučík ZoD – FPU – Laučík – KIL 2023
0014/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo č. 11/2023/ZoD/FPU) 12.6.2023 12.6.2023 100,00 € Krídla Ivana Laučíka – porota literárnej súťaže začínajúcich autorov doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD. ZoD – FPU – Juhásová – KIL 2023
0015/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo č. 09/2023/ZoD/FPU) 12.6.2023 12.6.2023 100,00 € Krídla Ivana Laučíka – porota literárnej súťaže začínajúcich autorov Anna Ondrejková ZoD – FPU – Ondrejková – KIL 2023
0016/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo č. 10/2023/ZoD/FPU) 12.6.2023 12.6.2023 100,00 € Krídla Ivana Laučíka – porota literárnej súťaže začínajúcich autorov Mgr. Silvia Kaščáková, PhD. ZoD – FPU – Kaščáková – KIl 2023
0017/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo č. 01/2023/ZoD) 12.6.2023 12.6.2023 100,00 € Účinkovanie  (hudobný sprievod) na vyhodnotení súťaže Krídla Ivana Laučíka Dušan Havrilla ZoD – Havrila – KIL 2023
0018/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo č. 14/2023/ZoD/FPU) 7.7.2023 12.7.2023 200,00 € Autorská beseda a prezentácia vlastného diela Ing. Andrej Bán ZoD – Bán 2023
0019/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo č. 15/2023/ZoD/FPU) 7.7.2023 12.7.2023 200,00 € Moderovanie autorskej besedy – Andrej Bán Mgr. Jozef Nagy ZoD – Nagy – 2023
0020/LKGFB/2023 (Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-03155) 28.6.2023 24.7.2023 10 000,00 € Knihy menia svet – dotácia FPU – akvizícia KF Fond na podporu umenia Zmluva – FPU č. 23-514-03155
0021/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo č. 16/2023/ZoD/FPU) 22.9.2023 22.9.2023 150,00 € Vedenie literárnej dielne Lenka Šafranová ZoD – Šafranová
Dodatok č. 1 k čiastkovej zmluve o dodávke elektriny 28.9.2023 28.9.2023 161,87 € / MWh bez DPH Dodávka elektriny, zabezpečenie distribúcie elektriny a prevzatie zodpovednosti za odchýlku Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Doplnok č. 1 ku zmluve – SSE – 2024
0022/LKGFB/2023 (17/2023/ZoD/FPU) 2.10.2023 2.10.2023 50,00 € Vedenie jesennej tvorivej dielne Nevyhadzuj, recykluj, tvor Mgr. Anna Iľanovská ZoD – Iľanovská 2
0023/LKGFB/2023 (18/2023/ZoD/FPU) 3.10.2023 5.10.2023 75,00 € Prednáška Tajomstvo metafory (teória literatúry a slovenská poézia 20. a 21., stor., tvorivé písanie) 2x doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD. ZoD – Juhásová 2
0024/LKGFB/2023 (19/2023/ZoD/FPU) 3.10.2023 5.10.2023 75,00 € Prednáška Tajomstvo metafory (teória literatúry a slovenská poézia 20. a 21., stor., tvorivé písanie) 2x Mgr. Silvia Kaščáková, PhD. ZoD – Kaščáková 2
0025/LKGFB/2023 (20/2023/ZoD/FPU) 27.10.2023 27.10.2023 100,00 € Prednáška Vrbica a jej pripojenie k Liptovskému Mikulášu PhDr. Peter Vítek ZoD – Vítek
0026/LKGFB/2023 (21/2023/ZoD/FPU) 2.11.2023 2.11.2023 50,00 € Literárna prednáška pre SŠ: Shakespeare a jeho diela Anna Ondrejková ZoD – Ondrejková – 21
0027/LKGFB/2023 (22/2023/ZoD/FPU 2.11.2023 2.11.2023 50,00 € Literárna prednáška pre 2. st. ZŠ: Sci-fi a fantasy literatúra Anna Ondrejková ZoD – Ondrejková – scifi
0028/LKGFB/2023 (Zmluva o dobrovoľníckej činnosti) 25.10.2023 25.10.2023 0 € Dobrovoľnícka činnosť Tereza Šuchaňová Zmluva o dobrovoľníckej činnosti – Šuchaňová
0029/LKGFB/2023 (23/2023/ZoD/FPU) 16.11.2023 16.11.2023 50,00 € Prednášky tajomstvá jaskýň Juraj Littva ZoD – Littva
0030/LKGFB/2023 (Zmluva o dobrovoľníckej činnosti) 23.11.2023 23.11.2023 0,00 € Dobrovoľnícka činnosť Alžbeta Červeňová Zmluva o dobrovoľníckej činnosti – Červeňová
0031/LKGFB/2023 (Zmluva o výpožičke) 29.11.2023 1.12.2023 6 400,00 € Výpožička priestorov – NKP Čierny orol Liptovské múzeum Ružomberok Zmluva o výpožičke – Liotovské múzeum – 2024
0032/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo č. 24/2023/ZoD/FPU) 27.11.2023 1.12.2023 100,00 € Prednáška Tureckým Kurdistanom cez bájny Ararat Mgr. Jiří Kolínský ZoD – Kolínský
0033/LKGFB/2023 (Dodatok č. 2 k zmluve č. 880323/2014) 19.12.2023 19.12.2023 581,70 € Údržba, servis a odborné prehliadky a skúšky – EZS Deltech, a.s., Liptovský Mikuláš, IČO: 30225582 Deltech – Dodatok 2
             
FAKTÚRY            
Číslo faktúry Dátum vyhotovenia Dátum doručenia Suma s DPH Predmet Dodávateľ Príloha
0001 2.1.2023 12.1.2023 1 295,59 Elektronické stravovacie poukážky GGFS  
0002 1.1.2023 23.1.2023 58,80 Pripojenie na internet PROFI-NET ..
0003 2.1.2023 12.1.2023 1 328,71 Časopisy – predplatné 2023 Slovenská pošta  
0004 9.1.2023 12.1.2023 15,00 Vetigo – predplatné FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania  
0005 9.1.2023 12.1.2023 12,00 Časopis Sociálna prevencia – predplatné Národné osvetové centrum  
0001/Z 10.1.2023 10.1.2023 12,29 Služby PCO PZ SR  
0002/Z 12.1.2023 12.1.2023 85,00 Vodné a stočné Liptovská vodárenská spoločnosť ..
0006 13.1.2023 13.1.2023 36,00 Časopis Dymák – predplatné VINGUSTE s.r.o.  
ZDF001/23 13.1.2023 23.1.2023 84,00 Denník N – predplatné N Press s.r.o.  
0007 26.1.2023 3.2.2023 255,21 Nákup nových kníh Secret, s.r.o.  
0008 27.1.2023 3.2.2023 596,87 Nákup nových kníh Secret, s.r.o.  
0009 27.1.2023 10.2.2023 6,60 Poplatok za MVS Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica  
0011 27.1.2023 10.2.2023 455,04 ESET licencia Ing. Milan Jančuška – JANSOL  
0012 27.1.2023 10.2.2023 5 272,00 Odber elektrickej energie Stredoslovenská energetika  
0013 27.1.2023 10.2.2023 177,84 Kontrola PHP a hydrantov GAJOS  
0014 31.1.2023 10.2.2023 1 671,36 Elektronické stravovacie poukážky GGFS  
0015 27.1.2023 10.2.2023 303,60 Nákup nových kníh IKAR  
0016 27.1.2023 10.2.2023 82,28 Nákup nových kníh IKAR  
0001/OZ 30.1.2023 1.2.2023 111,48 Služby verejnosti poskytované RTVS Rozhlas a televízia Slovenska  
0017 31.1.2023 10.2.2023 320,00 Zmluvný servis IT Ing. Milan Jančuška – JANSOL  
0018 1.2.2023 10.2.2023 58,80 Pripojenie na internet PROFI-NET  
0003/Z 1.2.2023 1.2.2023 12,29 Služby PCO PZ SR  
0004/Z 1.2.2023 14.2.2023 85,00 Vodné a stočné Liptovská vodárenská spoločnosť  
0019 2.2.2023 10.2.2023 54,00 Pracovná zdravotná služba TeamPrevent Santé  
0020 31.1.2023 10.2.2023 26,56 Služby technika BOZP Tibor Repček  
0021 31.1.2023 10.2.2023 31,87 Služby technika PO RR safety  
0022 3.2.2023 10.2.2023 36,60 Digitálne čitateľské preukazy PAYSY  
0023 3.2.2023 10.2.2023 4,60 Digitálne kópie Slovenská národná knižnica  
0024 1.2.2023 22.2.2023 109,30 Telekomunikačné služby Slovak Telekom  
0025 4.2.2023 22.2.2023 23,60 PZS – základné vyšetrenie TeamPrevent Santé  
0026 7.2.2023 10.2.2023 9,79 Mobilné telefóny Žilinský samosprávny kraj  
0027 14.2.2023 22.2.2023 117,48 Ročná kontrola a údržba kamerového systému ALARMA, s.r.o.  
0028 14.2.2023 22.2.2023 1 600,00 Služby spojené s výpožičkou priestorov – Čierny orol Liptovské múzeum Ružomberok  
0029 22.2.2023 7.3.2023 573,72 Nákup nových kníh Secret, s.r.o.  
0030 28.2.2023 7.3.2023 1 783,53 Elektronické stravovacie poukážky GGFS, s.r.o.  
0031 28.2.2023 7.3.2023 320,00 Zmluvný servis IT Ing. Milan Jančuška – JANSOL  
0032 1.3.2023 7.3.2023 58,80 Pripojenie na internet PROFI-NET  
0005/Z 7.3.2023 7.3.2023 12,29 Služby PCO PZ SR  
0006/Z 7.3.2023 7.3.2023 85,00 Vodné, stočné Liptovská vodárenská spoločnosť  
0033 28.2.2023 7.3.2023 26,56 Služby technika BOZP Tibor Repček  
0034 28.2.2023 7.3.2023 31,87 Služby technika PO RR safety  
0035 27.1.2023 7.3.2023 5 272,00 Odber elektrickej energie Stredoslovenská energetika  
0036 2.3.2023 7.3.2023 54,00 Pracovná zdravotná služba TeamPrevent Santé  
0037 2.3.2023 7.3.2023 724,48 Nákup nových kníh Secret, s.r.o.  
0038 1.3.2023 7.3.2023 109,68 Telekomunikačné služby Slovak Telekom  
0039 13.3.2023 25.3.2023 844,83 Nákup nových kníh Secret, s.r.o.  
0040 13.3.2023 21.3.2023 9,14 Mobilné telefóny  Žilinský samosprávny kraj  
0041 16.3.2023 25.3.2023 1 335,55 Knižničný systém Clavius – držiavací poplatok – rok 2023 MS-SOFT, s.r.o.  
0042 14.3.2023 25.3.2023 300,00 Licencia Cubo Club Kubo Media, s.r.o.  
0043 14.3.2023 25.3.2022 452,71 Tonery Synergon a.s.  
0044 28.3.2023 13.4.2023 136,08 Banchem s.r.o. Čistiace prostriedky  
0045 29.3.2023 13.4.2023 113,99 Oprava zobrazovacej jednotky – MFZ TOPICO s.r.o.  
0046 31.3.2023 13.4.2023 1 323,63 Elektronické stravovacie poukážky GGFS  
0047 3.4.2023 13.4.2023 5 272,00 Odber elektrickej energie Stredoslovenská energetika  
0048 31.3.2023 13.4.2023 320,00 Zmluvný servis IT Ing. Milan Jančuška – JANSOL  
0049 1.4.2023 13.4.2023 58,80 Pripojenie na internet PROFI-NET  
0050 31.3.2023 13.4.2023 42,00 Pracovná zdravotná služba GAJOS  
0051 31.3.2023 13.4.2023 26,56 Služby technika BOZP Tibor Repček  
0052 31.3.2023 13.4.2023 31,87 Služby technika PO RR safety  
0053 1.4.2023 13.4.2023 109,80 Telekomunikačné služby Slovak Telekom  
0007/Z 5.4.2023 5.4.2023 12,29 Služby PCO PZ SR  
0008/Z 5.4.2023 13.4.2023 85,00 Vodné, stočné Liptovská vodárenská spoločnosť  
0054 9.3.2023 13.4.2023 150,00 Poeticko-hudobné soirée Dušan Havrilla  
0055 1.4.2023 25.4.2023 120,00 SAK – členský príspevok 2023 Slovenská asociácia knižníc  
0056 11.4.2023 13.4.2023 69,60 Digitálny čitateľský preukaz PAYSY  
0057 3.4.2023 13.4.2023 222,30 Pravidelná kontrola EZS, výmena batérie DELTECH  
0058 11.4.2023 13.4.2023 66,00 Odpadová nádoba na toner – MFZ TOPICO  
0059 11.4.2023 14.4.2023 9,69 Mobilné telefóny Žilinský samosprávny kraj  
0060 13.4.2023 14.4.2023 400,00 Workshop Minulosť je pred nami OZ Living Memory  
0002/OZ 17.4.2023 16.5.2023 332,53 Poplatok za komunálne odpady Mesto Liptovský Mikuláš  
0003/OZ 17.4.2023 16.5.2023 744,60 Daň z nehnuteľnosti Mesto Liptovský Mikuláš  
0061 21.4.2023 28.4.2023 500,27 Nákup nových kníh Secret  
0062 21.4.2023 28.4.2023 345,64 Nákup nových kníh Diera do sveta  
0063 25.4.2023 28.4.2023 258,90 Nákup nových kníh Secret  
0064 28.4.2023 9.5.2023 1 688,19 Elektronické stravovacie poukážky GGFS  
0065 30.4.2023 9.5.2023 320,00 Zmluvný servis IT Ing. Milan Jančuška – JANSOL  
0066 1.5.2023 9.5.2023 58,80 Pripojenie na internet PROFI-NET  
0067 2.5.2023 9.5.2023 42,00 Pracovná zdravotná služba GAJOS  
0068 3.5.2023 9.5.2023 4 003,00 Odber elektrickej energie Stredoslovenská energetika  
0069 30.4.2023 9.5.2023 26,56 Služby technika BOZP Tibor Repček  
0070 30.4.2023 9.5.2023 31,87 Služby technika PO RR safety  
0071 1.5.2023 9.5.2023 108,92 Telekomunikačné služby Slovak Telekom  
0072 4.5.2023 9.5.2023 34,80 Digitálny čitateľský preukaz PAYSY  
0009/Z 9.5.2023 9.5.2023 12,29 Služby PCO PZ SR  
0010/Z 9.5.2023 9.5.2023 85,00 Vodné, stočné Liptovská vodárenská spoločnosť  
0073 10.5.2023 12.5.2023 9,27 Mobilné telefóny Žilinský samosprávny kraj  
0074 12.5.2023 16.5.2023 325,56 Nákup nových kníh IKAR  
0075 11.5.2023 16.5.2023 80,96 Tonery Synergon  
0076 1.5.2023 25.5.2023 150,00 Vedenie psychomotorických tréningov pre seniorov Agua Club s.r.o.  
0077 18.5.2023 25.5.2023 65,00 SSD Samsung 870 EVO Ing. Milan Jančuška – JANSOL  
0078 19.5.2023 25.5.2023 398,99 Nákup nových kníh Secret  
0079 26.5.2023 8.6.2023 542,20 Tonery Synergon  
0080 31.5.2023 13.6.2023 1 626,49 Elektronické stravovacie poukážky GGFS  
0081 3.5.2023 13.6.2023 4 003,00 Odber elektrickej energie Stredoslovenská energetika  
0082 31.5.2023 13.6.2023 320,00 Zmluvný servis IT Ing. Milan Jančuška – JANSOL  
0083 1.6.2023 13.6.2023 58,80 Pripojenie na internet PROFI-NET  
0084 31.5.2023 13.6.2023 42,00 Pracovná zdravotná služba GAJOS  
0085 31.5.2023 13.6.2023 26,56 Služby technika BOZP Tibor Repček  
0086 31.5.2023 13.6.2023 31,87 Služby technika PO RR safety  
ZDF002/23 1.6.2023 13.6.2023 149,50 Hospodárske noviny – predplatné Mafra Slovakia  
0087 2.6.2023 13.6.2023 34,80 Digitálny čitateľský preukaz PAYSY  
0088 1.6.2023 13.6.2023 109,19 Telekomunikačné služby Slovak Telekom  
0089 2.6.2023 13.6.2023 259,21 Nákup nových kníh Ikar  
0090 5.6.2023 13.6.2023 423,26 Nákup nových kníh Secret  
0091 6.6.2023 13.6.2023 105,00 Tlačivo – preukaz používateľa knižnice Ing. Zsolt Marczibal – CONNECT  
0092 7.6.2023 8.6.2023 68,25 Kancelárske potreby Top-art77 s.r.o.  
0093 6.6.2023 13.6.2023 166,24 Tonery Synergon  
0011/Z 8.6.2023 13.6.2023 12,29 Služby PCO PZ SR  
0094 9.6.2023 13.6.2023 436,60 Nákup nových kníh Secret  
0095 12.6.2023 13.6.2023 10,17 Mobilné telefóny Žilinský samosprávny kraj  
0012/Z 13.6.2023 13.6.2023 85,00 Vodné, stočné Liptovská vodárenská spoločnosť  
0096 14.6.2023 22.6.2023 946,52 Časopisy – predplatné Slovenská pošta  
0097 14.6.2023 22.6.2023 100,00 Archeologická čítanka Liptova Spolok SEPTENTRIO  
0098 16.6.2023 22.6.2023 149,50 Hospodárske noviny – predplatné Mafra Slovakia  
0099 26.6.2023 4.7.2023 156,38 Nákup nových kníh Secret  
0100 25.6.2023 4.7.2023 173,30 Odborná prehliadka a oprava výťahu VÝŤAHY LM plus  
0101 27.6.2023 4.7.2023 1 503,00  Servisné služby – systém Clavius Valér Romok  
0102 28.6.2023 4.7.2023 222,30 Pravidelná kontrola EZS DELTECH  
0013/Z 4.7.2023 4.7.2023 12,29 Služby PCO PZ SR  
0014/Z 13.7.2023 13.7.2023 85,00 Vodné, stočné Liptovská vodárenská spoločnosť  
             
0065 30.4.2023 9.5.2023 320,00 Zmluvný servis IT Ing. Milan Jančuška – Jansol  
0066 1.5.2023 9.5.2023 58,80 Pripojenie k internetu Profi-net s.r.o.  
0067 2.5.2023 9.5.2023 42,00 PZS Gajos, s.r.o.  
0068 3.5.2023 9.5.2023 4 003,00 Elektrická energia – preddavková platba Stredoslovenská energetika  
0069 30.4.2023 9.5.2023 26,56 Služby technika BOZP Tibor Repček  
0070 30.4.2023 9.5.2023 31,87 Služby technika PO RR safety s.r.o.  
0071 1.5.2023 9.5.2023 108,92 Telekomunikačné služby Telekom a.s.  
0072 4.5.2023 9.5.2023 34,80 Digitálna čitateľská karta – mesačné fee Paysy. s.r.o.  
0073 10.5.2023 12.5.2023 9,27 Mobilné telefóny Žilinský samosprávny kraj  
0074 12.5.2023 16.5.2023 325,56 Nákup kníh Ikar, a.s.  
0075 11.5.2023 16.5.2023 80,96 Toner do tlačiarne Synergon a.s.  
0076 1.5.2023 25.5.2023 150,00 Vedenie kurzov psychomotorických tréningov Aqua Club, s.r.o.  
0077 18.5.2023 25.5.2023 65,00 Samsung 870 EVO Ing. Milan Jančuška – JANSOL  
0078 19.5.2023 25.5.2023 398,99 Nákup kníh Secret s.r.o.  
0079 26.5.2023 8.6.2023 542,20 Tonery do tlačiarní Synergon a.s.  
0080 31.5.2023 31.5.2023 1 626,49 Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o  
0081 3.5.2023 13.6.2023 4 003,00 Elektrická energia – preddavková platba Stredoslovenská energetika  
0082 31.5.2023 1.6.2023 320,00 Zmluvný servis IT Ing. Milan Jančuška – Jansol  
0083 1.6.2023 1.6.2023 58,80 Pripojenie na internet Profi-net s.r.o.  
0084 31.5.2023 1.6.2023 42,00 PZS Gajos s.r.o.  
0085 31.5.2023 2.6.2023 26,56 Služby technika BOZP Tibor Repček  
0086 31.5.2023 2.6.2023 31,87 Služby technika PO RR safety s.r.o.  
0087 2.6.2023 2.6.2023 34,80 Digitálna čitateľská karta – mesačné fee Pasy s.r.o.  
0088 1.6.2023 5.6.2023 109,19 Telekomunikačné služby Slovak Telekom  
0089 2.6.2023 5.6.2023 259,21 Nákup kníh Ikar a.s.  
0090 5.6.2023 5.6.2023 423,26 Nákup kníh Secret s.r.o.  
0091 6.6.2023 6.6.2023 105,00 Preukaz používateľa Ing. Zsolt Marczibal – Connect  
0092 7.6.2023 7.6.2023 68,25 Kancelárske potreby Top-art77 s.r.o.  
0093 6.6.2023 7.6.2023 166,24 Tonery do tlačiarní Synergon a.s.  
0094 9.6.2023 9.6.2023 436,60 Nákup kníh Secret s.r.o.  
0095 8.6.2023 12.6.2023 10,17 Mobilné telefóny Žilinský samosprávny kraj  
0096 14.6.2023 14.6.2023 946,52 Predplatné periodík Slovenská pošta a.s.  
0098 16.6.2023 16.6.2023 149,50 Hospodárske noviny – predplatné Mafra Slovakia a.s.  
0099 26.6.2023 26.6.2023 156,38 Nákup kníh Secret s.r.o.  
0100 25.6.2023 28.6.2023 173,30 Prehliadka a oprava výťahu Výťahy LM Plus s.r.o.  
0101 27.6.2023 28.6.2023 1 503,00 Servisné služby Clavius Valér Romok  
0102 28.6.2023 30.6.2023 222,30 Pravidelná kontrola, AKU LT Deltech, a.s.  
0103 30.6.2023 30.6.2023 1 611,71 Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o.  
0104 3.5.2023 30.6.2023 4 003,00 Elektrická energia – preddavková platba Stredoslovenská energetika  
0105 30.6.2023 1.7.2023 320,00 Zmluvný servis IT Ing. Milan Jančuška – Jansol  
0106 1.7.2023 1.7.2023 58,80 Pripojenie k internetu Profi-net s.r.o.  
0107 30.6.2023 1.7.2023 42,00 PZS Gajos s.r.o.  
0108 30.6.2023 1.7.2023 26,56 Služby technika BOZP Tibor Repček  
0109 30.6.2023 1.7.2023 26,56 Služby technika PO RR safety s.r.o.  
0110 3.7.2023 3.7.2023 34,80 Digitálna čitateľská karta – mesačné fee Pasysy s.r.o.  
0111 1.7.2023 4.7.2023 109,18 Telekomunikačné služby Slovak Telekom  
0112 30.6.2023 7.7.2023 – 43,34 Preplatok – vyúčtovanie – voda Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.  
0113 12.7.2023 12.7.2023 103,20 Účastnícky poplatok – seminár Seminaria s.r.o.  
0114 10.7.2023 13.7.2023 9,56 Mobilné telefóny Žilinský samosprávny kraj  
0115 30.6.2023 18.7.2023 1 600,00 Služby spojené so zmluvou o výpožičke priestorov Liptovské múzeum Ružomberok  
0116 3.7.2023 18.7.2023 – 705,84 Vyúčtovanie zmluvy o výpožičke Liptovské múzeum Ružomberok  
0117 25.7.2023 26.7.2023 465,84 UBNT vrátane adaptéra Synergon a.s.  
0118 31.7.2023 31.7.2023 1 791,26 Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o.  
0119 3.5.2023 1.8.2023 4 003,00 Elektrická energia – preddavková faktúra Stredoslovenská energetika  
0120 31.7.2023 1.8.2023 320,00 Zmluvný servis IT Ing. Milan Jančuška – Jansol  
0121 1.8.2023 1.8.2023 58,80 Pripojenie na internet Profi-net s.r.o.  
0122 1.8.2023 1.8.2023 42,00 PZS Gajos s.r.o.  
0123 31.7.2023 1.8.2023 26,56 Služby technika BOZP Tibor Repček  
0124 31.7.2023 1.8.2023 31,87 Služby technika PO RR Safety s.r.o.  
0125 1.8.2023 1.8.2023 34,80 Digitálna čitateľská karta -mesačné fee Paysy s.r.o.  
0126 1.8.2023 4.8.2023 109,03 Telekomunikačné služby Slovak Telekom  
0127 3.8.2023 4.8.2023 100,00 Canisterapia Veronika Kubáňová Physiocanis Akironka  
0128 7.8.2023 7.8.2023 212,00 Divadelné predstavenie Jean Favoritka Blizna Production s.r.o.  
0129 8.8.2023 11.8.2023 9,47 Mobilné telefóny Žilinský samosprávny kraj  
0130 25.8.2023 28.8.2023 50,00 Oprava záložného zdroja Ing. Milan Jančuška – Jansol  
0131 31.8.2023 31.8.2023 980,78 Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o.  
0017/Z 4.9.2023 5.9.2023 12,29 Mesačný poplatok PCO Ministerstvo vnútra SR  
0132 4.9.2023 4.9.2023 4 003,00  Elektrická energia 9/2023 Stredoslovenská energetika a.s.  
0133 4.9.2023 4.9.2023 320,00 Zmluvný servis IT Ing. Milan Jančuška – JANSOL  
0134 4.9.2023 4.9.2023 58,80 Pripojenie na internet PROFI-NET, a.s.  
0135 4.9.2023 4.9.2023 139,32 Online kniha Účtovné súvzťažnosti 2023, 2024 Verlag Dashofer, s.r.o.  
0018/Z 4.9.2023 14.9.2023 85,00 Vodné, stočné Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.  
0136 5.9.2023 5.9.2023 42,00 PZS 8/2023 GAJOS, s.r.o.  
0137 5.9.2023 5.9.2023 26,56 Služby technika BOZP Tibor Repček  
0138 5.9.2023 5.9.2023 31,87 Služby technika PO RR Safety, s.r.o.  
0139 5.9.2023 5.9.2023 34,80 IT služby – digitálna čitateľská karta PAYSY, s.r.o.  
0140 5.9.2023 5.9.2023 109,12 Telefóny, internet 8/2023 Slovak Telekom a.s.  
0141 13.9.2023 13.9.2023 9,30 Mobilné telefóny ŽSK  
0142 16.9.2023 16.9.2023 51,71 Hosting 2023, 2024 WebSupport s.r.o.  
0143 18.9.2023 18.9.2023 108,98 Elektronické stravovacie poukážky GGFS, s.r.o.  
0144 19.9.2023 19.9.2023 540,98 Nákup kníh – FPU IKAR a.s.  
0145 19.9.2023 19.9.2023 407,09 Nákup kníh – FPU IKAR, a.s.  
0146 25.9.2023 25.9.2023 167,34 Pravidelná kontrola EZS DELTECH, a.s.  
0147 25.9.2023 25.9.2023 500,00 Divadelné predstavenie Opice z našej police KBT, o.z.  
0148 28.9.2023 28.9.2023 1 399,90 Nákup kníh – FPU KYBEROS Group, s.r.o.  
0149 29.9.2023 29.9.2023 50,00  Členský poplatok SSKK Spolok slovenských knihovníkov a knižníc  
0150 29.9.2023 29.9.2023 1 821,55 Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o.  
0019/Z 2.10.2023 2.10.2023 12,29 Mesačný poplatok PCO Ministerstvo vnútra SR  
0020/Z 2.10.2023 2.10.2023 85,00 Vodné, stočné Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.  
0151 2.10.2023 2.10.2023 4 003,00 Elektrická energia 10/2023 Stredoslovenská energetika a.s.  
0152 2.10.2023 2.10.2023 320,00 Zmluvný servis IT Ing. Milan Jančuška – JANSOL  
0153 2.10.2023 2.10.2023 58,80 Pripojenie na internet PROFI-NET, a.s.  
0154 2.10.2023 2.10.2023 42,00 PZS 9/2023 GAJOS s.r.o.  
0155 2.10.2023 2.10.2023 26,56 Služby technika BOZP Tibor Repček  
0156 2.10.2023 2.10.2023 31,87 Služby technika PO RR Safety s.r.o.  
0157 2.10.2023 2.10.2023 514,86 Nákup kníh – FPU Secret, s.r.o.  
0158 2.10.2023 2.10.2023 887,24 Refakturované poistné – budova ŽSK  
0159 3.10.2023 3.10.2023 34,80 IT služby – digitálna čitateľská karta – 9/2023 PAYSY, s.r.o.  
0160 3.10.2023 3.10.2023 31,80 Servis auta – montáž držiaka výfukového systému Vladimír Majzlík  
0161 3.10.2023 3.10.2023 600,00 Workshopy: Vnútorný kritik, Hekni pasce sociálnych sietí ViaSua Centrum systematickej prevencie a intervencie  
0162 4.10.2023 4.10.2023 110,09 Telefóny, internet Slovak Telekom, a.s.  
0163 3.10.2023 3.10.2023 129,60 VDU- modul Mzdy a personalistika 2023 Verlag Dashofer, s.r.o.  
0164 11.10.2023 11.10.2023 1 317,80 Tlač publikácie Výročia 2022 Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, s.r.o.  
0165 11.10.2023 11.10.2023 23,00 PZS – vstupná zdravotná prehliadka GAJOS, s.r.o.  
0166 12.10.2023 12.10.2023 204,00 Verejná správa SR – 2023 Poradca podnikateľa, s.r.o.  
0167 13.10.2023 13.10.2023 9,22 Mobilné telefóny ŽSK  
0168 16.10.2023 16.10.2023 20,00 Fraktal – predplatné 2024 Mediaprint – Kapa Pressegrosso, a.s.  
0169 17.10.2023 17.10.2023 794,40 Nákup kníh – SF Secret, s.r.o.  
0170 19.10.2023 19.10.2023 200,00 Prednáška Ľudová etnomedicína a fytoterapia Mgr. Katarína Nádaská  
0171 19.10.2023 19.10.2023 1 600,00 Náklady: vodné, stočné, plyn – Čierny orol – Zmluva o výpožičke Liptovské múzeum v Ružomberku  
0172 20.10.2023 20.10.2023 32,60 Nákup kníh – SF Secret, s.r.o.  
0173 26.10.2023 26.10.2023 1 600,00 Náklady: vodné, stočné, plyn – Čierny orol – Zmluva o výpožičke Liptovské múzeum v Ružomberku  
0174 26.10.2023 26.10.2023 80,96 Nákup toneru – metodika Synegon, a.s.  
0175 27.10.2022 27.10.2023 214,34 Nákup kníh – FPU Secret, s.r.o.  
0176 31.10.2023 31.10.2023 164,50 Hospodárske noviny – predplatné 1. polrok 2024 MAFRA Slovakia, a.s.  
0177 31.10.2023 31.10.2023 250,00 Náučné prednášky Dušana Valenta In Vivo o.z.  
0178 31.10.2023 31.10.2023 1 631,68 Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o.  
0179 2.11.2023 2.11.2023 4 003,00 Elektrická energia – 11/2023 Stredoslovenská energetika a.s.  
0180 2.11.2023 2.11.2023 320,00 Zmluvný servis IT Ing. Milan Jančuška – JANSOL  
0021/Z 2.11.2023 2.11.2023 12,29 Mesačný poplatok PCO Ministerstvo vnútra SR  
0022/Z 2.11.2023 2.11.2023 85,00 Vodné, stočné Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.  
0181 2.11.2023 2.11.2023 58,80 Pripojenie na internet PROFI-NET a.s.  
0182 2.11.2023 2.11.2023 42,00 PZS- 10/2023 GAJOS, s.r.o.  
0183 2.11.2023 2.11.2023 26,56 Služby technika BOZP Tibor Repček  
0184 2.11.2023 2.11.2023 31,87 Služby technika PO RR Safety s.r.o.  
0185 2.11.2023 2.11.2023 34,80 IT služby – digitálna čitateľská karta – 10/2023 PAYSY, s.r.o.  
0186 3.11.2023 3.11.2023 362,98 Čistiace a hygienické potreby BANCHEM, s.r.o.  
0187 6.11.2023 6.11.2023 109,36 Telefóny, pripojenie na internet Slovak Telekom, a.s.  
0188 10.11.2023 10.11.2023 250,00 Workshopy Živá knižnica Centrum komunitného organizovania  
0189 10.11.2023 10.11.2023 20,00 Časopis Ekonomická revue – predplatné 2024 Ekonómia, o.z.  
0190 13.11.2023 13.11.2023 9,53 Mobilné telefóny ŽSK  
0191 16.11.2023 16.11.2023 298,19 Nákup tonerov – KIS, MÚ Synergon, a.e.  
0192 20.11.2023 20.11.2023 14,20 Služby MVS Slovenská národná knižnica  
0193 20.11.2023 20.11.2023 468,92 Nákup kníh – FPU IKAR, a.s.  
0194 20.11.2023 20.11.2023 177,90 Nákup kníh – FPU IKAR, a.s  
0195 24.11.2023 24.11.2023 34,80 Historická revue – predplatné 2024 Petit Press a.s.  
0196 24.11.2023 24.11.2023 50,00 MY – Liptovský Mikuláš – predplatné 2024 Petit Press, a.s.  
0197 24.11.2023 24.11.2023 35,00 Časopisy Slovenské pohľady a Slovensko – predplatné 2024 Matica slovenská  
0198 24.11.2023 24.11.2023 36,00 Časopis dymák – predplatné 2024 VINGUSTE, s.r.o.  
0199 27.11.2023 27.11.2023 15,00 Časopis Vertigo – predplatné 2024 FACE Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania  
0200 29.11.2023 29.11.2023 108,00 Periodiká – predplatné 2024 N Press, s.r.o.  
0201 30.11.2023 30.11.2023 1 590,15 Elektronické stravovacie poukážky GGFS, s.r.o.  
0202 1.12.2023 1.12.2023 4 003,00 Elektrická energia – 12/2023 Stredoslovenská energetika, a.s.  
0023/Z 1.12.2023 1.12.2023 12,29 Mesačný poplatok PCO Ministerstvo vnútra SR  
0024/Z 1.12.2023 1.12.2023 85,00 Vodné, stočné Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.  
0203 1.12.2023 1.12.2023 320,00 Zmluvný servis IT Ing. Milan Jančuška – JANSOL  
0204 1.12.2023 1.12.2023 58,80 Pripojenie na internet PROFI-NET, a.s.  
0205 1.12.2023 1.12.2023 42,00 PZS 11/2023 GAJOS, s.r.o.  
0206 1.12.2023 1.12.2023 26,56 Služby technika BOZP Tibor Repček  
0207 1.12.2023 1.12.2023 31,87 Služby technika PO

RR safety, s.r.o.

 
0208 4.12.2023 4.12.2023 34,80 IT – služby – digitálna čitateľská karta – 11/2023 PAYSY, s.r.o.  
0209 4.12.2023 4.12.2023 1 126,77 Nákup kníh – FPU Secret, s.r.o.  
0210 4.12.2023 4.12.2023 109,09 Telefóny, internet Slovak Telekom, a.s.  
0211 8.12.2023 8.12.2023 9,06 Mobilné telefóny ŽSK  
0212 12.12.2023 12.12.2023 108,87 Nákup kníh – FPU Secret, s.r.o.  
0213 14.12.2023 14.12.2023 2 500,00 Revízia OP a OS spotrebičov, elektroinštalácie a bleskozvodov GAJOS, s.r.o.  
0214 15.12.2023 15.12.2023 78,72 Nákup kancelárskeho materiálu Top-art77, s.r.o.  
0215 18.12.2023 18.12.2023 219,44 OP a OS EZS DELTECH, a.s.  
0216 18.12.2023 18.12.2023 13,00 Knižná revue – predplatné 2024 Ares, s.r.o.  
0217 21.12.2023 21.12.2023 1 461,71 Časopisy rôzne – predplatné 2024 Slovenská pošta a.s.  
0218 21.12.2023 21.12.2023 1 674,00 MFZ Ineo, nákup, dovoz, inštalácia TOPICO, s.r.o.  
0219 21.12.2023 21.12.2023 68,90 Časopis Šarm – predplatné 2024 News and Media Holding, a.s.  
0220 27.12.2023 27.12.2023 22,80 Časopis Index – predplatné 2024 Petit Press a.s.  
0221 27.12.2023 27.12.2023 638,40 Nákup tonerov – MFZ Ineo TOPICO, s.r.o.  
0222 29.12.2023 29.12.2023 – 887,24 Refaktuácia poistného – budova ŽSK  
0223 31.12.2023 31.12.2023 18,00 Programátorské a obsahové práce – aktualizácia 2024 – web FreeTech. digital s.r.o.  
0224 31.12.2023 31.12.2023 3,24 Náhrady odmien v zmysle hlásení – 2023 LITA autorská spoločnosť  
0225 31.12.2023 31.12.2023 34,80 IT služby – digitálna čitateľská karta – december 2023 PAYSY, s.r.o.  
0226 31.12.2023 31.12.2023 320,00 Zmluvný servis IT – december 2023 Ing. Milan Jančuška – JANSOL  
0227 31.12.2023 31.12.2023 42,00 PZS – december 2023 GAJOS, s.r.o.  
0228 31.12.2023 31.12.2023 26,56 Služby technika BOZP Tibor Repček  
0229 31.12.2023 31.12.2023 31,87 Služby technika PO RR safety, s.r.o.  
0230 31.12.2023 31.12.2023 109,15 Telefóny, internet Slovak Telekom, a.s.  
0231 31.12.2023 31.12.2023 179,02 Vodné, stočné – nedoplatok – vyúčtovanie Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.  
0232 31.12.2023 31.12.2023 1 133,88 Elektrická energia – vyúčtovanie – nedoplatok Stredoslovenská energetika a.s.  
0233 31.12.2023 31.12.2023 9,13 Mobilné telefóny ŽSK  
0234 31.12.2023 31.12.2023 2,80 Služby – MVS Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici  
             
             
             
             
             
             
             
OBJEDNÁVKY            
Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dátum zverejnenia Suma s DPH Predmet Dodávateľ Objednávku podpísal
1/2023/PR 2.1.2023 10.1.2023 1 328,71 € Periodiká – predplatné 2023 Slovenská pošta a.s. Jančušková
2/2023/PR 2.1.2023 10.1.2023 15,00 € Vertigo – predplatné 2023 FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania Jančušková
3/2023/PR 2.1.2023 10.1.2023 12,00 € Sociálna prevencia – predplatné 2023 Národné osvetové centrum Jančušková
4/2023/PR 2.1.2023 10.1.2023 36,00 € Časopis Dymák – predplatné 2023 Vinguste, s.r.o. Jančušková
5/2023/PR 2.1.2023 10.1.2023 87,00 € Denník N – predplatné 2023 N Press, s.r.o. Jančušková
1/2023/KF 9.1.2023 10.1.2023 255,21 € Nákup kníh – FPU Secret s.r.o. Jendrušáková
2/2023/KF 9.1.2023 10.1.2023 596,87 € Nákup kníh – FPU Secret s.r.o. Jendrušáková
1/2023 20.1.2023 27.1.2023 177,84 € Kontrola HP a hydrantov GAJOS, s.r.o. Feriančeková
3/2023/KF 26.1.2023 31.1.2023 385,88 € Nákup kníh – FPU Ikar a.s. Jendrušáková
2/2023 31.1.2023 3.2.2023 1 671,36 € Elektronické stravovacie poukážky GGFS, s.r.o. Sokolová
4/2023/KF 13.2.2023 16.2.2023 573,72 € Nákup kníh – FPU Secret s.r.o. Jendrušáková
5/2023/KF 22.2.2023 28.2.2023 724,48 € Nákup kníh FPU Secret s.r.o. Jendrušáková
6/2023/KF 28.2.2023 28.2.2023 844,83 € Nákup kníh – FPU Secret s.r.o. Jendrušáková
3/2023 28.2.2023 3.3.2023 1 783,53 € Elektronické stravovacie poukážky GGFS, s.r.o. Sokolová
4/2023 9.3.2023 10.3.2023 452,71 € Tonery – ponuky č. 20230309 – ÚNRL Synergon, a.s. Salajová
5/2023 9.3.2023 10.3.2023 150,00 € Poeticko-hudobné soiré Dušan Havrilla Kubányová
6/2023 9.3.2023 10.3.2023 150,00 € Vedenie kurzu psychomotorického tréningu pamäti Aqua Club, s.r.o. Jančušková
7/2023 27.3.2023 31.3.2023 400,00 € Workshop: Minulosť je pred nami 2x OZ Living Memory Kubányová
8/2023 27.3.2023 31.3.2023 136,08€ Nákup čistiacich a hygienických potrieb Banchem, s.r.o. Sokolová
9/2023 29.3.2023 31.3.2023 114,00 € Oprava MFZ Ineo Topico, s.r.o. Sokolová
10/2023 31.3.2023 31.3.2023 1 323,63 € Elektronické stravovacie poukážky GGFS, s.r.o. Sokolová
7/2023/KF 3.4.2023 5.4.2023 345,64 € Nákup kníh – FPU Diera do sveta o.z. Jendrušáková
11/2023 5.4.2023 5.4.2023 66,00 € Odpadová nádoba Ineo Topico, s.r.o. Sokolová
8/2023/KF 12.4.2023 17.4.2023 500,27 € Nákup kníh – FPU Secret s.r.o. Jendrušáková
9/2023/KF 17.4.2023 17.4.2023 258,90 € Nákup kníh – FPU Secret s.r.o. Jendrušáková
12/2023 28.4.2023 28.4.2023 1 688,19 € Elektronické stravovacie poukážky GGFS, s.r.o. Sokolová
13/2023 5.5.2023 15.5.2023 80,97 € Nákup toneru Synergon a.s. Salajová
10/2023/KF 10.5.2023 15.5.2023 325,56 € Nákup kníh – mesto Ikar a.s. Jendrušáková
11/2023/KF 12.5.2023 15.5.2023 398,99 € Nákup kníh – mesto Secret s.r.o. Jendrušáková
14/2023 15.5.2023 15.5.2023 65,00 € Disk – SSD 2,5 Ing. Milan Jančuška – JANSOL Salajová
15/2023 22.5.2023 31.5.2023 542,20 € Nákup tonerov – ÚB, KIS Synergon a.s. Salajová
19/2023 31.5.2023 31.5.2023 1 626,49 € Elektronické stravovacie poukážky  GGFS, s.r.o. Sokolová
6/2023/PR 1.6.2023 8.6.2023 149,50 € Hospodárske noviny – predplatné 2. polrok 2023 Mafra Slovakia a.s. Jančušková
7/2023 1.6.2023 8.6.2023 946,52 € Periodiká rôzne – predplatné 2. polrok 2023 Slovenská pošta a.s. Jančušková
12/2023/KF 1.6.2023 8.6.2023 275,62 € Nákup kníh – mesto Ikar a.s. Jendrušáková
13/2023/KF 1.6.2023 8.6.2023 423,26 € Nákup kníh – mesto Secret s.r.o. Jendrušáková
14/2023/KF 5.6.2023 8.6.2023 436,60 € Nákup kníh – Mesto Secret s.r.o. Jendrušáková
17/2023 5.6.2023 8.6.2023 166,24 € Nákup tonerov Synergon a.s. Salajová
18/2023 5.6.2023 8.6.2023 100,00 € Archeologická čítanka Liptova – prednášky Spolok Septentrio Jančušková
19/2023 5.6.2023 8.6.2023 105,00 € Tlačivo – preukaz používateľa Ing. Zsolt Marczibal – CONNECT Jančušková
20/2023 7.6.2023 8.6.2023 100,00 € Canisterapia pre deti Veronika Kubáňová Physiocanis Akironka Jančušková
21/2023 7.6.2023 8.6.2023 2 500,00 € Revízia VTZ GAJOS s.r.o. Feriančeková
15/2023/KF 16.6.2023 23.6.2023 156,38 € Nákup kníh – mesto Secret s.r.o. Jendrušáková
22/2023 30.6.2023 4.7.2023 1 611,71 € Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. Sokolová
23/2023 12.7.2023 12.7.2023 103,20 € Účastnícky poplatok za seminár Seminaria, s.r.o. Feriančeková
24/2023 12.7.2023 12.7.2023 465,84 € Wifi + príslušenstvo Synergon a.s. Salajová
25/2023 31.7.2023 3.8.2023 1 491,26 € Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. Sokolová
26/2023 3.8.2023 3.8.2023 212,00 € Divadelné predstavenie Jean Favoritka BLIZNA Production, s.r.o. Jančušková
8/2023/PR 22.8.2023 31.8.2023 169,32 € Účtovné súvzťažnosti pre ROPO – predplatné 2023, 2024 Verlag Dashoffer, s.r.o. Feriančeková
27/2023 23.8.2023 31.8.2023 50,00 € Oprava záložného zdroja Ing. Milan Jančuška – JANSOL Salajová
28/2023 28.8.2023 31.8.2023 1 317,80 € Tlač – Výročia 2022 Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, s.r.o. Salajová
29/2023 31.8.2023 31.8.2023 980,79 € Elektronické stravovacie poukážky GGFS, s.r.o. Sokolová
16/2023/KF 13.9.2023 18.9.2023 965,34 € Nákup kníh – FPU Ikar a.s. Jendrušáková
30/2023 13.9.2023 18.9.2023 57,71 € Hosting Websupport, s.r.o. Feriančeková
31/2023 13.9.2023 18.9.2023 500,00 € Divadelné predstavenie Opice z našej police KBT, o.z. Jančušková
32/2023 13.9.2023 18.9.2023 200,00 € Ľudová etnomedicína – prednáška + beseda Mgr. Katarína nádaská Jančušková
17/2023/KF 14.9.2023 18.9.2023 1 399,90 € Nákup kníh – FPU Kyberos Group s.r.o. Jendrušáková
33/2023 18.9.2023 18.9.2023 108,98 € Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. Sokolová
34/2023 22.9.2023 22.9.2023 600,00 € Worshopy pre SŠ a ZŠ ViaSua Centrum systemetickej prevencie a intervencie Jančušková
18/2023/KF 27.9.2023 2.10.2023 514,86 € Nákup kníh – FPU Secret s.r.o. Jendrušáková
35/2023 29.9.2023 2.10.2023 1 821,55 € Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. Sokolová
36/2023 29.9.2023 2.10.2023 31,80 € Montáž držiaka výfukového systému Vladimír Majzlík Ferianček
19/2023/KF 2.10.2023 2.10.2023 794,40 € Nákup kníh – SF Secret s.r.o. Jendrušáková
9/2023/PR 3.10.2023 11.10.2023 129,60 € VDU – modul Mzdy a personalistika – predplatné 2023, 2024 Verlag Dashoffer, s.r.o. Feriančeková
10/2023/PR 11.10.2023 11.10.2023 204,00 € Verejná správa SR – predplatné 2023/2024 Poradca podnikateľa s.r.o. Sokolová
11/2023/PR 11.10.2023 11.10.2023 20,00 € Fraktal – predplatné 2024 Mediaprint – Kapa Pressegrosso, a.s. Jančušková
20/2023/KF 13.10.2023 20.10.2023 320,60 € Nákup kníh – SF Secret s.r.o. Jendrušáková
37/2023 16.10.2023 20.10.2023 250,00 € Náučné prednášky pre deti InVivo, o.z. (Dušan Valent) Jančušková
21/2023/KF 19.10.2023 20.10.2023 214,34 € Nákup kníh – FPU Secret s.r.o. Jendrušáková
38/2023 23.10.2023 27.10.2023 250,00 € Workshop Živá knižnica Centrum komunitného organizovania Kubányová
39/2023 23.10.2023 27.10.2023 80,97 € Nákup toneru – metodika Synergon, a.s. Salajová
12/2023/PR 24.10.2023 31.10.2023 164,50 € Hospodárske noviny – predplatné 1. polrok 2024 Mafra Slovakia Jančušková
40/2023 26.10.2023 27.10.2023 362,98 € Čistiace a hygienické potreby Banchem s.r.o. Sokolová
13/2023/PR 31.10.2023 31.10.2023 34,80 € Historická revue – predplatné 2024 Petit Press a.s. Jančušková
41/2023 31.10.2023 2.11.2023 1 631,68 € Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. Sokolová
14/2023/PR 10.11.202 16.11.2023 20,00 € Ekonomická revue cestovného ruchu – predplatné 2024 Ekonómia, o.z. Jančušková
22/2023/KF 13.11.2023 16.11.2023 697,49 € Nákup kníh – FPU Ikar a.s. Jendrušáková
42/2023 13.11.2023 16.11.2023 298,19 € Nákup toneru – čitáreň, KIS Synergon a.s. Salajová
43/2023 13.11.2023 16.11.2023 108,00 € Vypracovanie registratúrneho poriadku Archív Tatry Droppová K.
15/2023/PR 15.11.2023 16.11.2023 50,00 € MY – Liptovské noviny – predplatné 2024 Petit Press a.s. Jančušková
16/2023/PR 23.11.2023 29.11.2023 108,00 € Denník N – predplatné 2024 N Press, s.r.o. Jančušková
17/2023/PR 24.11.2023 29.11.2023 35,00 € Národné spektrum – predplatné 2024 Matica slovenská Jančušková
18/2023/PR 24.11.2023 29.11.2023 36,00 € Časopis Dymák – predplatné 2024 Vinguste s.r.o. Jančušková
19/2023/PR 24.11.2023 29.11.2023 15,00 € Vertigo – predplatné 2024 FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania Jančušková
20/2023/PR 24.11.2023 29.11.2023 1 461,71 € Periodiká rôzne – predplatné 2024 Slovenská pošta a.s. Jančušková
21/2023/PR 27.11.2023 29.11.2023 68,90 € Časopis Šarm – predplatné 2024 News and Media Holding a.s. Jančušková
23/2023/KF 27.11.2023 29.11.2023 1 126,77 € Nákup kníh – FPU Secret s.r.o. Jendrušáková
22/2023/PR 30.11.2023 8.12.2023 22,80 € Index – predplatné 2024 Petit Press a.s. Jančušková
23/2023/PR 30.11.2023 8.12.2023 13,00 € Knižná revue – predplatné 2024 ARES, s.r.o. Jančušková
44/2023 30.11.2023 8.12.2023 1 590,15 € Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. Sokolová
24/2023/KF 30.11.2023 8.12.2023 108,87 € Nákup kníh – FPU Secret s.r.o. Jendrušáková
45/2023 30.11.2023 8.12.2023 78,72 € Kancelársky materiál Top-art77, s.r.o. Feriančeková
46/2023 19.12.2023 28.12.2023 1 674,00 € Multifunkčné zariadenie Ineo Topico. s.r.o. Feriančeková
47/2023 27.12.2023 28.12.2023 638,40 € Nákup tonerov Topico, s.r.o. Sokolová
48/2023 27.12.2023 28.12.2023 18,00 € Programátorské a obsahové práce FreeTech.digital, s.r.o. Feriančeková
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this