Faktúry, zmluvy, objednávky 2019

Typ a číslo Dátum a suma Predmet Dodávateľ Príloha
faktúra
0022/Z/2019
30.12.2019
65,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
faktúra
0021/Z/2019
30.12.2019
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
 
zmluva
10/2019
30.12.2019 Zmluva (elektrická energia)
Čiastková zmluva o dodávke elektriny
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 36403008
zmluva
9/2019
27.12.2019
4 528,00 €
Zmluva o výpožičke
Služby na základe zmluvy (štvrťročne 1 132,00 €)
Liptovské múzeum v Ružomberku
Š.N.Hýroša 10, 03450 Ružomberok
IČO: 35993154
faktúra
0247/2019
23.12.2019
35,94 €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Tibor Varga TSV Papier
Vajanského 80, 984 01 Lušenec
IČO: 32627211
 
faktúra
0246/2019
23.12.2019
1 200,00 €
Nákup a servis multifunkčného zariadenia
Multifunkčné zariadenie Ineo+3350i
TOPICO s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 44392010
 
faktúra
0245/2019
20.12.2019
5,20 €
Služby MVS
Služby MVS
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Lazovná 9, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 35987006
 
faktúra
0244/2019
20.12.2019
117,68 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
 
objednávka
83/2019
13.12.2019
1 548,00 €
Nákup a servis multifunkčného zariadenia
Multifunkčné zariadenie Ineo+3350i + servis
Vyhotovil:
TOPICO s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 44392010
 
faktúra
0243/2019
13.12.2019
13,72 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
faktúra
0242/2019
13.12.2019
195,00 €
Údržby a opravy auta
Elektroinštalácia ťažného zariadenia
Vladimír Majzlík
Okoličianska 681, 031 04 Liptovský Mikuláš
IČO: 41323203
 
faktúra
0241/2019
13.12.2019
268,44 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0240/2019
13.12.2019
1 400,00 €
Webstránka
Výroba a nastavenie webstránky
FreeTech, spol. s r.o.
Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 47973498
 
faktúra
0239/2019
13.12.2019
66,22 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
faktúra
0238/2019
13.12.2019
39,00 €
Predplatné
1000 riešení – predplatné r. 2020
Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
IČO: 36371271
 
faktúra
0237/2019
13.12.2019
109,50 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 – Hospodárske noviny
MAFRA Slovakia a.s.
Nobelova 34, 836 05 Bratislava
IČO: 31333524
 
faktúra
0236/2019
13.12.2019
36,67 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
IČO: 46106596
 
faktúra
0235/2019
13.12.2019
72,00 €
Diagnostika a kontrola auta
Diagnostika, kontrolné meranie, emisná kontrola
J+A LUNA AUTO, s.r.o.
Revolučná 3, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 47691930
 
faktúra
0233/2019
13.12.2019
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
 
faktúra
0232/2019
13.12.2019
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček – technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
 
faktúra
0231/2019
13.12.2019
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
 
faktúra
0230/2019
13.12.2019
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
 
faktúra
0229/2019
13.12.2019
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
faktúra
0228/2019
13.12.2019
117,60 €
Prehliadka zdvíhacieho zariadenia
Prehliadka stoličkového výťahu
VELCON spol, s r.o.
Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová
IČO: 36056677
 
faktúra
0227/2019
13.12.2019
50,00 €
Oprava WC
Výmena odpadu
Jozef Kello
Jilemnického 871/9, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 37377469
 
faktúra
0226/2019
13.12.2019
19,80 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 – časopis História
Mediaprint – Kapa Pressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava
IČO: 35792281
 
faktúra
0225/2019
13.12.2019
37,31 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0224/2019
13.12.2019
9 421,62 €
Dodávka a montáž elektrických akumulačných pecí
Dodávka a montáž elektrických akumulačných pecí
EKOSAL – energy, s.r.o.
Námestie Štefana Moyzesa 5, 974 00 Banská Bystrica
IČO: 31606342
 
faktúra
0223/2019
13.12.2019
4 092,60 €
Svietidlá
Dodávka a výmena svietidiel – I. NP
BELLA – ELEKTRO, s.r.o.
Borbisova 2/417, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36428728
 
faktúra
0222/2019
13.12.2019
3 270,00 €
Svietidlá
Dodávka a výmena svietidiel – III. NP
BELLA – ELEKTRO, s.r.o.
Borbisova 2/417, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36428728
 
faktúra
0221/2019
13.12.2019
2 400,00 €
Svietidlá
Výmena svietidiel – II. NP
BELLA – ELEKTRO, s.r.o.
Borbisova 2/417, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36428728
 
faktúra
0220/2019
13.12.2019
859,95 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
 
faktúra
0219/2019
13.12.2019
27,90 €
MVS
MVS
Slovenská národná knižnica
Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin
IČO: 36138517
 
faktúra
0218/2019
13.12.2019
15,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 – Ekonomická revue cestovného ruchu
Ekonómia, občianske združenie
Tajovského 10, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 35981555
 
faktúra
0207/2019
04.12.2019
20,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 – časopis Fraktál
Fraktál, o.z.
Pribinova ulica 364, 908 72 Závod
IČO: 51112540
 
faktúra
ZDF015/19
04.12.2019
40,00 €
Predplatné novín a časopisov
Liptovské noviny – predplatné r. 2020
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 35790253
 
objednávka
82/2019
04.12.2019
195,00 €
Údržby a opravy auta
Elektroinštalácia ťažného zariadenia
Vyhotovil:
Vladimír Majzlík
Okoličianska 681, 031 04 Liptovský Mikuláš
IČO: 41323203
 
objednávka
81/2019
04.12.2019
40,00 €
Predplatné novín a časopisov
Liptovské noviny – predplatné r. 2020
Vyhotovil:
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 35790253
 
objednávka
80/2019
04.12.2019
72,00 €
Diagnostika a kontrola auta
Diagnostika, kontrolné meranie, emisná kontrola
Vyhotovil:
J+A LUNA AUTO, s.r.o.
Revolučná 3, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 47691930
 
objednávka
79/2019
04.12.2019
1 110,12 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
objednávka – knihy
58/2019/KF
04.12.2019
268,44 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
zmluva
8/2019
04.12.2019
0,00 €
Memorandum o spolupráci
Memorandum s spolupráci č. 7
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
IČO: 00397563
objednávka
78/2019
04.12.2019
66,22 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Vyhotovil:
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
objednávka
77/2019
29.11.2019
35,94 €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Vyhotovil:
Tibor Varga TSV Papier
Vajanského 80, 984 01 Lušenec
IČO: 32627211
 
objednávka
76/2019
29.11.2019
50,00 €
Oprava WC
Výmena odpadu
Vyhotovil:
Jozef Kello
Jilemnického 871/9, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 37377469
 
faktúra
0217/2019
29.11.2019
507,91 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
IČO: 46106596
 
faktúra
0216/2019
29.11.2019
191,00 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0020/Z/2019
25.11.2019
65,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
faktúra
ZDF014/19
25.11.2019
56,00 €
Nákup časopisu
Časopis TREND – predplatné r. 2020
News and Media Holding a.s.
Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava
IČO: 47256281
 
objednávka
75/2019
25.11.2019
117,60 €
Prehliadka zdvíhacieho zariadenia
Prehliadka stoličkového výťahu
Vyhotovil:
VELCON spol, s r.o.
Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová
IČO: 36056677
 
objednávka
74/2019
25.11.2019
56,00 €
Nákup časopisu
Časopis TREND – predplatné r. 2020
Vyhotovil:
News and Media Holding a.s.
Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava
IČO: 47256281
 
faktúra
0215/2019
22.11.2019
250,00 €
Divadelné predstavenie
Divadelné predstavenie – Analfabeta Negramotná
KBT, o.z.
Rázusova 3286/3, 058 01 Poprad
IČO: 42080673
 
faktúra
0214/2019
22.11.2019
2 228,12 €
Náklady na pobočku Čierny orol
Štvrťročná zálohová platba (2x)
Liptovské múzeum v Ružomberku
Š.N.Hýroša 10, 03450 Ružomberok
IČO: 35993154
 
faktúra
0213/2019
22.11.2019
493,06 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0212/2019
22.11.2019
189,39 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0211/2019
22.11.2019
14,27 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
faktúra
0210/2019
22.11.2019
6 302,28 €
Svietidlá
Dodávka – II. NP
BELLA – ELEKTRO, s.r.o.
Borbisova 2/417, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36428728
 
faktúra
0209/2019
22.11.2019
8,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 – Tvorba
Spoločnosť pre Tvorbu
Partizánska 2, 811 03 Bratislava
IČO: 36064904
 
faktúra
0208/2019
22.11.2019
34,80 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 – Historická revue
L.K.Permanent s.r.o.
Hattalova 12, 831 03 Bratislava
IČO: 31352782
 
faktúra
0205/2019
22.11.2019
117,82 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
 
faktúra
0204/2019
22.11.2019
1 181,48 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
faktúra
0203/2019
22.11.2019
44,68 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0202/2019
22.11.2019
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
 
faktúra
0201/2019
22.11.2019
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček – technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
 
faktúra
0200/2019
22.11.2019
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
 
faktúra
0199/2019
22.11.2019
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
 
faktúra
0198/2019
22.11.2019
270,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
faktúra
0019/Z/2019
15.11.2019
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
 
objednávka
73/2019
15.11.2019
7 362,60 €
Svietidlá
Dodávka a výmena svietidiel – I. a III. NP
Vyhotovil:
BELLA – ELEKTRO, s.r.o.
Borbisova 2/417, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36428728
 
objednávka – knihy
57/2019/KF
15.11.2019
37,31 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka – knihy
56/2019/KF
15.11.2019
579,46 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
IČO: 46106596
 
objednávka – knihy
55/2019/KF
15.11.2019
870,27 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
 
faktúra
0206/2019
15.11.2019
40,00 €
Odborný seminár
Moderná správa registratúry – seminár
Asociácia správcov registratúry
M. R. Štefánika 310, 972 71 Nováky
IČO: 37922190
 
faktúra
0189/2019
15.11.2019
54,00 €
Oprava ČO
Výmena batérie a ventilu v budove ČO
Premonta, s.r.o.
Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36430277
 
faktúra
0165/2019
15.11.2019
120,00 €
Členský príspevok
Členský príspevok SAK – r. 2019
Slovenská asociácia knižníc
Klemensova 2522/19, 814 67 Bratislava
IČO: 30845181
 
faktúra
0197/2019
06.11.2019
285,88 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
faktúra
0196/2019
06.11.2019
296,18 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
faktúra
0195/2019
06.11.2019
397,14 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
faktúra
0194/2019
06.11.2019
500,00 €
Cateringové služby
Catering 17.10.2019 – Výročie knižnice
El Nino’s food, s.r.o.
Kemi 627/4, 031 04 Liptovský Mikuláš
IČO: 52592031
 
faktúra
0193/2019
06.11.2019
40,00 €
Nákup kníh
Laminovačka – ÚDL
Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
faktúra
0192/2019
06.11.2019
862,61 €
Refakturované poistné
Poistenie majetku …
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
faktúra
0191/2019
06.11.2019
476,25 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
 
faktúra
0190/2019
06.11.2019
696,97 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
 
faktúra
0188/2019
06.11.2019
222,53 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0187/2019
06.11.2019
40,46 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
ZDF013/19
06.11.2019
39,00 €
Predplatné
1000 riešení – predplatné r. 2020
Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
IČO: 36371271
 
faktúra
ZDF012/19
06.11.2019
109,50 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 – Hospodárske noviny
MAFRA Slovakia a.s.
Nobelova 34, 836 05 Bratislava
IČO: 31333524
 
objednávka
72/2019
06.11.2019
166,60
Grafické práce
Grafické práce
Vyhotovil:
Biela hlina, s.r.o.
Tajov 18, 976 34 Tajov
IČO: 48292176
 
objednávka
71/2019
06.11.2019
1 059,91 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné novín a časopisov
Vyhotovil:
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
 
objednávka
70/2019
06.11.2019
17,80 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 – Bibiana, Knižná revue
Vyhotovil:
ARES, s.r.o.
Elektrárenská 12091, 831 04 Bratislava
IČO: 31363822
 
objednávka
69/2019
06.11.2019
15,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 – Ekonomická revue cestovného ruchu
Vyhotovil:
Ekonómia, občianske združenie
Tajovského 10, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 35981555
 
objednávka
68/2019
06.11.2019
26,60 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 – Slovenské pohľady, Slovensko
Vyhotovil:
Matica Slovenská
P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
IČO: 00179027
 
objednávka
67/2019
06.11.2019
8,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 – Tvorba
Vyhotovil:
Spoločnosť pre Tvorbu
Partizánska 2, 811 03 Bratislava
IČO: 36064904
 
objednávka
66/2019
06.11.2019
34,80 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 – Historická revue
Vyhotovil:
L.K.Permanent s.r.o.
Hattalova 12, 831 03 Bratislava
IČO: 31352782
 
objednávka
65/2019
06.11.2019
20,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 – časopis Fraktál
Vyhotovil:
Fraktál, o.z.
Pribinova ulica 364, 908 72 Závod
IČO: 51112540
 
objednávka
64/2019
06.11.2019
1 181,48 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
objednávka
63/2019
06.11.2019
39,00 €
Predplatné
1000 riešení – predplatné r. 2020
Vyhotovil:
Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
IČO: 36371271
 
objednávka
62/2019
06.11.2019
109,50 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 – Hospodárske noviny
Vyhotovil:
MAFRA Slovakia a.s.
Nobelova 34, 836 05 Bratislava
IČO: 31333524
 
faktúra
0018/Z/2019
06.11.2019
65,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
objednávka – knihy
54/2019/KF
06.11.2019
191,00 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka – knihy
53/2019/KF
06.11.2019
493,06 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka – knihy
52/2019/KF
06.11.2019
189,39 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
zmluva
13/2019/ZoD/FPU
04.11.2019
100,00 €
Zmluva o dielo – 13/2019/ZoD/FPU
Autorská beseda pre deti
Ing. Silvia Vančová ZoD – Vančová
objednávka
61/2019
25.10.2019
1 400,00 €
Webstránka
Výroba a nastavenie webstránky
Vyhotovil:
FreeTech, spol. s r.o.
Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 47973498
 
objednávka – knihy
51/2019/KF
25.10.2019
44,68 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka – knihy
50/2019/KF
25.10.2019
499,13 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
objednávka – knihy
49/2019/KF
25.10.2019
468,22 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
objednávka
60/2019
25.10.2019
40,00 €
Odborný seminár
Moderná správa registratúry – seminár
Vyhotovil:
Asociácia správcov registratúry
M. R. Štefánika 310, 972 71 Nováky
IČO: 37922190
 
objednávka
59/2019
25.10.2019
8 702,30 €
Svietidlá
Dodávka a výmena svietidiel – II. NP
Vyhotovil:
BELLA – ELEKTRO, s.r.o.
Borbisova 2/417, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36428728
 
objednávka
58/2019
25.10.2019
40,00 €
Nákup materiálu
Laminovačka – ÚDL
Vyhotovil:
Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
objednávka
57/2019
25.10.2019
9 421,62 €
Elektrické akumulačné pece
Dodávka a montáž elektrických akumulačných pecí
Vyhotovil:
EKOSAL – energy, s.r.o.
Námestie Štefana Moyzesa 5, 974 00 Banská Bystrica
IČO: 31606342
 
objednávka
56/2019
16.10.2019
250,00 €
Divadelné predstavenie
Divadelné predstavenie – Analfabeta Negramotná
Vyhotovil:
KBT, o.z.
Rázusova 3286/3, 058 01 Poprad
IČO: 42080673
 
zmluva
2/2019/ZoD
16.10.2019
100,00 €
Zmluva o dielo – 2/2019/ZoD
Hudobná produkcia pri príležitosti osláv 190. výročia založenia knižnice
Ján Majerčík ZoD – Majerčík
faktúra
0017/Z/2019
16.10.2019
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
 
faktúra
0186/2019
16.10.2019
15,23 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
faktúra
0185/2019
16.10.2019
463,52 €
Nákup materiálu
Pozvánky a darčekové predmety
Grafon s.r.o.
Vajanského 1238/13, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50076094
 
faktúra
0184/2019
16.10.2019
61,94 €
Hosting
Hosting
WebSupport, s.r.o.
Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
IČO: 36421928
 
faktúra
0183/2019
16.10.2019
167,34 €
Vykonanie pravidelnej kontroly EZS
Pravidelná kontrola
DELTECH, a.s.
Priemyselná 1, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 30225582
 
faktúra
0182/2019
16.10.2019
95,52 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0181/2019
16.10.2019
224,60 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
faktúra
0180/2019
16.10.2019
428,25 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
faktúra
0179/2019
16.10.2019
132,14 €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Top-art 77 s.r.o.
Ul. 1 . mája 2044/178, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 47091657
 
faktúra
0178/2019
16.10.2019
120,55 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
 
faktúra
0177/2019
16.10.2019
83,00 €
Mobilné telefóny
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
faktúra
0176/2019
16.10.2019
1 340,07 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
faktúra
0175/2019
16.10.2019
116,09 €
Nákup materiálu
Nákup čítačky čiarových kódov
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
faktúra
0174/2019
16.10.2019
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
 
faktúra
0173/2019
16.10.2019
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček – technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
 
faktúra
0172/2019
16.10.2019
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
 
faktúra
0171/2019
16.10.2019
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
 
faktúra
0170/2019
16.10.2019
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
objednávka – knihy
48/2019/KF
16.10.2019
222,53 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka – knihy
47/2019/KF
16.10.2019
40,46 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka – knihy
46/2019/KF
16.10.2019
696,97 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
 
faktúra
0016/Z/2019
04.10.2019
65,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
faktúra
0169/2019
04.10.2019
56,80 €
Predplatné
Poradca – predplatné r. 2020
Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
IČO: 36371271
 
faktúra
0168/2019
04.10.2019
42,00 €
Predplatné
Poradca – predplatné r. 2019
Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
IČO: 36371271
 
faktúra
0167/2019
04.10.2019
35,80 €
Predplatné
1000 riešení – predplatné r. 2019
Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
IČO: 36371271
 
faktúra
0166/2019
04.10.2019
157,50 €
Nákup materiálu
Gulôčkové perá s potlačou
National Pen
P. O. Box 1615, 800 90 Bratislava
IČO: 97264440
 
faktúra
0164/2019
04.10.2019
226,72 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
ZDF011/2019
04.10.2019
61,94 €
Hosting
Hosting
WebSupport, s.r.o.
Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
IČO: 36421928
 
objednávka – knihy
45/2019/KF
04.10.2019
95,52 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka – knihy
44/2019/KF
04.10.2019
476,25 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
 
objednávka – knihy
43/2019/KF
04.10.2019
617,41 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
objednávka
55/2019
04.10.2019
1 340,07 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
objednávka
54/2019
04.10.2019
132,14 €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Vyhotovil:
Top-art 77 s.r.o.
Ul. 1 . mája 2044/178, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 47091657
 
objednávka
53/2019
04.10.2019
500,00 €
Cateringové služby
Catering 17.10.2019 – Výročie knižnice
Vyhotovil:
El Nino’s food, s.r.o.
Kemi 627/4, 031 04 Liptovský Mikuláš
IČO: 52592031
 
objednávka
52/2019
04.10.2019
61,94 €
Hosting
Hosting
Vyhotovil:
WebSupport, s.r.o.
Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
IČO: 36421928
 
faktúra
0163/2019
27.09.2019
295,75 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0162/2019
27.09.2019
237,05 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0161/2019
27.09.2019
1 008,13 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
 
objednávka
51/2019
27.09.2019
116,09 €
Nákup materiálu
Nákup čítačky čiarových kódov
Vyhotovil:
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
zmluva
12/2019/ZoD/FPU
27.09.2019
163,00 €
Zmluva o dielo – 12/2019/ZoD/FPU
Autorská beseda a workshop o poruchách príjmu potravy
Valentína Sedileková ZoD – Sedileková
objednávka
50/2019
20.09.2019
463,52 €
Nákup materiálu
Pozvánky a darčekové predmety
Vyhotovil:
Grafon s.r.o.
Vajanského 1238/13, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50076094
 
objednávka
49/2019
20.09.2019
157,50 €
Nákup materiálu
Gulôčkové perá s potlačou
Vyhotovil:
National Pen
P. O. Box 1615, 800 90 Bratislava
IČO: 97264440
 
faktúra
0160/2019
20.09.2019
572,23 €
Nákup PC
HP PRO DESK
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
faktúra
0159/2019
20.09.2019
364,18 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
faktúra
0158/2019
20.09.2019
95,68 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0157/2019
20.09.2019
36,15 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0156/2019
20.09.2019
12,50 €
MVS
MVS
Univerzitná knižnica v Bratislave
Michalská 1, 814 17 Bratislava
IČO: 00164631
 
faktúra
0155/2019
20.09.2019
16,52 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
faktúra
0154/2019
20.09.2019
117,41 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
 
faktúra
0153/2019
20.09.2019
848,45 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
faktúra
0151/2019
20.09.2019
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
 
faktúra
0150/2019
20.09.2019
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček – technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
 
faktúra
0149/2019
20.09.2019
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
 
faktúra
0148/2019
20.09.2019
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
 
faktúra
0147/2019
20.09.2019
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
objednávka – knihy
42/2019/KF
20.09.2019
226,72 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka – knihy
41/2019/KF
20.09.2019
295,75 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka – knihy
40/2019/KF
20.09.2019
246,40 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
IČO: 46106596
 
objednávka
48/2019
20.09.2019
54,00 €
Oprava ČO
Výmena batérie a ventilu v budove ČO
Vyhotovil:
Premonta, s.r.o.
Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36430277
 
objednávka – knihy
39/2019/KF
11.09.2019
1.008,13 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
 
zmluva
11/2019/ZoD/FPU
11.09.2019
100,00 €
Zmluva o dielo – 11/2019/ZoD/FPU
Prednáška a prezentácia
Ing. Zdenko Zaťko ZoD – Zaťko
zmluva
10/2019/ZoD/FPU
11.09.2019
320,00 €
Zmluva o dielo – 10/2019/ZoD/FPU
Workshopy na zlepšenie pamäte a kognitívnych schopností seniorov
Markéta Kořínková ZoD – Kořínková
faktúra
0152/2019
05.09.2019
48,00 €
Nákup časopisu
Časopis TREND
News and Media Holding a.s.
Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava
IČO: 47256281
 
faktúra
0015/Z/2019
05.09.2019
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
 
objednávka
47/2019
05.09.2019
572,23 €
Nákup PC
HP PRO DESK
Vyhotovil:
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
objednávka
46/2019
05.09.2019
848,45 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
faktúra
0146/2019
05.09.2019
825,10 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
 
faktúra
0145/2019
05.09.2019
112,07 €
Nákup materiálu
Čistiace a hygienické potreby
Banchem s.r.o.
Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 36227901
 
faktúra
0144/2019
05.09.2019
90,00 €
Deratizácia priestorov WC v budove ČO
Deratizácia
J&K Technology, s.r.o.
Sládkovičova 1306/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 46973401
 
faktúra
0143/2019
05.09.2019
337,76 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka – knihy
38/2019/KF
05.09.2019
95,68 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka – knihy
37/2019/KF
05.09.2019
36,15 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka – knihy
36/2019/KF
05.09.2019
399,62 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
faktúra
ZDF010/19
23.08.2019
48,00 €
Nákup časopisu
Časopis TREND
News and Media Holding a.s.
Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava
IČO: 47256281
 
faktúra
0014/Z/2019
23.08.2019
65,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
faktúra
0142/2019
23.08.2019
96,00 €
Vypracovanie registratúrneho poriadku
Vypracovanie registratúrneho poriadku
Archív Tatry, s.r.o.
Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36371815
 
faktúra
0141/2019
23.08.2019
15,78 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
faktúra
0140/2019
23.08.2019
8.859,00 €
Elektrická energia
Elektrická energia 2. polrok 2019
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 36403008
 
faktúra
0139/2019
23.08.2019
117,70 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
 
faktúra
0138/2019
23.08.2019
1.030,82 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
faktúra
0137/2019
23.08.2019
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
 
faktúra
0136/2019
23.08.2019
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček – technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
 
faktúra
0135/2019
23.08.2019
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
 
faktúra
0134/2019
23.08.2019
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
 
faktúra
0133/2019
23.08.2019
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
objednávka
45/2019
23.08.2019
48,00 €
Nákup časopisu
Časopis TREND
Vyhotovil:
News and Media Holding a.s.
Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava
IČO: 47256281
 
zmluva
09/2019/ZoD/FPU
09.08.2019
70,00 €
Zmluva o dielo – 09/2019/ZoD/FPU
Vedenie literárnej dielne
Anna Uramová ZoD – Uramová
objednávka – knihy
35/2019/KF
08.08.2019
337,76 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka – knihy
34/2019/KF
08.08.2019
835,10 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
 
faktúra
0013/Z/2019
08.08.2019
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
 
objednávka
44/2019
08.08.2019
112,07 €
Nákup materiálu
Čistiace a hygienické potreby
Vyhotovil:
Banchem s.r.o.
Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 36227901
 
objednávka
43/2019
08.08.2019
1.030,82 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
faktúra
0132/2019
29.07.2019
600,41 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
 
objednávka
42/2019
29.07.2019
90,00 €
Deratizácia priestorov WC v budove ČO
Deratizácia
Vyhotovil:
J&K Technology, s.r.o.
Sládkovičova 1306/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 46973401
 
faktúra
ZDF009/19
29.07.2019
56,80 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 – Poradca
Poradca s.r.o.
Pri Celulózske 40, 010 01 Žilina
IČO: 36371271
 
faktúra
ZDF008/19
29.07.2019
42,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 – Poradca
Poradca s.r.o.
Pri Celulózske 40, 010 01 Žilina
IČO: 36371271
 
faktúra
0012/Z/2019
29.07.2019
65,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
objednávka
41/2019
18.07.2019
56,80 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 – Poradca
Vyhotovil:
Poradca s.r.o.
Pri Celulózske 40, 010 01 Žilina
IČO: 36371271
 
faktúra
0131/2019
18.07.2019
18,02 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
faktúra
0130/2019
18.07.2019
538,34 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
 
faktúra
0129/2019
18.07.2019
167,34 €
Vykonanie pravidelnej kontroly EZS
Pravidelná kontrola
DELTECH, a.s.
Priemyselná 1, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 30225582
 
faktúra
0128/2019
18.07.2019
-24,55 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné – vyúčtovanie (preplatok)
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
faktúra
0127/2019
18.07.2019
117,96 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
 
faktúra
0126/2019
18.07.2019
2.870,28 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
faktúra
0125/2019
18.07.2019
1.280,60 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
faktúra
0124/2019
18.07.2019
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
 
faktúra
0123/2019
18.07.2019
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček – technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
 
faktúra
0122/2019
18.07.2019
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
 
faktúra
0121/2019
18.07.2019
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
 
faktúra
0120/2019
18.07.2019
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
faktúra
0119/2019
18.07.2019
79,80 €
Servis knižničného systému Clavius
Servisný zásah – Clavius
MS-SOFT s.r.o.
Komenského 53, 010 01 Žilina
IČO: 44832621
 
objednávka
40/2019
12.07.2019
42,00
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 – Poradca
Vyhotovil:
Poradca s.r.o.
Pri Celulózske 40, 010 01 Žilina
IČO: 36371271
 
objednávka
39/2019
04.07.2019
1.280,60 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
faktúra
0011/Z/2019
04.07.2019
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
 
faktúra
0118/2019
04.07.2019
472,20 €
Nákup materiálu + služba
Nákup premietacieho plátna + montáž
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
faktúra
0117/2019
04.07.2019
107,68 €
Nákup materiálu
Siete bezuzlové
Luxsol, s.r.o.
Líščie Nivy 23, 821 08 Bratislava – Ružinov
IČO: 50152670
 
faktúra
0116/2019
04.07.2019
6,66 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
 
faktúra
0115/2019
04.07.2019
1.030,37 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
 
objednávka
38/2019
28.06.2019
20,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné r.2019/2020 – časopis Stromáčik
Vyhotovil:
STROM ŽIVOTA, o.z.
Jelenia 7, 811 05 Bratislava
IČO: 00587010
 
objednávka – knihy
33/2019/KF
28.06.2019
600,41 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
 
objednávka – knihy
32/2019/KF
28.06.2019
555,75 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
 
faktúra
0114/2019
28.06.2019
6.050,00 €
Dodávka a montáž interiérového vybavenia knižnice
Interiérové vybavenie (regále) – ÚDL
Stolwood, s.r.o.
Eduarda – Balla 907/8, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 47467801
 
faktúra
0113/2019
28.06.2019
2.425,00 €
Stolárske, montážne a dokončovacie práce
Interiérové vybavenie – ÚDL
Stolwood, s.r.o.
Eduarda – Balla 907/8, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 47467801
 
faktúra
0112/2019
28.06.2019
1.310,00 €
Dodávka a montáž interiérového vybavenia knižnice
Interiérové vybavenie (stolíky) – ÚDL
Stolwood, s.r.o.
Eduarda – Balla 907/8, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 47467801
 
faktúra
0111/2019
28.06.2019
210,00 €
Nákup materiálu + služba
Dodávka a montáž stropného svietidla – ÚDL
ZK INTERIER, s.r.o.
Jalovec 112, 032 21 Bobrovec
IČO: 50600532
 
faktúra
0010/Z/2019
28.06.2019
65,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
faktúra
0110/2019
28.06.2019
234,00 €
Úradná skúška – výťah
Úradná skúška – výťah
Výťahy LM s.r.o.
Demänovská cesta 848/65A, 031 01 Lipovský Mikuláš
IČO: 51401193
 
faktúra
0109/2019
28.06.2019
173,00 €
Odborná prehliadka výťahu
Odborná prehliadka výťahu
Výťahy LM PLUS s.r.o.
Demänovská cesta 848/65A, 031 01 Lipovský Mikuláš
IČO: 51401193
 
faktúra
0108/2019
28.06.2019
635,49 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0107/2019
28.06.2019
256,36 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
faktúra
0106/2019
28.06.2019
15,70 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
faktúra
0105/2019
28.06.2019
717,13 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019/2020 – Predplatné novín a časopisov rôznych
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
 
faktúra
0104/2019
28.06.2019
117,23 €
Nákup materiálu
Siete bezuzlové
Luxsol, s.r.o.
Líščie Nivy 23, 821 08 Bratislava – Ružinov
IČO: 50152670
 
faktúra
0103/2019
28.06.2019
99,03 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Občianske združenie Diera do sveta
A. Bernoláka 42/11, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 42385776
 
faktúra
0102/2019
28.06.2019
1.144,80 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
faktúra
0101/2019
28.06.2019
118,24 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
 
faktúra
0100/2019
28.06.2019
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
 
faktúra
0099/2019
28.06.2019
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček – technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
 
faktúra
0098/2019
28.06.2019
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
 
faktúra
0097/2019
28.06.2019
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
 
faktúra
0096/2019
28.06.2019
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
faktúra
0095/2019
28.06.2019
128,86 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Vydavateľstvo Slovart, s.r.o.
Bojnická 10, 830 00 Bratislava
IČO: 17311462
 
objednávka – knihy
31/2019/KF
21.06.2019
635,49 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka
37/2019
21.06.2019
107,68 €
Nákup materiálu
Siete bezuzlové
Vyhotovil:
Luxsol, s.r.o.
Líščie Nivy 23, 821 08 Bratislava – Ružinov
IČO: 50152670
 
objednávka
36/2019
21.06.2019
96,00 €
Vypracovanie registratúrneho poriadku
Vypracovanie registratúrneho poriadku
Vyhotovil:
Archív Tatry, s.r.o.
Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36371815
 
objednávka
35/2019
21.06.2019
210,00 €
Nákup materiálu + služba
Dodávka a montáž stropného svietidla – ÚDL
Vyhotovil:
ZK INTERIER, s.r.o.
Jalovec 112, 032 21 Bobrovec
IČO: 50600532
 
objednávka
34/2019
21.06.2019
2.425,00 €
Stolárske, montážne a dokončovacie práce
Interiérové vybavenie – ÚDL
Vyhotovil:
Stolwood, s.r.o.
Eduarda – Balla 907/8, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 47467801
 
objednávka
33/2019
21.06.2019
6.050,00 €
Dodávka a montáž interiérového vybavenia knižnice
Interiérové vybavenie (regále) – ÚDL
Vyhotovil:
Stolwood, s.r.o.
Eduarda – Balla 907/8, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 47467801
 
objednávka
32/2019
17.06.2019
472,20 €
Nákup materiálu + služba
Nákup premietacieho plátna + montáž
Vyhotovil:
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
faktúra
0009/Z/2019
17.06.2019
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
 
faktúra
0094/2019
17.06.2019
109,50 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 – Hospodárske noviny
MAFRA Slovakia a.s.
Nobelova 34, 836 05 Bratislava
IČO: 31333524
 
zmluva
1/2019/D/FPU
17.06.2019
0,00 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-511-04710
18-511-04710 – Dodatok č. 1
Fond na podporu umenia
Cukrová 14, 811 08 Bratislava
IČO: 42418933
objednávka – knihy
30/2019/KF
14.06.2019
275,60 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
objednávka
31/2019
14.06.2019
2.870,28 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Vyhotovil:
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
objednávka
30/2019
14.06.2019
717,13 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019/2020 – Predplatné novín a časopisov rôznych
Vyhotovil:
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
 
objednávka
29/2019
14.06.2019
117,23 €
Nákup materiálu
Siete bezuzlové
Vyhotovil:
Luxsol, s.r.o.
Líščie Nivy 23, 821 08 Bratislava – Ružinov
IČO: 50152670
 
objednávka
28/2019
14.06.2019
1.144,80 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
zmluva
7/2019
14.06.2019
14.000,00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-514-03537
19-514-03537 (Knihy)
Fond na podporu umenia
Cukrová 14, 811 08 Bratislava
IČO: 42418933
objednávka – knihy
29/2019/KF
04.06.2019
99,03 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Občianske združenie Diera do sveta
A. Bernoláka 42/11, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 42385776
 
objednávka – knihy
28/2019/KF
04.06.2019
1.037,03 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
 
zmluva
08/2019/ZoD/FPU
04.06.2019
120,00 €
Zmluva o dielo – 08/2019/ZoD/FPU
Autorská beseda
Jana Pronská ZoD – Pronská
faktúra
0093/2019
31.05.2019
209,69 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0092/2019
31.05.2019
1.503,36 €
Servis knižničného systému Clavius
Ročný poplatok – Clavius
MS-SOFT s.r.o.
Komenského 53, 010 01 Žilina
IČO: 44832621
 
faktúra
0091/2019
31.05.2019
57,59 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0090/2019
31.05.2019
262,87 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
faktúra
0089/2019
31.05.2019
590,16 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
 
faktúra
0088/2019
31.05.2019
17,09 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
faktúra
0087/2019
31.05.2019
69,96 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Elist s.r.o.
Gaštanová 511/5, 031 04 Liptovský Mikuláš,
IČO: 50301021
 
faktúra
0086/2019
31.05.2019
181,37 €
Náklady na pobočku Čierny orol
Vyúčtovanie nákladov za rok 2018
Liptovské múzeum v Ružomberku
Š.N.Hýroša 10, 03450 Ružomberok
IČO: 35993154
 
faktúra
0085/2019
31.05.2019
2228,12 €
Služby spojené so zmluvou o výpožičke – ČO
Štvrťročná zálohová platba (2x)
Liptovské múzeum v Ružomberku
Š.N.Hýroša 10, 03450 Ružomberok
IČO: 35993154
 
faktúra
ZDF007/19
31.05.2019
109,50 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 – Hospodárske noviny
MAFRA Slovakia a.s.
Nobelova 34, 836 05 Bratislava
IČO: 31333524
 
objednávka – knihy
27/2019/KF
31.05.2019
128,90 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Vydavateľstvo Slovart, s.r.o.
Bojnická 10, 830 00 Bratislava
IČO: 17311462
 
objednávka – knihy
26/2019/KF
24.05.2019
209,69 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka – knihy
25/2019/KF
24.05.2019
57,59 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka
27/2019
24.05.2019
109,50 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 – Hospodárske noviny
Vyhotovil:
MAFRA Slovakia a.s.
Nobelova 34, 836 05 Bratislava
IČO: 31333524
 
zmluva
6/2019
24.05.2019
0,00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie MK-4241/2019/3.2
Zmluva – kultúrne poukazy
Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP 33,813 31 Bratislava 1
IČO: 00165182
objednávka – knihy
24/2019/KF
15.05.2019
254,33 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
faktúra
0003/OZ/2019
15.05.2019
428,58
Dane a poplatky mestu
Miestny poplatok za komunálne odpady
Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
IČO: 00315524
 
faktúra
0002/OZ/2019
15.05.2019
744,60 €
Dane a poplatky mestu
Daň z nehnuteľnosti
Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
IČO: 00315524
 
faktúra
0008/Z/2019
15.05.2019
65,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
faktúra
0083/2019
15.05.2019
20,00 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Jarmila Zacher Pajpachová
Ul. mládeže 2352/20, 058 01 Poprad
 
faktúra
0082/2019
15.05.2019
76,76 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0081/2019
15.05.2019
35,79 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0080/2019
15.05.2019
148,60 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0079/2019
15.05.2019
68,50 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Peter Kováčik, Život a zdravie
Nálepkova 48, 977 01 Brezno
IČO: 36310006
 
faktúra
0078/2019
15.05.2019
117,80 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
 
faktúra
0077/2019
15.05.2019
1.101,60 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
faktúra
0076/2019
15.05.2019
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
 
faktúra
0075/2019
15.05.2019
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček – technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
 
faktúra
0074/2019
15.05.2019
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
 
faktúra
0073/2019
15.05.2019
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
 
faktúra
0072/2019
15.05.2019
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
faktúra
0071/2019
15.05.2019
132,00 €
Grafické práce
Grafické práce
Biela hlina, s.r.o.
Tajov 18, 976 34 Tajov
IČO: 48292176
 
faktúra
0068/2019
15.05.2019
50,00 €
Poplatok
Členský poplatok
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
Michalská 1, 816 14 Bratislava
IČO: 00178594
 
zmluva
07/2019/ZoD/FPU
14.05.2019
70,00 €
Zmluva o dielo – 07/2019/ZoD/FPU
Vedenie literárnej dielne
Jozef Daník ZoD – Daník
zmluva
06/2019/ZoD/FPU
14.05.2019
70,00 €
Zmluva o dielo – 06/2019/ZoD/FPU
Vedenie literárnej dielne
Peter Vrlík ZoD – Vrlík
zmluva
5/2019
14.05.2019
2.000,00 €
Zmluva č. 132/2019/MŠaK
Dotácia mesta Liptovský Mikuláš – nákup kníh
Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
IČO: 00315524
faktúra
0084/2019
10.05.2019
24.740,01 €
Dodávka a montáž interiérového vybavenia knižnice
Interiérové vybavenie – ÚDL
Stolwood, s.r.o.
Eduarda – Balla 907/8, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 47467801
 
faktúra
0070/2019
10.05.2019
520,73 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
IČO: 46106596
 
faktúra
0069/2019
10.05.2019
247,27 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
faktúra
0007/Z/2019
10.05.2019
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
 
objednávka
26/2019
06.05.2019
1.101,60 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
objednávka – knihy
23/2019/KF
06.05.2019
69,96 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Elist s.r.o.
Gaštanová 511/5, 031 04 Liptovský Mikuláš,
IČO: 50301021
 
objednávka – knihy
22/2019/KF
06.05.2019
20,00 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Jarmila Zacher Pajpachová
Ul. mládeže 2352/20, 058 01 Poprad
 
objednávka – knihy
21/2019/KF
06.05.2019
76,76 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka – knihy
20/2019/KF
06.05.2019
35,79 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
zmluva
4/2019
06.05.2019
1.500,00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-513-01787
19-513-01787 (Stretnutia s literatúrou 3)
Fond na podporu umenia
Cukrová 14, 811 08 Bratislava
IČO: 42418933
zmluva
05/2019/ZoD/FPU
06.05.2019
100,00 €
Zmluva o dielo – 05/2019/ZoD/FPU
Autorská beseda a prezentácia vlastného diela
Stanislav Kaľavský ZoD – Kaľavský
zmluva
04/2019/ZoD/FPU
06.05.2019
200,00 €
Zmluva o dielo – 04/2019/ZoD/FPU
Workshopy na zlepšenie pamäte a kognitívnych schopností seniorov
Markéta Kořínková ZoD – Kořínková – workshop
objednávka – knihy
19/2019/KF
30.04.2019
148,60 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka – knihy
18/2019/KF
30.04.2019
68,50 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Peter Kováčik, Život a zdravie
Nálepkova 48, 977 01 Brezno
IČO: 35310006
 
objednávka – knihy
17/2019/KF
30.04.2019
600,16 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
 
objednávka – knihy
16/2019/KF
30.04.2019
494,49 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
IČO: 46106596
 
objednávka – knihy
15/2019/KF
30.04.2019
255,80 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
faktúra
0067/2019
30.04.2019
336,00 €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Tibor Varga TSV Papier
Vajanského 80, 984 01 Lušenec
IČO: 32627211
 
faktúra
0066/2019
30.04.2019
274,70 €
Nákup materiálu
Materiál (žinenky) – ÚDL
INSGRAF s.r.o.
Murgašova 27, 927 01 Šaľa
IČO: 47078839
 
faktúra
0065/2019
30.04.2019
415,82 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
 
faktúra
0064/2019
30.04.2019
17,28 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
faktúra
0063/2019
30.04.2019
669,10 €
Servis automobilu
Výmena filtrov, pneumatík, servis
Vladimír Majzlík
Okoličianska 681, 031 04 Liptovský Mikuláš
IČO: 41323203
 
faktúra
ZDF006/19
15.04.2019
35,80 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 – 1000 riešení
Poradca s.r.o.
Pri Celulózske 40, 010 01 Žilina
IČO: 36371271
 
faktúra
0062/2019
15.04.2019
167,34 €
Vykonanie pravidelnej kontroly EZS
Pravidelná kontrola
DELTECH, a.s.
Priemyselná 1, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 30225582
 
faktúra
0061/2019
15.04.2019
26,16 €
Operatívny servis
Operatívny servis
DELTECH, a.s.
Priemyselná 1, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 30225582
 
faktúra
0060/2019
15.04.2019
117,19 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
faktúra
0059/2019
15.04.2019
398,48 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
faktúra
0058/2019
15.04.2019
313,20 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Vydavateľstvo Slovart, s.r.o.
Bojnická 10, 830 00 Bratislava
IČO: 17311462
 
faktúra
0057/2019
15.04.2019
118,03 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
 
faktúra
0055/2019
15.04.2019
1.080,00 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
faktúra
0054/2019
15.04.2019
12,00 €
Programátorské práce
Programátorské práce
FreeTech services, spol s r.o.
Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45299951
 
faktúra
0053/2019
15.04.2019
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
 
faktúra
0052/2019
15.04.2019
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček – technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
 
faktúra
0051/2019
15.04.2019
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
 
faktúra
0050/2019
15.04.2019
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
 
faktúra
0049/2019
15.04.2019
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
faktúra
0006/Z/2019
15.04.2019
65,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
faktúra
0005/Z/2019
12.04.2019
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2 81272 Bratislava
IČO: 00151866
 
faktúra
0056/2019
12.04.2019
99,50 €
Tepovanie
Tepovanie kobercov
TEPUJEM.SK s.r.o.
Nemocničná 20, 990 01 Veľký Krtíš
IČO: 47061197
 
objednávka
25/2019
12.04.2019
336,00 €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Vyhotovil:
Tibor Varga TSV Papier
Vajanského 80, 984 01 Lučenec
IČO: 32627211
 
objednávka
24/2019
12.04.2019
274,70 €
Nákup materiálu
Materiál (žinenky) – ÚDL
Vyhotovil:
INSGRAF s.r.o.
Murgašova 27, 927 01 Šaľa
IČO: 47078839
 
objednávka
23/2019
12.04.2019
700,00 €
Servis automobilu
Výmena filtrov, pneumatík, servis
Vyhotovil:
Vladimír Majzlík
Okoličianska 681, 031 04 Liptovský Mikuláš
IČO: 41323203
 
zmluva
03/2019/ZoD/FPU
08.04.2019
120,00 €
Zmluva o dielo – 03/2019/ZoD/FPU
Autorská beseda
Arpád Soltész ZoD – Soltész
objednávka
22/2019
05.04.2019
35,80 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 – 1000 riešení
Vyhotovil:
Poradca s.r.o.
Pri Celulózske 40, 010 01 Žilina
IČO: 36371271
 
objednávka
21/2019
05.04.2019
132,00 €
Grafické práce
Grafické práce
Vyhotovil:
Biela hlina, s.r.o.
Tajov 18, 976 34 Tajov
IČO: 48292176
 
objednávka
20/2019
05.04.2019
1.080,00 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
objednávka
19/2019
05.04.2019
99,50 €
Tepovanie
Tepovanie kobercov
Vyhotovil:
TEPUJEM.SK s.r.o.
Nemocničná 20, 990 01 Veľký Krtíš
IČO: 47061197
 
objednávka – knihy
14/2019/KF
05.04.2019
313,31 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Vydavateľstvo Slovart, s.r.o.
Bojnická 10, 830 00 Bratislava
IČO: 17311462
 
objednávka – knihy
13/2019/KF
05.04.2019
415,82 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
 
objednávka – knihy
12/2019/KF
05.04.2019
515,70 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
faktúra
0048/2019
29.03.2019
6,20 €
Poplatok – portál cre.sk
Vystavenie potvrdenia
Slovenská komora exekútorov
Ul. Šustekova č. 49, 851 04 Bratislava
IČO: 35659718
 
zmluva
02/2019/ZoD/FPU
22.03.2019
100,00 €
Zmluva o dielo – 02/2019/ZoD/FPU
Autorská beseda spojená s prednáškou
Milan Zacha Kučera ZoD – Zacha Kučera
faktúra
ZDF005/19
20.03.2019
6,20 €
Poplatok – portál cre.sk
Vystavenie potvrdenia
Slovenská komora exekútorov
Ul. Šustekova č. 49, 851 04 Bratislava
IČO: 35659718
 
zmluva
3/2019
20.03.2019
343,00 €
Zmluva o zverení majetku do správy
Zverenie majetku do správy správcovi
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
zmluva
01/2019/ZoD/FPU
18.03.2019
100,00 €
Zmluva o dielo – 01/2019/ZoD/FPU
Autorská beseda pre deti
Kristína Mišovičová ZoD – Mišovičová
zmluva
1/2019/ZoD
15.03.2019
200,00 €
Zmluva o dielo – 1/2019/ZoD
Jazykový kurz anglického jazyka pre seniorov
Evelína Woodingová ZoD – Woodingová
faktúra
0047/2019
15.03.2019
17,74
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
faktúra
0046/2019
15.03.2019
48,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 – časopis Trend
News and Media Holding a.s.
Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava
IČO: 47256281
 
faktúra
0045/2019
15.03.2019
20,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 – časopis Fraktál
Fraktál, o.z.
Pribinova ulica 364, 908 72 Závod
IČO: 51112540
 
faktúra
0044/2019
15.03.2019
263,26 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
faktúra
0043/2019
15.03.2019
499,15 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0042/2019
15.03.2019
1.335,55 €
Aktualizácia knižničného systému Clavius
Systém Clavius
MS-SOFT s.r.o.
Komenského 53, 010 01 Žilina
IČO: 44832621
 
faktúra
0041/2019
15.03.2019
202,22 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0040/2019
15.03.2019
118,52
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
 
faktúra
0039/2019
15.03.2019
177,25 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
faktúra
0038/2019
15.03.2019
1.094,40 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
faktúra
0037/2019
15.03.2019
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
 
faktúra
0036/2019
15.03.2019
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček – technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
 
faktúra
0035/2019
15.03.2019
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
 
faktúra
0034/2019
15.03.2019
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
 
faktúra
0033/2019
15.03.2019
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
faktúra
0032/2019
15.03.2019
520,90 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
 
faktúra
0031/2019
15.03.2019
785,65 €
Kamerový systém
Dodávka a inštalácia kamerového systému
Alarma, s.r.o.
Nová 4462/5, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45895457
 
objednávka
18/2019
15.03.2019
6,20 €
Vystavenie potvrdenia
Poplatok – portál cre.sk
Vyhotovil:
Slovenská komora exekútorov
Ul. Šustekova č. 49, 851 04 Bratislava
IČO: 35659718
 
objednávka
17/2019
15.03.2019
20,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 – časopis Fraktál
Vyhotovil:
Fraktál, o.z.
Pribinova ulica 364, 908 72 Závod
IČO: 51112540
 
objednávka – knihy
11/2019/KF
15.03.2019
499,15 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0004/Z/2019
15.03.2019
65,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
faktúra
0003/Z/2019
15.03.2019
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2 81272 Bratislava
IČO: 00151866
 
objednávka – knihy
10/2019/KF
11.03.2019
202,22 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka
16/2019
11.03.2019
1.310,00 €
Dodávka a montáž interiérového vybavenia knižnice
Interiérové vybavenie (stolíky) – ÚDL
Vyhotovil:
Stolwood, s.r.o.
Eduarda – Balla 907/8, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 47467801
 
objednávka
15/2019
11.03.2019
263,26 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Vyhotovil:
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
objednávka
14/2019
11.03.2019
1.094,40 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
zmluva
2/2019
11.03.2019 Kolektívna zmluva
Kolektívna zmluva
Liptovská knižnica G.F.B v LM
Štúrova 56
IČO: 36145220
faktúra
0030/2019
28.02.2019
174,20 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0029/2019
28.02.2019
262,80 €
Nákup materiálu
Teleskopický rebrík
B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
IČO: 44413467
 
faktúra
ZDF004/19
28.02.2019
19,80 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 – časopis História
Mediaprint – Kapa Pressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava
IČO: 35792281
 
faktúra
ZDF003/19
28.02.2019
48,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 – časopis Trend
News and Media Holding a.s.
Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava
IČO: 47256281
 
objednávka – knihy
9/2019/KF
26.02.2019
177,25 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
objednávka – knihy
8/2019/KF
26.02.2019
174,20 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka
13/2019
26.02.2019
19,80 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 – časopis História
Vyhotovil:
Mediaprint – Kapa Pressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava
IČO: 35792281
 
objednávka
12/2019
26.02.2019
48,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 – časopis Trend
Vyhotovil:
News and Media Holding a.s.
Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava
IČO: 47256281
 
zmluva
1/2019
26.02.2019
12,29 €/mesačne
Poskytovanie služby technickej ochrany objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
objednávka
11/2019
15.02.2019
262,80 €
Nákup materiálu
Teleskopický rebrík
Vyhotovil:
B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
IČO: 44413467
 
faktúra
0028/2019
15.02.2019
58,80 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 – Čo má vedieť mzdová účtovníčka
AIFA+AVIS, s.r.o.
Klemensova 34, 010 01 Žilina
IČO: 361602436
 
faktúra
0027/2019
15.02.2019
59,10 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
faktúra
0026/2019
15.02.2019
18,05 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
faktúra
0025/2019
15.02.2019
1.000,80 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
faktúra
0024/2019
15.02.2019
117,83 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
 
faktúra
0023/2019
15.02.2019
8.859,00 €
Elektrická energia
Elektrická energia 1. polrok 2019
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 36403008
 
faktúra
0022/2019
15.02.2019
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
 
faktúra
0021/2019
15.02.2019
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček – technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
 
faktúra
0020/2019
15.02.2019
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
 
faktúra
0019/2019
15.02.2019
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
 
faktúra
0018/2019
15.02.2019
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
faktúra
0016/2019
15.02.2019
84,81 €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Top-art 77 s.r.o.
Ul. 1 . mája 2044/178, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 47091657
 
faktúra
0001/OZ/2019
15.02.2019
224,16 €
Služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
Koncesionársky poplatok
Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
IČO: 47232480
 
faktúra
0002/Z/2019
15.02.2019
65,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
faktúra
0001/Z/2019
08.02.2019
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2 81272 Bratislava
IČO: 00151866
 
objednávka
10/2019
08.02.2019
785,65 €
Kamerový systém
Dodávka a inštalácia kamerového systému
Vyhotovil:
Alarma, s.r.o.
Nová 4462/5, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45895457
 
objednávka
9/2019
08.02.2019
1.000,80 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
objednávka – knihy
7/2019/KF
08.02.2019
520,90 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
 
faktúra
0017/2019
29.01.2019
22,80 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 – časopis Profit
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 35790253
 
faktúra
0015/2019
29.01.2019
136,07 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0014/2019
29.01.2019
434,38 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
 
objednávka – ostatné
5/2019/MVS
25.01.2019
50,00 €
Služby MVS
Služby MVS
Mestská knižnica v Bratislave
Klariská 16, 814 79 Bratislava
IČO: 00179736
 
objednávka – ostatné
4/2019/MVS
25.01.2019
50,00 €
Služby MVS
Služby MVS
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Lazovná 9, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 35987006
 
objednávka – ostatné
3/2019/MVS
25.01.2019
50,00 €
Služby MVS
Služby MVS
Slovenská lekárska knižnica
Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1
IČO: 31815651
 
objednávka – ostatné
2/2019/MVS
25.01.2019
50,00 €
Služby MVS
Služby MVS
Slovenská národná knižnica
Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin
IČO: 36138517
 
objednávka – ostatné
1/2019/MVS
25.01.2019
50,00 €
Služby MVS
Služby MVS
Univerzitná knižnica v Bratislave
Michalská 1, 814 17 Bratislava
IČO: 00164631
 
faktúra
0013/2019
25.01.2019
799,00 €
ESET licencia
ESET licencia – 28 PC
Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
faktúra
0012/2019
25.01.2019
83,96 €
Nákup materiálu
Zobrazovací valec – tlačiareň
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
faktúra
0011/2019
25.01.2019
34,75 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
faktúra
0010/2019
25.01.2019
8,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 – Tvorba
Spoločnosť pre Tvorbu
Partizánska 2, 811 03 Bratislava
IČO: 36064904
 
faktúra
0009/2019
25.01.2019
165,78
Kontrola PHP a hydrantov
Kontrola PHP a hydrantov
GAJOS, s.r.o.
M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376981
 
faktúra
0008/2019
25.01.2019
20,86 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
faktúra
0007/2019
25.01.2019
406,58 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
faktúra
0006/2019
25.01.2019
433,72 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
IČO: 46106596
 
faktúra
0005/2019
25.01.2019
261,59 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Vydavateľstvo Absynt, s.r.o.
Moyzesova 925/53, 010 01 Žilina
IČO: 50378619
 
faktúra
0004/2019
25.01.2019
179,80 €
Nákup materiálu
Materiál – ÚDL
INSGRAF s.r.o.
Murgašova 27, 927 01 Šaľa
IČO: 47078839
 
faktúra
0003/2019
25.01.2019
1.036,80 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
faktúra
ZDF002/19
25.01.2019
22,80 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 – časopis Profit
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 35790253
 
faktúra
ZDF001/19
25.01.2019
58,80
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 – Čo má vedieť mzdová účtovníčka
AIFA+AVIS, s.r.o.
Klemensova 34, 010 01 Žilina
IČO: 361602436
 
objednávka – knihy
6/2019/KF
25.01.2019
136,07 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka
8/2019
25.01.2019
59,10 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Vyhotovil:
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
objednávka
7/2019
25.01.2019
84,81 €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Vyhotovil:
Top-art 77 s.r.o.
Ul. 1 . mája 2044/178, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 47091657
 
objednávka
6/2019
21.01.2019
799,00 €
ESET licencia
ESET licencia – 28 PC
Vyhotovil:
Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
faktúra
0002/2019
21.01.2019
15,18 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
faktúra
0001/2019
21.01.2019
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
 
faktúra
278/2018
21.01.2019
39,40 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné – vyúčtovanie
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
faktúra
277/2018
21.01.2019
1,62 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
 
faktúra
276/2018
21.01.2019
117,02 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
 
faktúra
275/2018
21.01.2019
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
 
faktúra
274/2018
21.01.2019
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček – technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
 
faktúra
272/2018
21.01.2019
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška – JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
 
faktúra
271/2018
21.01.2019
57,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
 
objednávka
5/2019
21.01.2019
83,96 €
Nákup materiálu
Zobrazovací valec – tlačiareň
Vyhotovil:
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
 
faktúra
279/2018
17.01.2019
9,15 €
Autorské poplatky na základe hlásenia
Autorské poplatky na základe hlásenia
LITA autorská spoločnosť
Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1
IČO: 0000420166
 
objednávka – knihy
5/2019/KF
17.01.2019
34,75 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
 
objednávka – knihy
4/2019/KF
17.01.2019
261,59 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Vydavateľstvo Absynt, s.r.o.
Moyzesova 925/53, 010 01 Žilina
IČO: 50378619
 
objednávka
4/2019
17.01.2019
165,78
Kontrola PHP a hydrantov
Kontrola PHP a hydrantov
Vyhotovil:
GAJOS, s.r.o.
M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376981
 
faktúra
273/2018
10.01.2019
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
 
faktúra
270/2018
10.01.2019
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2 81272 Bratislava
IČO: 00151866
 
objednávka – knihy
3/2019/KF
10.01.2019
434,38 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
 
objednávka – knihy
2/2019/KF
10.01.2019
409,64 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
IČO: 46106596
 
objednávka – knihy
1/2019/KF
10.01.2019
427,45 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
 
objednávka
3/2019
10.01.2019
1.036,80 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 47079690
 
objednávka
2/2019
10.01.2019
22,80
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 – časopis Profit
Vyhotovil:
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 35790253
 
objednávka
1/2019
10.01.2019
58,80
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 – Čo má vedieť mzdová účtovníčka
Vyhotovil:
AIFA+AVIS, s.r.o.
Klemensova 34, 010 01 Žilina
IČO: 361602436
 
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this